جستجو در پورتال

مقالات/ ضرورت بازنگري در كنترل و حسابرسي داخلي سيستم بانكي
تحولات اخير سيستم بانكي كه در معناي عميق خود به جهاني شدن دلالت دارد، نياز به نظارت ‏محتاطانه را جهت حفظ ثبات و اطمينان در سيستم مالي افزايش داده است و اين موضوع با وقوع بحران ‏مالي جهاني، اهميت صد چندان يافته است.‏
 • مي كند. اين تعريف ويژگي برجسته كنترل داخلي و مشاركت كنندگان فرآيند مربوطه را نشان مي دهد، اما كامل نيست. تعريف ياد شده جزء مرتبط با محتواي اين فعاليت را نشان نمي دهد كه در سراسر اهداف آن به طور تفصيلي آمده است. بنابراين، نقش اساسي سيستم كنترل داخلي پيگيري اهداف زير است: - توجه داشتن به كليه مقررات سياسي و قانوني و دستيابي به كليه اهداف مدنظر با روشي اقتصادي، كارآمد و عملي. - استفاده كارآ و بهينه از منابع و محافظت از دارايي ها از طريق پيشگيري از انحرافات، خطاها و تقلب ها و كشف آنها. - ثبت
 • رد اشاره شده توسط بانك ها عبارتند از: • آموزش حين كار • آموزش داخلي و خارجي رسمي • گردش كاركنان در واحد حسابرسي داخلي، اگرچه برخي ها تصور مي كنند كه اين روش با نياز به تخصص گرايي در تضاد است. • ترغيب به دريافت گواهينامه حسابرس داخلي همچنين بررسي يادشده نشان مي دهد كه حسابرسان داخلي از آموزش بالايي برخوردارند، به ويژه در بانك هاي بزرگتر و حوزه هاي تخصصي از قبيل حسابرسي فعاليت هاي تجاري و فنآوري اطلاعات. از طرف ديگر، بانك هاي كوچكتر در زمان استخدام حسا
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام گواهي شماره شناسايي ملي اشخاص حقوقي چيست؟ و بايد از كجا اخذ گردد؟
 • پرسش و پاسخ سلام گواهي شماره شناسايي ملي اشخاص حقوقي چيست؟ و بايد از كجا اخذ گردد؟ ؟ با سلام تشريف ببريد حوزه مالياتي از بخش ماليات بر ارزش افزوده پيگيري دريافت انرا انجام دهيد.شماره اقتصادي فروشنده (در مورد اشخاص حقوقي) و شماره شناسايي ملي (در مورد اشخاص حقيقي)، قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني ماده 1- وزارتخانه هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعايت قوانين و مقررات، براي
 • كليه احكام حقوقي و كيفري مربوط است و بايد هميشه همراه صاحب آن باشد. تبصره : دارنده كارت در صورت تغيير محل سكونت يا كار خود، بايد مراتب را در اولين فرصت ممكن به سازمان ثبت احوال كشور اطلاع دهد. ماده 4- صدور هرگونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها، بدون درج شماره ملي و كدپستي ممنوع است تبصره : كارتهاي شناسائي اداري، صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها كه قبل از تصويب و اجراي اين قانون صادر شده اند تا زماني كه شرايط براي تعويض آنها به شكل جديد فراهم نگرديده مع
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ چك‌هاي بلامحلي كه براي طلبكاران پول نمي‌شود
موضوع چك‌هاي بلامحل بحثي است كه با ورود چك به بازار تجارت مشتريان و فروشندگان با آن روبرو بوده‌اند و اكنون پس از چندين بار اصلاح اين قانون هنوز هم مشكلات اين قانون برطرف نشده است.
 • يك سند تجاري است و قلمداد كردن و دادن ماهيت كيفري به چك، اقدامي خلاف اصل است. تجري درباره اقدامات كميسيون قضايي در اين باره گفت: به خاطر تراكم كاري كه در كميسيون قضايي است و اولويت هاي به تأخير افتاده كه از مجالس گذشته در دستور كار قرار دارد، مجال پيگيري اين موضوع وجود ندارد. عضو كميسيون قضايي مجلس ادامه داد: در چنين مواردي عمدتاً خود دستگاه هاي متولي و قوه قضاييه به عنوان دستگاه درگير با اين موضوع بايد موضوع را مطرح و لايحه مربوط را به مجلس بفرستند. وي با بيان اينكه دستگاه درگير در اين بخ
 • سر جاي خود، باقي است. وي با بيان اينكه در اين مورد هم معلول ها يكي دو مورد نيست كه بتوان با آنها برخورد كرد، ادامه داد: در طول 30 سال گذشته ديديم كه قانون چك براي مردم و طلبكاران پول نشده است. طلبكاران هميشه سرگردان هستند. بايد زمينه هاي ديگر را پيگيري كنيم تا بتوانيم هم در تجارت رونق خوبي داشته باشيم و هم در امنيت اخلاقي و رواني. اين نماينده مجلس در ادامه اظهاراتش درباره نقش نظام بانكي در بروز مشكلات چك، افزود: در حال حاضر نظام بانكي هيچ ضمانت اجرايي دريافت نمي كند زيرا فقط يك اعتباري را
 • لكه بايد با توجه به سقف حقوق در سال، از چك استفاده كند. وي گفت: در حال حاضر هيچ طرح و لايحه اي براي قانون چك در دستور كار كميسيون قضايي قرار ندارد اما اين آمادگي را داريم با همكاري كارشناسان و مسئولان قوه قضاييه، طرح يا لوايح مرتبط با اين موضوع را پيگيري كنيم. اما بررسي حرف هاي صاحب نظران در اين حوزه بيش از پيش اين موضوع را نمايان مي كند كه اختلاف نظر در باب حقوقي كردن و يا جنبه كيفري بخشيدن به مقوله چك موضوعي ريشه‎دار است و هنوز نمي توان براي آن نظري قطعي داد. اين بحث هم نبايد از نظ
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • ويت، فهرست اسامي اعضاء را به  اداره تعاون /اداره كل تعاون استان جهت معرفي به سازمان مسكن و شهرسازي ارائه نمايد. تبصره-2:       - هيات مديره موظف است مراتب را از طريق اداره كل تعاون استان  و سازمان مسكن و شهرسازي پيگيري و چنانچه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ معرفي اسامي متقاضيان واجد شرايط موضوع منتهي به آماده سازي زمين نگردد، نتيجه را به مجمع عمومي گزارش نمايد.  تبصره-3:       - تعاوني نمي تواند پس از تخصيص زمين توسط سازمان مسكن و
 • يخ معرفي اسامي متقاضيان واجد شرايط موضوع منتهي به آماده سازي زمين نگردد، نتيجه را به مجمع عمومي گزارش نمايد.  تبصره-3:       - تعاوني نمي تواند پس از تخصيص زمين توسط سازمان مسكن و شهرسازي به تعاوني نسبت به پذيرش عضو جديد جز در موارد جايگزيني اعضاي لغو عضويت شده اقدام نمايد . ماده 49: هيأت مديره موظف است مشخصات زمين تحويل شده را تعيين و به نحو مقتضي به اطلاع اعضاء برساند. ماده 50: در صورتيكه زمين تخصيص يافته آماده سازي نشده باشد ، هيات مديره تعاوني موظف است در
 • ف است مشخصات زمين تحويل شده را تعيين و به نحو مقتضي به اطلاع اعضاء برساند. ماده 50: در صورتيكه زمين تخصيص يافته آماده سازي نشده باشد ، هيات مديره تعاوني موظف است در اسرع وقت با هماهنگي اداره كل تعاون و سازمان مسكن و شهرسازي و اتحاديه ذيربط نسبت به پيگيري انعقاد قرارداد طراحي و اجراي طرح آماده سازي با شركتهاي داراي صلاحيت و نهادهاي عمومي غير دولتي واجد شرايط براساس ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي كه به تاييد سازمان مسكن و شهرسازي استان مي رسد اقدام و هزينه آماده‌سازي را براساس مفاد تعهدن
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ خود ارزيابي (efqm)
امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور درفرايند جهاني شدن وپيوستن به منظومه تجارت جهاني كه پيوستني كه چندان نيز ازروي اختيار نيست با چالشهاي بيشماري مواجه هستند
 • ـ شناسايي ، طراحي و تفهسم چارچوب فرآيندهاي كليدي مورد نياز ، به منظور تحقق خط مشي و استراتژي سازمان. ـ تفهيم خط مشي و استراتژي به ذينفعان و ارزيابي آگاهي آنها از آن. ـ همسو كردن ، اولويت بندي ،توافق ، جاري سازي و تفهيم برنامه ها، اهداف و مقاصد و پيگيري دستاوردها. ـ ايجاد مكانيزم هاي گزارش دهي گسترده در تمام سازمان به منظور پيگيري مراحل پيشرفت. ▪ معيار سه : كاركنان( People ) سازمانهاي متعالي تمامي توان بالقوه كاركنان خود را در سطوح فردي ، تيمي و سازماني اداره كرده توسعه بخشيده و از آن ب
 • ، پيش بيني و بهبود عملكرد سازمان و پيش بيني ادراك جامعه به كار گرفته مي شوند. با توجه به ماهيت سازمان نمونه هايي از اين مقياسها مي تواند شامل موارد زير باشد: • مديريت تغييرات در سطوح استخدام • مراودات با مراجع رسمي در مسايل نظير: - گواهينامه - تأييديه ها - واردات يا صادرات - برنامه ريزي - تريص محصول • تقدير نامه ها و جوايز دريافتي - تبادل اطلاعات مرتبط با بهترين تجارب در زمينه مسؤوليت اجتماعي ، مميزها و گزارش به جامعه. ▪ معيار نه : نتايج كليدي عملكرد ( Key Pe
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ مبادلات تجاري حلال تا سال 2015 به 2500 ميليارد دلار مي‌رسد
خبرگزاري فارس: دومين نمايشگاه بين‌المللي حلال با حضور رئيس اتاق بازرگاني ايران و قائم مقام وزير بازرگاني افتتاح شد. مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه بين‌المللي ايران گفت: مبادلات تجاري حلال تا سال 2015 به 2500 ميليارد دلار مي‌رسد.
 • در خوشبينانه‌ترين حالت با توجه به ايام باقي تا پايان سال و تعطيلات پيش‌رو، شروع ثبت‌نام‌ها از ابتداي ارديبهشت ماه خواهد بود و لذا ثبت نام چهار ميليون نفر در سايت‌هاي 346 شركت تعاوني، پالايش، صدور برگه فراخوان و ارائه مدارك و پيگيري باقي بررسي‌ها در دبيرخانه مركزي مشمولان دريافت سهام عدالت، حداقل نيازمند دو سال كار مستمر است. وي افزود: هنوز 15 تا 20 درصد كليه مراحل ثبت‌نامي صورت گرفته از مشمولان سهام عدالت، جاافتاده دارد يعني از 42 ميليون نفر ثبت‌نامي مشم
مقالات/ شركت‌هاي هرمي و هشداري به حسابداران و حسابرسان
مدتي است به‌دليل فعاليت‌هاي زير‌زميني و پيچيده شركت‌هاي هرمي و استفاده از مدل‌ها و روش‌هاي جديد كلاهبرداري، مبارزه با شركت‌هاي هرمي جدي شده و سازمان‌هاي نظارتي مختلفي نسبت به پيگيري پرونده‌هاي شركت‌هاي هرمي و پلمب دفاتر شركت‌ها و گروه‌هاي سازمان دهنده اين تشكل‌ها اقدام و اسامي تعداد زيادي از اين شركت‌ها و گروه‌ها در مصاحبه‌هاي مسوولان و وبلاگ‌ها افشا شده است،
 • چكيده: مدتي است به‌دليل فعاليت‌هاي زير‌زميني و پيچيده شركت‌هاي هرمي و استفاده از مدل‌ها و روش‌هاي جديد كلاهبرداري، مبارزه با شركت‌هاي هرمي جدي شده و سازمان‌هاي نظارتي مختلفي نسبت به پيگيري پرونده‌هاي شركت‌هاي هرمي و پلمب دفاتر شركت‌ها و گروه‌هاي سازمان دهنده اين تشكل‌ها اقدام و اسامي تعداد زيادي از اين شركت‌ها و گروه‌ها در مصاحبه‌هاي مسوولان و وبلاگ‌ها افشا شده است، شرکت&#
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ويژگي هاي يك كارشناس فروش حرفه‌اي
ديگر سالهاست زمان آن گذشته كه در دفتر كار خود بنشينيد تا مشتري به سراغ شما بيايد .
 • اش را از دست نمي دهد و به اصطلاح به او بر نمي خورد . نكته جالب اين است كه اين مدل در ايران سخت تر اجرا مي شود چون با توجه به نوع فرهنگ ما و وجود تعارفات و احترام بيشتر بين افراد ، خيلي ها ممكن است در ابتدا به شما نه نگويند و پس از مدتي طولاني و پيگيري هاي مكرر متوجه مي شويد كه خريدار خدمات شما نيستند و شما چاره اي نداريد جز اينكه شناخت خود را از مشتريان بيشتر كرده و بدانيد بيشترين وقت خود را صرف كدام دسته از آنها بكنيد واز طرفي بايد از آنهايي كه به راحتي به شما نه مي گويند و وقتتان را تلف
 • زيادي را ديده ام كه فرصت ها را به راحتي از دست مي دهند مثلا در يك كلاس 2 روزه در مورد بازاريابي شركت مي كنند اما در اين 2 روز حتي با بغل دستي خود هم وارد صحبت نمي شوند .در صورتي كه شايد مي توانستند در همان فرصت كوتاه استراحت و با معرفي خود چند مشتري جديد جذب كنند .شخصا بعضي از مشتريانم را از همين طريق پيدا مي كنم در مجامع اجتماعي مختلف حضور داشته باشيد ، بگذاريد ديگران شما را بشناسند و بدانند در چه زمينه اي فعاليت مي كنيد..بنابراين يك كارشناس فروش حرفه اي خود را محدود به دفتر كارش نمي كند بلكه ا
 • از جواب هاي بله است .بنابراين يك نگرش مثبت ابزاري است قدرتمند در دست يك كارشناس فروش حرفه اي تا به او كمك كند انگيزه هايش تحت الشعاع اين نه شنيدن ها قرار نگيرد و به صورت خود انگيزشي به سمت كسب موفقيت هاي بيشتر وبيشتر پيش برود. 6-به شدت پيگير است پيگيري يكي از مهم ترين ويژگي هاي يك كارشناس فروش حرفه اي است . طبق تحقيقات انجام شده بسياري از فرايندهاي فروش پس از 5 بار پيگيري به مرحله عقد قرار داد مي رسند و بسياري از فروشندگان قبل از رسيدن به اين مرحله دست از پيگيري مي كشند و تقريبا 10 درصد از ف
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ضرورت تدوين استاندارد صنايع معدني
در ايران استانداردهاي حسابداري و گزارشگري در رابطه با تعيين ارزش پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي معدني يا شركت‌هاي با موضوع فعاليت كشاورزي، جنگلداري يا شيلات كه از انفال كسب درآمد مي‌كنند، تدوين نشده است. اين امر موجب شده به محض اولين شايعه يا هرگونه سوالي در خصوص وضعيت پروانه بهره‌برداري اين شركت‌ها، قيمت سهام آنان در بورس ريزش كند و موجي همانند سونامي را در بازار سرمايه‌ايجاد كند.بنابرابن ارائه استاندارد اينگونه صنايع خاص توسط سازمانهاي ارائه كننده استاندارد در ايران ( سازمان حسابرسي) مي تواند به شفافيت گزارشگري مالي در اين صنايع كمك شاياني نموده وسرمايه گذاران در بازار سرمايه را نيز از سر در گمي نجات دهد.
 • ابهاماتي ضرورت تدوين استاندارد حسابداري و گزارشگري را همانند كشورهاي پيشرفته واجب مي كند. پس پروانه بهره برداري را مي توان به عنوان يك دارايي تلقي كرد كه ارزش آن در صورت هاي مالي شركت ها انعكاس نيافته است و انتقال يا عدم تمديد آن نيز قابل رديابي و پيگيري در دفاتر نيست. در ايران معادن جزو انفال محسوب مي شوند و در هيچ شرايطي مالكيت معدن به بهره بردار انتقال نمي يابد. دارندگان پروانه بهره برداري مي توانند با رهن گذاشتن اين پروانه در رهن بانك و موسسات مالي نسبت به تامين مالي و اخذ وام اقدام كنند
 • رداري در مواردي كه شرايط بهره بردار از لحاظ تمديد مدت بهره برداري مورد تاييد قرار نگيرد. ج: سلب صلاحيت بهره بردار به دليل عدم انجام تعهدات. اين در حالي است كه براساس ماده 21 قانون معادن در صورت خلع يد يك بهره بردار از استخراج در معدن، بهره بردار جديد موظف است براساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تمام دارايي ها و مستحدثات معدن شامل هزينه هاي باطله برداري، آماده سازي، راهسازي و... از بهره بردار جديد را برآورد كرده و به بهره بردار قبلي پرداخت كند. همچنين در ماده 41 مواردي كه منجر به رد صلاحيت
 • ماده معدني و بازار مصرف به انضمام مدارك لازم تسليم وزارت صنايع و معادن كند و براساس ماده 27 وزارت صنايع و معادن حداكثر ظرف چهار ماه نسبت به اعزام كارشناس به معدن و بررسي طرح پيشنهادي بهره بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص در طرح بهره برداري شرايط تجديد و تمديد را تعيين مي كند. همچنين براساس تبصره ماده 27، عدم ارائه تقاضاي تمديد پروانه بهره برداري در موعد مقرر به منزله عدم تمايل بهره بردار تلقي شده و وزارت صنايع و معادن بايد نسبت به تعيين بهره بردار جديد معدن، قبل از انقضاي مدت بهره برداري به
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ معماي آدام اسميت: آيا اسميت پدر اقتصاد است؟
اگر بگوييم آدام اسميت هيچ چيز باارزشي به تفكر اقتصادي نيافزود و در واقع با طرح مغالطه‌هاي فراوان از جمله نظريه ارزش مبتني بر كار، باعث قهقراي تفكر اقتصادي نسبت به زمان اقتصاددانان فرانسوي و و انگليسي قرن هجدهم شد.
 • از نظر تحليلي و هم از نظر طرح چارچوبه «آزادي اقتصادي» بسيار بر او برتري داشتند، خيلي راحت فراموش شدند؟ تاكنون همواره بزرگ ترين دستاورد آدام اسميت، موفقيت او در به تصوير كشيدن اينكه چگونه بازار آزاد شركت كنندگان خود را هدايت مي كند تا با پيگيري نفع خود به مصرف كنندگان خدمت كنند، تصور شده است. همچنان كه اسميت - در شايد مشهورترين پاراگراف خود نوشت: «يك فرد (كارفرما) مسلط تر خواهد بود اگر بتواند «حب نفس» آنها (كارگران) را در جهت منافع خود به كار گرفته و به آنها نشان ده
 • هي سيستماتيك به كشتيراني اين كشور حمايت كرد. يكي از استثنائاتي كه اسميت براي تقسيم كار در نظر مي گيرد، در واقع به اين دليل است كه از نظر او منجر به افول «روحيه نظامي» مي شود، اسميت جايي در كتاب خود حتي به تفصيل به افول روحيه نظامي در عصر جديد و اهميت فراوان بازيابي و پشتيباني از آن مي پردازد. «امنيت هر جامعه اي بايد همواره، كم يا بيش، بر روحيه نظامي بدنه عظيم مردم آن استوار باشد.» اشتياق تشويق آميز مشاهده توان دولت در پرورش چنين روحيه اي، اسميت را به سوي انحراف ديگري ا
 • طبقه بندي اطلاعاتكنترل و حسابرسي داخلي سيستم بانكي, سيستم بانكي, حاكميت شركتي, حسابرسي داخلي وحسابرس مستقل, سيستم كنترل داخلي ومديريت ريسك, بازارهاي مالي بين المللي, ريسك اعتباري, كنترل داخلي اثربخش, اقلام داخل يا خارج ترازنامه, قابليت كنترل, خود كنترلي, كميته باسل, چك‌هاي بلامحل, چك, صدور چك , كيفري و حقوقي , چك بدون محل , مشكلات قانون چك , اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر , اساسنامه, تعاونيهاي مسكن مهر , شركت‌هاي هرمي و هشداري به حسابداران و حسابرسان, ويژگي هاي يك كارشناس فروش حرفه‌اي, استانداردحسابداري, استاندارد حسابداري ايران, گزارشگري مالي, صنايع معدني وخاص, حقوق دولتي, پروانه بهره برداري, بازار سرمايه, قيمت سهام, ارزش ذاتي, استخراج ماده معدني, ذخيره معدن, آدام اسميت, اسميت پدرعلم اقتصاد, ثروت ملل, بازارهاي ازاد وتجارت آزاد, مساوات طلبي, دست نامرئي, ازادي اقتصادي, حقوق طبيعي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .