امیر فرش آفرین

امیر فرش آفرین
تحصیلات: دیپلم
رشته تحصیلی:
شغل: آزاد
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: