حسین سعیدی

حسین سعیدی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
شغل: کارمند
استان: گلستان
شهر: گرگان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: