مهران نیکبخت

مهران نیکبخت
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
شغل: مهندس
استان: اردبیل
شهر: مشکین شهر
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: