جستجو در پورتال

مقالات/ سازمان امور مالياتي و تكليف مالايطاق
چندي پيش (21 /03/1390) مقاله ذيل در روزنامه «دنياي اقتصاد» چاپ شد كه مورد استقبال جامعه كار و توليد و به ويژه شركت‌هاي پيمانكاري قرار گرفت.
 • ر از موديان خواستار مي‌شوند كه اصل فيش‌ها را به امور مالي ادارات مالياتي ذي‌ربط برده تاييديه مجدد ارائه دهند تا اداره امور مالياتي موديان اصل فيش‌ها را قبول و با ماليات متعلقه تهاتر نمايد. قانونگذار در هيچيك از موارد بالا، موديان مالياتي را مكلف به پيگيري ارائه تاييديه اصل فيش‌هاي مالياتي نكرده و اجتهاد و سيره ادارات مالياتي در ارتباط با عدم قبول اصل فيش‌ها و اجبار موديان به پيگيري و «ارائه مجدد تاييديه»، خلاف قانون و مصداق «تكليف مالايطاق» به شمار مي‌رود، زيرا ارائه اصل فيش به‌استناد ماده (104
 • مالياتي احترام گذارد. اما متن شكوائيه و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است. «الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل خلاف قانون است.» تاريخ: 2/3/1390 شماره دادنامه: 106 كلاسه پرونده: 88/1025 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شركت رشد صنعت. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي. گردشكار: شاكي به موجب دادخواست تقد
 • ر قبوض مالياتي به تفكيك موديان نمي‎كنند بنابراين موديان رسيدي در مورد ماليات‎هاي واريزي ندارند كه در آن صورت نياز به دريافت تاييديه از ادارات مالياتي دريافت‌كننده ماليات الزامي است، نه وجود داشتن قبض. با عنايت به مراتب فوق و با توجه به صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري، استدعا دارد به اين امر و موضوعيت اين بخشنامه مخل نظم اداري و جاري رسيدگي و حكم به لغو آن صادر فرمايند تا موديان سرگردان و بلاتكليف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات موديان و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع دولتي ك
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ حداقل مزد كارگران به ديوان عدالت رفت
سرمايه: سرانجام يك ماه پس از شروع سال نو و ابلاغ مصوب 20 درصدي افزايش مزد، به درخواست نمايندگان كارگري پرونده افزايش دستمزد سال 88 كارگران به ديوان عدالت اداري ارسال شد.
 • فروردين ماه نيز اجرا شده است. اما كارگران و نمايندگان كارگري هنوز هم اين مصوبه را قبول نكرده اند بنابراين از ابتداي ابلاغ اين مصوبه به طور رسمي اعلام كردند كه ابطال مصوبه دوم و بازگشت به مصوبه نخست را از طريق ارجاع پرونده وشكايت به ديوان عدالت اداري پيگيري خواهند كرد.داود قادري عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در گفت وگو با «سرمايه» عنوان مي كند: «مصوبه دوم دستمزد سال 88 فاقد اعتبار است وما براي بازگشت مصوبه وافزايش 25 درصدي دستمزد تلاش مي كنيم.&raq
 • ضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران نيزدرحاشيه نخستين گردهمايي ماهانه شوراهاي اسلامي كار استان تهران كه با حضور تعدادي از نمايندگان گروه هاي مختلف كارگري برگزار شد ضمن تاييد خبر ارسال شكايت كارگران به ديوان عدالت اداري در ارتباط با قطعنامه اي كه در 8 بند تهيه و قرائت شده بود در گفت وگو با مهر ضمن تشريح بندهاي مختلف قطعنامه گفت: «يكي از مهم ترين درخواست هاي كارگران مربوط به حداقل دستمزد سال 88 است كه از اين طريق ما ضمن تشكر از نمايندگان كارگري عضو شوراي عالي كار در امضانكردن
 • و تنها مجلس وظيفه نظارتي دارد كه در تعيين مزد كارگران دخالتي شده است يا نه.» وي ادامه داد: «ما منتظر اعلام مركز پژوهش هاي مجلس در مورد متوسط تورم سال قبل هستيم كه تاكنون از 6/23 درصد كمتر اعلام نكرده است البته مجلس حكم تغيير ندارد اما ديوان عدالت اداري مي تواند حكم صادر كند و اكنون نيز در اين مورد پرونده اي در ديوان عدالت اداري مفتوح شده است.» وي ادامه داد: «اقتصاد ايران از سال 1374 ماه ها با بحران بيماري هلندي يا همان ركود تورمي مواجه بوده دلسوزي اينكه نقدينگي را
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ افزايش مشروط حداقل مزد كارگران
براساس راي ديوان عدالت اداري در مورد پرونده حداقل مزد كارگران، مصوبه دوم شوراي عالي كار در مورد مزد كارگران متوقف و ابطال نمي شود.
 • ارگران تغيير كرد و حداقل مزد كارگران از 274 هزار و 500 تومان به 263 هزار و 520 تومان كاهش يافت، اعتراض هاي نمايندگان و مقامات كارگري شروع شد و اين اعتراض ها هر چند در كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور از طريق مذاكره و بحث با مسوولان و مقاملات دولتي پيگيري مي شد اما نمايندگان كارگري استان تهران (كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران) اين موضوع را از ديوان عدالت اداري پيگيري كردند. اين پيگيري ها به گونه اي بود كه ديدارهاي نمايندگان كارگري (دو جلسه) با وزير كار نتيجه جديدي در مورد مزد كارگران ن
 • مي شد اما نمايندگان كارگري استان تهران (كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران) اين موضوع را از ديوان عدالت اداري پيگيري كردند. اين پيگيري ها به گونه اي بود كه ديدارهاي نمايندگان كارگري (دو جلسه) با وزير كار نتيجه جديدي در مورد مزد كارگران نداشت و ديوان عدالت اداري نيز طبق اعلام يك مقام كارگري حكمي مبني بر توقف يا ابطال مصوبه دوم شوراي عالي كار صادر نكرد. داود قادري عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران در اين مورد گفت: «شكايت و تقاضاي ما در اين مورد، ابطال و توقف مصوبه
 • كار صادر نكرد. داود قادري عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران در اين مورد گفت: «شكايت و تقاضاي ما در اين مورد، ابطال و توقف مصوبه دوم شوراي عالي كار در مورد ميزان افزايش حداقل مزد كارگران بود كه سرانجام بعد از چند روز ديوان عدالت اداري حكم خود را در اين مورد صادر كرد.» وي ادامه داد: «ديوان عدالت اداري در اين حكم خود توقف مصوبه دوم شوراي عالي كار را در كل رد كرد و ابطال اين مصوبه را نيز منوط به ارسال استنادات اداره كل كار دانسته است.» با اين حال اين م
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ابطال بندهايي از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالياتي
ابطال بندهايي از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالياتي
قوانين و مقررات/ ابطال بخشنامه مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط
 • راء:17/3/1390      مدت اجراء: نامحدود      مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي      نحوه ابلاغ:فيزيكي لطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903356 با دفتر حسابهاي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد .    شماره: 46378 تاريخ: 26/09/1377 پيوست:   نظر باينكه بعضي از حوزه هاي مالياتي قبول وجوهي را كه قبلاً در منبع بعنوان مالياتهاي تكليفي از موديان كسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده است منوط به واريز وجوه
 • ئول حسن اجراي اين دستورالعمل خواهند بود .     علي اكبر عرب مازار معاون درآمدهاي مالياتي     كلاسه پرونده: 88/1025 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شركت رشدصنعت. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي. گردشكار: شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار و در توضيح و تبيين
 • تفكيك موديان نمي ‎نمايند لذا موديان رسيدي در مورد ماليات ‎هاي واريزي ندارند كه در آن صورت نياز به دريافت تاييديه از ادارات مالياتي دريافت كننده ماليات الزامي مي ‎باشد، نه وجود داشتن قبض. با عنايت به مراتب فوق و با توجه به صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري، استدعا دارد به اين امر و موضوعيت اين بخشنامه مخل نظم اداري و جاري رسيدگي و حكم به لغو آن صادر فرمايند تا موديان سرگردان و بلاتكليف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات موديان و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع دولتي ك
مشاوره/ با سلام بنده در سال 91 كه بصورت قراردادي در يكي از اداره جات دولتي مشغول بكار بودم در ازمون استخدام پيماني دو اداره الف و ب ثبت نام و در هر دو قبول شدم اما روند استخدامي مثل مصاحبه و گزينش بطول انجاميد در ابان92 در اداره الف بصورت پيماني مشغول بكار شدم حال اداره ب اعلام نموده به سر كار بيا . بنده نيازمند استعفا از محل كار الف هستم و اين كار را انجام و در اداره ب تشكيل پرونده داده ام وديگر به اداره الف نمي روم . در بدترين حالت اگر اداره الف با استعفاي بنده موافقت نكنند و بنده هم سركار در اداره الف نروم و طبق قانون استخدام پيماني اگر هفت روز غيبت كنم بنده اخراج مي شوم چه مشكلي براي كار در اداره ب براي اينجانب پيش مي ايد؟ در صورت اخراج از اداره الف ايا استخدام بنده در اداره ب نيز لغو مي گردد؟ راه حل چيست؟
با سلام بنده در سال 91 كه بصورت قراردادي در يكي از اداره جات دولتي مشغول بكار بودم در ازمون استخدام پيماني دو اداره الف و ب ثبت نام و در هر دو قبول شدم اما روند استخدامي مثل مصاحبه و گزينش بطول انجاميد در ابان92 در اداره الف بصورت پيماني مشغول بكار شدم حال اداره ب اعلام نموده به سر كار بيا . بنده نيازمند استعفا از محل كار الف هستم و اين كار را انجام و در اداره ب تشكيل پرونده داده ام وديگر به اداره الف نمي روم . در بدترين حالت اگر اداره الف با استعفاي بنده موافقت نكنند و بنده هم سركار در اداره الف نروم و طبق قانون استخدام پيماني اگر هفت روز غيبت كنم بنده اخراج مي شوم چه مشكلي براي كار در اداره ب براي اينجانب پيش مي ايد؟ در صورت اخراج از اداره الف ايا استخدام بنده در اداره ب نيز لغو مي گردد؟ راه حل چيست؟
 • بتوانيد به هدفتان برسيد البته اگر براي رسيدن به آن آرام وقرار نداشته باشيد و يك لحظه را از دست ندهيد . به سراغ نماينده ولي فقيه استان و امام جمعه برويد واز ايشان حمايت بخواهيد . در حرف زدن در ادارات مذكور پرخاشگري نكنيد وموقرانه وبا حوصله كارتان را پيگيري نماييد . موفق باشيد .منو بي اطلاع نگذاريد . از دعا مادرتان براي خود وخانواده در اين شب ها غافل نشويد . با سلام مجدد . نامه استيفاي من به كميسيون نرفت امور اداري بعد از رايزني و گفتگو و عدم منع قانوني براي استيفا به كارتابل معاون اداري
 • منو بي اطلاع نگذاريد . از دعا مادرتان براي خود وخانواده در اين شب ها غافل نشويد . با سلام مجدد . نامه استيفاي من به كميسيون نرفت امور اداري بعد از رايزني و گفتگو و عدم منع قانوني براي استيفا به كارتابل معاون اداري مالي رفت و معاون اداري مالي نامه اي با عنوان با استيفاي بنده موافقت مي شود جهت امضا به كارتابل معاونت اداري مالي فرستاد ولي معاونت اداري مالي فعلا از امضا خودداري كرده و ايچنين توجيه مي كندكه نيروي تبديل وضعيت هستيد وبا شرايط حالا دولت احمدي نژاد از قراردادي به پيماني تبديل شده
 • جايگزين شود و جايگزين كردن فرد ذخيره بهمين راحتي نيست . حال كه كار من در مرحلع اخر قراردارد و و عليرغم موافقت اداره امور اداري و معاونت اداري تنها در يك امضا گير كرده(امضا معاونت مالي و پشتيباني) بنظر شما راه حل چيست ؟ ايا نهايتا اگر مجبور به شكايت ديوان شوم ايا مي توان اداره مالياتي را نيز مجبور به عدم پذيرش نفر ذخيره نمود هرچند روند دادرسي طولاني شود؟ دعاي خير ما بدرقه شما و خانواده محترمتان باد سلام . با كدخدا منشي يه جوري با معاونت كنار بياييد تا موافقت كند. درمورد اداره مالياتي تا شم
مقالات/ 5درصد ماليات مكسوره و مطالبات سنواتي مردم از سازمان امور مالياتي
طبق ماده 104 قانون ماليات‌ها، پرداخت‌كنندگان وجوه، بابت عمليات پيمانكاري، خدمات، حق‌الزحمه (تقريبا حق‌الزحمه هر نوع خدمات) مكلفند از هر پرداخت صورت‌حساب وضعيت، 5درصد آن را به عنوان ماليات، كسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز كنند آنهم بنام صاحب صورتحساب.
 • استرداد و جمع‌‌آوري قبض براي استرداد، براي برخي يك شغل شده‌ است. حق‌‌الزحمه آن هم نرخ 10درصد تا 15درصد مبلغ ماليات است. اين گروه، بيشتر كارهاي پيمانكاران بزرگ را انجام مي‌دهند و كارهاي زير ميليارد را قبول نمي‌كنند. البته كار مراجعه به ادارات دارايي، پيگيري قبوض در ادارات كل، در ادارات حسابداري و ذيحسابي‌ها و خلاصه درگيري، افراد متعددي را لازم دارد و كار هر كسي نيست. 6- مشكل موسسات حسابرسي و خدماتي كه ماليات آنها كمتر از ميليارد است، حل نشده است مثلا مجموع ماليات مكسوره يك موسسه حسابرسي كه دارا
 • ند و با چه بدبختي بايد قبوض، جمع‌آوري كند؟ 7- راي ديوان عدالت در حقانيت صاحبان 5درصد و الزام سازمان امور مالياتي به اجراي قانون در حفظ حقوق مردم بالاخره ديوان عدالت به داد موديان مالياتي (صاحبان 5درصد) رسيد و براساس شكايت شركت رشد صنعت نسبت به بخشنامه شماره 46378 رأي مورخ 21/3/1390 صادر شد كه طي آن اعلام شده طبق ماده 104 براي كارفرما، تنها كسر ماليات 5درصد تكليفي و پرداخت آن به حساب سازمان مالياتي به نام مودي مزبور است و الزام صاحبان 5درصد به اقدام براي اخذ تاييديه پرداخت 5درصد مكسوره در ماده
 • ا، تنها كسر ماليات 5درصد تكليفي و پرداخت آن به حساب سازمان مالياتي به نام مودي مزبور است و الزام صاحبان 5درصد به اقدام براي اخذ تاييديه پرداخت 5درصد مكسوره در ماده 104 پيش‌بيني نشده و بخشنامه مربوطه خلاف قانون است. 8- آيا سازمان مالياتي با وجود راي ديوان عدالت، قانون را اجرا مي‌كند؟ ما با سازمان امور مالياتي روبه رو هستيم كه اجرا نشدن قانون از سوي آنها پيشينه تاريخي دارد. ماده 169 مكرر قانون سال 1380 را هيچ وقت اجرا نكردند، ماده 272 را از همان سال 81 اجرا نكردند. حالا هم راي ديوان عدالت را اجر
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشد و تبريك به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان سوالاتي دارم كه خواستار پاسخ كامل و در صورت نياز راهنمايي كامل 1- اينجانب داراي 13 سال سابقه كاري مي باشم كه با مدرك ديپلم جذب شده ام و مدرك كارشناسي را در سال 88 و ارشد را در سال 90 اخذ كردم. چرا همكاراني كه سابقه 5 ساله دارند و مدرك كارشناسي را قبل 88 دريافت كرده اند بايد مبلغي بيش از 200 هزارتومان از من بيشتر بگيرند 2- رتبه همكاران ارشد اما گفته شده بايد 18 سال سابقه داشته باشم تا رتبه ارشد دريافت كنم. 3- براي پيگيري و يا اصلاح اين قانون بايد به چه ارگان يا نهاد يا سازماني نوشت؟ با تشكر فراوان
با عرض سلام و خسته نباشد و تبريك به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان سوالاتي دارم كه خواستار پاسخ كامل و در صورت نياز راهنمايي كامل 1- اينجانب داراي 13 سال سابقه كاري مي باشم كه با مدرك ديپلم جذب شده ام و مدرك كارشناسي را در سال 88 و ارشد را در سال 90 اخذ كردم. چرا همكاراني كه سابقه 5 ساله دارند و مدرك كارشناسي را قبل 88 دريافت كرده اند بايد مبلغي بيش از 200 هزارتومان از من بيشتر بگيرند 2- رتبه همكاران ارشد اما گفته شده بايد 18 سال سابقه داشته باشم تا رتبه ارشد دريافت كنم. 3- براي پيگيري و يا اصلاح اين قانون بايد به چه ارگان يا نهاد يا سازماني نوشت؟ با تشكر فراوان
 • را در سال 90 اخذ كردم. چرا همكاراني كه سابقه 5 ساله دارند و مدرك كارشناسي را قبل 88 دريافت كرده اند بايد مبلغي بيش از 200 هزارتومان از من بيشتر بگيرند 2- رتبه همكاران ارشد اما گفته شده بايد 18 سال سابقه داشته باشم تا رتبه ارشد دريافت كنم. 3- براي پيگيري و يا اصلاح اين قانون بايد به چه ارگان يا نهاد يا سازماني نوشت؟ با تشكر فراوان  ؟ باسلامي متقابل درصورتيكه تابع سازمان خدمات كشوري هستيد از ان طريق و اگرتابع قانون كار و شركتتان د
 • زينم درج نشه؟ خواهشن فقط به جمله به نماينده مجلس مراجعه كنيد اكتفا نكنيد. نماينده مجلس رو كجا پيداش كنم و آيا پيگير باشه يا انجام بده. ممنونم باسلامي مجدد دراين مورد خاص كاري از دست نماينده مجلس و... برنمي ايد مگرانكه قرار باشد بصورت كلي برنامه اي براي طرح اين موضوع كه مبتلا به خيليهاست مطرح بشه ولي باتوجه باينكه تابع قانون خدمات كشوري ميباشيد ميتوانيد از طريق اداره پست فرم دادخواست مربوطه را اخذ و تكميل و به ديوان عدالت اداري شكايت فرماييد واگر مدارك ومستندات و ادعايتان در چارچوب قوان
 • لاجرا ميباشد ومشكلتان را حل ميكنند درغيراينصورت نيز تكليف مشخص خواهد شد . راه ساده تر اينكه با مدير مربوطه و سازمان برنامه ريزي دراستانداري هم مطرح فرماييد . اميدوارم ادعايتان برحق و بزودي به خواسته خود برسيد توصيه ديگراينكه قبل از تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري با مدير يت سازمانتان هماهنگ و توجيه فرماييد قصدتان احقاق حق خود بوده وبا ايشان مشكلي نداريد . موفق باشيد
مشاوره/ با سلام و احترام موضوع اصلي بحث من دستيابي به قانون دريافت پاداش پايان خدمت اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاهها و موسسات مرتبط است. اينجانب بيش از 15 سال سابقه كار در بخش دولتي دارم. آخرين سمت من عضويت هيات علمي پيماني در يكي از پژوهشكده هاي مورد قبول وزارت علوم بوده مدت 10سال عضو هيات علمي اين پژوهشكده بوده ام است.قبل از ان نيز كارمند پيماني انجا بودم اخيرا از آنجا استعفا داده ام و به عضويت هيات علمي آموزشي يك دانشگاه دولتي در آمده ام. اين دانشگاه سوابق قبلي مرانمي پذيرد و مي گويد بايد بايد با مركز قبلي تسويه حساب كنيد لذا قصد ندارد سابقه سنواتي قبلي مرا در پايان خدمت محاسبه كرده و به آن پاداش پايان خدمت اختصاص دهد. پژوهشكده قبلي نيز كه من در آن كار كرده ام مي گويد قانوني براي پرداخت پاداش به اعضاي هيات علمي موسسات آموزش عالي كه قراردادشان قبل از بازنشستگي فسخ شود يا استعفا بدهند و مورد قبول واقع شود وجود ندارد. بند 78 از آيين نامه استخدام اعضاي هيات علمي زير نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به اين امر اشاره دارد كه اگر عضو هيات علمي پيماني قرارداش لغو شود و تمديد نشود بايد دستگاه تابعه به ازاي هر سال خدمت 45 روز پاداش به او بپردازد. در مورد كاركنان پيماني دستگاههاي دولتي نيز طبق قانون استخدام پيماني ماده 12 تبصره 3 پرداخت پاداش پايان خدمت در صورت فسخ قرارداد پيش از موعد بازنشستگي وجود دارد. سوال من اين است كه مگر امكان دارد كه يك نفر در ايران كار كند در بخش دولتي باشد عضو هيات علمي باشد و با اوصاف اينجانب اصلا نتواند پاداش پايان خدمت بگيرد.؟؟؟؟ چه قانوني در اين زمينه وجود دارد من به دنبال ان هستم ولي چون تخصص من نبوده هنوز آن را نيافته ام خواهشمند است راهنمايي فرماييد.
با سلام و احترام موضوع اصلي بحث من دستيابي به قانون دريافت پاداش پايان خدمت اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاهها و موسسات مرتبط است. اينجانب بيش از 15 سال سابقه كار در بخش دولتي دارم. آخرين سمت من عضويت هيات علمي پيماني در يكي از پژوهشكده هاي مورد قبول وزارت علوم بوده مدت 10سال عضو هيات علمي اين پژوهشكده بوده ام است.قبل از ان نيز كارمند پيماني انجا بودم اخيرا از آنجا استعفا داده ام و به عضويت هيات علمي آموزشي يك دانشگاه دولتي در آمده ام. اين دانشگاه سوابق قبلي مرانمي پذيرد و مي گويد بايد بايد با مركز قبلي تسويه حساب كنيد لذا قصد ندارد سابقه سنواتي قبلي مرا در پايان خدمت محاسبه كرده و به آن پاداش پايان خدمت اختصاص دهد. پژوهشكده قبلي نيز كه من در آن كار كرده ام مي گويد قانوني براي پرداخت پاداش به اعضاي هيات علمي موسسات آموزش عالي كه قراردادشان قبل از بازنشستگي فسخ شود يا استعفا بدهند و مورد قبول واقع شود وجود ندارد. بند 78 از آيين نامه استخدام اعضاي هيات علمي زير نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به اين امر اشاره دارد كه اگر عضو هيات علمي پيماني قرارداش لغو شود و تمديد نشود بايد دستگاه تابعه به ازاي هر سال خدمت 45 روز پاداش به او بپردازد. در مورد كاركنان پيماني دستگاههاي دولتي نيز طبق قانون استخدام پيماني ماده 12 تبصره 3 پرداخت پاداش پايان خدمت در صورت فسخ قرارداد پيش از موعد بازنشستگي وجود دارد. سوال من اين است كه مگر امكان دارد كه يك نفر در ايران كار كند در بخش دولتي باشد عضو هيات علمي باشد و با اوصاف اينجانب اصلا نتواند پاداش پايان خدمت بگيرد.؟؟؟؟ چه قانوني در اين زمينه وجود دارد من به دنبال ان هستم ولي چون تخصص من نبوده هنوز آن را نيافته ام خواهشمند است راهنمايي فرماييد.
 • دارم كه به من اين مبلغ پرداخت شود ولي آنها اظهار مي كنند ما براي پرداخت بايد ماده قانوني خاص براي اعضاي هيات علمي ( ان هم هيات علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري) داشته باشيم و اين را نداريم. خواهشمند است را هنمايي فرماييد اگر من اين موضوع را بخواهيم پيگيري كنم به كدام بند از كدام قانون بايد استناد كنم. با تشكر فراوان   باسلام و ادب خدمت شما همانطوريكه قبلا نيز باستحضار رساندم متاسفانه مورد قانوني همان اييننامه ميباشد كه خودتان نيز مطالعه فرموده ايد لذا توصيه ميشود از طريق ذكر شده ق
مشاوره/ سازمان تامين اجتماعي در ضريب كسورات قرارداد اينجانب با مخابرات را كه بصورت 70 در صد كل قرارداد ميبايستي مكانيكي و 30 در صد يدي محاسبه گردد را قبول نداشته و بصورت 50 , 50 محاسبه نموده و مبلغ 15000000 تومان با جرايم اضافه دريافت نموده و اظهار ميدارد ضريب محاسبه مندرج در قرارداد را قبول نداريم در صورتي كه در قراردادهاي كاملا مشابه و همزمان بصورت 70 , 30 و يا 60 , 40 و---- بصورت سليقهاي محاسبه و اخذ گرديده و در پاسخ به اعتراض عنوان مينمايند نظر كارشناس اينگونه بوده . آيا در يك سازمان تعرفه وجود ندارد و يك كارشناس اجازه اضافه دريافت و يك كارشناس قدرت عدم دريافت حقوق يك سازمان را دارد خواهشمند است با توجه به موجود بودن كليه مدارك جهت احقاق حق راهنمايي بفرماييد
سازمان تامين اجتماعي در ضريب كسورات قرارداد اينجانب با مخابرات را كه بصورت 70 در صد كل قرارداد ميبايستي مكانيكي و 30 در صد يدي محاسبه گردد را قبول نداشته و بصورت 50 , 50 محاسبه نموده و مبلغ 15000000 تومان با جرايم اضافه دريافت نموده و اظهار ميدارد ضريب محاسبه مندرج در قرارداد را قبول نداريم در صورتي كه در قراردادهاي كاملا مشابه و همزمان بصورت 70 , 30 و يا 60 , 40 و---- بصورت سليقهاي محاسبه و اخذ گرديده و در پاسخ به اعتراض عنوان مينمايند نظر كارشناس اينگونه بوده . آيا در يك سازمان تعرفه وجود ندارد و يك كارشناس اجازه اضافه دريافت و يك كارشناس قدرت عدم دريافت حقوق يك سازمان را دارد خواهشمند است با توجه به موجود بودن كليه مدارك جهت احقاق حق راهنمايي بفرماييد
 • باسلام پيشنهاد ميكنم طي شرحي مراتب را به اداره حقوقي سازمان تامين اجتماعي محل خود اعلام فرموده مطمئنم رسيدگي خواهدشد . تمام مراحل اعتراض به سازمان تامين اجتماعي طي شده آيا از طريق شكايت به ديوان عدامت اداري قابل پيگيري است ؟ چطور دوست محترم شما با مراجعه به باجه هاي ادارات پست فرم هاي مربوطه را دريافت و پس از تكميل بصورت كاملا دقيق و همراه با مدارك ومستنداتي كه داريد ارسال فرماييد و مطمئن باشيد ديوان عدالت اداري ضمن مطالعه پرونده وبخشنامه ودستورالع
 • مين اجتماعي شود خواهشمند است محل و نحوه شكايت را اعلام فرماييد باسلام بعيد ميدانم كه رسيدگي شود مگرانكه حكمي از اداره كارصادر و كارفرما اجرا نكرده باشد كه دراين مورد ميتوان پيگيري نمود كه مي توانيد ازهمانجاسئوال فرماييد . درغيراينصورت همان ديوان بهترين مرجع ميباشد . ضمنا اگردرقرارداد شخص يا مرجعي بعنوان حكم تعيين شده باشد بازهم ميتوان از اين حكم استفاده نمودسازمان امور مالياتي و تكليف مالايطاق, حداقل مزد كارگران به ديوان عدالت رفت, نمايندگان كارگري پرونده افزايش دستمزد سال 88 كارگران, ديوان عدالت اداري, شوراي عالي كار, «مصوبه دوم دستمزد سال 88, حقوق ونرخ تورم, افزايش مشروط حداقل مزد كارگران در سال 88, راي ديوان عدالت اداري, پرونده حداقل مزد كارگران, مصوبه دوم شوراي عالي كار, حداقل مزد روزانه, حداقل حقوق ودستمزد, نرخ تورم ونرخ دستمزد, ابطال بخشنامه مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط, 5درصد ماليات مكسوره و مطالبات سنواتي مردم از سازمان امور مالياتي, سازمان تامين اجتماعي در ضريب كسورات قرارداد اينجانب با مخابرات را كه بصورت 70 در صد كل قرارداد ميبايستي مكانيكي و 30 در صد يدي محاسبه گردد را قبول نداشته و بصورت 50 , 30 و يا 60 , 40 و---- بصورت


20 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .