شرکت puyagroup

تاریخ تاسیس: 0000-00-00
نوع شخصیت حقوقی: با مسئولیت محدود
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: پیمانکاری
استان تاسیس: تهران
شهر: کرج
تلفن 1 : 2501554 0261
تلفن 2 :
فکس: 2501580 0261
پست الکترونیکی: info@puyagroup.com
وب سایت:
آدرس: کرج - خ میدان آزادگان
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: صنایع
استان: تهران
شهر: karaj
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: