جستجو در پورتال

مقالات/ رقابت به‌وسيله‌ داده‌ها
توانايي ايجاد و تحليل مقادير زياد داده‌ها امروزه نيازمند آن است كه مديران درباره‌ نقش اطلاعات در كسب‌وكار و حتي درباره‌ طبيعت مزيت رقابتي تجديد نظر كنند. اظهارات سه متخصص زير در اين باره جالب توجه است. سه متخصص طرح‌هاي خود را پيشنهاد مي‌كنند. يك استاد دانشگاه MIT، يك كارآفرين و يك مربي بسكتبال، قدرت داده‌ها و نقش آن در رقابت‌پذيري را شرح مي‌دهند.
توضيحات کاربران بر روي محتوا/ توضيحات كاربر
توضيحات كاربر
 • نظرات و پيشنهادات توضيحات كاربر چگونه دردرس موفق شويم توضيح دهيد
مقالات/ بحران اعتبار و اهميت اعتماد
بحران مالي كنوني نتيجه تنظيم كاملا آسان‌گيرانه نظام‌هاي مالي ملي و بين‌المللي بوده است كه زياده خوش‌بيني فزاينده و خود تقويتي درباره آنچه با «اعتبار» مي‌توان بدست آورد ايجاد كرد.
 • رفتن تصميمات به شيوه اي كاملا عقلايي نياز داريم بدست آورد. حتي وقتي كه ما به دقت تصميمات را سبك و سنگين مي كنيم، در يك نقطه معين بايد از جستجو براي كسب اطلاعات بيشتر دست برداريم و بگوييم «ديگر بس است» و تصميم را براساس آنچه كه مي دانيم و چگونه احساس مي كنيم بگيريم. شيوه انجام اين كار به شدت تحت تاثير جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم و رسم ها و فرهنگ آن جامعه است. به علاوه اعتماد پويايي خاص خود را دارد: آن معمولا خودتقويت كننده است. ما به اعتماد كردن تا فراتر از نقطه اي ادامه مي دهيم ك
 • گذاران خارجي بود كه اغلب بازدهي بالاتري عايد مي كردند. چنين سرمايه گذاري هايي قدرتي به ما داد كه احساس اعتماد به آينده خويش داشتيم، آسوده خاطر از اينكه در صورت بروز حادثه- آتش سوزي، توفان، بيماري جدي- از پس آنها بر مي آييم و وقتي پير و از كار افتاده شويم هنوز قادر به حفظ زندگي شايسته هستيم. ايرادات ساختارهاي اعتماد مدرن همه اينها درست و مناسب است، اما جنبه منفي نيز دارد. ما اطمينان يافتيم كه اكثر منافع تجارت جهاني به مردمي كه بيشترين نياز را دارند تعلق نمي گيرد، بلكه به شهروندان كشورهاي نسبتا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ رقابت، مقررات و فرآيند بازار از منظر «اقتصاد اتريشي
براي افراد عادي اقتصاد نخوانده، اقتصاد مبتني‌بر بازار چهره‌اي هراس‌انگيز دارد. نظامي كه از تعداد بي‌شماري شركت‌كننده تشكيل مي‌گردد، كه هر كدام از آنها اهداف شخصي خود را بدون كوچك ‌ترين توجهي به آثار كلي اجتماعي آن دنبال مي‌كنند.
 • له معياري كه از يك الگوي متمركز فرضي و كامل به دست آمده انجام مي دهد، مانند اين است كه بخواهيم ميزان كارايي يك الگوي تخصيص منابع كمياب را با الگويي كه به همين منظور در دنيايي بدون منابع كمياب بكار برده مي شود بسنجيم: در حالي كه تمام مساله اين است كه چگونه با كميابي روبه رو شويم. به همين طريق مساله اجتماعي – اقتصادي اين است كه چگونه با عدم تمركز اجتناب ناپذير دانش و اطلاعات كنار بياييم. با توجه به بي فايده بودن استفاده از معيارهاي آرماني و پيچيدگي هاي مساله اقتصادي جامعه، وقتي نتايج تغييرا
 • هم، نتايج نه به اين دليل كه مطلوبيت الگوي تخصيصي به وجود آورنده خود را نشان مي دهند، بلكه به اين دليل كه، نمايشگر اكتشافاتي هستند كه تاكنون انجام شده، مورد توجه قرار مي گيرند. حال بياييد ببينيم از منظر ديدگاه «اصالت فرآيند»، اقتصاد بازار چگونه فعاليت هاي شركت كنندگان را هماهنگ مي سازد. بازار به مثابه فرآيند اكتشاف در اقتصاد مبتني بر بازار، تصميمات به صورت مستقل توسط شركت كنندگان بازار كه در نقش هاي مصرف كننده، مالكان منابع و يا توليد كنندگان كارآفرين قرار مي گيرند اتخاذ مي شوند. اي
 • قابتي را تقويت مي كنند – براي مثال عدم وجود موانع نهادي براي ورود – گرايش به تضمين فرآيند اكتشاف دوجانبه دارند. مقررات دولتي: مانعي براي فرآيند اكتشاف اكنون ما در موقعيت بهتري هستيم تا ببينيم ديدگاه اتريشي كه در اين مقاله بدان پرداختيم چگونه به نقد مقررات دولتي منجر مي شود و چگونه پايه هاي اين انتقاد با انتقادات مكتب سنتي نئوكلاسيك متفاوت است. به طور بسيار خلاصه: براي رسيدن به هماهنگي در يك سيستم غيرمتمركز تصميم گيري، وجود فرآيند اكتشاف كه توسط هوشياري رقابتي كارآفرينان شكل گرفته ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ درحوزه‌ فعاليت‌هاي مالي نبايد پنهان كاري شود
اگر جامعه‌اي بخواهد با برنامه حركت كند بايد قوانين روشن و شفاف و قابل اجرايي را در اختيار داشته باشد و بدون داشتن يك برنامه روشن با ساز و كارهاي مشخص و ابزارهاي لازم دست يابي به اهداف غيرممكن است. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پورمحمدي ـ رييس سازمان بازرسي كل كشور ـ در سو
مقالات/ جاي خالي فيلسوف آزادي در روزگار هجمه به ليبراليسم
لاپلاس، رياضيدان و فيلسوف فرانسوي، معتقد بود كه اگر كسي بتواند در يك لحظه مكانِ تمام اتم‌هاي عالم را بداند و نيروهاي بينشان را بشناسد، خواهد توانست تمام رخدادهاي گيتي را تا ابد پيش‏بيني كند.
 • انگاري خام و ساده‏انديشانه ي قرن شانزدهم بيرون آمده بود. تعاملات پيچيده اقتصادي يك جامعه چند ميليون نفره به رفتار تك تك اعضا و روابطشان تحويل پذير نبود و تازه پيچيدگي خود اجزاي اين كل پيچيده نيز رفتاري پيش بيني ناپذير را نتيجه مي داد. معلوم نبود چگونه كاركرد چيزي به پيچيدگي مغز را مي‏توان با تحويل كردنش به ميلياردها نورون فهميد. حالا ديگر انسان بايد به عنوان يك سيستم پيچيده پيش بيني ناپذير به رسميت شناخته مي شد. به گفته «هايك» براي ما ذهن بايد همواره قلمرويي خاص بماند، قلمروي
 • پايبند بودند- نظريه ويگ ها- زاده يك تضاد بود كه در انقلاب شكوهمند 1688 به اوج خود رسيد. مساله اصلي كه نظريه ويگ ها پيرامونش شكل گرفته بود، حتي از 1610 هم شناسايي شده بود: هيچ چيزي براي ما گرامي تر و ارزشمندتر از اين نيست كه توسط حاكميت قانون هدايت شويم، نه توسط هر گونه حكومت نامشخص و دلبخواه. بنا بر روايت جان لاك، اين چيزي بود كه ويگ ها برايش مي جنگيدند: آزادي براي داشتن قانوني ثابت كه با آن زندگي كنند و براي تمام افراد آن جامعه مشترك باشد، آزادي دنبال كردن خواست خود در همه چيز، در جايي كه قا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پنج مكتب اقتصاد ي
سوسياليسم به معناي وسيع كلمه، طيف متنوعي از انديشه‌ها و متفكران را در بر مي‌گيرد كه تنها ويژگي مشترك آنها اعتقاد به «لزوم برابري بيشتر براي انسان‌ها و افزايش نقش كارگران در اداره جوامع» است.اما همين هدف مشترك از جنبه‌هاي مختلف از جمله روش‌هاي تحقق آن محل اختلاف سوسياليست‌ها است .
مقالات/ پايان روشنفكري ‏
بعد از غني نژاد و طبيبيان، اين بار نوبت مسعود نيلي بود تا بار ديگر به پارادوكس روشنفكري و اقتصاد آزاد بپردازيم.عمده تفاوت او با همقطارانش، وجه پراتيك انديشه هاي ليبرالي اش است. او پراتسين وآكادميسيني است كه تجربه حضورش در سازمان مرحوم برنامه و بودجه، او را بر آن داشته است تا يافته هاي علمي و اقتصادي خود را، با واقعيات ملموس جامعه همراه سازد. شايد به همين دليل است كه ديگر نقشي براي روشنفكر قايل نيست و معتقد است اگر پازل سياستمدار، آكادميسين و تكنوكرات را درست بچينيم، جايي براي روشنفكر باقي نمي ماند.
 • نيست؟ شما مي توانيد مصداقي بگوييد كه در هيچ كدام از اين سه راس قرار نگيرد و باز جايگاه مشخصي داشته باشد. آيا غيرمتخصص با رويكرد فراگير و روشنفكرانه جايگاهي دارد؟ با ترسيم مثلث تكنوكرات، سياستمدار و آكادميسين، چه موقعيتي براي روشنفكر قايليد و آن را چگونه تعريف مي كنيد؟ + به قول بابك احمدي، تعريف روشنفكر «گيج كننده» است و در نتيجه نمي توان از طريق مفهوم روشنفكري موقعيت آدم ها را مشخص كرد. اما شايد بتوان، هر نوع كار فكري را كه تبصره دغدغه هاي اجتماعي به آن اضافه شود را كار روشنفكري
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيش بيني و پيشگويي در علوم اجتماعي ‏
برخي اعتقاد دارند كه وظيفه علوم اجتماعي طرح پيشگويي هاي تاريخي است، و پيشگويي هاي تاريخي اگر بخواهيم در سياست به طريق عقلاني پيش برويم لازمند.اين آموزه تاريخگرايي ناميده مي شود. صول اعتقادي تاريخگرايي عبارت از اينكه وظيفه علوم اجتماعي طرح پيشگويي هاي تاريخي است،اما اينكه اين نظر چقد درست است مورد نقد وارزيابي قرار گرفته است.
 • ه، يعني يكي از كساني كه وظيفه علوم اجتماعي را بر طبق آموزه تاريخگرايي از بديهيات مي داند، وقتي به ناتواني علوم اجتماعي از پيشگويي پي مي برد، دل به ياس مي سپرد و حتي ممكن است به جايي برسد كه از عقل متنفر شود. 7- پس علوم اجتماعي چه وظيفه يي دارند و چگونه مي توانند مفيد واقع شوند؟ براي پاسخ گفتن به اين پرسش، نخست به اختصار به ذكر دو نظريه ناپخته درباره جامعه مي پردازم كه بايد از پيش پا برداشته شوند پيش از آنكه به فهم نقش علوم اجتماعي كامياب شويم. اول اين نظريه است كه مي گويد علوم اجتماعي ر
 • درباره مسائل اخلاقي و سياسي بنيادي و دشوار محصول اين واقعيت بينديشند كه؛ بدون اصل برابري در پيشگاه قانون، آزادي سياسي امكان پذير نيست؛ و چون آزادي مطلق از محالات است، بايد ما نيز همنوا با كانت، در عوض خواستار برابري در زمينه آنگونه محدوديت هاي آزادي شويم كه به طور اجتناب ناپذير از زندگي اجتماعي نتيجه مي شوند؛ و، از سوي ديگر، بدانيم كه مطالبه برابري، به ويژه به مفهوم برابري اقتصادي، گرچه در نفس خويش بسيار مطلوب است، اما امكان دارد آزادي را تهديد كند. به همين وجه، فيلسوفان بايد درباره اين واقعيت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حاكميت شركتي
حدود دو سال پيش آئين­نامه حاكميت شركتي كه پيش­نويس آن توسط سازمان بورس تهيه شده با همكاري تني چند از حسابداران رسمي و كارشناسان بازار سرمايه در كميته­اي در وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفت كه در سال 1384 آئين­نامه مذكور نهائي شد اما متأسفانه موضوع تصويب نهائي آن به تأخير افتاد. تصويب قانون جديد بازار سرمايه و تغييرات مديريت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصويب اين آئين­نامه در دستور روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئين­نامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريمرقابت به‌وسيله‌ داده‌ها, توضيحات كاربر, بحران اعتبار واعتماد, جهاني شدن, بحران مالي, نهاد هاي مالي بين المللي, بدهي سمي, سپتامبر سياه, ابر حباب, فاينانس, اعتبار عمومي, مديريت بدهي, مقررات زدايي, رقابت, مقررات و فرآيند بازار, اقتصاد اتريشي, ادام اسميت, دست نامريي, كلاسيك ونئو كلاسيك, فرآيند بازار, نتايج بازار, مطلوبيت نتايج بازار, بازار رقابت كامل, فرايند اكتشاف, كار آفريني, رقابت وكار افريني, آربيتراژ, همايش حسابرسي مالياتي, حسابرسي مالياتي, حسابرسي وبازرسي, گزارش حسابرسي مالياتي, سازمان امور مالياتي, فرم ارزش افزوده, اظهارنامه ارزش افزوده, جامعه حسابداران رسمي, صورتهاي مالي, ماترياليسم مكانيكي, تحوي گرايي, ليبراليسم, ازادي وسرمايه داري, جنگ طبقاتي, هايك وكانت, دكارت وعقل گرايي, فلسفه سرمايه داري, ساختار گرايي, تاكسيس, كسموس, تقسيم معرفت, سوسياليسم, اقتدارگرايي و واپسگرايي, كمونيسم, توتاليتاريسم, جان لاك, سوسياليسم, سوسياليت تخيلي, كلاسيك, نئو كلاسيك, ماركس, ماركسيسم, مارزيناليسم, فيلسوف سياسي, نظريه سوسياليسم, عدالت وبرابري, جنگ طبقاتي, مانيفست كمونيسم, سرمايه داري, تضاد ذاتي, پرولتاريا, حكومت سوسياليستي, مكاتب اقتصادي, روشنفكر, روشنفكر كيست, روشنفكري چيست, سوسياليسم, كمونيسم, اصلاحات سياسي واقتصادي, نظريه هاي سياسي واقتصادي, عقايد سياسي و اقتصادي, ليبرال ايراني, آزادي اقتصادي وسياسي, حزب واحزاب, اقتصاد آزاد, جريانات ماركسيستي, ماركسيست, مرگ اصلاحات, مرگ روشنفكري, پيش بيني, پيش گويي, پيش بيني وپيش گويي در علوم انساني واجتماعي, ليبراليسم, سوسياليسم, پيش بيني علمي وتاريخي, حاكميت شركتي, هيات مديره, كميته حسابرسي, هيات نظارت, آيينامه حاكميت شركتي, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانوني, حسابدار رسمي, اصلاحييه قانون تجارت, شفافيت اطلاعاتي, افشاي اطلاعات, آيينامه افشاي اطلاعات, گزارشات سالانه مالي, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمايه, سازمان بورس


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .