جستجو در پورتال

اخبار/ هزينه متوسط سالانه خانوار شهري: 113‌ميليون ريال؛ درآمد: 106ميليون ريال
براساس نتايج طرح آماري متوسط هزينه و درآمد خانوار شهري و روستايي، هزينه متوسط سالانه يك خانوار شهري در سال گذشته 113‌ميليون و 678 هزار ريال محاسبه شده است. اين در حالي است كه براساس گزارش مركز آمار متوسط درآمد اظهار شده سالانه يك خانوار شهري در همين مدت 106ميليون و 156 هزار ريال بوده است.
 • ت. از طرفي متوسط درآمد اظهار شده سالانه يك خانوار شهري 106ميليون و 156هزار ريال بوده كه نسبت به سال قبل 13.41درصد افزايش داشته است. منابع تامين درآمد خانوارهاي شهري نشان مي‌دهد كه ۳۳ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري، ۱۸درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و ۴۹درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تامين شده است. http://www.hamshahrionline.ir/news-155719.aspx
اخبار/ توافق دولت و اصناف براي ماليات 87
توافق مالياتي اصناف بر‌اساس دستور دكتر محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور در جلسه مورخ 22/2/88 با مجامع امور صنفي و اتحاديه‌هاي سراسر كشور صورت گرفت.
اخبار/ فرار از پرداخت ماليات در كشورهاي صنعتي مجازات حبس دارد
استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: يكي از مشكلات سيسستم مالياتي مقرر نشدن جرائم براي اقشاري است كه مشمول پرداخت ماليات هستند در حالي كه در كشورهاي صنعتي چنانچه افراد از پرداخت ماليات سرباز زنند، مجرم شناخته شده و حاكميت اجازه حبس اين افراد را دارد.
 • نا» اظهار داشت: نوعي ماليات در كشور به عنوان ماليات تكليفي است، به اين معني كه دولت قبل از پرداخت حقوق به كارمندان ماليات آن را اخذ مي كند، بنابراين مشخص است كه قشر كارمند چه مقدار ماليات بايد پرداخت كنند. وي ادامه داد: افرادي كه داراي مشاغل آزاد هستند يا برخي شركت هاي خصوصي هر سال بايد با تكميل صورت حساب هاي مالي با ارائه اظهار نامه از سوي دولت به پرداخت ماليات ملزم شوند در حالي كه ممكن است چندين سال طول بكشد تا اين شركت ها ماليات خود را به دولت پرداخت كنند. اين استاد دانشگاه با اشاره
 • ملزم شوند در حالي كه ممكن است چندين سال طول بكشد تا اين شركت ها ماليات خود را به دولت پرداخت كنند. اين استاد دانشگاه با اشاره به بي عدالتي مالياتي موجود در كشور، اظهار داشت: بي عدالتي مالياتي در كشور به اين صورت است كه برخي شركت هاي خصوصي يا مشاغل آزاد، ماليات سال هاي گذشته را در سال هاي آينده پرداخت مي كنند و براي حسابرسي به اين شركت ها، ارزش ماليات در زمان پرداخت با توجه به تورمي كه در جامعه وجود دارد بسيار پائين تر از مبلغ قابل پرداخت براي ماليات است. تقوي عنوان كرد: سيستم مالياتي براي اي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ ريشه‌‌هاي ضعف نظام مالياتي در فرهنگ مردم و نبود نظام جامع اطلاعاتي
يك كارشناس اقتصادي گفت: از سوي ديگر نبود يك نظام جامع اطلاعاتي از درآمدهاي مردم زمينه برقراري عدالت در دريافت ماليات از اقشار مختلف را فراهم نكرده است.
 • . در اسلام نيز چنانچه فردي خمس مال خود را پرداخت نكند، اموالش نامشروع است. اين استاد دانشگاه عنوان كرد: نبود يك نظام جامع اطلاعاتي براي مشخص كردن ميزان درآمد افراد، مشكل اساسي در نظام مالياتي فعلي است و چون امكان ثبت درآمد افراد به خصوص براي مشاغل آزاد كه ماليات پرداخت نمي كنند، وجود ندارد به نوعي موجب عقب نشيني براي دولت است. *وابستگي به درآمدهاي نفتي دليل عدم اصلاح نظام مالياتي موسايي با اشاره به عقب نشيني دولت در مقابل برخي افراد كه از پرداخت ماليات سرپيچي مي كنند،گفت: كارگران برخي كارخ
 • م ثبت بانكي و دارايي ها به گونه اي بايد در كشور طراحي شود كه درآمد همه افراد را مشخص كند و هر شخصي متناسب با درآمد و جدا از شغلش ماليات را پرداخت كند. اين استاد دانشگاه معتقد است دولت بايد از روش هاي بهتري براي اخذ ماليات استفاده كند تا بحث مشاغل آزاد و مشاغل دولتي در خصوص نحوه پرداخت ماليات ايجاد نشود كه در نهايت با بروز برخي اعتراضات اقشار مختلف دولت مجبور به عقب نشيني نشود منبع: فارس تاريخ: 1389-06-07
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ متوسط هزينه ماهانه خانوار 826 هزار تومان
9/9 ميليون تومان هزينه‌ سالانه‌ يك خانوار شهري 3/9 ميليون تومان درآمد سالانه خانوار شهري
 • هري را 93 ميليون و 603 هزار ريال (ماهانه بيش از 7 ميليون و 800 هزار ريال) اعلام كرد كه نسبت به سال قبل 1/6 درصد افزايش داشته است. وي افزود: منابع تامين درآمد خانوارهاي شهري نشان مي دهد كه 2/35 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 4/18 درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 4/46 درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تامين شده است. هزينه سالانه خانوار روستايي رييس مركز آمار ايران متوسط هزينه يك خانوار روستايي در سال 88 را 59 ميليون و 264 هزار ريال با رشد 8/9 درصد نسبت به سال 87 عنوان كرد و اف
اخبار/ صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي تشكيل مي‌شود
نمايندگان ملت با تصويب ماده 32 لايحه برنامه پنجم اجازه تشكيل صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه‌شدگان را به مدت 10 سال تصويب كردند.
 • رتي كه دريافتي ايثارگران صندوق تامين اجتماعي و بازنشستگي ديگري شود بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام شده و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره مند مي شود. در بند ج ماده 32 آمده است صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تامين اجتماعي هستند و در بند (د) كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه نامه براي پوشش حوادث و بيماري هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي باشند تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات برعهده بيمه مركزي ايران خواهد بود در
قوانين و مقررات/ دستورالعمل قانون حمايت از مشاغل خانگي منتشر شد
خبرگزاري فارس: جزئيات دستورالعمل اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه امروز در جلسه كميته مشاغل خانگي به تصويب رسيد، منتشر شد.
 • دستورالعمل قانون حمايت از مشاغل خانگي منتشر شد نوع: دستورالعمل موضوع: دستورالعمل قانون حمايت از مشاغل خانگي منتشر شد منبع تهيه: تصويب كننده: تاريخ انتشار: 1389-03-23 تاريخ اعتبار از: 1389-03-23 تا:
 • 1389-03-23 تاريخ اعتبار از: 1389-03-23 تا: توضيحات: خبرگزاري فارس: جزئيات دستورالعمل اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه امروز در جلسه كميته مشاغل خانگي به تصويب رسيد، منتشر شد. دستورالعمل قانون حمايت از مشاغل خانگي منتشر شد به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، دستور العمل اجرايي حمايت و ساماندهي مش
 • ي كه امروز در جلسه كميته مشاغل خانگي به تصويب رسيد، منتشر شد. دستورالعمل قانون حمايت از مشاغل خانگي منتشر شد به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، دستور العمل اجرايي حمايت و ساماندهي مشاغل خانگي در 30 ماده و چند پيوست با حضور وزير كار و امورجتماعي و نيز تمامي اعضاي كارگروه مشتكل از دستگاه هاي اجرايي تصويب شد كه پس مراحل اداري ابلاغ مي شود. براين اساس هدف از اين دستورالعمل اجراي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي ابلاغي به شماره 53
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ آمار دخل و خرج خانوارهاي شهري در سال 88
طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار سال 1388 بر اساس آمارگيري از 18665 خانوار نمونه در نقاط شهري نشان مي‌دهد متوسط كل هزينه خالص سالانه يك خانوار شهري 99191 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال گذشته‌اش 3/5 درصد افزايش داشته است.
 • 1388 متوسط درآمد اظهار شده سالانه يك خانوار شهري 93603 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 1/6 درصد افزايش داشته است. در اين سال درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري و درآمد متفرقه به ترتيب به ميزان 3/9 و 7/10 درصد رشد داشته است و درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي كاهشي برابر با 5/8 درصد نسبت به سال قبل داشته است. سهم هر يك از منابع درآمدي در كل درآمد هم به اين صورت است كه 2/35 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 4/18 درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 4/46 درصد از منابع متفرقه بود
مشاوره/ سلام قانوني در تامين اجتماعي در خصوص بازنشستگي مشاغل آزاد با 20 سال سابقه و سن 60 سال هست.شنيدم قانوني تصويب شده كه با 20 سال سابقه و 55 سال مي شود از سال 90 به بعد بازنشسته شد. مي خواستم بپرسم صحت دارد يا خير؟
 • پرسش و پاسخ سلام قانوني در تامين اجتماعي در خصوص بازنشستگي مشاغل آزاد با 20 سال سابقه و سن 60 سال هست.شنيدم قانوني تصويب شده كه با 20 سال سابقه و 55 سال مي شود از سال 90 به بعد بازنشسته شد. مي خواستم بپرسم صحت دارد يا خير؟  ؟ با سلام موضع مربوط به كاركنان دولت است ونه مشاغل آزاد.ضمن اينكه زنان با 20 سال ومردان با 25 سال سابقه مي توانند درخواست دهند(دولتي ها) تا سال 1388 نيز براي خصوصي ها اين امكان وجود داشت.
توضيحات کاربران بر روي محتوا/ توضيحات كاربر
با سلام علت كسر شدن از حقوق( بيمه مشاغل آزاد 10 سال بيمه)كه كلا 500000ريال اين برج حقوق د
 • نظرات و پيشنهادات توضيحات كاربر با سلام علت كسر شدن از حقوق( بيمه مشاغل آزاد 10 سال بيمه)كه كلا 500000ريال اين برج حقوق درلافت كرده اند به نظر مسئولين محترم با ورود به ماه مبارك رمضان اين مبلغ را كجا خرج كنند؟ راستي با اين پول يك خانوار 6 نفره چقدرش را پس انداز كند؟ ؟ ثبت كننده: آسيابي تاريخ ثبت: 1390/05/10هزينه متوسط سالانه خانوار شهري: 113‌ميليون ريال؛ درآمد: 106ميليون ريال, توافق دولت و اصناف براي ماليات 87, توافق مالياتي اصناف, امور صنفي و اتحاديه‌ها, تسليم اظهارنامه, تعيين درآمد مشمول ماليات و اعمال معافيت, نرخ ماليات, تدوين آئين‌نامه ماليات اصناف, سرمايه بانك اصناف, فرار از پرداخت ماليات, سيسستم مالياتي, ماليات تكليفي, ارائه اظهار‌نامه, عدالت مالياتي, ضعف نظام مالياتي, نظام جامع اطلاعاتي, نظام جامع مالياتي, قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي , مشاغل خانگي , توضيحات كاربر


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .