یاسر اسمعیل

یاسر اسمعیل
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل:
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

شرکت هندسه پارس کاوش  انجام مشاوره مالی و کالیاتی

شرکت مهندسی ری مهر     انجام کلیه امور مالی و مالیاتی

شرکت فولاد پارس                انجام کلیه امور مالی و مالیاتی

شرکت پیمانکاری یاس            انجام کلیه امور مالی و مالیاتی

شرکت پیمانکاری حق شناس              انجام کلیه امور مالی و مالیاتی