رحیمی

رحیمی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: کامپیوتر
شغل: مسئول فناوری اطلاعات دانشگاه
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: