جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون ثبت طرحهاي صنعتي
قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي وعلائم تجاري (مصوب 1386 ) بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي وعلائم تجاري (مصوب 1386 )و آئين نامه هاي اجرايي مربوط قوانين و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به طرح صنعتي به شرح زير مي باشد :
 • رح صنعتي كه به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود، همراه نقشه‌، عكس وسايرمشخصات‌گرافيكي‌كالا كه‌تشكيل‌دهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآورده‌هايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده مي‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالكيت صنعتي مي‌تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود. اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردي كه متقاضي همان طراح نيست‌، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذي‌حق بود
 • ه مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود. ماده 81 مرجع ثبت، مقدمتاً صحت تنظيم اظهارنامه را از لحاظ شناسايي هويت متقاضي و نمايش گرافيكي طرح صنعتي مورد رسيدگي قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضا و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه و سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد. تبصره – در خصوص اظهارنامه‌هايي كه با پست سفارشي ارسال مي‌ش
 • اده 86 اين آيين‌نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد. ماده 86 مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتي، مراتب را ظرف 30 روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي‌نمايد. آگهي مزبور شامل موارد زير مي‌باشد: 1- شماره و تاريخ اظهارنامه؛ 2- شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي؛ 3- اسم و نشاني طراح مگر آن كه طراح كتباً درخواست كند كه نامش ذكر نشود؛ 4- اسم و اقامتگاه متقاضي يا نماينده
مقالات/ تاريخچه حسابداري
حسابداري در جهان نزديك به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارك كشف شده‏‎ ‎حسابداري به ۳۶۰۰ ‏سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد
 • و خرج هر ولايت به طور جداگانه در‏‎ ‎صفحات مربوط، در آن به خط سياق نوشته مي شده است. اين ‏روش در دوران قاجاريه تكميل‎ ‎شد و كتب خمسه(دفاتر پنج گانه) براي گروههاي عمده مخارج نيز نگهداري مي ‏شده‎ ‎است‎.‎ و نگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني به حساب سياق، نمونه هاي بارز و پيشرفته آن‎ ‎است‎.‎ با اين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري از دانشهاي كاربردي ديگر، به‎ ‎همراه ورود فراورده هاي ‏صنعتي و رسوخ موسسات و شركتهاي خارجي به ايران راه يافت. و‎ ‎در جريان تحولات اقتصادي _اجتماعي صد ‏سال گذشته با پ
 • مي گرديد تا اين كه تمامي اجناس يك محموله به فروش‎ ‎برسد. اين كار يعني بدهكار كردن حساب هر ‏محموله از كالاي خريداري شده به قيمت خريد‎ ‎و بستانكار كردن آن به قيمت فروش معمولا تفاوتي را ايجاد مي ‏كرد كه به حساب سود و‎ ‎زيان نقل مي شد. بدين ترتيب سيستم دفترداري دوطرفه به آرامي و در پي مجموعه اي از‎ ‎ابداعات پياپي در فاصله سالهاي ۱۲۵۰-۱۳۵۰ ميلادي در چند جمهوري كوچك ايتاليا زاده‏‎ ‎شد و تكامل يافت و ‏شهرهاي فلورانس، ونيز و جنوا پيشرو اين تحول بودند. برخي از‎ ‎صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهاي
 • يولي با استفاده از منابع و‎ ‎روشهاي موجود سه دفتر اصلي حساب‎ ‎را به ‏ترتيب زير تشريح مي كند ‎)‎دفتر باطله‎ (Waste Book) (‎در ايران اين دفتر را دفتر كپيه يا مسدوده هم ناميده‎ ‎اند.‏ كه خلاصه معاملات تاجر به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شد‎.‎ دفتر روزنامه‎ (Journal)‎ كه در آن مطالب دفتر باطله تلخيص و بر حسب بدهكار و بستانكار ثبت مي گرديد‎.‎ دفتر كل‎ (Ledger)‎ حاوي حسابهاي واقعي كه ثبتهاي دفتر روزنامه به آن نقل مي گرديد‎.‎ پاچيولي لهميت كاربرد پول را بعنوان مقياس مشترك سنجش اقلام مختلف به د
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقد اقتصاد رفتاري از ديدگاه اتريشي
در چند هفته گذشته مطالبي در حوزه اقتصاد رفتاري، تجربي و عصبي در همين صفحه از نظر خوانندگان گذشت. اين هفته و هفته آينده مطالبي در نقد اقتصاد رفتاري و تجربي منتشر مي‌شود.
 • يب ديگر كشف كند، پس فرمول خود را دوباره تعديل مي‌كند. به عبارت ديگر، ماشين انساني پيچيده‌تري به ما عرضه خواهد داشت. به علاوه، روش‌هاي رياضي و آماري كه نويسنده ما به نحو گسترده به كار مي‌گيرد در سپهر عمل انساني معتبر نيستند. براي نمونه كاربرد احتمال عددي را در نظر بگيريد كه مستلزم رويدادهاي تكرارپذير است، اما در عمل انساني، رويدادها تكرارپذير نيستند. يك كارآفرين با گرفتن تصميمات، با موارد يكه‌اي برخورد مي‌كند كه مقداري دانش نسبت به آنها داشته و همانندي فقط محدودي با
 • ن، معنادار خواهد بود كه اين عدم‌عقلانيت را با مقداري مقررات تنظيمي محدودكننده مهار سازيم. در واقع، رييس فدرال رزرو، در يكي از سخنراني‌هايش رونق گرفتن بازار سهام را دقيقا با اصطلاح «زياده‌روي غيرعقلايي» سرزنش كرد. منابع در دفتر روزنامه موجود است آيا علم اقتصاد مناسب و كافي نيست؟ رابرت مورفي منبع: خبرنامه ميزس، ژوئن 2006 آخرين روند براي «علمي»تر ساختن اقتصاد، گنجاندن نتايج از ساير رشته‌ها مثل روانشناسي و علوم عصبي است. اينك كه من اقتصاددان اتريشي
 • » اين نتيجه ابدا خلاف شهودي، غيرعقلايي يا هر چيز ديگري نيست و نيازي نيست كه از علم عصبي استفاده كنم تا به اين نكته برسم. احتمال مثبتي هست كه من در تاريخ سررسيد نتوانم قبضم را بپردازم- به علت تصادف خودرو، اعتصاب كارگران پست، بيماري طولاني‌شده، آدم‌ربايي يا صرفا فراموش كردن. هر روزي كه پرداخت را به تاخير مي‌اندازم احتمال اينكه در رديف بدقول‌ها بشوم افزايش مي‌يابد. از طرف ديگر، فايده به تاخير انداختن چيست؟ اينكه يك ورق قرضه 15 روزه بخرم؟ براي اكثر مردم، پولي كه براي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش‌ 50 : شواهد حسابرسي‌ ‏
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره انواع شواهد حسابرسي، كميت وكيفيت شواهد حسابرسي و روشهاي كسب اين‌گونه شواهد در حسابرسي صورتهاي مالي است.
 • وجه قرار مي دهد. اما، دشواري كسب شواهد يا هزينه آن، به خودي خود، مبنايي معتبر براي حذف يك روش حسابرسي بدون جايگزين نمي باشد. 14 . حسابرس براي رسيدن به اظهارنظر حسابرسي، همه اطلاعات موجود را رسيدگي نمي كند، زيرا معمولا مي تواند با استفاده از روشهاي نمونه گيري و ساير روشهاي انتخاب اقلام براي آزمون نيز به نتيجه برسد. همچنين، حسابرس معمولا ناگزير است بر شواهدي اتكا كند كه متقاعدكننده است و نه قطعي؛ از اين رو، حسابرس براي كسب اطمينان معقول، با شواهدي كه متقاعدكننده نباشد، قانع نمي شود. حسابرس براي
 • كند كه مبنايي براي ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت و طراحي و اجراي روشهاي حسابرسي لازم بدست آورد. حسابرس با در نظر گرفتن انواع مختلف تحريفهاي ممكن، از ادعاهاي مديريت براي ارزيابي خطرها استفاده مي كند و به طراحي روشهاي حسابرسي متناسب با خطرهاي ارزيابي شده مي پردازد. شرايطي خاص كه در آن حسابرس ملزم به كسب شواهد حسابرسي در سطح ادعاهاي مديريت است، در ساير استانداردهاي حسابرسي مطرح شده است. 17 . ادعاهاي مديريت كه توسط حسابرس مورد استفاده قرار مي گيرد به شرح زير طبقه بندي مي شود: الف- ادعاهاي مربوط
 • ، الكترونيكي يا اشكال ديگر باشد. وارسي سوابق و مدارك، شواهد حسابرسي با درجات متفاوتي از قابليت اعتماد فراهم مي كند. تفاوت در قابليت اعتماد شواهد به ماهيت و منبع آن و در مورد سوابق و مدارك درون سازماني به اثربخشي كنترلهاي حاكم بر ايجاد آن بستگي دارد. نمونه اي از كاربرد وارسي در آزمون كنترلها، وارسي سوابق يا مدارك براي كسب شواهد مربوط به مجوز انجام معاملات است. 27 . برخي مدارك مانند اوراق بهادار مستقيما شواهدي حاكي از وجود يك دارايي فراهم مي كند. وارسي اين قبيل مدارك، لزوما فراهم كننده شواهد حساب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقتصاد در زندگي واقعي
از اين پس، روزهاي پنج‌شنبه بخش‌هايي از كتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف، اشتور بك و نوربرت هرينگ در اين صفحه منتشر مي‌شود.
 • - نرخ بالاي طلاق فقط يكي از پيامدهاي اين پديده است. در كشورهاي صنعتي، اثرات جانبي منفي اين نوع عملكرد جامعه، مقدار زيادي از خرسندي كه رشد درآمد مي‌توانست به ما بدهد نابود كرده است. به نظر ليارد، بر عهده دولت است كه با اين روند مقابله كند- براي نمونه از طريق بالا بردن نرخ نهايي ماليات بر درآمد. اقتصاددانان سنتي هميشه از نرخ‌هاي نهايي بالاي ماليات‌ها انتقاد كرده‌اند چون كه انگيزه‌هاي كار كردن و پذيرفتن ريسك را كاهش مي‌دهد- از ديدگاه ليارد،‌ اين ماليات‌ها به
 • نشان داده است مردم اثر عادت كردن به شرايط سخت را بيش از واقع برآورد مي‌كنند و اميد بيهوده‌اي دارند كه با حقوق بالاتر، خوشحالي دائمي بيشتري داشته باشند، احتمال زيادي مي‌رود كه چنين قضاوت‌هاي اشتباه قاعده باشند تا استثنا. منابع در دفتر روزنامه موجود است  
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چرا خواندن تاريخ انديشه ضروري است؟
متن زير بخش نخست از درس‌گفتارهاي ليونل رابينز است كه در دانشگاه ال‌اس‌اي‌ ارائه شده است.
 • وري براي آزادي ذهن است. من نمي‌دانم چه چيزي مي‌تواند يك فرد را محافظه‌كارتر كند»_او اين كلمه را در معنايي تحقيرآميز به كار مي‌برد_«من نمي‌دانم چه چيزي فرد را محافظه‌كارتر مي‌كند وقتي چيزي جز زمان حال يا چيزي جز گذشته نمي‌داند.»[كينز، 1926، ص277]. يا نمونه‌اي ديگر؛ احتمالا برخي از شما نگاه به «نظريه عمومي» كينز انداخته‌ايد؛ اين اثر پيامي معروف دارد كه «ديوانه‌... كه صداها را از هوا مي‌شنود»(او اين جمله را در زمان هيتلر نوشته است):«ديوانه... كه صداها را از هوا مي‌شنود، شور و هيجانش را از برخي نويس
 • م‌تر اين است كه فهم پيشرفت‌هاي جديد اين رشته بدون داشتن دركي از چگونگي توسعه آنها، بسيار دشوار است. مثلا نظريه محض ارزش را در نظر بگيريد. چند مقاله در زمان حال نشان بدهم، چند مقاله در مورد نظريه شبه اجاره، خوانده باشم كه در آنها همه چيز اشتباه گرفته شده است، تنها به اين دليل كه نويسندگان آنها تاريخ تحول اين اصطلاح خاص را كه توسط مارشال ايجاد شد، مطالعه نكرده‌اند. اگر شما افق ديدتان را گسترده‌تر نكنيد و به جاي تاريخ تحليل‌ها، به تاريخ «انديشه‌هاي» اقتصادي، آن طور كه شومپيتر مي‌گفت_تاريخ ارتباط مي
 • مكن است رخ دهد_و احتمال اين كه شما گرفتار اين يكي شويد بيشتر است چون نسخه‌‌هاي بي‌معني اين اشتباه در زندگي روزمره شما به طور دائم تكرار مي‌شود_ اين بحث است كه تحول انديشه محصول قهري شرايط اجتماعي آن دوران يا پس از آن دوران است_ اين آفت زمانه ما است؛ نمونه كلاسيك استفاده افراطي از انديشه‌اي خوب. در اين شكي نيست، شما به زودي خواهيد ديد كه انديشه اقتصادي تاريخ ما تحت‌ تاثير شرايط اجتماعي و اقتصادي دوران خود بوده است. در اين هيچ شكي نيست و من اميدوارم بتوانم توجهاتي از اين قبيل را همين طور كه پيش مي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آينده دلار در نظام پولي جهاني
بحران اخير در بازار مالي ايالات متحده كه به سرعت به بحراني جهاني تبديل شد، واقعيت مهمي را آشكار كرد كه از مدت‌ها قبل توسط اقتصاددانان گوشزد شده بود و آن سرعت زياد خلق‌دلارهاي بدون پشتوانه بود؛ واقعيت آن است كه سياست‌هاي پولي در آمريكا با همه جاي دنيا متفاوت است؛
 • پول هاي ملي همچنان تجارت را با مانع مواجه مي نمود. 2 - كشور صاحب ارز جهان روا همواره مي بايد كسري داشته باشد تا جهان با مشكل نقدينگي مواجه نشود. از سوي ديگر حق تامين مالي ارزان براي مصرف داخلي كشور صاحب ارز جهان روا همواره مساله ساز بود. به عنوان نمونه ساير كشورهاي كسري دار چون ايتاليا همواره معترض بودند. چرا كه كسري ايتاليا مي بايست با فشار بر مردم و سياست هاي انقباضي جبران شود، ليكن كسري آمريكا با چاپ پول كاغذي و صادرات دلار مرتفع مي گرديد. 3 -هيچ ابزاري براي ايجاد تعهد در كشور صاحب ارز ج
 • د. غناي منابع نفت و گاز و مواد معدني نيز مي تواند انگيزه اي براي ايران باشد تا در بلندمدت از شكل گيري پول هاي بين المللي با استاندارد كالايي حمايت كند؛ چرا كه منابع معدني به احتمال فراوان در پول فرضي بين المللي كالايي سهم مهمي خواهندداشت. منابع در دفتر روزنامه موجود است. پاورقي: 1 - كارشناسي ارشد اقتصاد و دانشجوي دكتراي دانشگاه تربيت مدرس، m1385_narimani@yahoo. com 2 - Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 3 - gold standard 4 - gold exchange standard 5 - International Monetary
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ روش‌هاي تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
امروزه نقش و اهميت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SME) نه تنها در كشورهاي در حال توسعه بلكه در كشورهاي توسعه‌يافته نيز مورد بحث است. از مزاياي اصلي اين شركت‌ها مي‌توان به تحريك و تشويق كارآفريني، پويايي و انعطاف‌پذيري، پتانسيل رشد سريع، بازدهي بالا، گستردگي و تاثير زيادشان در توليد ناخالص يك كشور نام برد. توانايي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وابستگي زيادي به پتانسيل سرمايه‌گذاري در نوآوري و كيفيت دارد كه همه اين موارد نيازمند سرمايه و در نتيجه تامين مالي است. ابزارها و نهادهايي كه اين بنگاه‌ها براي تامين مالي مورد استفاده قرار مي‌دهند عبارتند از: Factoring، ليزينگ، تبديل به اوراق بهادارسازي، تامين مالي ساختاريافته، فاينانس داخلي و خارجي، پوشش‌هاي بيمه‌اي در قالب اعتبارات تجاري، اوراق تجاري رهني و سرمايه خطرپذير.
 • جام مي‌دهند يا ناشراني كه پرتفوي كوچكي دارند. زماني كه خط‌مشي استاندارد كيفيت اعتباري يا رتبه اعتباري بالايي را مي‌خواهد، اين مساله سيگنال مثبتي به سرمايه‌گذاران ارسال مي‌‌نمايد و به قدرت نقدينگي آن اشاره مي‌نمايد. نمونه موفق در اين زمينه خط‌مشي PROMISE شركت KfW و برنامه FTPYME اسپانيا است. كه هر دو به تبديل به اوراق بهادارسازي وام‌هاي SMEها پرداخته‌اند. نقطه شروع بخش عمومي اين است كه بايد ريسك‌پذير باشد. شركت‌هاي دولتي در ترنچ‌ها
 • بق آنچه كه از نتايج تحقيق برآمده است مي‌توان ابزارهاي تامين مالي مورد استفاده توسط بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ابزارها را عامليت، ليزينگ، تبديل به اوراق بهادارسازي، اعتبارات و وام‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي دانست. منابع در دفتر روزنامه موجود است *seyedmohsen.mousavi@gmail.com **rf.farhadi@gmail.com ***hamidhonarkar@gmail.com   اين بنگاه‌ها به دليل نوپا بودن و ريسك بالاي خود با مشكلات متعددي در تامين مالي روبه‌رو هستند؛ بنابراين نياز به بررسي بنياد
 • ا دربرگيرنده يك يا چند معيار مي‌باشند: تعداد كاركنان؛ ميزان سرمايه؛ حجم دارايي؛ كل حجم فروش؛ ظرفيت توليد؛ ميزان گردش مالي. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي در ژاپن مطابق قانون اساسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ژاپن، به شرح زير تعريف شده‌اند: 1- بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي: - در بخش صنايع توليدي، معدن، حمل و نقل و ساختمان‌سازي: داشتن حداكثر 100 ميليون ين سرمايه ثابت و تعداد كاركنان تا 300 نفر؛ - بخش عمده‌فروشي: داشتن حداكثر 30 ميليون ين سرمايه ثابت و ت
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ راه‌هايي باورنكردني براي پول در آوردن!
در روزگاري كه ايران با مشكل بيكاري مواجه نبود و هر كس مي‌توانست براي خودش چند شغل خوب دست و پا كند، سيگارفروشي كنار خيابان يا فروش سيب‌زميني سرخ‌كرده در كنار يك پاساژ لوكس تهران، شغل كاذب محسوب مي‌شد اما امروز اين شغل‌ها نه تنها كاذب نيستند، بلكه سرقفلي آنها گاه از مغازه‌هاي اطراف آن گران‌تر است!
 • باشد، شاغل است. چه بايد كرد؟ گفته مي‌شود چنين مشاغلي در همه اقتصادهاي متوسط و رو به پايين دنيا وجود دارد و علت ظهور آنها هم يك نياز است، با اين وجود نبايد غفلت كرد كه برخي از اين مشاغل كاذب، گاه اقتصاد كشور را به چالش مي‌كشند. آخرين نمونه اين وضعيت را مي‌توان در دلالي بازار سكه و ارز ديد، به‌طوري كه يك سال پيش با اوج گرفتن قيمت سكه در بازار، پليس خريد و فروش ارز و سكه در محلي غير از صرافي و بانك را جرم اعلام و تعداد زيادي از دلالان اين بخش را دستگير كرد. دلالي البته شغ
مقالات/ نگاهي به اعماق تاريك اقتصاد بازار
«اين از نيك‌خواهي قصاب، نانوا يا غيره نيست كه سفره شام ما آماده مي‌شود، بلكه به واسطه توجه آنها به منافع خودشان است.»
 • د حتي اتلاف‌آميزتر از نجات كل بنگاه‌ها است.» سياستمداران علاوه بر معافيت‌هاي مالياتي، اعتبارات ارزاني نيز به بنگاه‌هاي مدنظر خود مي‌دهند. كريستين ليوز (دانشگاه شيكاگو) و فليكس اوبرهولزر‌گي (هاروارد) با استفاده از نمونه آمار كشور اندونزي نشان دادند شركت‌هايي كه روابط خوب با رژيم سوهارتو داشتند به ميزان كمتري به دنبال جذب سرمايه يا اعتبار از بازارهاي خارجي بودند: ظاهرا اين بنگاه‌هاي داراي روابط خوب سياسي، دسترسي كافي به منابع مالي ارزان در بازارهاي دا
 • چگونه مرگ غيرمنتظره يك سياستمدار بر شركت‌هاي واقع در منطقه محل تولد وي تاثير مي‌گذارد. اين دو پژوهشگر تور گسترده‌اي پهن كردند. آنها نه فقط مواردي را كنترل كردند كه در آنها روابط نزديك سياسي به ثبت رسيده بود، بلكه هر كسب و كاري را كه دفتر مركزي آن در منطقه سياستمدار فوت شده بود به عنوان گيرنده بالقوه الطاف و امتيازات از جانب سياستمدار در نظر گرفتند- چه به شكل معافيت مالياتي يا برنامه‌هاي نجات عمومي در مورد مشكلات مالي، خوش‌برخوردي ارگان‌هاي دولتي با آنها، يا قوانين
 • پرسش بنيادي، گزارش‌دهي درباره صندوق‌هاي سرمايه از پنج رسانه مهم آمريكايي را تحليل كردند: آيا با انتشاردهنده وجوه سرمايه در ازاي دادن آگهي‌هاي بيشمار، برخورد خوبي مي‌شود؟ نويسندگان بر صنعت مالي تمركز كردند چون كه براي اثبات سوگيري روزنامه‌نگاري مناسب‌تر از سايرين است: برخلاف بسياري محصولات ديگر، كيفيت يك صندوق سرمايه‌گذاري را مي‌توان به صورت عيني و بي‌طرفانه قبل و بعد از هر رويداد قضاوت كرد. سوژه‌هاي تحليل، روزنامه‌هاي نيويورك تايمز و وال استقانون ثبت طرحهاي صنعتي, تاريخچه حسابداري, تاريخچه حسابداري, نقد اقتصاد رفتاري , ديدگاه اتريشي , نقد اقتصاد, رفتاري, عقلايي, محركه‌ها و اشتياق‌, لذت‌ها و دردها, ارزش‌گذاري, انتخاب‌هاي انسان, آزمون‌هاي روانشناسي, زياده‌روي غيرعقلايي, نظريه‌هاي اقتصادي, مفهوم شواهد حسابرسي, شواهد حسابرسي, نظر حرفه اي, اسناد ومدارك مالي وغير مالي, صورتهاي مالي, كفايت وكميت شواهد, ادعاهاي مديريت, تاييديه مديران, قضاوت حسابرسي, گروه معاملات ومانده حسابها, وقوع وكامل بودن, انقطاع زماني وطبقه بندي, ارزشيابي وتخصيص, حقوق مالكانه وتعهدات, كشف اشتباه وتقلب وتحريف با اهميت, اقتصاد , خوشبخت, خوشبختي, زندگي, درآمد, رضايت, اقتصاددان, تلويزيون, خرسندي, خوشايند, پژوهشگران, جمع‌آوري‌كننده, اقتصاددانان خوشبختي , روانشناسان و اقتصاددانان, چرا خواندن تاريخ انديشه ضروري است؟, آينده دلار, نظام پولي, نظام پولي جهاني, بحران مالي امريكا, بحران جهاني, خلق‌دلار, بدون پشتوانه, خلق‌دلارهاي بدون پشتوانه, روش‌هاي تامين مالي, بنگاه‌هاي كوچك, تامين مالي, ليزينگ, اوراق بهادارسازي, فاينانس, پوشش بيمه‌اي, اعتبارات تجاري, اوراق تجاري رهني, سرمايه خطرپذير, اعتبار, سرمايه, SMEها, اقتصا بنگاه‌هاي كوچك , بازگشت سرمايه, تامين مالي بنگاه‌, راه‌هايي باورنكردني براي پول در آوردن!, نگاهي به اعماق تاريك اقتصاد بازار


55 رديف در 6 صفحه
   << بعدي  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .