محمدخانی

محمدخانی
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی:
شغل: آزاد
استان: همدان
شهر: همدان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سه سال انجام پروژه های امنیتی حفاظتی برقی شبکه شرکت سامانه پرداز باختر

پنج سال تعمیر نگهدار ثابت بازار طلای استان همدان/برقی/حفاظتی/درب اتوماتیک/

2سال مدیر فنی شرکت آرسین کنترل هکمتانه/برقی/شبکه/حفاظتی