علی سلیمی

علی سلیمی
تحصیلات: فوق دیپلم
رشته تحصیلی: مدیریت مشاوره
شغل:
استان: تهران
شهر: قم
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: