شرکت مجتبی شهوم

تاریخ تاسیس: 0000-00-00
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: خدماتی
استان تاسیس: تهران
شهر: تهران
تلفن 1 : 66573539
تلفن 2 : 66928159
فکس: 66907395
پست الکترونیکی: WWW.SHOHOOM@YAHOO.COM
وب سایت:
آدرس: تهران میدان انقلاب خ- نصرت ک- ایزدی پ30
موضوع فعالیتها:

آموزشیمشخصات مدیر عامل

تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: نرم افزار
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: 20 سال سابقه فعال در موسسه تحصیل در دانشگاه بین المللی کالیفرنیا