محمودمنزوی

محمودمنزوی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: کارمند
استان: گیلان
شهر: آستانه اشرفیه
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

20سال سابقه کارمالی واداری