عارف عارفی

عارف  عارفی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی EMBA
شغل: مدیر شعبه
استان: گلستان
شهر: گرگان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مدیر شعبه - مشاور تولید و توزیع -کارشناس تولید - عضو انجمن مخترعین ومبتکرین - کارپرداز - ناظر موسسه علمی پژوهشی و غیره