جستجو در پورتال

مقالات/ آينده بهتر از آني است كه فكر مي‌كنيد
فراواني: آينده بهتر از آني است كه فكر مي‌كنيد
 • كه كنترل جمعيت از بالا هم در تئوري و در عمل وحشيانه است. پس ظاهرا تنها يك گزينه باقي مي‌ماند. اگر نمي‌توانيد مردم را كنترل كرده و در حصار قرار دهيد، بايد منابعي كه آنها استفاده مي‌كنند گسترش دهيد و اين گسترش بايد در حد چشمگيري باشد. چگونه اين كار را بكنيم موضوع بحث و جدل است اما اين روز‌ها اصول زندگي روي يك سياره به عنوان تنها گزينه شدني روي ميز قرار گرفته است. اين گزينه مرا اذيت مي‌كند اما نه چون كه من متعهد به ايده كارآيي بيشتر نيستم. كارآيي كه به معناي نفع بيشتر بر
 • س، منشا نگراني من اين بود كه كارآيي به عنوان تنها گزينه در دسترس مطرح شده باشد. اما هر كاري كه در زندگي‌ام انجام دادم به من ثابت كرد مسيرهاي اضافي هم ارزش دنبال كردن دارد. بنياد جايزه ايكس سازماني است كه من مدير آن هستم؛ يك موسسه غيرانتفاعي كه خود را وقف پيشرفت‌هاي ريشه‌اي به نفع بشريت از طريق طراحي و راه‌اندازي رقابت بزرگ با انگيزه جايزه دادن كرده است. يك ماه پس از اينكه به مصدر مسافرت كردم به رياست نشست سالانه «چشم‌اندازسازي» رسيدم جايي كه مخترعان تكرويي م
 • ه «چشم‌اندازسازي» رسيدم جايي كه مخترعان تكرويي مثل دين كامن و كرايگ ونتر، كارآفرينان برجسته فناوري مثل لري پيج و الون ماسك و غول‌هاي كسب و كار بين‌المللي مثل راتان تاتا و انوشه انصاري به بحث در اين باره مي‌پرداختند كه چگونه پيشرفت‌هاي اساسي در زمينه انرژي، علوم زيستي، آموزش و توسعه جهاني به وجود آوريم. اينها كساني هستند كه صنايع تغييردهنده جهان را ايجاد كردند كه تا پيش از آن وجود نداشت. بيشتر آنها اين شاهكار را با حل مسائلي انجام دادند كه تا پيش از آن غيرقابل
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چگونه از پايداري براي نفوذ در ديگران استفاده كنيم؟
استراتژي ۲۱: چگونه از پايداري براي نفوذ در ديگران استفاده كنيم؟
مقالات/ اقتصاد منابع طبيعي و محيط‌زيست
اين بخش به تعبيري، ادامه سبك و رويكرد بخش گذشته است. يعني در اينجا از برخي انديشه‌هاي اساسي اقتصاد خرد براي بررسي پنج مثال اضافي از چگونه سياست دولتي را بهبود بخشيده استفاده مي‌كنيم. به خصوص كه به موضوعات پيامدهاي بيروني كه قبلا بحث شد توجه خواهيم كرد.
 • اير مترجم: جعفر خيرخواهان چكيده: اين بخش به تعبيري، ادامه سبك و رويكرد بخش گذشته است. يعني در اينجا از برخي انديشه‌هاي اساسي اقتصاد خرد براي بررسي پنج مثال اضافي از چگونه سياست دولتي را بهبود بخشيده استفاده مي‌كنيم. به خصوص كه به موضوعات پيامدهاي بيروني كه قبلا بحث شد توجه خواهيم كرد. دعوت به اقتصادخواني اقتصاد منابع طبيعي و محيط‌زيست 1- تمام شدن منابع طبيعي در مالكيت خصوصي
 • ده گرفتن اين هشدارها كار خوبي مي‌كنيم؟ در نگاه نخست اين نكته بديهي به نظر مي‌رسد كه جهان شاهد تمام شدن نفت و ساير منايع تجديدناپذير است. زمين حاوي ميزان محدودي از اين منابع است به طوري كه با هر نرخ استفاده بالاتر از صفر، سرانجام منابع چه با يا بدون خودروهاي پرمصرف تمام خواهند شد. و در حالي‌كه اصولا احتمال يافتن ذخاير اضافي در ساير سياره‌ها است اين ذخاير نيز محدود هستند و در هر صورت، هزينه حمل و نقل فضايي، اين داستان علمي تخيلي را بيش از آنكه علمي بسازد تخيلي مي‌سازد. اما از آنچه كه در بالا گفت
 • و معتبر دارد. اينكه مدل مادر بزرگ هابرد از اعلان عمومي دهه 1970 كه ابتداي نوشته اشاره كرديم، شيوه درست انديشيدن درباره منابع تجديدناپذير نيست. براي پيش‌بيني در دسترس بودن آتي منابع تجديدناپذير، مجبوريم كاري بيش از تقسيم ذخاير برحسب نرخ استفاده جاري بكنيم. ما بايد نگاه كنيم مالكان چه راهبرد قيمت‌گذاري دنبال خواهند كرد. اگر مالكان سعي در حداكثرسازي سودكنند و اگر هزينه‌هاي استخراج و هزينه‌هاي حمل و نقل ثابت باشد، نتيجه كميابي كاملا پيش‌بيني شده يك منبع تجديدناپذير همانطور كه ذخاير به پايان مي‌رسند
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نسبت ميان مديريت و رهبري
بحث مقاله راجع به رهبري و مديريت در اسلام و غرب است، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مديريت به عنوان يكي از ويژگيهاي رهبر ذكر شده است در حاليكه در مديريت فعلي ما رهبري يكي از خصوصياتي است كه مدير بايد داشته باشد
 • ادند پايه‏هاي مديريت را به شكل امروز شكل دادند و بيشتر هم مهندساني بودند كه در كارخانه‏ها كار مي‏كردند. تيلور مهندس بود، فايول مهندس بود؛ ماكس وبر جامعه شناس بود كه او هم باز به ابعاد جسمي و مادي سازمان اشاره مي‏كند. با اين هدف كه ما چگونه اين جسم را يعني سازمان را طراحي كنيم، بسازيم، شكل بدهيم روابطش را تنظيم كنيم كه به توليد بيشتر برسيم كه نام چنين سازماني را بوروكراسي مي‏نهند. تمام نظريه‏هاي مديريت بعد از انقلاب صنعتي، يعني مديريتي كه به شكل مدون امروز آن را به عنوان
 • سد. توليد در اوج افزايش باشد. اينجا بود كه مكتبهاي رفتاري ايجاد شد. انسانشناسي و نيازهاي انسان مطرح شد. نيازهاي عاطفي، اجتماعي و آن نظرياتي كه شما آنها را مي‏دانيد با همان سلسله مراتب نيازهاي مازلو، تئوري هرزبرگ و ...نتيجه اين شد كه توليد به اوج خود رسيد و تمدن غرب به وجود آمد به علت بهره‏وري، كارآيي و استفاده از دانش مديريت و استفاده از رهبري در مديريت براي گسترش و به اوج رساندن تمدن مادي؛ يعني آن چيزي كه ما الآن مي‏بينيم، به هدف رسيدن با دانش مديريت. حال، اشكال در اينجا چيست؟ اشكال
 • مي‏كند؛ حال چگونه است نسخه آماده‏اي وجود ندارد. به عبارت ديگر در نظامهاي سازماني و طراحيهاي آن و شكل‏دهي نظام تكنولوژيمان بايد رشد و توسعه انسان را اصل قرار بدهيم. توليد امكانات فراهم كردن بستر مادي وسيله است؛ يعني درست عكس جهت غرب حركت بكنيم. دعواي ما با غرب همين است؛ يعني ما مي‏گوييم انسانها بايد نجات پيدا بكنند، آنجا ( سرمايه‏داري ) مي‏گويد نه بگذاريد من اينها را به استثمار بكشم. توليد افزايش پيدا كند و در نتيجه سود من زياد شود. تنها آنجا هم نيست، كشورهاي ديگر را هم
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آيا از ماليات‌دهندگان براي‌اينكه ما را نجات دادند تشكر كنيم؟
بن مارشال دوست نداشت صدقه بگيرد. ولي امروز به عنوان مدير عامل بانك رلين شر داشت از دولت يك وام پنج ميليارد دلاري مي‌گرفت و ‌اين موضوع كه از‌اين به بعد بايد به دولت پاسخگو باشد، اعصابش را به هم ريخته بود. او مي‌دانست كه بانكش بايد به زودي مستقل شود؛ ولي چگونه؟
 • مارشال دوست نداشت صدقه بگيرد. ولي امروز به عنوان مدير عامل بانك رلين شر داشت از دولت يك وام پنج ميليارد دلاري مي‌گرفت و ‌اين موضوع كه از‌اين به بعد بايد به دولت پاسخگو باشد، اعصابش را به هم ريخته بود. او مي‌دانست كه بانكش بايد به زودي مستقل شود؛ ولي چگونه؟ آيا از ماليات‌دهندگان براي‌اينكه ما را نجات دادند تشكر كنيم؟ او به سمت ويلايي پيچيد كه جلسات سازماني معمولا در آن برگزار مي‌شد. زماني كه روبه‌روي ويلا رسيد، قبل از‌اينكه ماشينش را خاموش كند، لحظه‌اي توقف ك
 • ساعت بعد همه اطراف ميز جلسه گرد هم آمده بودند. آمون، مدير بخش مشتريان گفت: «بن ما بايد دريافت وام را تاييد كنيم و اعلام كنيم كه از مشتريانمان متشكر هستيم و‌اينكه ما به ماليات دهندگان احترام مي‌گذاريم و‌اينكه آنها مي‌توانند به ما اعتماد كنند.» بن با خودش فكر كرد كه هيچ كدام از 400 بانك آمريكايي كه وام گرفته بودند، برنامه‌هاي خود را براي خرج كردن مسوولانه اين پول اعلام نكرده بودند. آمون ادامه داد: «ما يك كمپين تشكر كردن به راه‌انداخته‌ايم كه مشتريان را هدف گرفته است و به ما محيطي براي برقراري ارت
 • گرفته است و به ما محيطي براي برقراري ارتباط بهتر با آنها را مي‌دهد.» مدير منابع مالي، ورنون، نتوانست نارضايتي خود را پنهان كند و گفت: «كسي كه از پولي كه گرفته است متشكر باشد، آن را هدر نمي‌دهد. ما بايد سرمايه‌گذاران را هدف قرار دهيم. اگر‌اين كار را بكنيم، مي‌توانيم جلوي سقوط قيمت سهام را بگيريم. ما نمي‌خواهيم دفعه بعد باز هم تقاضاي وام كنيم.» برخي از مديران شامل آمون كمي ‌ناراحت شدند. ورنون ادامه داد: «حرف زدن در مورد اعانه تنها مي‌تواند ناراحت‌كننده باشد. نشان مي‌دهد كه ما به كمك احتياج داشتي
 • طبقه بندي اطلاعات
سرفصلهاي کتاب/ منشا ثروت: تكامل، پيچيدگي و بازسازي بنيادي علم اقتصاد
اشاره: ثروت چيست؟ چگونه خلق مي‌شود؟ چگونه مي‌توان ثروت بيشتري خلق كرد كه به نفع افراد، بنگاه‌ها و كل جامعه باشد؟ اينها پرسش‌هاي بنيادي هستند كه اريك باينهوكر در اين كتاب نوآورانه مطرح مي‌كند.
 • منشا ثروت: تكامل، پيچيدگي و بازسازي بنيادي علم اقتصاد اشاره: ثروت چيست؟ چگونه خلق مي‌شود؟ چگونه مي‌توان ثروت بيشتري خلق كرد كه به نفع افراد، بنگاه‌ها و كل جامعه باشد؟ اينها پرسش‌هاي بنيادي هستند كه اريك باينهوكر در اين كتاب نوآورانه مطرح مي‌كند. معرفي كتاب منشا ثروت: تكامل، پيچيدگي و بازسازي بنيادي علم اقتصاد   نويسنده: اريك باينهوكر مترجم: جعفر
 • م اين تغيير بيانگر جابه‌جايي مهم در جريان‌هاي فكري جهاني است كه تاثير قابل‌توجهي بر زندگي ما و زندگاني نسل‌هاي آينده خواهد داشت. من همچنين معتقدم دقيقا همان‌طور كه زيست‌شناسي يك علم واقعي در قرن بيستم شد، اقتصاد نيز جاي خود را به عنوان يك علم در قرن بيست‌ويكم پيدا مي‌كند. توماس كوهن، تاريخدان و فيلسوف بزرگ علم مشاهده كرد تحقيقات علمي از طريق فرآيند يكنواخت و پيوسته رو به رشد، پيشرفت نكرده است. بلكه آن‌طور كه نيكولاس ويد يكي از دانش‌پژوهان درباره
 • داران لغو بردگي را به تمسخر بگيرد.) انديشه‌هاي اقتصادي اهميت دارند چون كه عميقا در سازه‌هاي فكري جامعه رسوخ مي‌كنند. آنها بر انتخاب‌هاي فردي مثل اينكه چه نوع وام مسكني از بانك بگيريم، چه نوع سرمايه‌گذاري براي دوران بازنشستگي بكنيم و به چه كسي راي بدهيم تاثير مي‌گذارند. انديشه‌هاي اقتصادي همچنين چارچوب تصميم‌گيري صاحبان كسب‌و‌كار و رهبران دولتي را محدود و معين مي‌كند كه در نهايت تاثيرات سرنوشت‌ساز بر زندگي همه ما دارد. دقيقا همان‌طو
سرفصلهاي کتاب/ قيمت‌ها همه جا حضور دارند
هر چيزي قيمتي دارد، اما هميشه روشن نيست كه آن قيمت چيست. از بيشتر قيمت‌هايي كه مي‌پردازيم ظاهرا معنا و منطق خيلي كمي بيرون مي‌آيد.
 • ي باشيم كه زندگي ما را هدايت مي‌كند (و درك تاثير اقدامات ما بر قيمت‌هايي كه در برابرمان رديف شده است) نه فقط به ما كمك خواهد كرد تا تصميمات‌مان را بهتر ارزيابي كنيم. بلكه قيمت‌هايي كه ما به عنوان افراد و جوامع پيش روي خويش داريم، چگونه قيمت‌ها ما را به حركت وامي‌دارد، چگونه با حركت ما در اين يا آن مسير، قيمت‌ها تغيير مي‌كنند، ديدگاه قدرتمندي براي آشكارساختن تاريخ ارائه مي‌دهند. تقريبا دو دهه پيش، زماني كه لورنس سامرز اقتصاددان ارشد بانك جهاني بود، نا
 • مي‌كنند، ديدگاه قدرتمندي براي آشكارساختن تاريخ ارائه مي‌دهند. تقريبا دو دهه پيش، زماني كه لورنس سامرز اقتصاددان ارشد بانك جهاني بود، نام خويش را در زير يادداشتي امضا كرد كه پيشنهاد مي‌داد براي كشورهاي ثروتمند منطقي است زباله‌هاي خود را به كشورهاي فقير صادر كنند. او گفت چون دستمزدها در كشورهاي فقير ارزان‌تر است، آنها زيان كمتري مي‌بينند اگر كارگران بيمار شده يا بميرند. يادداشت مي‌گفت «منطق اقتصادي در پشت تخليه ضايعات سمي در كشوري كه پايين‌ترين دستمزد
 • ه است كه بازارها اقتصاد سرمايه‌داري را سازماندهي مي‌كنند. اما قيمت‌ها نه فقط به چيزهايي كه در فروشگاه مي‌خريم متصل بوده، بلكه در همه جا حضور دارند. در هر تقاطعي، قيمت‌ها به ما هشدار مي‌دهند كه اين انتخاب يا آن انتخاب را بكنيم. از يك جهت، اين بديهي است: هر تصميمي به انتخابي در بين اختيارات منجر مي‌شود كه ما ارزش‌هاي متفاوتي برايشان قائل هستيم. اما شناسايي اين قيمت‌ها به ما اجازه مي‌دهد تا تصميماتمان را به طور كامل‌تري درك كنيم. آنها را مي&zwn
مقالات/ راهنمايي‌هايي براي سرمايه‌گذاري
وقتي اين مرد گفت اقتصاد جهان به سمت فاجعه پيش مي‌رود، مورد تمسخر واقع شد، اما اينك معامله‌گران بازار سهام، اقتصاددانان، حتي‌سازمان فضايي ناسا، براي شنيدن صحبت‌هاي او هياهو مي‌كنند.
 • شنيدن صحبت هاي او هياهو مي كنند. در يك كافه ترياي شلوغ در ساحل بندر «نيوپورت» ايالت كاليفرنيا، نسيم نيكولاس طالب سرگرم خوردن سه نوع سالاد است و با دقت آن هايي را كه محتواي كربوهيدرات هاي بيش تري هستند به كناري مي گذارد. او به من مي گويد چگونه زندگي كنم. «تنها راهي كه مي تواني به سرنوشت بگويي «گور پدرت» با گفتن اين جمله است كه سرنوشت هيچ تاثيري بر چگونه زندگي كردن من ندارد. پس اگر كسي خواست تو را بكشد مطمئن باش كه صورت خود را اصلاح كرده اي.» بعد از ناهار همرا
 • رنوشت هيچ تاثيري بر چگونه زندگي كردن من ندارد. پس اگر كسي خواست تو را بكشد مطمئن باش كه صورت خود را اصلاح كرده اي.» بعد از ناهار همراه او به بازار «سركوييت سيتي» رفتم تا دو ضبط صوت «المپيوس» بخرد يكي براي من و يكي براي خودش. طالب به ضبط صوت نياز داشت تا سخنراني هاي خود را ضبط كند (او براي هر جلسه سخنراني 60،000 دلار دريافت مي كند پس يك ضبط صوت 100 دلاري ارزشش را دارد.) آن ضبط ديگر براي من است، چون كه ضبط صوت المپيوس من را با چاي «ارل گري» خراب كرد و مر
 • است كه قوي سياه ظاهر مي شود و مي تواند ما را نابود كند يا آزاد سازد. همين الان آنها دارند ما را مي كشند پس يادتان باشد صورت خود را اصلاح كنيد. اما ما مي توانيم هم چون يك خانه به دوش راه مان را تنها و بي كس بپيماييم. اين بهترين كاري است كه مي توانيم بكنيم. به طالب گوش كنيد، اين سخنان يك شخصيت باستاني است، يكي از بزرگترين روشنفكران مديترانه اي، زماني كه او مي گويد: «آرامش را با كنار آمدن با آن چه نمي دانيد بدست آوريد.» اوه، راستي مواظب آن كروبوهيدرات ها هم باشيد! پيشنهادات طالب بر
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ برنامه ريزي و مديريت زمان
وقت آن قدر ارزشمند است كه خداوند به آن سوگند ياد كرده است. به قول برايان تريسي: «كيفيت زندگي شما به ميزان بهره‏وري شما از زمان بستگي دارد و اين كه كيفيت مديريت زمان شما در استفاده بهتر از وقت چگونه است
 • چكيده: وقت آن قدر ارزشمند است كه خداوند به آن سوگند ياد كرده است. به قول برايان تريسي: «كيفيت زندگي شما به ميزان بهره‏وري شما از زمان بستگي دارد و اين كه كيفيت مديريت زمان شما در استفاده بهتر از وقت چگونه است برنامه ريزي و مديريت زمان   وقت آن قدر ارزشمند است كه خداوند به آن سوگند ياد كرده است. به قول برايان تريسي: «كيفيت زندگي شما به ميزان بهره‏وري شما از زمان بستگي دارد و اين كه كيفيت مديريت
 • داشته باشيم و زمان را با حفظ كيفيت و كميت يا بهبود آن‏ها به زنجير كشيد؛ و گرنه رقابت‏هاي هولناك در آينده طومار حيات هر غافلي را در هم خواهد پيچيد . زمان از ما، عمر و فرصتها را مي گيرد و ما در ظرف زمان به تلاش، تحصيل، مطالعه، تجربه اندوزي و خودسازي مي پردازيم. همانطور كه مي دانيم يكي از تفاوت‏هاي اساسي ميان انسان و حيوان اين است كه حيوان فقط در زمان حال زندگي مي‏كند و انسان در سه زمان: گذشته، حال و آينده. گذشته محمل تجارب است، حال منزلگاه تصميم‏گيري است، و آينده سكوي رشد و ا
 • برنامه در زندگي باعث معنادار شدن زمان، روز و زندگي خواهد شد. بنابراين بايد تلاش نما ييم كه لحظات عمر خود را بدون داشتن هدف نگذرانيم. حتي هنگامي كه از همه چيز خسته شده ايم، برنامه اي براي خود مهيا كنيم كه از حالت خستگي بيرون آمده و اهداف خود را دنبال بكنيم حال اين سؤالات در ذهن ما پيش مي آيد كه . برنامه ريزي چيست؟ چرا اهميّت دارد؟ اصول آن كدامند؟ و اهميت مديريت زمان در تحصيل چيست ؟متخصصان برنامه ريزي مي‏گويند: نگرش انسان نسبت به آينده بايد از زاويه سه افق صورت گيرد: ۱) افق باز: افق باز ضام
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقد اقتصاد رفتاري از ديدگاه اتريشي
در چند هفته گذشته مطالبي در حوزه اقتصاد رفتاري، تجربي و عصبي در همين صفحه از نظر خوانندگان گذشت. اين هفته و هفته آينده مطالبي در نقد اقتصاد رفتاري و تجربي منتشر مي‌شود.
 • هستند با انديشه‌هاي خود موجي به راه انداخته‌اند و مي‌گويند علم اقتصاد بايد با روانشناسي درهم آميخته شود تا درك بهتري از بازارها به دست آوريم. آنطور كه روزنامه نوشته است «اقتصاددانان رفتاري، به تبيين اين نكته كمك مي‌كنند كه چگونه رونق اقتصادي تداوم مي‌يابد، در حالي كه ركودها مثل اين يكي كه آمريكا اكنون وارد آن شده است به دشواري تغيير جهت مي‌دهند.» اين كار را بايد به كمك عناصر معين روانشناسي از رفتار انساني در پيش‌بيني روندهاي بازار انجام داد. اينك
 • يدا شده‌اند كه مي‌خواهند چنين وضعيتي را با بها دادن به برخي جنبه‌هاي بدبينانه معين از رفتار انساني «تبيين كنند.» براي مثال، پژوهش‌هاي اين دانشوران «روشن مي‌كند كه چرا هويت (صفات و ويژگي‌هايي كه مردم به خودشان و ديگران نسبت مي‌دهند) نقش عظيم و اغلب زيانبار در اقتصاد ايفا مي‌كند.» پس اينكه ما چه تلقي از خود داريم اغلب مسير حركتمان را تعيين خواهد كرد. وقتي كه اين را بر كل جمعيت تعميم دهيم، نتايج گوناگوني درباره اقتصاد استخراج مي‌گ
 • ن گفت كه از بي‌منطقي دفاع علمي - رفتاري از دخالت دولت فراتر رفته و به جهش بي‌منطقي مي‌رسد كه با يافته‌هاي پژوهشي به نفع عمل دولتي انطباق پيدا مي‌كند. همه ما به اندازه كافي اشتباه مي‌كنيم و نبايد اين اشتباه بسيار بزرگ را بكنيم كه جنبه‌هاي حياتي زندگي خود را به نخبگان فكري يا سياسي بسپاريم كه اگر زندگي شخصي آنها را بازبيني كنيم هيچ دليلي بر برتري آنها نخواهيم يافت كه بخواهند شايسته كنترل كردن ما باشند. من فكر مي‌كنم هيچ چيز مزخرف‌تر از اين تصور نيست كه
 • طبقه بندي اطلاعاتآينده بهتر از آني است كه فكر مي‌كنيد, چگونه از پايداري براي نفوذ در ديگران استفاده كنيم؟, اقتصاد منابع طبيعي و محيط‌زيست, سازمان, اسلام, تكنولوژي, بهره‏وري, رفتار, تئوري سازماني, اداره سازمانهاي امروزي, منابع, انسان, انساني, مديريت و رهبري, مديريت, رهبري , افزايش بهره‏وري, آيا از ماليات‌دهندگان براي‌اينكه ما را نجات دادند تشكر كنيم؟, آموزش سرمايه‌گذاري, اقتصاد جهان , نقد اقتصاد رفتاري , ديدگاه اتريشي , نقد اقتصاد, رفتاري, عقلايي, محركه‌ها و اشتياق‌, لذت‌ها و دردها, ارزش‌گذاري, انتخاب‌هاي انسان, آزمون‌هاي روانشناسي, زياده‌روي غيرعقلايي, نظريه‌هاي اقتصادي


45 رديف در 5 صفحه
   << بعدي  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .