شرکت والافراز

تاریخ تاسیس: 0000-00-00
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: تولیدی
استان تاسیس: تهران
شهر: تهران
تلفن 1 : 02156276342
تلفن 2 :
فکس: 02156276342
پست الکترونیکی: INFO@VALAFARAZ.COM
وب سایت:
آدرس: تهران جاده قدیم کرج جاده شهریار فرعی حسن آباد سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران مرکز رشد شرکت والافراز
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی:
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: