امان محمد اوزنی دوجی

امان محمد اوزنی دوجی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق عمومی
شغل: دانشجو
استان: گلستان
شهر: مراوه تپه
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: