جهدکاران

جهدکاران
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: محیط زیست
شغل: کارمند
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کارمند موزه