اصغر شعبانی

اصغر شعبانی
تحصیلات: فوق دیپلم
رشته تحصیلی: مکانیک
شغل: بازرس فنی
استان: همدان
شهر: همدان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: