علی صنعتی

علی صنعتی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی:
شغل:
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: