صلاح الدین رهبان

صلاح الدین رهبان
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شغل: بیکار
استان: کردستان
شهر: سقز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

شرکت ابنیه سازان مبتکر شهر