شرکت علی حاتم خانی

تاریخ تاسیس: 0000-00-00
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: خدماتی
استان تاسیس: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن 1 : 04115571454
تلفن 2 : 04115571455
فکس: 04115571454
پست الکترونیکی: info@tabrizati.com
وب سایت:
آدرس: خیابان شریعتی جنوبی
موضوع فعالیتها:

آموزش :

- برق و اتوماسیون صنعتی

- الکترونیک

- مدیریت

- فناوری اطلاعات

- مکانیک

- عمران و معماری

پژوهش :

- نیاز سنجی آموزشی و اشتغال

- تدوین استاندارد های آموزشی

- تالیف کتب آموزشی

- ...مشخصات مدیر عامل

تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: برق قدرت
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: