رحیم فرزانه

رحیم فرزانه
تحصیلات: دیپلم
رشته تحصیلی: کامپیوتر
شغل: آزاد
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: