جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • ت بردرآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط ازماليات متعلق كسر خواهد شد واضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است. تبصره 4- اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود. تبصره 5- درمواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط
 • ه عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود به ماخذ بيست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي گردد مي باشد. ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند «الف » اين ماده مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و ظر
 • وند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند: الف – تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شركت هاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است. ب – انتفال دارايي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهندبود. ج – عمليات شركت هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليا ت ب
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد املاك
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • به مورد اجاره. درآمد مشمول ماليات درمورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن وتصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارتست از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره. حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي درصورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود. تبصره 1- محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد
 • گونه درآمدي ندارد ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد. مشمولان اين ماده بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچگونه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امورمالياتي محل سكونت مؤدي ارسال دارد و درصورتي كه ثابت شود
 • د به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچگونه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امورمالياتي محل سكونت مؤدي ارسال دارد و درصورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن بعنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد. تبصره1- حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اظهارنامه الكترونيكي «ابتكاري جديد يا چالشي مضاعف
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در آستانه تيرماه (موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي) از تمهيدات جديد اين سازمان به ويژه اظهارنامه‌هاي الكترونيكي خبر داده و اجراي طرح «اظهارنامه الكترونيكي» را ابتكاري جديد عنوان كرده است
 • نداردهاي حسابداري در كشور وداع كرد! 3 - به قرار اطلاع واصله ادارات امور مالياتي با مستند قرار دادن مفاد مصاحبه يا خبر اعلامي رييس كل محترم سازمان امور مالياتي، تسليم اظهارنامه مالياتي الكترونيكي را به همراه پرينت كاغذي آن الزامي اعلام مي كنند و از دريافت اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان اشخاص حقوقي در قالب اظهارنامه هاي قديم و حتي كاغذي جديد خودداري كرده و حتي به صورت غير قانوني از دادن اظهارنامه كاغذي جديد به موديان نيز خودداري مي كنند كه اين امر مشكلات عديده اي براي موديان فراهم ساخته
 • و نوع كاغذي آن براي زمين نيز هزينه استهلاك و حساب استهلاك انباشته منظور شده، در حالي كه طبق استانداردهاي حسابداري، زمين در حالت كلي به دليل دارا بودن عمر نا محدود (به جز موارد خاص و نادر مانند زمين هاي معادن يا زمين هاي دفن زباله كه داراي عمر محدود اقتصادي هستند) مستهلك نمي شود، بنابراين با توجه به اينكه در طراحي جدول دارايي هاي ثابت اظهارنامه مالياتي توسط سازمان، دارايي هاي ثابت در حالت عام مد نظر است و نه دارايي هاي ثابت در حالت خاص، بنابراين به نظر مي رسد پيش بيني هزينه استهلاك براي زمين با
 • ه، عدم اطلاع رساني دقيق سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نحوه تكميل اظهارنامه الكترونيكي و همچنين وجود محدوديت هاي فن آوري اطلاعات و تكنولوژي مانند سرعت پايين اينترنت در بيشتر مناطق كشور، عدم دسترسي همگان به اينترنت پرسرعت، مشكلات موجود در دسترسي به سايت هاي اينترنتي و..... از جمله مشكلاتي است كه بر سر راه تسليم اظهارنامه الكترونيكي وجود داشته و نه تنها تسليم اظهارنامه توسط موديان را تسهيل نكرده بلكه موجب پيچيدگي بيشتر نيز شده است. همچنين با توجه به متفاوت بودن ادارات كل امور مالياتي دريافت
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده فصل پائيز وزمستان 1388
اعلام تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان مرحله سوم توسط سازمان امور مالياتي
 • ; و «ج» ماده (96) قانون مالياتهاي مستقيم كه به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف كشور هستند، از ثبت نام در اين مرحله مستثني خواهند بود. اشخاص مزبور مكلفند به هنگام خريد كالا و خدمات از موديان مشمول و ثبت نام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحساب، ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمايند. ضمناً: نحوه ثبت نام و اجراي قانون توسط اشخاص حقيقي مشمول بند «الف» ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم در اطلاعيه مرحله دوم (تاريخ اجراي قانون از 1/7/1388) اعلام شده است و در مو
 • مان امور مالياتي كشور (معاونت ماليات بر ارزش افزوده) تسليم نمايند. اين دسته از موديان در صورت كسب مجوز ثبت نام از تاريخي كه سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد كرد، به عنوان مودي مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده محسوب خواهند شد. تذكرمهم: فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول و دوم ثبت نام و اجراي قانون بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله سوم ثبت نام اين نظام مالياتي، جزو موديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون (براي موديان مرحله اول از 1/7/1387 و مرحله دوم از 1/7/1388
 • ارائه اطلاعات مورد نياز و انجام عمليات ثبت نام الكترونيكي اين مرحله از ثبت نام خواهند بود. (فهرست مراكز مزبور در سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي ثبت نام به نشاني www.evat.ir قابل دسترسي است) 2- در صورت نياز به آموزش اين نظام مالياتي با مراجعه به سايت مزبور براي آموزش نيز ثبت نام نمايند تا اقدام لازم براي آموزش آنها كه به صورت رايگان خواهد بود، بعمل آيد. 3- پاسخگويي به سئوالات عمومي و كلي در زمينه اين نظام مالياتي علاوه بر واحدهاي خدمات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات كل امور ما
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل نهم-قانون ماليات بر ارزش افزوده-ساير مالياتها و عوارض خاص
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 36300/23783مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتادو پنجم‌(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه علني مورخ 9/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي
 • ين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند: الف- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛ ب- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛ ج- مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛ د- نام متعاملين، كدپستي و شماره ملي و يا شماره اق
 • درصد (3٪) قيمت فروش كارخانه ويا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها (دو درصد (2٪) ماليات و يك درصد (1٪) عوارض). حكم ماده (17) اين قانون و تبصره هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي باشد. ماده 44- به پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي ربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع كارت ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررا
 • راي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي باشند. ماده 46- الف ـ ماليات هاي موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) اين قانون به حساب يا حساب هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز مي گردد. ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول مي شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي گردد. ج
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ هشدار سازمان ماليات به طلا فروشان
كارگروه بررسي ماليات بر ارزش افزوده صنف طلا و جواهر در پي اعتراضات برخي از واحدهاي صنفي و عدم تمكين از اجراي قانون پيشنهاد بررسي دقيق پرونده هاي مالياتي زرگران قانون ستيز را به وزير اقتصاد ارايه كرد.
 • ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد: طلافروشان توجه كنند كه سه درصد ماليات بر ارزش افزوده طلا، از مصرف كننده نهايي گرفته مي شود و فروشندگان عامل و واسطه اخذ اين ماليات هستند. آنها اين سه درصد را به مرحله قبل خود پرداخت و از مرحله بعد خود دريافت مي كنند و ما به التفاوت آن را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كنند. پناهي گفت: ممكن است برخي از فروشندگان به اشتباه فكر كنند كه اين سه درصد را بايد از سود خود بپردازند؛ اما اين گونه نيست و اين سه درصد به سود فروشنده افزوده شده، از مشتري
 • تومان مي فروختند، حالا بايد 206 هزار تومان بفروشند و آن شش هزار تومان (سه درصد) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز كنند. درخواست دوباره براي بازگشايي بازار در اين ميان رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با اشاره به نتايج مثبت جلسه ديروز با كميسيون اقتصادي مجلس گفت: افزايش قيمت طلا ربطي به تعطيلي بازار ندارد و به دو عامل قيمت جهاني طلا و قيمت ارز مربوط مي شود. محمد كشتي آراي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در خصوص آخرين نتايج جلسه ديروز اظهار كرد: ما روز سه شنبه اطلاعيه داده بوديم تا جلسه اي با نم
 • بر ارزش افزوده و هدفمندي يارانه ها برگزار كرد. به گزارش دنياي اقتصاد، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني ديروز مجلس كه با حدود 35 دقيقه تاخير آغاز شد، گفت: علت تاخير در آغاز نشست مجلس، برگزاري جلسه غيرعلني با حضور وزير اقتصاد و دارايي بود كه شمس الدين حسيني درباره مسائل مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده توضيحاتي به نمايندگان مجلس ارائه داد. آن گونه كه جلال يحيي زاده، نماينده تفت و ميبد و جواد آرين منش، نماينده مشهد در مورد اين جلسه غيرعلني به ايسنا و ايلنا گفته اند، در اين جل
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آشنايي با فرآيند مالي: تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها
نوآوري مالي عمده‌اي كه در دهه ۱۹۸۰ پاي گرفت و بر نقش واسطه‌هاي مالي در بازار سرمايه عميقاً اثر گذاشت، پديده تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها[۱] بود
 • هاي نقدي حاصل از دارايي‌هاي مالي شركت با مقصد خاص بازدهي كسب مي‌كنند. فرض كنيد يك بانك با نرخ سود ۱۰ درصد (سالانه) اقدام به اعطاي يك هزار دلار تسهيلات به مشتريان خود (قرض گيرنده) كرده و قرار است يك سال بعد مبلغ هزار وصد هزار دلار از آنها دريافت كند. بنابراين بخشي از دارايي هاي اين بانك به ارزش هزار و صد هزار دلار مربوط به حساب هاي دريافتني حاصل از اعطاي تسهيلات است. اين بانك حساب هاي دريافتني خود را به مبلغ ۱۰۵۰ دلار به شركت با مقصد خاص( SPE) مي فروشد. شركت با مقصد خاص ( SPE) به پشتو
 • تشار عمومي اوراق بهادار با پشتوانه دارايي‌ها[۴] (غير از وام‌هاي رهني) به سال ۱۹۸۵ برمي‌گردد. تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها، روشي جهت ارتقاي كارآمدي بخش بانكداري و توسعه كلي بازارهاي مالي (سرمايه و بدهي) و دامن زدن به رشد اقتصادي مي‌باشد. بررسي شاخصهاي مربوط به عملكرد بخش بانكداري حاكي از ضعف مزمن استحكام و سلامت بانكها به همراه كاركرد نسبتاً غيرمكفي و كيفيت نسبتاً پايين دارايي‌ها است. در اين شرايط روش تأمين مالي تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها م
 •     منابع: نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصادي، ماهنامه علمي-آموزشي تدبير، شماره ۱۳۵ بررسي فرآيند تأمين مالي از طريق انتشار اوراق صكوك، مهدي نجفي، روزنامه اطلاعات، شماره ۲۳۷۵۷ دارايي‌هاي قابل تبديل به اوراق بهادار در ايران،مهدي مشكي، سايت بانك رفاه، www.refahbroker.com Bank Financing Strategies, Diversification and Securitization, Jocelyn Martel, University of Cergy-Pontoise, Introduction to Securitization, Jason Kravitt, Mayer, Brown & Platt, ۱۹۹۸. Securitization and Structu
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ موارد مالياتي مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعي ـ اقتصادي( 1390 -1394)
موارد مالياتي مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعي ـ اقتصادي قابل اجرا از سال 1390 تا پايان سال 1394
 • خدمات در طول برنامه ممنوع است. تبصره1 ـ فهرست كالاهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد. تبصره2ـ دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه‌اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد. تبصره3ـ ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدولي است كه متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي، كاهش مي‌يابد. فهرست و عوارض مربوطه اين كالاها و جدول مذكور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. اين عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومي قابل
 • ل به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل مي‌شود. سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366
 • وب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است ماده 112بند(د) ـ مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشند. ماده119ـ دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايتهاي مالي اقدامات ذيل را به‌عمل آورد: الف ـ جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي ب ـ ثبت معافيتهاي
قوانين و مقررات/ ترتيب رسيدگي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • ور مالياتي بايد در جلسات مقررهيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص و دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد. ماده 241- حذف شده است. ماده 242-اداره امورمالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين درمواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند. تبصره- مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به
 • رأي قيد گردد. تبصره 2- اداره امور هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و مسؤوليت تشكيل جلسات هيأت ها به عهده سازمان امورمالياتي كشور مي باشد وحق الزحمه اعضاء هيأت هاي حل اختلاف براساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امورمالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود. ماده 245- نمايندگان سازمان امورمالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده
 • از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود. ماده 245- نمايندگان سازمان امورمالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امورمالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. ماده 246- وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي درمورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل پنجم-قانون ماليات بر ارزش افزوده--سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 36300/23783مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتادو پنجم‌(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه علني مورخ 9/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي
 • حسب مورد قطعي محسوب مي گردد. در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاءمهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم احاله مي شود. ماده 30- كليه بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري، صندوقهاي قرضالحسنه و صندوق تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات
 • ي جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم احاله مي شود. ماده 30- كليه بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري، صندوقهاي قرضالحسنه و صندوق تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص ووصول ماليات مورد استفاده ميباشد، حسب درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور درصورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود. ماده 31- شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگاههاي
 • صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود. ماده 31- شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگاههاي اطلاعاتي خود مربوط به املاك، مشاغل و ساير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور مي باشد، را حسب درخواست رئيس كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرار داده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذي ربط فراهم آورند. ماده 32- رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احكام
 • طبقه بندي اطلاعاتماليات بردرآمد اشخاص حقوقي, اشخاص حقوقي خارجي, ماليات اندوخته‌, مؤسسات بيمه , ماليات پيمانكاران, اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان, مأخذ محاسبه ماليات دوره انحلال, ماليات بردرآمد املاك, نقل و انتقال قطعي املاك, ارزش معاملاتي, درآمد مشمول ماليات اجاره, ارزش اجاري مستغلات, مستأجرين املاك اوقافي, حق واگذاري محل, اظهارنامه الكترونيكي , صورتهاي مالي مصوب, اظهارنامه قديم وجديد, متولي تشخيص ماليات, صورت مالي نمونه, ماليات پرداختي, بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده , ماليات ارزش افزوده, مرحله سوم ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده , مرحله سوم ثبت‌نام, خدمات موديان ماليات بر ارزش افزوده, قانون ماليات بر ارزش افزوده, قانون ماليات, ارزش افزوده, ساير مالياتها, عوارض خاص, ماليات, خودرو, عوارض, خودروهاي سواري, فروش كارخانه , وارداتي, تنظيم وكالتنامه, انتقال, پرداخت, ماليات بر ارزش افزوده, صنف طلا و جواهر , تعطيلي بازار , قيمت جهاني طلا, تبديل به اوراق بهادار كردن , تبديل , اوراق بهادار, نوآوري مالي, بازار سرمايه, دارايي‌ها, درجه‌بندي اعتباري, مؤسسه پذيره‌نويسي, سرمايه‌گذاران, وام‌گيرندگان, جريان نقدي, وام‌هاي رهني, ترتيب رسيدگي دفاتر, قانون ماليات بر ارزش افزوده, قانون ماليات , ارزش افزوده, ماليات, مالياتي, سازمان, گزارش حسابرسي مالياتي, حسابرسي مالياتي, حسابرسي, جامعه حسابداران رسمي, استرداد ماليات


66 رديف در 7 صفحه
   << بعدي  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .