علی خلفی

علی خلفی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: کارشناس مالی
استان: خوزستان
شهر: اهواز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

 

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
دادگستری
دانشگاه آزاد اسلامی
موسسه حسابرسی هدف