خلیل عشقی دوست

خلیل عشقی دوست
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: کارمند
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: