مصطفی دهقانی

مصطفی دهقانی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
شغل: دانشجو
استان:
شهر: سبزوار
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: مدیریت شبکه در خانه معلم