احمد فرمانبر

احمد فرمانبر
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: عمران
شغل: کارشناس
استان: مازندران
شهر: ساری
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: