سعید موذنی

سعید موذنی
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی: ریاضی
شغل: کابینت ساز
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: