جستجو در پورتال

اخبار/ تسهيلات براي خريد مسكن
وام‌هايي كه امكان استفاده از آنها براي خريد مسكن وجود دارد: پزشكي، تعميرات، مضاربه‌اي، جوانان، اوراق و مصوبه وام از 20 تا 100 ميليون تومان با نرخ بهره از 11 تا 27 درصد براي خريد مسكن قابل دريافت است
 • با چه عنواني مي‌توان از بانك‌هاي خصوصي و دولتي وام خريد مسكن گرفت؟:تسهيلات براي خريد مسكن جولان تسهيلات براي خريد مسكن وام هايي كه امكان استفاده از آنها براي خريد مسكن وجود دارد: پزشكي، تعميرات، مضاربه اي، جوانان، اوراق و جذابيت استفاده از منابع بانكي در حوزه ملك و مسكن براي سه مجموعه «بانك ها، شركت هاي مشاوره وام و برخي گروه هايي كه بانك به راحتي به آنها تسهيلات ارائه مي كند»، باعث شده در حالي كه دولت به شدت بر ممنوعيت پرداخت وام خريد
 • ، جوانان، اوراق و جذابيت استفاده از منابع بانكي در حوزه ملك و مسكن براي سه مجموعه «بانك ها، شركت هاي مشاوره وام و برخي گروه هايي كه بانك به راحتي به آنها تسهيلات ارائه مي كند»، باعث شده در حالي كه دولت به شدت بر ممنوعيت پرداخت وام خريد مسكن تاكيد دارد، انواع تسهيلات با «اسامي مختلف» در راه خريد مسكن جولان بدهند. از سال 86 تاكنون ظاهرا - به جز وام 18 ميليوني- هيچ امكاني براي خريد مسكن با كمك مالي بانك ها وجود ندارد، اما طي اين مدت انبوه دلالان وام بانكي كه تحت عنوان ش
 • جود دارد كه بانك ارائه دهنده آن دولتي است و نرخ بهره آن نيز 11 درصد است. اين وام كه در بازار غيررسمي به قيمت حدود 2 ميليون و 200 هزار تومان فروخته مي شود مي تواند براي خريد مسكن استفاده شود. اقساط ماهانه بازپرداخت آن ماهانه 180 هزار تومان است. وام جوانان: 20 ميليون تومان تسهيلاتي كه در قالب وام جوانان توسط بانك ها پرداخت مي شود اغلب توسط بانك هاي دولتي قابل ارائه است. اين وام در بازار غيررسمي خريد و فروش مي شود. ارزش وام جوانان 20 ميليون تومان و نرخ بهره آن نيز 9 درصد است. به گزارش خبرنگار
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ 18 ميليون بدهيد، 80ميليون تومان وام بگيريد
تأخير در ابلاغ وام 20 ميليوني خريد مسكن از يك سو و كفاف ندادن وام 18 ميليوني مسكن براي خريد باعث شده تا متقاضي خريد وامهاي 30 تا 80 ميليوني مؤسسات مالي و اعتباري و بانك‌هاي خصوصي براي خريد مسكن افزايش يابد.
 • به گزارش فارس:18 ميليون بدهيد، 80ميليون تومان وام بگيريد 18 ميليون بدهيد، 80ميليون تومان وام بگيريد به گزارش فارس، پس از اينكه مشخص شد دولت تنها 2 ميليون تومان به سقف وام خريد مسكن اضافه كرده و سقف وام را به 20ميليون تومان رسانده است متقاضيان خريد مسكن استقبال بيشتري از خود براي خريد وام مسكن بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري از خود نشان دادند. اين گزارش مي‌افزايد: هر چند بر سر ابلاغ يا عدم ابلاغ اين افزايش 2 ميليون توماني وام خريد مسكن ميان
 • ومان رسانده است متقاضيان خريد مسكن استقبال بيشتري از خود براي خريد وام مسكن بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري از خود نشان دادند. اين گزارش مي‌افزايد: هر چند بر سر ابلاغ يا عدم ابلاغ اين افزايش 2 ميليون توماني وام خريد مسكن ميان بانك مركزي و بانك مسكن يك مقدار تنش به وجود آمده است و مسئولان بانك مسكن هم همواره سعي بر بي‌تأثير بودن اين 2 ميليون توماني دارند اما به هر حال هر چقدر هم كه بانك مسكن خود را بي خيال در ابلاغ نشدن وام نشان دهد همه به خوبي مي‌دانند كه بسياري از متقاضيان وام منتتظر ابلا
 • رود گفت: يكي ديگر از وام‌ها، وام 50 ميليوني بانك انصار است كه هزينه آن براي متقاضي 12.5 ميليون تومان است. وي ادامه داد: اقساط اين وام ماهانه يك ميليون تومان است كه البته براي تهيه اين وام ارزش ملك بايد بالاي 70 ميليون تومان باشد. *وام 30 ميليوني جوانان بانك مسكن حسن‌لو گفت: يكي ديگر از وام‌هايي كه اين روزها استقبال خوبي از سوي متقاضيان خريد از آن شده است وام جوانان بانك مسكن است. حوي افزود: وام 30 ميليون توماني جوانان حدود 8 ميليون تومان براي متقاضي هزينه دارد. سود اين وام 11 درصد بود و
اخبار/ جزئيات سود و زيان تسهيلات مسكن جوانان
با 59 ميليون تومان در 15 سال آينده شايد بتوان 2 متر مسكن خريد
 • ل تو جيبي شان اين اقساط را پرداخت كنند. جالب آنكه تا 15 سال آينده اين اقساط فقط سه برابر رشد كرده و يك جوان صاحب اين حساب در 15سال آينده در حالي كه صاحب شغل و درآمد شده به راحتي مي تواند اقساط 39هزار توماني را بپردازد. اما نكته ظريف و قابل تامل ارزش وامي است كه صاحب سپرده بعد از 15 سال عايدش مي شود و اينكه در سال 1402 تسهيلات 59ميليون توماني براي خريد يك مسكن 50متري موثر واقع مي شود يا خير؟ حدود اين ارزش در اين گزارش محاسبه شده است: قبل از هرگونه محاسبه كافي است بدانيد متوسط قيمت مسكن در ابتداي
 • قع مي شود يا خير؟ حدود اين ارزش در اين گزارش محاسبه شده است: قبل از هرگونه محاسبه كافي است بدانيد متوسط قيمت مسكن در ابتداي دهه 70 در تهران متري 70هزار تومان بوده كه اين رقم در بهار سال 86 به متري يك ميليون و 360هزار تومان افزايش پيدا كرد.اكنون قيمت مسكن در سال 1402 به دو صورت قابل پيش بيني است. صورت اول براساس نرخ تورم عمومي و صورت دوم براساس افزايش قيمت مسكن در 15 سال گذشته محاسبه مي شود. علت انتخاب دو صورت اين است كه از سال 1370 تاكنون در برخي سال ها نرخ تورم عمومي با نرخ رشد قيمت مسكن به يك
 • در 15سال آينده كمك خيلي ناچيزي براي خريد مسكن خواهد بود. مگر آنكه نرخ تورم در كشور ما شيب منفي زيادي به خود بگيرد يا آنكه تسهيلات، حداقل 15 برابر افزايش پيدا كند. از همه مهمتر اينكه وام 18 ميليون توماني خريد مسكن كه در حال حاضر به متقاضيان (لزوما نه جوانان) پرداخت مي شود معادل ارزش حدود 10 متر مربع از يك ملك معمولي است. اين در حالي است كه با 59 ميليون تومان در 15 سال آينده شايد بتوان 2 متر مربع مسكن خريد. منبع: دنياي اقتصاد تاريخ:
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 كل كشور
‎‎‎‎عطف به نامه‌هاي شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون بودجه سال 1387كل كشور كه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
 • بط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، نيرو (در مورد برق)، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكانپذير است. ‎‎‎‎وزارت نفت مكلف است
 • اه 1387، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1387، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد. ‎‎‎‎8- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي حداكثر تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارا
 • شكلها و مراكزفرهنگي و قرآني غيردولتي، اعتبار جزء(6) رديف متفرقه 540000 موضوع رديف(23) جدول(18) و رديف 114300 ‎{جزء(1) جدول(24)‎} و رديف 114000 (برنامه هاي شماره 30260 و 30247) و رديف 114300 (برنامه هاي 30236 و 30260 و برنامه 30252 سازمان ملي جوانان) زير نظر كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان ملي جوانان و يك نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون بعنوان ناظر براساس عملكرد و برنامه
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام من 21/11/88 حساب مسكن جوانان افتتاح كردم .قرار شد تا 5سال من قسط بدهم و 28 ميليون وامدريافت كنم.شرايط پرداخت اقساطم بطوري كه پايان هر سال من يكجا مبلغي پرداخت كنم.سال اول450000 پرداخت كردم.حالا مي خواستم بدونم قسط دوم چقدر هستش؟ سايت بانك مسكن مراجعه كردم چيزي پيدا نكردم. لطفا منو مطلع كنيد قبلا متشكرم
باسلام من 21/11/88 حساب مسكن جوانان افتتاح كردم .قرار شد تا 5سال من قسط بدهم و 28 ميليون وامدريافت كنم.شرايط پرداخت اقساطم بطوري كه پايان هر سال من يكجا مبلغي پرداخت كنم.سال اول450000 پرداخت كردم.حالا مي خواستم بدونم قسط دوم چقدر هستش؟ سايت بانك مسكن مراجعه كردم چيزي پيدا نكردم. لطفا منو مطلع كنيد قبلا متشكرم
 • پرسش و پاسخ باسلام من 21/11/88 حساب مسكن جوانان افتتاح كردم .قرار شد تا 5سال من قسط بدهم و 28 ميليون وامدريافت كنم.شرايط پرداخت اقساطم بطوري كه پايان هر سال من يكجا مبلغي پرداخت كنم.سال اول450000 پرداخت كردم.حالا مي خواستم بدونم قسط دوم چقدر هستش؟ سايت بانك مسكن مراجعه كردم چيزي پيدا نكردم. لطفا منو مطلع كنيد قبلا متشكرم  ؟
مقالات/ بازارها و رشد
بخش نخست بازارها مكانيسم‌هايي هستند كه از طريق آنها منابع اقتصادي هدايت شده و جايي است كه در آن انگيزه‌هاي اقتصادي شكل مي‌گيرد.
 • نقش زيرساخت‌ها، اهرم‌هاي سياست‌گذاري و فعالان بازارها در رش  از اين رو عملكرد بازارها هم براي كارآيي ايستا و هم براي كارآيي پويا و همچنين ميزان واكنش اقتصاد نسبت به شوك اهميت زيادي دارد. در عين حال كه هم بازار محصول و هم بازار عوامل (توليد م.) در تخصيص منابع اهميت زيادي دارند، بازارهاي عوامل توليد نرخ ايجاد منابع را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند.اين مقاله ضمن صحه گذاشتن بر اهميت كليدي بازارها براي رشد [اقتصادي م.]، با تركيب پيشنهادات توپل(1999) و پريچت (2000) استدلال خوا
 • بازگرديم و با رجوع به مقالات منطقه‌اي پروژه تحقيقات جهاني، ابعاد بازار كار را كه مي‌تواند سه مكانيسم رشد بازار كار را تحت‌تاثير قرار دهد، بررسي كنيم. زيرساخت بازار زيرساخت مهم بازار كار عبارت است از: (الف) حمل‌و‌نقل، بازار مسكن (و وام مسكن) و محدوديت‌هاي اقامت؛ (ب) سيستم‌هاي آموزش؛ (ج) مكانيسم‌هاي تسويه بازار مانند كانال‌هاي اطلاعات در مورد فرصت‌هاي شغلي؛ (د) محافظت در مقابل انحراف؛ (ه) دستورالعمل‌ها و مقررات نيروي كار؛ (و) امنيت اجتماعي.
 • د. هكمن و پاژ – سرا (2000) با استفاده از آزمايش‌هاي طبيعي از تاريخ معاصر كشورهاي آمريكاي لاتين نقش قوانين امنيت شغلي را مورد تحليل قرار داده و احراز كرده‌اند كه چنين مقرراتي اثر منفي قابل‌توجهي روي سطح اشتغال به‌خصوص در بين جوانان دارد. با نگاهي به كشورها (بورگس، 1994) و ايالت‌هاي آمريكا (درتوزوس و كارولي، 1993) مشاهده مي‌شود كه قوانين حفاظت شغلي باعث كند شدن تعديلات ساختاري و بازتخصيص نيروي كار از صنايع در حال افول به صنايع نوآور و در حال رشد مي‌شود. تا
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جاي خالي پرداخت "اقساط وام‌هاي بانكي‌ " در بانكداري الكترونيك
خبرگزاري فارس: رواج بانكداري الكترونيك در يك دهه اخير توانست حجم قابل توجهي از بروكراسي در نظام بانكي، رفت‌وآمدهاي درون‌شهري و اتلاف وقت مردم را كاهش دهد،اما عدم تعريف خدمات الكترونيك براي برخي فعاليت‌هاي فراگير مانند "پرداخت اقساط ماهانه " تسهيلات خرد خانوارها كماكان هزينه‌هاي سنگيني را بر زندگي مردم و فعاليت‌هاي اقتصادي كشور تحميل مي‌كند.
 • يادداشت اقتصادي فارس:جاي خالي پرداخت "اقساط وام‌هاي بانكي‌ " در بانكداري الكترونيك جاي خالي پرداخت "اقساط وام‌هاي بانكي‌ " در بانكداري الكتروني 
مقالات/ پنج چالش آينده اقتصاد ايران
دكتر مسعود نيلي از اقتصاددانان مطرح كشور و طراح برنامه سوم توسعه با انتشار مقاله تحليلي نسبتا مفصلي ضمن به تصوير كشيدن چالش‌هاي آينده اقتصاد ايران در حوزه اشتغال، بي‌رونقي، يارانه‌ها و واردات چيني نسبت به عدم‌توجه لازم به اين چالش‌ها هشدار داد.اين تحليل كه ديروز منتشر شد با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات «آينده‌نگري» در حوزه سياست‌گذاري، بر اين نكته انگشت گذاشته است
 • حال، اين امكان را مي دهد كه در مواجهه با پديده ها، ابتكار عمل داشته باشيم و بتوانيم از بروز مشكلات كنترل نشده احتراز كنيم. از اين رو، اهميت آينده نگري، نه پناه بردن به فردا، بلكه به كارگيري آن براي سياست گذاري امروز است. يكي از ويژگي هاي بارز اداره جوامع، عدم قطعيت در زمينه هاي مختلف است. بروز بلاياي طبيعي، حوادث و سوانح ملي، بحران هاي مالي و اقتصادي و بسياري موارد ديگر، مثال هايي از اين عدم قطعيت ها هستند. در چنين فضايي، آنچه مي تواند از فشارهاي ناشي از اين عدم قطعيت ها بكاهد، توجه جدي به &laqu
 • ت وگو بپردازيم. حكايت اول- اشتغال و تصوير آينده در سال هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در زمينه ازدواج و ازدياد نسل، موجي در ميان جوانان ايجاد شد كه همه را تشويق به داشتن فرزند هر چه بيشتر مي كرد. اين موج خود را در نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1365 منعكس ساخت و با انتشار آن، مشخص شد كه يك شوك بزرگ جمعيتي به وقوع پيوسته است. تعداد كثير متولدين سال هاي فاصله 1360 تا 1365، به صورت يك تحول چشمگير در ميزان زاد و ولد در كشور، در هرم سني جمعيت نمايان گرديد. سرشماري بعدي عمومي نفوس و مسك
 • جمعيتي ناشي از افزايش قابل توجه فرزند به ازاي خانوار و موج دوم در نتيجه افزايش قابل توجه خانوار، در نتيجه ازدواج اين افراد و حتي با فرض تعداد كم فرزندان به ازاي هر خانواده است. برآمدگي اول كه موج بزرگ اوليه را نشان مي دهد، همانگونه كه ذكر شد، تراكم جوانان در فاصله سني 20 تا 24 سال را نشان مي دهد. اين نسل عمدتا متولدين در ميان خانوارهايي هستند كه فشار سنگين اقتصادي دوران جنگ تحميلي را بدوش كشيده اند و در نتيجه فاقد منابع كافي براي پرورش فرزندان خود بوده اند. موج بزرگ متولدين سال هاي اوليه دهه شص
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ ارز تك نرخي شد
تك نرخي شدن ارز، تعيين نرخ دلار در بودجه، معافيت مالياتي حقوق زير 833 هزار تومان، تداوم واريز يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني در سال 92، واگذاري سهام باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال و ... بخشي از مهمترين مصوبات مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه 92 است.
 • زشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين اعم از شهري و روستايي، گاز و برق مي‌شود. *نمايندگان مجلس بانك مركزي را موظف كردند از طريق بانك‌هاي عامل در سال جاري به حداقل صد هزار نفر از جانبازان 20 درصد و بالاتر با رعايت اولويت وام مسكن پرداخت كنند. *نمايندگان در مصوبه ديگري مقرر كردند كه 200 ميليارد تومان تسهيلات به زندانيان نيازمند پرداخت شود. *نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري را رايگان كردند. * مجلس در ج
 • ن و بازنشستگان را به تصويب رساند. *با تصويب نمايندگان مجلس سرمايه صندوق‌هاي حمايت از بخش توسعه كشاورزي 3000 ميليارد ريال افزايش مي‌يابد. *نمايندگان در مصوبه‌اي به سازمان بهزيستي اجازه دادند تا سقف 20 ميليارد تومان براي تامين مسكن و ايجاد فرصت شغلي معلولان و مددجويان هزينه كند. *نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي، دولت را مكلف كردند صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل نمايند. * با تصويب بند ديگري از لايحه بودج
 • قبل و بعد از واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت كنند. *در مصوبه ديگري مقرر شد درآمد اماكن ورزشي اجاره داده شده صرفا براي ورزش همان شهرستان هزينه ‌شود و انتقال و هزينه آن در شهرستان ديگر ممنوع است. همچنين وزارت ورزش و جوانان اجازه دارد تا اماكن ورزشي خود را در اختيار هيات‌هاي ورزشي قرار دهند. *نمايندگان مجلس مصوب كردند كه وزارت آموزش و پرورش بخشي از منابع حاصل از محل فروش اموال غيرمنقول خود را صرف هوشمندسازي مدارس كنند.  
اخبار/ توصيه‌هاي مالي ضروري براي جوانان
گروهي از جوانان به علت كم‌توجهي به آينده‌نگري، تمام سرمايه خود را به يك‌باره براي مسائل پيش پا افتاده خرج مي‌كنند و دچار اشتباه در خرج سرمايه خود مي‌شوند.
 • ه حداقل سه تا شش ماه از حقوق خود را در طول زمان و به صورت تدريجي براي روزهاي اضطراري ذخيره كرده‌ايد. ۴.اولويت‌بندي صورت‌حساب‌هاي خود را ياد بگيريد. صورت‌حساب‌ها بخش جدايي ناپذير زندگي‌هاي امروزي هستند. هزينه وام‌ها، اجاره خانه، قبض‌ها، هزينه اينترنت، اشتراك روزنامه، بيمه و ... همگي صورت‌حساب‌هايي هستند كه ماهانه به افراد تحميل مي‌شوند. اگر فرد در موقعيت مالي بدي به‌سر ببرد، اولويت‌بندي اين صورت‌حساب‌ها اهميت ز
 • . اگر فرد در موقعيت مالي بدي به‌سر ببرد، اولويت‌بندي اين صورت‌حساب‌ها اهميت زيادي پيدا مي‌كند. به جاي پرداخت آن‌ها براساس هزينه، سعي كنيد آن‌ دسته از هزينه‌ها را كه بر اعتبار شما بيشترين تاثير را دارند مثل وام مسكن يا صورت‌حساب كارت‌ اعتباري را اولويت داده و ابتدا براي پرداخت آن‌ها اقدام كنيد. ۵.از هزينه‌هاي آشكار و پنهان باخبر باشيد. هزينه‌هاي پنهان نظير هزينه كسرشده توسط دستگاه خودپرداز بانك غير از بانكي كه كارت شما به آنتسهيلات براي خريد مسكن, وام خريد مسكن, ملك و مسكن, وام پزشكي, 18 ميليون بدهيد، 80ميليون تومان وام بگيريد, اينده قيمت مسكن, جزئيات سود و زيان تسهيلات مسكن جوانان, قيمت هر مترمربع مسكن, حساب پس‌انداز مسكن جوانان, بانك مسكن, قانون بودجه سال 1387 كل كشور, قانون بودجه, سال 1387, بازارها و رشد, منابع اقتصادي , انگيزه‌هاي اقتصادي, تعيين‌كننده رشد, سرمايه‌گذاري, دارايي‌هاي مالي, سرمايه‌گذاران, سرمايه, اقتصاد, بازارها, تخصيص , اقتصادي, انساني , تاثير, تحقيق , جاي خالي پرداخت "اقساط وام‌هاي بانكي‌ " در بانكداري الكترونيك, طراح برنامه سوم, چالش‌هاي آينده اقتصاد ايران, آينده اقتصاد ايران, اقتصاد ايران, هدفمند كردن يارانه, قيمت انرزي, آينده‌نگري, ارز تك نرخي شد, توصيه‌هاي مالي ضروري براي جوانان


16 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .