مجتبی حسن زاده

مجتبی حسن زاده
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: برق-قدرت
شغل: کارمند
استان: خراسان رضوی
شهر: lain
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: