شرکت شرکت عمارت سازان آریا

تاریخ تاسیس: 1382-04-23
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: پیمانکاری
استان تاسیس: تهران
شهر: تهران - قم - رشت
تلفن 1 : 021-88082831
تلفن 2 :
فکس: 021-88082831
پست الکترونیکی: emaratsazanaria@yahoo.com
وب سایت:
آدرس: تهران - صندوق پستی : 1343 -14665
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

مهندس سام سعادت فرد
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: تهران
شهر: تهران - قم - رشت
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: