سیدمصیب حسینی

سیدمصیب حسینی
تحصیلات: دیپلم
رشته تحصیلی: ادبیات وعلوم انسانی
شغل: کارمند
استان: چهارمحال و بختیاری
شهر: لردگان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: