شرکت شرکت ویستا صنعت پرشین

تاریخ تاسیس: 1387-04-18
نوع شخصیت حقوقی: با مسئولیت محدود
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: تولیدی
استان تاسیس: تهران
شهر: تهران
تلفن 1 : 44541793
تلفن 2 :
فکس: 44541793
پست الکترونیکی: shvesali@yahoo.com
وب سایت:
آدرس: کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج، فرهنگیان غرب، ساختمان 24 شماره 7
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مکانیک
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: