جستجو در پورتال

مقالات/ سخني با اساتيد حرفه حسابداري
مخاطب اين مطلب اساتيدي هستند كه مصوبات اخير را به اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران اضافه كرده‌اند. پس از چند نوشته در روزنامه دنياي اقتصاد در رابطه با تغييرات اساسنامه جامعه حسابداران رسمي و نبود پاسخگويي از سوي اساتيد محترم، به نظر مي‌رسد كه ديگر سختي گذشتن از پل در اين وادي عيان گشته است.
 • از دريافت مدرك حسابداري رسمي بار ديگر در محضر اساتيد، كسب تجربه‌اي حداقل 3 ساله همراه با 20 گزارش را بگذراند؟ سوال اينجاست آيا اساتيدي كه خود اين مراحل را تصويب كرده‌اند همه مراحل مصوب امروزي را در گذشته گذرانده‌اند؟ آيا رييس دايره صدور گواهينامه رانندگي وسايط نقليه هر شهر يا استاني، خود آزمون صلاحيت دريافت گواهينامه رانندگي يادشده را نگذرانده است و بدون آزمون، گواهينامه رانندگي وسائط نقليه را به ايشان اعطا كرده‌اند كه اساتيد حسابرسي بدون آزمون مدرك حسابداران رسمي را درياف
مشاوره/ سلام گواهي شماره شناسايي ملي اشخاص حقوقي چيست؟ و بايد از كجا اخذ گردد؟
 • پرسش و پاسخ سلام گواهي شماره شناسايي ملي اشخاص حقوقي چيست؟ و بايد از كجا اخذ گردد؟ ؟ با سلام تشريف ببريد حوزه مالياتي از بخش ماليات بر ارزش افزوده پيگيري دريافت انرا انجام دهيد.شماره اقتصادي فروشنده (در مورد اشخاص حقوقي) و شماره شناسايي ملي (در مورد اشخاص حقيقي)، قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني ماده 1- وزارتخانه هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعايت قوانين و مقررات، براي
 • وق بعنوان سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول كليه احكام حقوقي و كيفري مربوط است و بايد هميشه همراه صاحب آن باشد. تبصره : دارنده كارت در صورت تغيير محل سكونت يا كار خود، بايد مراتب را در اولين فرصت ممكن به سازمان ثبت احوال كشور اطلاع دهد. ماده 4- صدور هرگونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها، بدون درج شماره ملي و كدپستي ممنوع است تبصره : كارتهاي شناسائي اداري، صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها كه قبل از تصويب و اجراي اين قانون صادر شده اند تا زماني كه شرايط بر
 • تبصره : كارتهاي شناسائي اداري، صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها كه قبل از تصويب و اجراي اين قانون صادر شده اند تا زماني كه شرايط براي تعويض آنها به شكل جديد فراهم نگرديده معتبر خواهند بود. ماده 5- دولت موظف است هزينه هاي اجراي طرح شماره ملي و كدپستي را در بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط پيش بيني نمايد. ماده 6- آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جل
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ حق تمبر
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي شود. (به استثناي اوراق مذكور در مواد (45)و(48 )اين قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار(5000) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار(1000) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد. مؤسسه هاي حمل و نقل مسؤول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگهداري
 • ي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگهداري كنند. تبصره- از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود: 1- از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ ده هزار (000/10) ريال. 2- از هرگونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار (000/50) ريال. 3- از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هروسيله نقليه كه به صورت موقت و
 • از هرگونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار (000/50) ريال. 3- از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هروسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور مي شود مبلغ دويست هزار (000/200) ريال. 4- از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (000/1) ريال. 5- از كارنامه و گواهينامه دانش آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (000/1) ريال. 6- از دانشنامه و گواهي دانشنامه كا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ توصيه هايي براي نوشتن اسناد و چك‌ها
نيروي انتظامي براي جلوگيري از وقوع جعل چك توصيه كرد جهت تنظيم اسناد و چك‌ها از خودكار استفاده كنيد.
مشاوره/ شرايط كلي بازنشستگي بيمه تامين اجتماعي رانندگان برون شهري باربري چيست؟ باتشكر
 • كتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مكلفند از تحويل كالا يا مسافر به راننده‌اي كه فاقد دفترچه كار معتبر از‌سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور مي‌باشد خودداري نمايند. در صورتي كه شركتها و مؤسسات مزبور بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر جهت‌رانندگان فاقد دفترچه كار معتبر صادر نمايند براي بار اول مكلف به پرداخت معادل سه ماه حق بيمه يك راننده به ازاء هر بارنامه و يا صورت وضعيت‌مسافر و در صورت تكرار مكلف به پرداخت معادل يك سال حق بيمه يك راننده به سازمان تأمين
 • تردد وسايط نقليه باربري و مسافربري دفترچه كار رانندگان را كنترل و در صورت عدم‌ارائه دفترچه كار معتبر طبق ماده (7) قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري مصوب 1368.2.31‌برخورد نمايد. تبصره 5: صدور و تمديد دفترچه كار رانندگي منوط به احراز صلاحيت‌هاي قيد شده در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود. تبصره 6:آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط سازمان تأمين اجتماعي ، وزارت راه و ترابري و وزارت كشور&zwnj
 • انون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: ماده 1‌ـدر اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط، به كار مي‌روند: الف ـ سازمان: سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور. ب ـ راننده: رانندگان خودروهاي حمل بار و مسافر بين شهري كه داراي گواهينامه رانندگي معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه عمومي بين شهري بوده و دفترچه كار رانندگي آنها توسط سازمان صادر شده باشد. پ ـ دفترچه كار رانندگي معتبر، بارنامه و صورت وضعيت مسافر: تعاريف مذكور در قوانين و مقررات مربوط به حمل و نقل جاده‌اي
مقالات/ معمول‌ترين راهكارها براي انعطاف‌پذيري كار
شخصي‌سازي محيط كار
 • ست به انتخاب مي‌زنند تا از موانع سر راه بگذرند. وقتي شركت سيستم‌هاي موشكي رايتئون برنامه‌ 80/9 را طراحي كرد، به همين موضوع مي‌انديشيد. رييس رايتئون، لوييس فرانچسكوني، سال 1997 برنامه‌اي را جهت حفظ كاركنان كليدي خود و بهبود وضعيت آنها كليد زد. در اين شركت روزهاي كاري نه ساعته و تعطيلي جمعه‌هاي هفته‌هاي بعدي بدل به قاعده‌ كاري براي كارگران حقوق‌بگير شد. شركت براي آنكه از هراس‌هاي موجود درباره‌ اين برنامه بكاهد و آن را با موفقيت اجرا كند، تيم
مقالات/ نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي
برگ سبز خودرو شناسنامه وسيله نقليه بوده و سند رسمي نيست
 • اتي) مثلااين فقط راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي است كه با رعايت تشريفات قانوني مي تواند گواهينامه رانندگي براي اشخاص صادر يا تعويض پلاك كند و نه هيچ شخص ديگري و اعتبار گواهينامه به عنوان سند ناشي از صلاحيت ذاتي صادر كننده و رعايت تشريفات قانوني در صدور آن است. و به همين استدلال است راي صادره توسط قضات يا صدور شناسنامه توسط ثبت احوال.     در خصوص ثبت و تنظيم نقل و انتقالات خودرو نيز به موجب قانون اين صلاحيت ويژه سردفتر اسناد رسمي است كه با رع
 • خصوص ثبت و تنظيم نقل و انتقالات خودرو نيز به موجب قانون اين صلاحيت ويژه سردفتر اسناد رسمي است كه با رعايت مقررات قانوني و پس از تعويض پلاك خودرو توسط نيروي انتظامي با اخذ حقوق دولتي اقدام به صدور سند خودرو كند. در ماده 29 قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي آمده «نقل انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود. دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصال
 • ته است و از ابتداي سال جاري نيز در راستاي بي اهميت جلوه دادن اسناد تنظيمي دفاتر اسناد رسمي صرفا با اخذ برگ كمپاني و برگ سبز و بدون توجه به سلسله نقل و انتقالات خودرو و مالكيت فرد كه تنها از طريق آخرين بنچاق قابل احراز است اقدام به تعويض پلاك خودرو و صدور برگ سبز مي كنند! و در صورت نبود برگ كمپاني حتي اگر 10 بار از معامله آن گذشته باشد در اكثر موارد از شخص برگ كمپاني مطالبه مي شود كه اين امر مستلزم طي تشريفات درخواست المثني برگ كمپاني اعم از مراجعه به نمايندگي هاي خودرو و پرداخت هزينه گواهي امضا
مقالات/ كجاي راه كيفيت را اشتباه رفته‌ايم
سازمان بين‌المللي استاندارد (ISO) يك مجمع بين‌المللي از سازمان‌هاي استاندارد كشورهاي عضو بوده كه مركزيت اين شبكه در شهر ژنو - سوئيس- فعاليت مي‌كند.
 • اند!؟ ما تجربه ديدن ISO9001 درست را هنوز از سر نگذرانده‌ايم كه بخواهيم با اين شدت به مخالفت با آن بپردازيم. اين عدم توفيق دلايل بسيار دارد. ما به جاي ميل به پيشرفت روزافزون سازمان خود، عموما تنها به دريافت گواهينامه مي‌انديشيم. صريح بگويم وضعيت ما مشابه وضعيت آن سازماني است كه به دنبال اخذ يك گواهينامه تقدير و تشكر است. آنها در ازاي پرداخت وجهي به يك شركت خارجي كه بازار و مردم را خوب مي‌شناخته، بدون اينكه كاري انجام دهند، جايزه‌اي گرفته‌اند تا با نمايش آن سعي كنند به مش
 • ود وضعيت جاري را احساس كرده باشند، پيش از هر كار پرسش كليدي زير را پاسخ دهند: در تمام اين سال‌ها چه ميزان هزينه در سازمان‌ها صرف استقرار سيستم شده است و اين هزينه چه دستاوردي براي صنعت ما داشته است؟ و پرسش ديگري كه سازمان‌هاي متقاضي گواهينامه همواره از خود بايد بپرسند اين است كه در استقرار سيستم مديريت كيفيت چه داده‌ايم و چه عايدمان شده است؟ آيا هيچ گاه از خود پرسيده‌ايم كه چقدر به اثر بخشي واقعي سيستم‌هاي مديريت كيفيت دست يافته‌ايم؟ آيا سيستم به معناي جاري
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ضوابطه تشكيل دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري
آئين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري مشتمل بر 23 ماده و با تشكيل يك كارگوه ويژه 8 نفره در وزارت كار توسط شيخ الاسلامي وزير كار ابلاغ شد.
 • آئين‌نامه مذكور و نيز لزوم اعمال تبصره2 ماده49 قانون كار نسبت به اصلاح آئين‌نامه اقدام گرديد. آئين‌نامه پيشنهادي با در نظر گرفتن تبصره2 ماده49 قانون كار مبني بر لزوم تائيد صلاحيت افراد و مؤسسات توسط وزارت كار و امور اجتماعي در موقع صدور مجوز فعاليت در زمينه طبقه‌بندي مشاغل و نيز با توجه به تبصره يك ماده واحده فوق‌الذكر (اعتبار قانوني ماده واحده طبق نظر دفتر حقوقي به شماره نامه 56755 مورخ 18/4/1373 و مشاور حقوقي وزارت متبوع به شماره نامه 56816 مورخ 8/6/1388 و با توجه ب
 • مقررات اين آئين‌نامه با توجه به آراي هيئت‌هاي استاني موضوع ماده19. ج: بررسي پيشنهادات واصله از اداره كل راجع به تغيير در مفاد آئين‌نامه و در صورت تائيد هيئت پيشنهاد به شوراي عالي كار. د: تصميم‌گيري درخصوص برگزاري آزمون و صدور گواهينامه توسط اداره كل براي متقاضيان دفاتر مشاوره فني. هـ : تصويب دستورالعمل ارزيابي عملكرد و نحوه فعاليت دفاتر مشاوره فني تدوين‌شده توسط اداره كل. و: تصميم‌گيري درخصوص تعيين اولويت شركت‌كنندگان از نظر قبولي در آزمون براي تاسيس دف
 • اداره كل قابل افزايش است. ماده13ـ قرارداد طراحي طبقه‌بندي مشاغل طبق نمونه تيپ اداره كل تنظيم خواهدشد قرارداد توسط مديريت و مسئول يا مسئولين دفاتر يا مؤسسات مجاز (حسب مورد) تعهد و امضاء مي‌شود ليكن بايد نام كارشناس يا كارشناساني كه مجري عمليات قرارداد هستند در آن قيد گردد و قرارداد قبل از شروع عمليات جهت تطبيق با ضوابط به تائيد اداره كل برسد. فصل سوم ـ در تائيد صلاحيت فني و تخصصي كارشناسان ماده14ـ تائيد صلاحيت فني و تخصصي كارشناسان طبقه‌بندي مشاغل موضوع ماده1 با داشتن شرايط
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ جزئيات دستورالعمل اجرايي ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد شماره 95078/62 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
 • nj;گر يا صندوق حسب مورد موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارك ارايه شده مراتب را ظرف يك هفته به صورت كتبي به متقاضي اعلام نمايند. تبصره2ـ بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رأي قطعي مراجع قضايي و ارايه آن توسط اشخاص ثالث زيان‌ديده، باقيمانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخير ماده 16 قانون) را به شخص ثالث زيان‌ديده پرداخت نمايد. ماده5 ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، بيمه‌گر مي‌تواند در صورت توافق با
 • : 1ـ بيمه‌نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرك ديگري كه حاكي از بيمه بودن وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد. 2ـ اصل يا تصوير مصدق گزارش كارشناس راهنمائي و رانندگي يا پليس راه يا نظريه كارشناس يا هيئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي. 3ـ تصوير گواهينامه رانندگي مسئول حادثه، مگر اينكه مشخصات كامل گواهينامه رانندگي در گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه درج گرديده يا اينكه راننده مسئول حادثه فاقد گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسليه نقليه موجد حادثه باشد. 4ـ تصوير مدرك شناسايي وسي
 • دثه و زيان‌ديده در زمان وقوع حادثه، داراي بيمه‌نامه معتبر باشند. ب ـ خسارت مالي واردشده يا مورد مطالبه شخص ثالث زيان‌ديده حداكثر تا سقف تعهد مالي مندرج در ماده (4) قانون باشد. پ ـ بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد. ت ـ حادثه رانندگي منجر به خسارت بدني نشده باشد. ث ـ وسايل نقليه مسبب حادثه و زيان‌ديده هم‌زمان مورد بازديد كارشناس منتخب بيمه‌گر مربوط قرار گيرند. ماده9ـ ميزان خسارت مالي واردشده به وسيله نقليه شخص ثالث زيان‌ديده با توافق بيمه‌گر مرب
 • طبقه بندي اطلاعاتسخني با اساتيد حرفه حسابداري, قانون مالياتهاي مستقيم, حق تمبر, چك, اسناد تجاري قابل انتقال, حق تمبرسهام و سهم‌الشركه, توصيه هايي براي نوشتن اسناد و چك‌ها, شرايط كلي بازنشستگي بيمه تامين اجتماعي رانندگان برون شهري باربري چيست؟ باتشكر, معمول‌ترين راهكارها براي انعطاف‌پذيري كار, نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي , مديريت, كيفيت, سيستم, مديريت, استاندارد, گواهي, گواهينامه, استاندارد, سازمان بين‌المللي استاندارد , سيستم‌هاي مديريت كيفيت, سيستم‌هاي مديريت , كيفيت, عملكرد سازمان, مديريت كيفيت, دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل , طبقه‌بندي مشاغل , طبقه‌بندي , مشاغل, طراحي طبقه‌بندي مشاغل, مشاوره فني طبقه‌بندي, طبقه‌بندي مشاغل كارگري, فني طبقه‌بندي


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .