جستجو در پورتال

مقالات/ مديريت تداركات و خريد
موفقيت بسياري از سازمان هاي خصوصي، دولتي و نظامي، به توانايي آنها در ارائه خروجي هاي مصوب، وابسته است و اين يعني ارائه محصولات بهتر در طيفي وسيع با هزينه اي پايين و انجام سريع آن.
 • ت و پول درون و بيرون سازمان وابسته است. اين جريان، زنجيره تأمين ناميده مي شود. از آنجا كه زنجيره هاي تأمين ممكن است طولاني، پيچيده و شامل تعداد زيادي شركاي تجاري باشد، لاجرم با مشكلاتي روبه رو مي شود. اين مشكلات در صورت تأخير در حل آنها، به نارضايتي مشتريان و از دست دادن فروش مي انجامند و رفع آنها، هزينه هاي بالايي را به سازمان تحميل مي كند. شركت هاي در كلاس جهاني، بسياري از موفقيت هايشان را به مديريت زنجيره تأمين نسبت مي دهند. اين مديريت، به طور وسيعي توسط فناوري اطلاعات (IT) حمايت مي شود. در
 • ۶. Exchange منابع: ۱. الواني، سيدمهدي و نصرا... ميرشفيعي، مديريت توليد، چاپ دهم، سال ۷۸، نشر آستان قدس رضوي ۲. امام، سيدمحمدرضا، جلب مشتريان با ارزش با استفاده از همزماني زنجيره تأمين، فصلنامه لجستيك، سال چهارم، شماره ۱۱، سال ۸۱ ۳. براون، جيمي و همكاران، سيستم هاي مديريت توليد، مهدي غضنفري و سروش صغيري، چاپ دوم، سال ۸۱، نشر دانشگاه علم و صنعت ۴. بيات ترك، امير، گسترش مدل مديريت توليد ناب- پايان نامه دكتري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، سال ۸۲-۸۱. ۵ . افقهي، بابك، لجستيك معكوس، ف
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ هميشه حق با مشتري است: ملاك ها در نظام بازاريابي
عصر حاضر با ويژگي هايي همچون فراواني عرضه ، گسترش رقابت ، تحولات فناوري ، جهاني شدن و... همراه است كه بعضي ثمرات آن براي مشتريان انفجار انتخاب ، افزايش قدرت چانه زني و دستيابي به ارزش بيشتر است.
 • نويسنده: مترجم: چكيده: عصر حاضر با ويژگي هايي همچون فراواني عرضه ، گسترش رقابت ، تحولات فناوري ، جهاني شدن و... همراه است كه بعضي ثمرات آن براي مشتريان انفجار انتخاب ، افزايش قدرت چانه زني و دستيابي به ارزش بيشتر است. هميشه حق با مشتري است: ملاك ها در نظام بازاريابي ● مقدمه عصر حاضر با ويژگي هايي همچون فراواني عرضه ، گسترش رقابت ، تحولات فناوري ، جه
 • از دست دادن مشتريان ، پرورش مشتريان ناراضي و خرابكار و كاهش سهم بازار و.... ● انتظارات مشتري مشتري قبل از خريد محصول انتظاراتي دارد كه بر مبناي تصوير ذهني او شكل گرفته و تصوير ذهني را تجربه قبلي مشتري از خريد، تجربه كساني كه با مشتري نزديك هستند (همكاران ، بستگان ، دوستان و...) و تبليغات شركت شكل مي دهند. ● مشتري راضي - ناراضي - خشنود اگر ميزان انتظارات قبل از خريد، با فايده اي كه نصيب مشتري مي شود برابر باشد، مشتري راضي است و در اين صورت رضايت خود را به ۵نفر اعلام مي كند. اگر ميزان انتظارا
 • لام مي كند. نكته جالب اين است كه اگر نارضايتي مشتري از سوي بنگاه درست مديريت و پاسخگويي شود و بتوانيم مشتري ناراضي را به مشتري راضي تبديل كنيم ، درجه وفاداري او به شركت بيش از مشتري است كه از ابتدا راضي بوده است. تمام اجزاي يك شركت بايد به عنوان يك سيستم مشتري گرا عمل كنند تا بتوانند خدمات بيشتري به مشتري ارائه دهند و در مقابل پاداش بيشتري بگيرند. نقص در هر قسمت از سيستم ، سبب لطمه زدن به نظام ارائه خدمت مطلوب به مشتري مي گردد و مشتري در مقابل سيستم قضاوت مي كند، نه در مقابل تك تك اجزاي آن. ●
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام در مورد طراحي يك سيستم محاسبه و پرداخت حقوق جهت تحقيق مرا راهنمايي كنيد كه به چه صورت مي توانم مباحث ارجمندي را تهيه كنم. با تشكر
 • پرسش و پاسخ با سلام در مورد طراحي يك سيستم محاسبه و پرداخت حقوق جهت تحقيق مرا راهنمايي كنيد كه به چه صورت مي توانم مباحث ارجمندي را تهيه كنم. با تشكر ؟ با سلام هم اكنون شركت همكاران سيستم كلاسهاي اموزشي سيستم حقوق ودستمزد در مركز اموزش خود برگزار مي كند كه هزينه ان 150 هزار تومان است وضمن يادگيري سيستم مذكور مي توانيد ايده هاي لازم را كسب كنيد ضمن اينكه كتابهايي در همين خصوص در بازار موجود است. 11/8/88
قوانين و مقررات/ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول مؤسسات اعتباري-ت41498هـ 3/8/1388
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها ـ مصوب 1386 ـ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته،معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را به شرح زير تصويب نمود:
 • ارزي) ماده1ـ در ايـن آييـن نامه اصطلاحات و عبارات زير در معـاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ب ـ مؤسسه اعتباري: تمامي بانكهاي دولتي و غيردولتي و ساير مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي. پ ـ مشتريان: اشخاص حقيقي و حقوقي و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي (متصدي در زمان سررسيد تسهيلات) و شركتهاي زنجيره اي. ت ـ شركتهاي زنجيره اي: شركتهايي (غير از سهامي عام) كه حداقل يك عضو هيئت مديره آن به طور همزمان عضو هيئت مديره حداقل يك ش
 • طلاعات مورد نياز را در اختيار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و ابلاغ خواهد شد. ماده4ـ مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات بانكي، با استعلام از بانك مركزي، مانده بدهي اعم از جاري يا غيرجاري مشتريان به سيستم بانكي را براي اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تسهيلات مدنظر قرار دهد. ماده5 ـ مؤسسه اعتباري بايد سيستمي را در تمامي شعب طراحي نمايد كه بر مبناي آن امكان جمع آوري اطلاعات (شامل مطالبات جاري و غيرجاري)، پايش تغييرات و ارايه گزارشهاي به موقع در مور
 • تدابير حقوقي، وصول مطالبات را از بدهكاراني كه به چند مؤسسه اعتباري بدهي دارند به مؤسسه اعتباري كه بيشترين مطالبه يا بيشترين وثيقه را دارد، واگذار نمايند و مراتب را طي گزارشي به اطلاع بانك مركزي برسانند. ماده10ـ مؤسسه اعتباري مي تواند در رابطه با مشتريان خوش حساب، شيوه هاي تشويقي زير را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال كند: الف ـ در اولويت قراردادن مشتري براي دريافت تسهيلات و يا خدمات بانكي. ب ـ تخفيف در نرخ كارمزد ارايه خدمات بانكي (در چارچوب مقررات مربوط) تا پنجاه درصد (50%). ماده11ـ مؤسسه ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ريسك هاي حسابرسي در محيط آي تي
كامپيوتر يكي از بزرگترين موفقيت هايي است كه در قرن بيستم بروز يافته است و تغييرات خاصي در صنايع و غيره ايجاد نموده است ، مع هذا استفاده از كامپيوتر ها درعمل حسابداري گسترش سريع تكنولوژي داخلي ، تحقيقات روي حسابرسي IT‌ نسبتا عقب افتاده است
 • نمودن و ارزيابي معيارهاي كنترل در بخش كامپيوتر سيستم نرم افزار و سخت افزار مي باشد كه شامل موارد خاصي مي شود . متدلوژي تست معمولا با پرسش سوالات استراتژيك درباره استراتژي IT عنوان حسابرسي شونده شروع مي شود. بعد از ان حسابرسان قادر به بررسي استراتژي مشتريان IT سيستم مديريتي كنترل داخلي و كفايت استراتژي امنيتي مي شوند . ج ) تست و ارزيابي كنترل كاربرد IT به منظور بررسي معيارهاي كنترلي ، كنترل داخلي وريسك حسابرسي هر صنعت و فرايند كاربرد مالي ، حسابرسان تست و ارزيابي از عنوان حسابرسي شوند. انجام
 • تراتژي امنيتي مي شوند . ج ) تست و ارزيابي كنترل كاربرد IT به منظور بررسي معيارهاي كنترلي ، كنترل داخلي وريسك حسابرسي هر صنعت و فرايند كاربرد مالي ، حسابرسان تست و ارزيابي از عنوان حسابرسي شوند. انجام مي دهند. از طريق تست وا رزيابي معيارهاي ملموس سيستم كاربردي حسابرسان درمورد سطح ريسك تصميم مي گيرند و متدلوژي هاي حسابرسي مناسبي را انتخاب مي كنند. محتواي اصلي تست و احتسابي از قرار زيرند : قابل اطمينان بودن سيستم كاربردي مديريت فايل ايمني سيستم كاربردي كنترل ورودي ، كنترل انتقال اطلاعات، كنترل
 • يك انجام حسابرسي بوسيله كاربرد CAAT كه تكنيك متمايزي است كه به حسابرسان در انجام تست بوسيله گرفتن مزيت هاي اعمال كامپيوتري ونرم افزار طراحي شده كمك مي كند. دو نوع CAAT وجود دارد : 1. CAAT كه براي تحليل اطلاعات طراحي شده است : چون روند محيط IT با سيستم كامپيوتر است بنابراين درستي آن بستگي به قابل اطمينان بودن روش ها و عملكرد كامپيوتراست . و بايد اين صحت بررسي شود ، متدهاي تست اصلي شامل بررسي روش سيستم ، مقايسه هاي كد تست موازي بررسي اطلاعات و رديابي تست عقبي مي باشم. 2.CAAT كه براي تحليل اطل
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مديريت ارتباط با مشتري يك راهبرد تجاري
مديريت ارتباط با مشتري CRM به عنوان يكي از رويكردهاي جديد شركت‌هاي تجاري، در سال‌هاي اخير به واژه‌اي پركاربرد تبديل شده است. ادارهء امور مشتريان در شركت‌هاي بزرگ با توجه به حجم انبوه ارتباط با مشتريان بدون داشتن ابزار لازم غيرممكن به نظر مي‌رسد
 • سعيد ميرواحدي مترجم: چكيده: مديريت ارتباط با مشتري CRM به عنوان يكي از رويكردهاي جديد شركت‌هاي تجاري، در سال‌هاي اخير به واژه‌اي پركاربرد تبديل شده است. ادارهء امور مشتريان در شركت‌هاي بزرگ با توجه به حجم انبوه ارتباط با مشتريان بدون داشتن ابزار لازم غيرممكن به نظر مي‌رسد مديريت ارتباط با مشتري يك راهبرد تجاري   مديريت ارتباط با مشتري CRM به عنوان يكي از رويكردهاي جديد شر
 • حجم انبوه ارتباط با مشتريان بدون داشتن ابزار لازم غيرممكن به نظر مي‌رسد. يكي از ابزارهاي ارتباط موثر با مشتريان نرم‌افزارهاي CRM هستند. جهت كسب اطلاعات بيش‌تر در اين زمينه با مهندس مهدي صادقي، مدير عامل شركت مهندسي نرم‌افزار پگاه سيستم به گفت‌وگو نشسته‌ايم كه در پي مي‌خوانيد. ▪ در آغاز CRM را تعريف كنيد تا به ادبيات مشتركي در اين زمينه برسيم؟ ـ CRM يك استراتژي تجاري است كه براي جلب رضايت بيش‌تر مشتري، درآمدزايي و كسب سود طراحي شده است. CRM يك محصول يا خد
 • ات مشتركي در اين زمينه برسيم؟ ـ CRM يك استراتژي تجاري است كه براي جلب رضايت بيش‌تر مشتري، درآمدزايي و كسب سود طراحي شده است. CRM يك محصول يا خدمت نيست، بلكه يك راهبرد تجاري است كه سازمان‌ها را قادر مي‌سازد روابطشان را به طور موثري با مشتريان‌شان مديريت كنند. CRM يك مفهوم سيستمي است كه با تحليل دقيق و شناخت صحيح، مي‌تواند براي دستيابي به اهداف هر سازمان، فناوري و ابزارهاي كارآ و موثري طراحي كند. منظور از CRM به طور ساده، هر چيزي است كه به مسايل مديريت ارتباط با مشتريان م
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بديهياتي براي افزايش فروش و سود
در بسياري از موارد، صاحبان سرمايه يا كسب و كار گمان مي‌كنند براي افزايش سهم بازار خود و در نتيجه بالا بردن رقم فروش و سود شركت، بايد هزينه و دردسر زيادي را متحمل شوند.
 • كنيد بهتر است قبل از هدفگذاري مشخص در بازاريابي براي محصولات يا خدمات شركت، اقدامي‌ جهت فروش صورت نگيرد، ابتدا بايدكساني كه واقعا نياز به محصولات يا خدمات شركت دارند شناسايي شوند، اطلاعات سودمندي كه براي آنها مفيد است در اختيارشان قرار گيرد تا مشتريان بالقوه قادر به تصميم‌گيري آگاهانه براي خريد باشند. به عبارت ديگر، ارائه‌كننده محصولات يا خدمات بايد به گونه‌اي برخورد نمايد كه مشتري احساس كند، شركت بيش از آنكه در انديشه فروش محصولات يا خدمات خود باشد، در پي كمك و حل مشكل مشتر
 • و تصميم‌گيري‌هايي بعدي او موثر خواهد بود. 12- معرف بسازيد براي آغاز يك كسب و كار جديد، بهره‌گيري از معرف بسيار موثر است. نبايد به انتظار نشست تا ديگران، خود به خود براي رفع نياز به شركت يا بنگاه اقتصادي مراجعه كنند. بايد از مشتريان، همكاران و حتي دوستان درخواست نمود كه محصولات يا خدمات شركت را به مشتريان بالقوه معرفي نمايند. البته بديهي است كه بايد سازوكارهايي مبتني بر پاداش تبيين و تنظيم كرد تا افراد به معرفي محصولات شركت تشويق شوند؛ اين پاداش‌ها مي‌تواند لزوما مادي ن
 • د. طراحي محيط كار به شكل مطلوب و دلخواه، دقت در انتخاب همكاران، پيشگيري حداكثري از بروز عوامل اضطراب آفرين در محيط كار و... از جمله فعاليت‌هايي هستند كه مي‌توان در راستاي افزايش سطح لذت و رضايتمندي در كسب‌و‌كار انجام داد. 14- با مشتريانتان در رابطه با خودشان و نيازهايشان صحبت كنيد بسياري از شركت‌ها در برنامه‌هاي تبليغاتي يا فعاليت‌هاي روابط عمومي ‌خود، بيشتر از المان‌ها و اطلاعاتي استفاده مي‌كنند كه القاگر حس خودستايي در مخاطب است. بهتر است تا
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ نرخ استهلاك نرم افزاروثبت سند حسابداري آن ومحاسبه بهاي تمام شده توليد نرم افزار
 • ن ان را هزينه سرمايه اي تلقي ومستهلك نمود.اينگونه هزينه هاي معمولا طي سه يا 10 سال در ايران مستهلك مي شود در خصوص بهاي تمام شده توليد نرم افزار توسط يك شركت نرم افزاري نيز بايد گفت در ايران معمولا بهاي ساخت نرم افزار را سرمايه اي نمي كنند(مثلا شركت همكاران سيستم با اين بزرگي هزينه اي توليد نرم افزار را به حساب هزينه همان سال منظور مي كند ) چرا كه انتظاري از سود آوري آتي نرم افزار ندارند(يا اينگونه توجيه مي كنند)
مشاوره/ با سلام.چگونه ميتوانم اطلاعات حسابداري خود را افزايشس دهم كه بتوانم از آن در بازار كار استفاده كنم.
با سلام.چگونه ميتوانم اطلاعات حسابداري خود را افزايشس دهم كه بتوانم از آن در بازار كار استفاده كنم.
 • وان كارآموز چند ماهي را مشغول به كار شويد چه در شركتها وچه در موسسات حسابرسي وخدمات مالي.2-كار تجربي در غالب كتاب منتشره وجود ندارد اما در پايان نامه هاي كاربدي به مواردي مي توان دست يافت.3-پاسخ سوال شما مي تواند نرم افزارهاي متفاوتي را در برگيرد از همكاران سيستم تا هلو و ....
مقالات/ استراتژي‌هاي رشد حتي در زمان ركود
در ميانه سال 2010، تام سستي تصميم گرفت براي كسب‌وكارش «Bandals» كه زير فشار هزينه‌هاي سرسام آور، بسيار تضعيف شده بود، كاري كند.
 • ، مدير عامل اين شركت، هزينه‌هاي جاري را 15 درصد كاهش داد. سپس تقاضا براي محصول شركت – نرم افزار براي سيستم‌هاي رديابي راديويي – رو به افزايش گذاشت. اما، يك سال زمان مي‌برد تا بانك‌ها، كمپاني‌هاي تكنولوژي و ساير مشتريان اين سيستم رديابي موقعيت جغرافيايي چند ميليون دلاري، با اين شركت قرارداد ببندند و آقاي سوئيني نمي‌توانست يك سال منتظر بماند. او به فكر اين افتاد كه بايد مشتري‌هاي ديگري هم براي تكنولوژي‌اش پيدا كند. وي از 7 مدير برتر ميدلبرگ،
 • بيايند. در طول يك روز، همفكري كردند و پيشنهادهاي مختلف را بررسي كردند تا ببينند كدام يك چرخه فروشي به‌اندازه كافي كوچك و هزينه‌هاي بازاريابي معقول خواهد داشت. گروه دور يك تخته وايت برد جمع شدند و همه پيشنهادها را بر روي تخته نوشتند. شايد سيستم رديابي از طريق امواج راديويي بتواند به شركت‌ها كمك كند تا مكان لپ تاپ‌هايشان را شناسايي كنند يا اين سيستم بتواند به مشترياني كه در صنايع نفت و گاز هستند كمك كند تا توسط آن بتوانند قطعات بسيار مشابهي را كه در ميدان‌هاي نفتي و گازي
 • سوئيني پيشنهادهاي معمولي‌تر را پاك كرد و 12 پيشنهاد برتر را نگه داشت. در مورد امكان وجود رقيب بسيار قدرتمند در بازار همفكري كردند. پس از بررسي ايده‌هاي باقيمانده سعي كردند ايده اي پيدا كنند كه پتانسيل تبديل شدن به محصول بسيار ارزشمندي براي مشتريان را داشته باشد. آنها هزينه‌هاي بالقوه را محاسبه كردند و راجع به اين به شور نشستند كه پيدا كردن و دستيابي به تصميم‌هاي درست براي فروش محصول، به چه شكل مي‌تواند باشد. در نهايت، به پنج نوع كسب‌وكار رسيدند كه به نظر آنها مي&zمديريت تداركات و خريد, مديريت تداركات , مديريت خريد , مديريت زنجيره تأمين, توسط فناوري اطلاعات , ERP, MRP, زنجيره تأمين, حق با مشتري, بازاريابي , رقبا, پول يا شبه پول , ارزش مشتري , رضايت مشتري , انتظارات مشتري, استراتژي اثر بخش, مزيت رقابتي, آيين‌نامه وصول مطالبات, سررسيد گذشته, معوق, مشكوك‌الوصول, مؤسسات اعتباري, اعتبار, اعتباري, مطالبات, تسهيل, مطالبات سررسيد گذشته, مؤسسه اعتباري , وصول مطالبات , مشتري, پرداخت, سررسيد, حسابرس, حسابرسي, اطلاعات, حسابرسان, سيستم, دولتي, كنترل, تداركات, كامپيوتر, بودجه, رسيدگي, ارزيابي, فعاليت, الكترونيكي, مديريت, ريسك حسابرسي, محيط آي تي, سيستم محاسبه الكترونيكي, مديريت ارتباط با مشتري, CRM, سرمايه‌گذاري, مشتري, مشتريان, سيستم ارتباط, سازمان, مديريت, رضايت, تجاري, بازاريابي, راهبرد, بديهياتي براي افزايش فروش و سود, نرخ استهلاك نرم افزاروثبت سند حسابداري آن ومحاسبه بهاي تمام شده توليد نرم افزار, با سلام.چگونه ميتوانم اطلاعات حسابداري خود را افزايشس دهم كه بتوانم از آن در بازار كار استفاده كنم., استراتژي‌هاي رشد حتي در زمان ركود


92 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .