جستجو در پورتال

مقالات/ ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و نرخ بازده دارائي‌ها (ROA)
از زمان پيدايش و خلق انسان روابط اقتصادي و مالي و در كل مبادلات نيز شكل گرفت. اين روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائي به صورت بسيار ساده وجود داشت. با گذشت زمان كم كم جوامع كوچك به وجود آمدند.
 • فروش به موقع سهام از اين بازده بهره مند مي شود. شايان ذكر است اين دسته سهامداران اصولاً به سود نقدي كم رضايت مي دهند و قاعدتاً توجهي به آن ندارند. بازده سهام به صورت زير قابل محاسبه است: بازده تغييرات قيمت سهام + بازده نقدي سهام = بازده سهام براساس فرمول فوق مي توان اينگونه استنباط كرد كه براي سرماه گذاران گروه اول بازده نقدي سهام بزرگتر و بازده تغييرات قيمت سهام كمتر است و براي سرمايه گذاران گروه دوم بالعكس است. ايراد اساسي كه به اين معيار به عنوان يك معيار ارزيابي عملكرد وارد است اين است كه ب
 • وده اقتصادي (EVA) 2) ارزش افزوده بازار (MVA) 3) ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA) * ارزش افزوده اقتصادي (EVA) ارزش افزوده اقتصادي معياري است كه هزينه فرصت همه منابع به كار گرفته شده در شركت را مدنظر قرار مي دهد، به عبارت ديگر ارزش افزوده اقتصادي مثبت نشان دهنده تخصيص بهينه منابع، ايجاد ارزش در شركت و افزايش ثروت سهامداران است از طفي ارزش افزوده اقتصادي منفي بيانگر اتلاف منابع و تخصيص غيربهينه و ناكارآمد منابع شركت و به تبع آن كاهش ثروت سهامداران مي شود. با توجه به تحقيقات انجام شده نزديكترين
 • شركت و قابليت اجراء قراردادها با ساير استفاده كنندگان مي باشد. شركت پس از تراضي ساير استفاده كنندگان مي تواند مبلغ باقيمانده را بين سهامداران تقسيم كنند براساس تابع ريسك و بازده سهامداران از طريق تحصيل حقوق دارائي ها براي سود باقيمانده بازده بالقوه نامحدودي به دست مي آورند. سهامداران به عنوان تحمل كنندگان ريسك شركت ها در جهت افزاشي كارآئي عملكرد خود بايد در شركت هاي مختلف سرمايه گذاري كنند. بنابراين از طريق تنوع بخشيدن به پرتفوي خود، بخش اعظم مخاطره خود را كاهش مي دهند. در يك بازار رقابتي قيمت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ارزش افزوده اقتصادي انقلابي در متون مالي
در اقتصاد بازار، شركت‌هاي زيادي، ثروت ايجاد مي‌كنند، بدون ترديد شركت‌هايي نيز هستند كه ‏تخريب‌كننده ثروت هستند. ‏ كشف فاكتورهاي اقتصادي كه منجر به ايجاد ثروت يا تخريب آن شود، براي مديران سرمايه‌گذاري و مديران ‏شركت‌ها، بسيار مهم است.
اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • "بودجه بندي عملياتي" "ترازنامه" "حاكميت شركتي" "حسابداري اسلامي" "حسابرسي داخلي" "رازنامه" "ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات" "طرح طبقه بندي مشاغل" "فرم قرارداد كار" "فرم قرارداد كار" "فصل هفتم-مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار" "قرارداد كار" "گزارش حسابرسي" "موسسه مهر+حسابرسي" "نمونه قرارداد كار" «مفاهيم واحدهاي
 • يكرد درآمدفروش-هزينه در حسابداري تعريف اساسنامه تغييرات سهامي خاص تفاوت استراتژي شركتهاي بزرگ تقلب در حسابداري تقلب در حسابرسي تنظيم ترازنامه توضيحي در مورد گزارش توجيحي مديريت براي افزايش سرمايه در حسابرسي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي ثبت 5% سپرده بيمه ثبت نام مشاوره حقوقي جامعه حسابداران جامعه حسابداران رسمي جامعه حسابداران رسمي ايران جامعه حسابداران رسمي جامعه حسابداران رسمي ايران جايز بودن تبليغ +حسابداران رسمي جايگاه اندوخته قانوني در صورت سود و زيان جدول مال
 • الياتي حقوق سال 1389 جدول مالياتي سال 89 جدول مالياتي سال 89 جدول معافيت مالياتي 1389 جدول معافيت مالياتي حقوق سال 1389 جدول معافيت مالياتي حقوق سال 89 جدول معافيت مالياتي سال 1389 جرايم مالياتي چك ضمانت چك ضمانت چگونگي تنظيم اساسنامه چگونه در آخر سال مالي حسابها را ببنديم؟ حاكميت شركتها حاكميت شركتي حاكميت شركتي حاكميت شركتي در ايران حاكميت شركتها حاكميت شركتي حاكميت شركتي حداقل حقوق حداقل حقوق 1389 حداقل حقوق 1389 حداقل حقوق دستمزد حداقل حقوق روزان
اخبار/ بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده فصل پائيز وزمستان 1388
اعلام تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان مرحله سوم توسط سازمان امور مالياتي
 • مي نمايند، نسبت به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه وفق مقررات موضوعه اقدام نمايند. 10. ماليات تكليفي موضوع ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم قبل از احتساب ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قابل اعمال مي باشد و تكليف كسر آن بر عهده كارفرما (گيرندگان خدمات) مي باشد. در حاليكه تكليف مطالبه و وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از ماخذ كل صورتحساب يا صورت وضعيت قبل از كسر پنج درصد (5%) ماليات تكليفي موضوع ماده (104) قانون صدرالذكر بر عهده پيمانكار (ارائه دهندگان خدمات) خواهد بود كه از طر
 • ص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.خدمات پيمان مديريت تامين نيروي انساني در شرايطي موضوعيت دارد كه كارفرما حقوق و دستمزد نيروي انساني را به صورت مستقيم و بي واسطه تخصيص يا پرداخت و در دفاتر قانوني خود تحت هزينه حقوق و دستمزد ثبت نمايند و ليست بيمه و ماليات حقوق به نام كارفرما به سازمان هاي ذيربط ارائه گردد. بديهي است در اين صورت صرفا كارمزد ارائه خدمات مديريتي مشمول ماليات و عوارض خواهد بود. 12. آن بخش از قراردادهاي منعقده قبل از اجراي قانون (صرفنظر از تاريخ انعقاد قرار
 • اين قانون مي باشد و مشمول پرداخت ماليات و عوراض به ميزان 3% (5/1% ماليات و 5/1 % عوارض) شده است. لذا به استناد مواد(50) و (52) قانون وضع هرگونه عوارض به فعاليت هاي مذكور توسط ساير مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانوني مي باشد. 15. چنانچه موديان مشمول ثبت نام و اجراي قانون، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را به طورصحيح در صورتحساب درج و از خريداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول ماليات ها و عوارض دوره هاي قبلي (ازتاريخ شموليت) در قالب صورتحساب ها يا صورت وضعيت هاي اصلاحي (حسب مورد) خ
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ معاملات ملكي در پيچ و خم ماليات
دنياي اقتصاد- مشاوران املاك از دو روز پيش موظف شده‌اند به محض ثبت انواع معاملات مسكن شامل خريد و اجاره، مبلغي را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از طرفين معامله دريافت و در دوره‌هاي سه ماهه به حساب دولت پرداخت كنند؛
 • ال چطور مي توانيم از هر دو طرف معامله 3 درصد نيز ماليات بر ارزش افزوده دريافت كنيم؟ محمد قادري يكي ديگر از مشاوران املاك كه از سوي مسكن قادري اظهارنظر مي كرد با تاييد وجود مشكل در اخذ ماليات از مشتريان پيشنهاد داد تا اتحاديه املاك با طراحي و انتشار فرم يا تابلويي ويژه و نصب آن در بنگاه ها، طرفين معامله را به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده آگاه و ملزم كند. سردفتران از ماليات بر ارزش افزوده معافند؟ اما در اين ميان عباس عليزاده، مشاور املاك مسكن «صورتي» به نكته قابل توجهي اشاره كرد و ب
 • ه است، بايد خود اقدام به اجراي قانون كند و مشاوران املاك را در مقابل مردم قرار ندهد. خسروي: زود قضاوت نكنيد، خوب است به گزارش دنياي اقتصاد، اما در مقابل نگراني مشاوران املاك، محمدقلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك با استناد به اينكه هنوز ابعاد مثبت قانون ماليات بر ارزش افزوده بر مشاوران آشكار نيست، افراد حاضر در جلسه توجيهي اجراي قانون معاملات برارزش افزوده را به آرامش دعوت كرد و گفت: بسياري از كشورهاي بزرگ جهان با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اقتصاد خود را ارتقا داده اند. خسروي با تاك
 • ه هاي خود از ماليات بر ارزش افزوده كه دريافت مي كنند، به عوايدي نيز برسند. به گفته رييس اتحاديه املاك كشور، با اين توضيحات به مشاوران املاك وعده داد تا پيشنهادها و انتقادهاي آنها را در جلسه اي با وزارتخانه هاي مسكن و اقتصاد مطرح و بر اين اساس تفاهم نامه اي را براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده امضا كند. ماليات بر ارزش افزوده و نوسان بازار مسكن به گزارش دنياي اقتصاد، در اين جلسه همچنين بنگاه داران از تاثير اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بر قيمت مسكن ابراز نگراني كردند. اگر چه به گفته مص
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم
دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم
 • 9 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 كليه اشخاص حقيقي وحقوقي موظفند نسبت به ثبت نام جهت دريافت كارت اقتصادي اقدام و بر اساس موارد زير براي انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنين فهرست معاملات خود را به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند. هـدف:اجـراي مـاده 169 مـكـرر قـانـون مـالـيـاتـهـاي مـسـتـقـيـم از تـاريخ 01/01/1391. دامنه كاربرد: كليه اشخاص حقيقي كه به انجام معاملات و هر
 • ت بر ارزش افزوده مي باشد. P مصرف كننده نهايـي:منـظور از مـصرف كـننده نـهايي، شخص حقيقي است كه كالا يا خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري نموده و از آن براي عرضه كالا و خدمات به ديگران استفاده نمي نمايد.   1- اشخاص مكلف به ثبت نام و اخذ كارت اقتصادي: 1-1- كليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع اين دستورالمعل. 2-1- در مورد اشخاص حقيقي كه از لحاظ مالياتي واحدهاي شغلي متعدد و مستقلي دارند، طبق مقررات اين دستورالعمل مكلفند براي هر محل شغلي، شماره اقتصادي دريافت نمايند. 3-1-
 • : 1-1- كليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع اين دستورالمعل. 2-1- در مورد اشخاص حقيقي كه از لحاظ مالياتي واحدهاي شغلي متعدد و مستقلي دارند، طبق مقررات اين دستورالعمل مكلفند براي هر محل شغلي، شماره اقتصادي دريافت نمايند. 3-1- در اجراي ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي شركاي شركت مدني موضوع تبصره 3 ماده 100 و يا مشاركت هاي موضوع تبصره ماده 101 قانون مالياتهاي مستقيم، يك شماره اقتصادي صادر مي شود.   2- نحوه ثبت نام و درخواست كارت اقتصادي: 1-2- اشخاص حقيقي
مقالات/ معامله با كدفروشان بهانه‌اي جديد براي تشخيص علي‌الراس ماليات
به تازگي ادارات امور مالياتي پرونده برخي موديان مالياتي را با استناد به معامله آنان با به اصطلاح «كد فروشان» به هيات‌هاي 3 نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم احاله كرده و هيات‌هاي ياد شده هم حكم به رد يا غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر آنها داده و بر اين اساس، ماليات‌هاي هنگفتي براي اين دسته از موديان تشخيص داده‌اند.
 • ص حقوقي) و شماره شناسايي ملي (در مورد اشخاص حقيقي)، نشاني كامل و كد پستي خريدار را از وي اخذ و در اين بخش از صورتحساب درج كنند.  همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود وظيفه عرضه‌كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات، صدور صورتحساب مطابق فرم نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي، درج اطلاعات هويتي خود و اخذ اطلاعات هويتي خريدار و درج آن در صورتحساب مربوطه است.  نكته مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه به استناد دستورالعمل ياد شده، در مواردي كه عرضه كالا و ارائه خد
 • zwnj;هايي با عنوان صورتحساب ماشين‌هاي فروش استفاده كرد كه در آن مشخصات خريدار درج نمي‌شود و دستورالعمل، دليل اين كار را به صراحت چنين عنوان كرده است: «در هنگام صدور اين گونه صورتحساب‌ها، طرف معامله (خريدار) معمولا قابل شناسايي و ثبت در صورتحساب نمي‌باشد». همچنين به موجب مفاد اين دستورالعمل: «ماليات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌هاي صادره توسط ماشين‌هاي فروش، به دليل عدم درج مشخصات خريدار قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالياتي قابل كسر از ماليات&zw
 • صريح قانون و دستورالعمل آن، عدم درج مشخصات خريدار خللي در صحت معامله وارد نمي‌كند و فقط خريدار، مجاز به استفاده از اعتبار مالياتي خريد انجام شده، نيست.  پس از اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، برخي اشخاص دارنده كد اقتصادي و گواهينامه ثبت‌نام در نظام مالياتي ارزش افزوده، كد اقتصادي خود را در قبال دريافت پول در اختيار برخي خريداران يا فروشندگان كالا قرار داده و درآمدهاي كلاني از اين بابت كسب كرده‌اندكه به آن‌ها اصطلاحا «كدفروش» گفته مي‌شود. خريد
اخبار/ افزايش معافيت مالياتي حقوق با هدفمندي و دستاوردهاي طرح تحول مالياتي
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان امور مالياتي طي گفت‌وگويي با فارس به تشريح جزئيات 5 محور طرح تحول مالياتي پرداخت، از افزايش سقف معافيتهاي حقوق و دستمزد با هدفمندي يارانه ها و برنامه‌هاي دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت و مجموع اين اقدامات را بستري مناسب براي تحقق اهداف درآمدي دولت در طول برنامه پنجم عنوان كرد.
 • دولت اجراي قانون را به تعويق انداخت و مقرر شد به صورت مرحله براي هشت صنف از مهر 88 و 12 صنف از مهر امسال اين قانون اعمال شود؛ شما به عنوان رئيس سازمان امور مالياتي از ابتدا روند اجراي اين قانون و عواملي كه منجر به عقب نشيني دولت شد را توضيح دهيد و بفرماييد كه از دو سال گذشته تاكنون چه اقداماتي براي فراهم كردن زمينه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده انجام گرفته است؟ عسكري: زماني كه قانون ابلاغ شد و طبيعتا با چارچوبي كه قانون پيش‌بيني كرده بود مدت زمان كمي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش ا
 • wnj;اكنون مشمولان بند الف به اتمام رسيدند و بخش عمده‌اي از بند «ب» مشمول شدند و فقط بخش كمي از مشمولان اين بند باقي مانده است. در مراحل بعد براي خرده فروش‌ها و فعالان خرد اقتصادي كه در گروه «ج» طبقه‌بندي شدند ثبت نام به عمل مي‌آيد؛ بنابراين اجراي اين قانون به هيچ وجه متوقف نشد بلكه روش اجرايي قانون ترتيبات جديدي را اقتضاء‌ مي‌كرد كه براساس آن قانون اجرا شد. طبق اين مكانيزم با هماهنگي اصناف گروه‌هايي را كه مشمول مي‌شوند فراخوان آمو
 • مي‌آيد؛ بنابراين اجراي اين قانون به هيچ وجه متوقف نشد بلكه روش اجرايي قانون ترتيبات جديدي را اقتضاء‌ مي‌كرد كه براساس آن قانون اجرا شد. طبق اين مكانيزم با هماهنگي اصناف گروه‌هايي را كه مشمول مي‌شوند فراخوان آموزش و ثبت‌نام مي‌دهيم كه مرحله چهارم در خرداد بود كه فراخوان ثبت‌نام داديم و در شهريور ماه فراخون براي اجرا در اول مهر ماه انجام شد. 12 گروهي كه براي مهر ماه مشمول شدند به جز يك گروه بدون هيچ مقاومتي قانون ماليات برارزش افزوده را اجرا كردند و فقط ي
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • ه يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده‌. (2) هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه به شرح زير است: (الف) حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام‌شده براي كارفرما). (ب‌) مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره‌وري‌، پاداش‌، عيدي‌، اضافه‌كار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت‌. نصاب هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران(بدون احتساب هزينه بليت و هتل) رو
 • توجه به اصلاحات ماده 107 و ماده 110 پيشنهاد حذف تبصره (2) ماده 177 را دارد. تبصره 2 ماده 177 حذف شود (با توجه با اصلاح پيشنهادي) ماده 107 و ماده 110 در جهت كنترل وزارت دارايي و امور اقتصادي بر بازارها، پيشنهاد ذيل ارائه مي‌گردد: ماده 184- ادارات ثبت مكلفند از ثبت كليه اشخاص حقوقي و موسسات انتفاعي و غير‌انتفاعي بدون شماره اقتصادي كه سازمان امور مالياتي صادر مي‌كند، خودداري و آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و موسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد شركت‌ها و موسسات موجود
 • لفند از ثبت كليه اشخاص حقوقي و موسسات انتفاعي و غير‌انتفاعي بدون شماره اقتصادي كه سازمان امور مالياتي صادر مي‌كند، خودداري و آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و موسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد شركت‌ها و موسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت ‌رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌هاي آن به اداره امور مالياتي محل اقامت موسسه ارسال دارند. با توجه به لايحه برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 اصلاحات ذيل پيشنهاد مي‌شود: تبصره 2
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ توجيه برخي طلافروشان براي فرار از پرداخت ماليات ارزش افزوده
خبرگزاري فارس: اكثر مغازه‌هاي طلافروشي در بازار تهران به بهانه عدم ابلاغ بخشنامه از سوي سازمان مالياتي هنوز 3 درصد قانون ماليات بر ارزش افزوده را در فاكتورهاي خود اعمال نمي‌كنند، در عين حال دلايل آنان براي شانه خالي كردن از ماليات بر ارزش افزوده از زبان خودشان شايد شنيدني باشد.
 • ن و بازار بزرگ تهران علي‌رغم ابلاغ كتبي از سوي سازمان امور مالياتي به مغازه‌ها براي ثبت‌نام طلافروشان از اول مهرماه سال 89 در سايت www.evat.ir براي آموزش و نحوه پركردن اظهارنامه‌هاي الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده و اعمال قانون، فرم را تكميل نكرده و قانون را اجرا نكرده‌اند. بنابراين گزارش بهانه طلافروشان اين است كه هنوز هيچ بخشنامه‌اي از سوي اتحاديه براي اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده به آنها ابلاغ نشده است. فعالان اين صنف مي‌گويند در شرايط حاضر با وجود ا
 • روش در سبزه‌ميدان تهران گفت: هر مغازه طلافروشي 2 تا 3 كيلوگرم طلا دارد و نمي‌توان با اخذ ماليات از سرمايه آنها كاست. *افزايش هزينه‌هاي سربار طالبي با بيان اينكه بخشنامه سازمان مالياتي براي همه طلافروشان ارسال شده است، گفت: ما هنوز ثبت نام نكرده‌ايم و اگر مجبور به پرداخت ماليات شويم، ترجيح مي‌دهيم مغازه را جمع كرده و آن را اجاره دهيم. اين مغازه‌دار گفت: عوارض پسماند شهرداري براي مغازه 1.5 متر مربعي كه زباله‌اي ندارد، 240 هزار تومان نوشته شده از طرفي اداره
 • 240 هزار تومان نوشته شده از طرفي اداره صنايع و استاندارد براي كنترل ترازوهاي دقيق طلافروشي هر بار 6 هزار تومان اجرت مي‌گيرد، هزينه برق مغازه هر بار 30 تا 35 هزار تومان و اجاره ماهيانه 700 هزار تومان، شارژ مغازه براي پاساژ ماهانه 35 هزار تومان و ماليات بر درآمد سالانه 2.1 تا 2.3 ميليون تومان و پرداخت به كلانتري محله كه توسط هيات مديره پاساژ هر ماه پرداخت مي‌شود، با همه اين مخارج اگر ماليات نيز پرداخت شود، از كسب و كار طلافروشي واقعا كاسته مي‌شود. * پرداخت مكرر ماليات در مراحل مارزش افزوده اقتصادي (EVA), نرخ بازده دارائي‌ها(ROA), دوپونت, درآمد كل, سود عملياتي, سود كل, (EVA) و ارزيابي متوازن (BSC), نسبت فعاليت, نسبت سود اوري, نسبت اهرمي, نسبت نقدينگي, قيمت بازار, ميانگين قيمت بازار, P/E , بازده تغييرات قيمت سهام, بازده نقدي سهام, بازده سهام, EVA , روش حسابداري و روش مالي , سود خالص عملياتي بعد از مالياتNOPAT , هزينه سرمايه, سنجش سود حسابداري, EBIT, EBITDA و EPS , هزينه‌ بدهي, هزينه صاحبان سهام, هزينه فرصت, هزينه حسابداري, ارزش افزوده اقتصادي, تعيين ارزش شركت, نرخ بازده(r), نرخ هزينه سرمايه(c)سرمايه, ارزش واقعي, EBIT , EBITDA و NOPAT و ..., EVA , ترازنامه ورازنامه, بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده , ماليات ارزش افزوده, مرحله سوم ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده , مرحله سوم ثبت‌نام, خدمات موديان ماليات بر ارزش افزوده, ماليات معاملات ملكي , ماليات, معاملات ملكي , ماليات بر ارزش افزوده , معاملات مسكن, دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم, معامله با كدفروشان بهانه‌اي جديد براي تشخيص علي‌الراس ماليات, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات


82 رديف در 9 صفحه
   << بعدي  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .