جستجو در پورتال

مقالات/ دفاعيه‌اي از مكانيسم بازار آزاد و در تقبيح مداخله‌هاي دولت
مقاله پيش روعلاوه بر اينكه كل بحران مالي آمريكا را با زباني ساده و به زيبايي بيان مي‌كند، تذكرات جدي در خصوص سوء استفاده جريان‌هاي چپ گرا از اين بحران مي‌دهد. تذكراتي كه البته براي چپ‌گراهاي ايراني هم كه از اين بحران خشنود شده‌اند بسيار درس‌آموز خواهد بود.
 • دفاعيه‌اي از مكانيسم بازار آزاد و در تقبيح مداخله‌هاي دولت منبع: دنياي ادقتصا تاريخ انتشار: نويسنده: استيون هورويتز مترجم: چكيده: مقاله پيش روعلاوه بر اينكه كل بحران مالي آمريكا را با زباني ساده و به زيبايي بيان مي‌كند، تذكرات جدي در خصوص سوء استفاده جريان‌هاي چپ گرا از اين بحران مي‌دهد. تذ
 • به زيبايي بيان مي‌كند، تذكرات جدي در خصوص سوء استفاده جريان‌هاي چپ گرا از اين بحران مي‌دهد. تذكراتي كه البته براي چپ‌گراهاي ايراني هم كه از اين بحران خشنود شده‌اند بسيار درس‌آموز خواهد بود. دفاعيه‌اي از مكانيسم بازار آزاد و در تقبيح مداخله‌هاي دولت استيون هورويتز * مترجمان:مجيد روئين پرويزي، محمدصادق الحسيني توضيح: نامه‌اي كه در پيش روي داريد، علاوه بر اينكه كل بحران مالي آمريكا را با زباني ساده و به زيبايي بيان مي‌كند، تذكرات جدي در خصوص سوء استفاده جري
 • پ گرا از اين بحران مي‌دهد. تذكراتي كه البته براي چپ‌گراهاي ايراني هم كه از اين بحران خشنود شده‌اند بسيار درس‌آموز خواهد بود. دوستان من ! در يكي دو هفته اخير، به كرات از جانب شما شنيده‌ام كه گفته‌ايد آشفتگي مالي كنوني محصول نارسايي‌هاي مكانيزم «بازار آزاد» و «آزادسازي» است. گفته ايد «حرص سود»، از هر شكل آن، كه اساس مكانيزم بازار را تشكيل مي‌دهد، ريشه مشكلات ماست. همچنين ابراز داشته‌ايد كه شايد بهتر باشد دولت با دخالت گسترده در بازارهاي مالي، يكبار و براي هميشه اين مشكلات را حل كند. من از شم
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حسابرس معتمد بورس يا مديران؟
امروزه اعتماد كالايي است كه عرضه آن به شدت كاهش يافته است و بنابراين تقاضاكنندگان آن بايد هزينه‌هاي گزافي براي كسب آن پرداخت كنند.در اين ميان حسابرسان به عنوان اعتبار دهنده گزارشات مالي به بازارهاي اوراق بهادار عمل مي نمايند كه عدم نظارت بر كار آنها لطمات جبران پذيري بر بازار سرمايه ايجاد مي كنند.
 • چكيده: امروزه اعتماد كالايي است كه عرضه آن به شدت كاهش يافته است و بنابراين تقاضاكنندگان آن بايد هزينه‌هاي گزافي براي كسب آن پرداخت كنند.در اين ميان حسابرسان به عنوان اعتبار دهنده گزارشات مالي به بازارهاي اوراق بهادار عمل مي نمايند كه عدم نظارت بر كار آنها لطمات جبران پذيري بر بازار سرمايه ايجاد مي كنند. حسابرس معتمد بورس يا مديران؟ تاريخ چاپ : سه شنبه 22 آبان 1386 مهدي غلام‌زاده امروزه اعتماد كالايي است
 • ئل پيراموني خود است. اين موضوع در همه مباحث اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي صدق مي‌كند و راه گريزي از آن نيست. مثلا از نظر اجتماعي، جوامع گاهي دچار سستي و گسست مي‌شوند و از همگرايي در مقاطع تاريخي خاص به واگرايي در مقاطعي ديگر مي‌رسند. در حال حاضر بازار سرمايه ما نيز دچار اين واگرايي تاريخي خود است كه دلايل آن نيز به دوره‌هاي قبلي عملكرد اين بازار مرتبط است و اتفاقي نيست كه يك شبه‌ رخ داده باشد. اما كسب جلب اعتماد دوباره در بازار سرمايه به سختي و در دوره زماني طولاني‌مدت به‌دست مي‌آيد؛ در حالي
 • خي خود است كه دلايل آن نيز به دوره‌هاي قبلي عملكرد اين بازار مرتبط است و اتفاقي نيست كه يك شبه‌ رخ داده باشد. اما كسب جلب اعتماد دوباره در بازار سرمايه به سختي و در دوره زماني طولاني‌مدت به‌دست مي‌آيد؛ در حالي كه ممكن است يك شبه از بين برود. در اين بازار همه به دنبال كسب اعتماد هستند و هر يك به نوعي خواهان پرداخت هزينه‌هاي مترتب بر آن است براي مثال: * سهامداران حاضرند براي ارائه گزارش‌هاي مورد اعتماد توسط مديران، هزينه‌اي را پرداخت كنند. * مديران حاضرند براي اعتمادسازي سايرين، هزينه‌اي را به
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ گزارشهاي حسابرسي مبهم
دلايل گزارشگري مبهم حسابرسان درسمينار بازار سرمايه و شفافيت مورد نقد قرار گرفته است وحسابرسان نيز توجيهات خود را براي اينگونه گزارشگري در اين مقاله ارائه نموده اند.
 • تاريخ انتشار: 1386-08-10 نويسنده: مهدي غلامزاده مترجم: چكيده: دلايل گزارشگري مبهم حسابرسان درسمينار بازار سرمايه و شفافيت مورد نقد قرار گرفته است وحسابرسان نيز توجيهات خود را براي اينگونه گزارشگري در اين مقاله ارائه نموده اند. مقالات حسابداري وحسابرسي گزارش هاي دو پهلو (روزنامه دنياي اقتصاد مورخه10/8/86) مهدي غل
 • گرفته است وحسابرسان نيز توجيهات خود را براي اينگونه گزارشگري در اين مقاله ارائه نموده اند. مقالات حسابداري وحسابرسي گزارش هاي دو پهلو (روزنامه دنياي اقتصاد مورخه10/8/86) مهدي غلام زاده چند روزي از برگزاري سمينار بازار سرمايه و شفافيت مي گذرد. در اين سمينار كه در غياب بيشتر حسابرسان مستقل و رسمي برگزار شد، انگشت سرزنش رييس سازمان بورس در خصوص گزارش هاي مبهم به سوي آنها نشانه رفت، اما در اين بين حسابرسي نبود كه رييس سازمان بورس را مورد سوال قرار دهد كه آيا چرا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ضرورت تدوين استاندارد صنايع معدني
در ايران استانداردهاي حسابداري و گزارشگري در رابطه با تعيين ارزش پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي معدني يا شركت‌هاي با موضوع فعاليت كشاورزي، جنگلداري يا شيلات كه از انفال كسب درآمد مي‌كنند، تدوين نشده است. اين امر موجب شده به محض اولين شايعه يا هرگونه سوالي در خصوص وضعيت پروانه بهره‌برداري اين شركت‌ها، قيمت سهام آنان در بورس ريزش كند و موجي همانند سونامي را در بازار سرمايه‌ايجاد كند.بنابرابن ارائه استاندارد اينگونه صنايع خاص توسط سازمانهاي ارائه كننده استاندارد در ايران ( سازمان حسابرسي) مي تواند به شفافيت گزارشگري مالي در اين صنايع كمك شاياني نموده وسرمايه گذاران در بازار سرمايه را نيز از سر در گمي نجات دهد.
 • اي با موضوع فعاليت كشاورزي، جنگلداري يا شيلات كه از انفال كسب درآمد مي‌كنند، تدوين نشده است. اين امر موجب شده به محض اولين شايعه يا هرگونه سوالي در خصوص وضعيت پروانه بهره‌برداري اين شركت‌ها، قيمت سهام آنان در بورس ريزش كند و موجي همانند سونامي را در بازار سرمايه‌ايجاد كند.بنابرابن ارائه استاندارد اينگونه صنايع خاص توسط سازمانهاي ارائه كننده استاندارد در ايران ( سازمان حسابرسي) مي تواند به شفافيت گزارشگري مالي در اين صنايع كمك شاياني نموده وسرمايه گذاران در بازار سرمايه را نيز از سر در گمي نجات د
 • د در ايران ( سازمان حسابرسي) مي تواند به شفافيت گزارشگري مالي در اين صنايع كمك شاياني نموده وسرمايه گذاران در بازار سرمايه را نيز از سر در گمي نجات دهد. مقالات حسابداري بازشناسي لايه هاي «ابهام بزرگ» بازار (روزنامه دنياي اقتصاد مورخه23/8/86 شاهين چراغي* در ايران استانداردهاي حسابداري و گزارشگري در رابطه با تعيين ارزش پروانه بهره برداري شركت هاي معدني يا شركت هاي با موضوع فعاليت كشاورزي، جنگلداري يا شيلات كه از انفال كسب درآمد مي كنند، تدوين نش
 • اي با موضوع فعاليت كشاورزي، جنگلداري يا شيلات كه از انفال كسب درآمد مي كنند، تدوين نشده است. اين امر موجب شده به محض اولين شايعه يا هرگونه سوالي در خصوص وضعيت پروانه بهره برداري اين شركت ها، قيمت سهام آنان در بورس ريزش كند و موجي همانند سونامي را در بازار سرمايه ايجاد كند. افزايش قيمت فروش محصولات معدني هر ساله مورد بحث بين بهره برداران معادن كشور و وزارت صنايع و معادن است و مديراني كه در اين حوزه فعاليت كرده اند، در خصوص افزايش حقوق دولتي يا ميزان استخراج مورد محاسبه در حقوق دولتي همواره در
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بحران اعتبار و اهميت اعتماد
بحران مالي كنوني نتيجه تنظيم كاملا آسان‌گيرانه نظام‌هاي مالي ملي و بين‌المللي بوده است كه زياده خوش‌بيني فزاينده و خود تقويتي درباره آنچه با «اعتبار» مي‌توان بدست آورد ايجاد كرد.
 • اين وضعيت در 7 سپتامبر 2008 بود زماني كه هانك پاولسون وزير خزانه داري آمريكا اعلام كرد دولت فدرال، بدهي فاني مي و فردي مك را تضمين مي كند دو موسسه اي كه از حدود 80درصد وام هاي رهني آمريكا پشتيباني مالي مي كردند. دولت جناح راستي جمهوري خواه كه جلودار بازار آزاد بود، در واقع بزرگ ترين نهاد مالي در كشور را ملي كرد؛ هيچ چيز نمي توانست از اين گويا تر باشد كه اقتصاد آمريكا با بزرگ ترين بحران مالي از دهه 1930 تاكنون دست به گريبان است. به دنبال آن بود كه خيلي سريع فروپاشي لمان برادرز، بزرگ ترين ورشكستگ
 • ات اضطراري AIGبزرگ ترين شركت بيمه جهان اتفاق افتاد. سه تا از پنج بانك سرمايه گذاري بزرگ آمريكا ورشكست شدند. در همين اثنا، هاليفاكس بانك اسكاتلند كه بزرگ ترين وام دهنده رهني در انگلستان بود را شركت لويدز به تملك درآورد تا از ورشكستگي آن جلوگيري كند. بازارهاي سهام در مسير سرپاييني مي رفتند. در آمريكا و انگلستان و در ساير كشورهاي اروپايي، بانك ها و تعاوني هاي مسكن مبالغ نامعلوم «بدهي سمي» انباشته كردند كه از معاملات رهني كم اعتبار ناشي مي شد. تاكنون آنها 500ميليارد دلار بدهي سوخت شده د
 • كه با فروش آنها، قيمت تنزل مي كند و آن دارايي ها را به زير مي كشد. قيمت مسكن پايين مي آيد و همراه با آن اعتماد مالكان به ثروتشان و توانايي گرفتن وام با پيشنهاد دادن خانه هاي شان به عنوان وثيقه كم مي شود. سازندگان، خرده فروشان و توليدكنندگان همگي با بازارهاي منقبض تر مواجهند و تعدادي از كاركنان شان را اخراج مي كنند. بيشتر اين اوضاع در كتابي كه شش ماه قبل از «سپتامبر سياه» منتشر شد پيش بيني شده بود. جورج سوروس در كتاب «پارادايم جديد براي بازارهاي مالي» تاكيد كرد كه آنچه ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ معماي آدام اسميت: آيا اسميت پدر اقتصاد است؟
اگر بگوييم آدام اسميت هيچ چيز باارزشي به تفكر اقتصادي نيافزود و در واقع با طرح مغالطه‌هاي فراوان از جمله نظريه ارزش مبتني بر كار، باعث قهقراي تفكر اقتصادي نسبت به زمان اقتصاددانان فرانسوي و و انگليسي قرن هجدهم شد.
 • ن فرانسوي و انگليسي قرن هجدهم شد؛ بايد پرسيد آيا او قدم مثبتي هم براي اقتصاد برداشت؟ يك پاسخ متداول آن است كه اهميت «ثروت ملل» بيشتر از منظر سياسي است تا تحليلي. دستاورد بزرگ او آن بود كه براي اولين بار به طرح مسائلي از قبيل تجارت آزاد، بازارهاي آزاد و آزادي اقتصادي (Laissez Faire) پرداخت و از آنها دفاع كرد. درست است كه آدام اسميت به تشريح گرايشات سياسي- اقتصادي زمان خود پرداخت اما همان طور كه جوزف شومپيتر دراين باره مي نويسد: «كساني كه كار اسميت را به خاطر پيشرو بودن و اصالت
 • بود. بنابراين چرا اقتصاددانان پيش از اسميت كه هم از نظر تحليلي و هم از نظر طرح چارچوبه «آزادي اقتصادي» بسيار بر او برتري داشتند، خيلي راحت فراموش شدند؟ تاكنون همواره بزرگ ترين دستاورد آدام اسميت، موفقيت او در به تصوير كشيدن اينكه چگونه بازار آزاد شركت كنندگان خود را هدايت مي كند تا با پيگيري نفع خود به مصرف كنندگان خدمت كنند، تصور شده است. همچنان كه اسميت - در شايد مشهورترين پاراگراف خود نوشت: «يك فرد (كارفرما) مسلط تر خواهد بود اگر بتواند «حب نفس» آنها (كارگران)
 • پيش فرض روحاني و لذا كاملا غيرعلمي آغاز كرده است، پيش فرضي مبني بر اينكه نوعي مشيت الهي همه افراد را از طريق دست نامرئي به سمت خير و صلاح شان هدايت مي كند. ولي در واقع اسميت تنها داشت از نتيجه تحليل علمي اي كه پيشتر انجام داده بود و همين طور تحليل بازارآزاد به طور كلي استفاده مي كرد؛ اين نتيجه كه پيگيري نفع شخصي در بازار منجر به پيشبرد نفع همگان مي شود، در مورد دولت به هيچ وجه به همان هارموني و نتايج مسرت بخش منتهي نخواهد شد. اسميت خود در زمان حيات اش پيامدهاي مهلك ايجاد انحصارات دولتي و اعطاي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شفافيت: خوب يا بد ٬زشت يا زيبا
گاهي وقتها حرف وعمل با هم جور در نمي آيند وبه تناقض وتضاد نمائي با همديگر تمايل دارند وگاهي نيز در يك راستا حركت مي كنند وبا هم منطبق.اما وقتي كه پاي حساب وكتاب وارائه اطلاعات وپاسخگوئي پيش مي آيد بسته به اينكه قرار باشه حساب بدهيد يا حساب بگيريد اين تمايل نيز وجود دارد كه شفاف عمل كني يا غير شفاف. براي مثال دولت نهم در همايش باز ار سرمايه از حسابداران وحسابرسان مي خواهد كه گزارشات شفافي به بازار سرمايه ارسال كنند اما وقتي پاي بودجه 87 كه به ميان مي آيد دوست دارد كه
 • پاي حساب وكتاب وارائه اطلاعات وپاسخگوئي پيش مي آيد بسته به اينكه قرار باشه حساب بدهيد يا حساب بگيريد اين تمايل نيز وجود دارد كه شفاف عمل كني يا غير شفاف. براي مثال دولت نهم در همايش باز ار سرمايه از حسابداران وحسابرسان مي خواهد كه گزارشات شفافي به بازار سرمايه ارسال كنند اما وقتي پاي بودجه 87 كه به ميان مي آيد دوست دارد كه شفافيت: خوب يا بد ٬زشت يا زيبا مهدي غلام زاده اين مقاله توسط مديريت اين شركت در آبانماه 1386 در روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رسيده است
 • ه پاي حساب وكتاب وارائه اطلاعات وپاسخگوئي پيش مي آيد بسته به اينكه قرار باشه حساب بدهيد يا حساب بگيريد اين تمايل نيز وجود دارد كه شفاف عمل كني يا غير شفاف. براي مثال دولت نهم در همايش باز ار سرمايه از حسابداران وحسابرسان مي خواهد كه گزارشات شفافي به بازار سرمايه ارسال كنند اما وقتي پاي بودجه 87 كه به ميان مي آيد دوست دارد كه عدم شفافيت (با رنگي به اصطلاح مدرن زدن به بودجه تنظيمي با عنوان بودجه عملياتي: لازم به توضيح است كه بودجه عملياتي به معناي استفاده از معيارهاي حسابداري مديريت وعملكرد مديريت
 • پرداخت شود پس بهتر است حوزه هاي نظارت وپاسخگوئي شركتهاي بورسي افزايش يابد وبازرسين عالم وعادل تري براي اين منظور به كار گرفته شوند وهمچنين استانداردهاي علمي كار در خصوص قيمت ها و شاخص ها نيز رعايت گردد اگر قرار است به صورت مقطعي وبراي ترغيب مردم به بازار سرمايه وبراي نمايش اين كه ورود به بورس بازده دارد وشاخص ها در مسير درست (منظور افزايشي است) در حركتند پس بهتر است غير شفاف عمل كنيم وشيوه محاسباتي شاخص را ويا سال مبناي محاسبه را تغيير دهيم ويا هر شيوه غير علمي_تخيلي ديگري كه به كارمان مي آيد ب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چرا هيات استانداردهاي حسابداري مالي داراي ‏چارچوب مفهومي است؟
تئوري حسابداري مجموعه‌اي از فرضيات مبنا، تعاريف، اصول، مفاهيم و نحوه استنتاج آنهاست كه زيربناي تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري را تشكيل مي‌دهد. در اين راستا تئوري حسابداري، نوعي چارچوب مفهومي مرجع به‌وجود مي‌آورد كه مقررات خاص حسابداري براساس اين چارچوب تدوين مي‌شوند.
مقالات/ آشنايي با برخي مفاهيم اساسي حسابداري مديريت
هزينه يابي برمبناي فعاليت، ارزيابي متوازن و ارزش افزوده اقتصادي بزارهاي مدرني شمرده مي‌شوند كه به‌منظور اندازه‌گيري عملكرد مديريت به‌كار مي‌روند و بسياري از شركتها در سراسر اروپا از آن استفاده مي‌كنند.
 • برد يا باخت شركت ارزش افزوده اقتصادي است؛ با به كارگيري ارزش افزوده اقتصادي مديران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالكان برانگيخته مي شوند. نياز سازمانها به سازگاري با محيط تجاري پويا و پيچيده امروزي براي ادامه بقا كه ناشي از توسعه بازارهاي رقابتي است از يك سو و از سوي ديگر فشار مجامع سرمايه گذار به مديران جهت تعيين ارزش و تبيين معيارهاي اندازه گيري دقيق و شفاف، باعث شد سازمانها سيستمهاي سنتي پاداش و اندازه گيري عملكرد را كه در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگري قرار دهند
 • بعد مالي و هم از بعد غيرمالي اندازه گيري مي كند. ارزيابي متوازن به وسيلة كاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David Norton) به منظور تبديل چشم انداز6 و استراتژي7 به هدفها8 ارائه شد. استراتژي، چگونگي انطباق ظرفيتهاي يك سازمان با فرصتهاي موجود در بازار به منظور تحقق بخشيدن به هدفهاي كل سازمان را تبيين مي كند. بنابراين مقصود از اجراي استراتژي، دستيابي به هدفهاي از پيش تعيين شده است. ارزيابي متوازن با تمركز بر روي اندازه گيري عملكرد و تطابق آن با استراتژي، نقش مهمي را در پيشرفت سازمان ارائه مي
 • انگيزه يافتن راههاي افزايش كارايي سرمايه را ايجاد مي كند و در نهايت موجب مي شود كه شركت عملكرد برتر داشته باشد. استوارت توصيه مي كند كه از ارزش افزوده اقتصادي به عنوان مبنايي براي تخصيص سرمايه، ارزيابي عملكرد، تعيين پاداش و ايجاد ارتباط با خبرگان در بازار سرمايه استفاده شود. به اين ترتيب تصميم گيريها موثرتر مي شود، ارتباطات افزايش مي يابد و ميزان پاداشها با افزايش در ارزش افزوده اقتصادي بالاتر مي رود. نتيجه گيري هر سه اين چارچوب ها با تكنيكهاي اندازه گيري جديدي شروع مي شوند. حجم بالاي اطلاعا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ‏ استاندارد حسابداري سرمايه گذاريها: آثار اقتصادي و ‏تامين هدفهاي گزارشگري مالي
در ماه آوريل سال 1971 هيئت مديره انجمن حسابداران رسمي امريكا(AICPA) براي تدوين چارچوب نظري حسابداري دو گروه تحقيق تعيين كرد كه يكي از آن دو به نام كميته تروبلاد(Trueblood) ، ماموريت يافت كه هدفهاي گزارشگري مالي را تدوين كند.
 • اراييهاي مذكور براي استفاده در فرايند عمليات نگهداري مي شود و اصولاً هيچ قصد اوليه اي در مورد فروش و احتمالاً كسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاري وجود ندارد. به همين دليل و با توجه به اينكه براي انواع داراييهاي ثابت استفاده شده و در شرايط مختلف، بازاري كه بتوان براساس آن قيمت داراييهاي استفاده شده را تعيين كرد وجود ندارد، شناسايي كاهش ارزش آنها عمدتاً برمبناي استهلاك منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار مي گيرد و به جز در موارد غيرعادي كه يك دارايي كلاً قابليت استفاده خود را از دست مي
 • ر ساير شركتها اتفاق نظر دارند. اما در مورد درامد ناشي از سود سهمي و افزايش ارزش سرمايه گذاري در ساير شركتها ترديدهايي وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداري سرمايه گذاريها در ايران تغييرات ارزش سرمايه گذاريها در مورد سرمايه گذاريهاي سريع المعامله در بازار را مي توان به حساب درامد (يا هزينه) منظور كرد. اما منظور نمودن سود سهمي به عنوان درامد مجاز نيست. سود سهمي كميته رويه هاي حسابداري انجمن حسابداران رسمي امريكا معتقد است كه سود سهمي، درامد دريافت كنندگان آن به حساب نمي آيد و دليل اعتقاد خود
 • يگر، بهاي تمام شده سرمايه گذاري تنها هنگامي با سود سهام دريافتي يا دريافتني كاهش داده مي شود كه سود سهام مزبور مازاد بر سهم شركت سرمايه گذار از سودهاي مصوب شركت سرمايه پذير پس ازتحصيل سرمايه گذاري باشد.” شناسايي اوراق بهادار سريع المعامله در بازار به ارزش بازار براساس بند 5 استاندارد حسابداري شماره 15 <حسابداري سرمايه گذاريها> “سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار نوعي سرمايه گذاري است كه براي آن بازار فعالي كه آزاد و در دسترس است، وجود دارد به طوري كه از طريق آن بتوان به ار
 • طبقه بندي اطلاعاتاقتصاد آزاد, اقتصاد دولتي, اقتصاد رانتي, ليبراليسم اقتصادي, چپ وراست اقتصادي, چپ وراست سياسي, بازار مالي, بحران مالي, بازار سرمايه, بحران مسكن, بحران هاي مالي , بحران اعتباري, حسابرسي, اعتماد, دستورالعمل اعتماد سازي, حسابدار رسمي, حسابدار مستقل, حسابرس, بورس, سازمان بورس, گزارش حسابرسيحسابدار رسمي, مهدي غلام زاده, گزارش حسابرسي, ابهام وايهام, حسابرسي, حسابرس مستقل, حسابدار رسمي, سازمان بورس, بند شرط گزارش, شفافيت , گزارشگري مالي, استانداردحسابداري, استاندارد حسابداري ايران, گزارشگري مالي, صنايع معدني وخاص, حقوق دولتي, پروانه بهره برداري, بازار سرمايه, قيمت سهام, ارزش ذاتي, استخراج ماده معدني, ذخيره معدن, بحران اعتبار واعتماد, جهاني شدن, بحران مالي, نهاد هاي مالي بين المللي, بدهي سمي, سپتامبر سياه, ابر حباب, فاينانس, اعتبار عمومي, مديريت بدهي, مقررات زدايي, آدام اسميت, اسميت پدرعلم اقتصاد, ثروت ملل, بازارهاي ازاد وتجارت آزاد, مساوات طلبي, دست نامرئي, ازادي اقتصادي, حقوق طبيعي, شفافيت, اخلاق حرفه اي, بورس, بودجه, حسابدار, حسابرس, چهارچوب مفهومي, هيات استانداردهاي حسابداري مالي, تئوري حسابداري, استانداردهاي حسابداري, اطلاعات حسابداري, گزارشگري مالي, كيفي اطلاعات حسابداري, عناصر صورتهاي مالي, اهداف گزارشگري مالي, سازمانهاي غيرانتفاعي, شناخت و اندازه‌گيري, صورتهاي مالي, عناصر صورتهاي مالي, جريانهاي نقدي و ارزش فعلي, هزينه‌يابي برمبناي فعاليت, ارزيابي متوازن و ارزش افزوده اقتصادي, عملكرد مديريت, معيارهاي عملكرد, تسهيم هزينه هاي سربار, سرمايه گذاريها, سود تقسيمي (نقدي), سود سهمي, افزايش ارزش, سود سهمي, افزايش ارزش سرمايه گذاري, استاندارد حسابداري سرمايه گذاريها, سرمايه گذاريهاي سريع المعامله, حسابداران رسمي امريكا , تئوري تفكيك شخصيت, توزيع سود نقدي, تحقق نيافته, سود سهامداران, مفهوم تحقق


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .