جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ سوالات حقوق مالياتي قسمت ارزيابي اموال
سوالات حقوق مالياتي اموال برگرفته از سايت سازمان امور مالياتي در ادامه ارائه شده است.
 • يدگي اطلاع دهد 4- مودي مالياتي تنها در محضر دادگاه صالحه مي توان در جريان رسيدگي به ماليات متعلق خود قرار گيرد. 6) كدام عبارت زير درست است؟ 1- هر شخص حقيقي و حقوقي كه بموجب مقررات مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر باشند در صورت تخلف از انجام وظايف با مودي مسئوليت تضامني در پرداخت ماليات خواهند داشت 2- در صورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي در كسر و ايصال ماليات تكليفي كوتاهي نمايند موديان مشمول 20% جريمه اي به مبلغ ماليات پرداخت ماليات پرداخت نشده مي باشند. 3- هرشخص حقيقي و حقوقي كه بموجب مقرر
 • اهر 2- پدرو مادر و اولاد و اولاد اولاد 3- اجدادو برادر وخواهر اولاد 4- پدرو مادرو اجداد و اولاد 23) كدام گزينه صحيح است؟ 1- حكم دادگاه دادگستري توسط هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي قابل تغيير نمي باشد 2- حكم دادگاه دادگستري چنانچه برخلاف منافع ادارات دولتي باشد قابل تغيير مي باشد 3- حكم دادگاه دادگستري در زمانيكه در دعاوي مابين بخش خصوصي و بخش دولتي به نفع بخش خصوصي باشدبه نفع بخش دولتي قابل تغيير است 4- هيچكدام ايز موارد فوق درست نمي باشد 24)ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارتس
 • ته شود 4- همه موارد 61) كدام گزينه زير درست است؟ 1- حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره برداري ترجمه اي يا مترجم يا وراث قانوني او است 2- فقط حق بهره برداري از هر ترجمه اي با مترجم است 3- حق تكثير يا تجديد چاپ در اختيار ناشر مي باشد 4- هيچگدام 62)وظايف و مسئوليت هاي ماموران مالياتي: 1- منحصراً در اداره كل امور مالياتي است كه در آن به خدمت گرفته مي شوند 2- منحصراً دراداره امورمالياتي است كه درآن به خدمت گرفته مي شوند 3- در سازمان امورمالياتي است و در سراسر كشور مي باشد 4- هيچكدام 63) مامو
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ دستورالعمل قانون حمايت از مشاغل خانگي منتشر شد
خبرگزاري فارس: جزئيات دستورالعمل اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه امروز در جلسه كميته مشاغل خانگي به تصويب رسيد، منتشر شد.
اخبار/ گم شدن يك ميليارد دلار به 11 ميليارد دلار رسيد
روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان«تاملي بر قرائت يك گزارش در مجلس» نوشت كه گزيده آن در ادامه مي آيد:
 • ي در مورد عملكرد ۹ ماهه وزارت نفت در قانون بودجه سال ۸۹ به قوه قضائيه موافقت كرد. گزارش ياد شده مستند به گزارش ديوان محاسبات در خصوص عملكرد ۹ ماهه وزارت نفت است. سئوال اين است كه آيا ديوان در نقش گزارش دهي و خبر رساني ايفاي نقش كرده است يا در اندازه وظايف ذاتي خود به عنوان يك نهاد نظارتي وابسته به قوه مقننه؟اگر در نقش يك نهاد خبري وارد موضوع عملكرد۹ ماهه شده است بايد پرسيد پس وظايف ذاتي اين نهاد چه مي‌شود. اگر در نقش يك نهاد نظارتي و يك نهاد داوري در خصوص مسائل مالي و محاسباتي وارد شده است بايد
 • الي و محاسباتي وارد شده است بايد ديد با تخلف عدم واريز بيش از ۱۱ ميليارد دلار به خزانه چه برخورد حقوقي داشته است.وفق تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون ديوان محاسبات، ديوان بايستي با احراز تخلف راي به رد وجوه و مجازات اداري متخلفين تا اندازه انفصال دائم از خدمات دولتي انجام وظيفه كند. همچنين ديوان پس از احراز تخلف، پرونده را براي تعقيب (نه رسيدگي) به قوه قضائيه ارسال نمايد. بنابراين موافقت يا عدم موافقت مجلس با ارسال پرونده تخلف (نه گزارش) موضوعيت ندارد. *گزارش از يك سو بر عدم واريز ۵/۱۱ ميليارد دلار از د
مقالات/ فرهنگ كسب‌وكارمالزي
بخش اول مالزي يكي از توسعه يافته‌ترين كشورهاي آسياي جنوب شرقي از نظر اقتصادي است كه در عين حال از تنوع فرهنگي زيادي برخوردار است.
 • داشته باشيد كه به ارتباط بهتر شما با مالايي‌هاي چيني و هندي كمك قابل توجهي مي‌كند. تاثير اسلام در كسب‌وكار به‌رغم اينكه مالزي يك كشور اسلامي‌است، اصول بنيادي اين مذهب تاثيري در هدايت كسب‌و‌كار اين كشور نداشته است. البته اين امر به اين معنا نيست كه وظايف ديني ناديده گرفته شود و در اكثر ادارات و شركت‌ها زمان كاري بر اساس اوقات شرعي مشخص مي‌گردد. همچنين برخي از استان‌هاي اين كشور، روز جمعه را به عنوان روز تعطيل كاري خود انتخاب كرده‌اند، ولي كوالالامپور از اين قاعده مستثناست و به‌رغم اينكه برخي از
 • ‌ها زمان كاري بر اساس اوقات شرعي مشخص مي‌گردد. همچنين برخي از استان‌هاي اين كشور، روز جمعه را به عنوان روز تعطيل كاري خود انتخاب كرده‌اند، ولي كوالالامپور از اين قاعده مستثناست و به‌رغم اينكه برخي از شركت‌هايش شنبه را روز اول كاري خود مي‌دانند، اكثر ادارات آن طبق برنامه هفتگي غربي فعاليت مي‌كنند. رمضان، ماه روزه مسلمانان، در فرهنگ كاري اين كشور ديده شده است و در سطوح مختلف به صورت طبيعي تاثيرگذار است. ادارات دولتي معمولا در ماه رمضان كارمندان را به ساعات كاري كمتري موظف مي‌كنند و مراحل گرفتن وي
 • زمان دارند، زمان زيادي را از شما مي‌گيرد، از كليدي بودن سمت افرادي كه با آنها در ارتباط هستيد، اطمينان حاصل كنيد. 6- از مدير انتظار مي‌رود كه مديريت كرده و به تصميم‌گيري بپردازد. كاركنان دوست ندارند كه با دستورالعمل‌هاي مبهم و كلي روبه‌رو شوند. 7- وظايف، هرچند بسيار محرز باشد كه نياز به توجه مبرم و فوري داشته باشد، تا زماني كه با جزئيات كامل توسط مديريت ارشد سازمان مشخص نشوند، ممكن است انجام نشده باقي بمانند. 8- روابط رييس و مرئوسي مي‌تواند به روابط پدر و فرزندي تشبيه شود. از رييس انتظار مي‌ر
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ «كاركنان حجمي» ظلم بزرگي كه همچنان ادامه دارد!
به همين سادگي، يك شركت پيمانكار بدون اينكه كوچكترين خدماتي جز استخدام نيروها و معرفي آنها به سازمان محل كارشان ارايه كند، از درآمد كلاني به عنوان سود قانوني پيمانكاري بهره‌مند مي‌شود... اين جداي از مبالغي است كه همواره به نام پرداخت حقوق يا مزايا به نيروهايي كه بيشتر با قراردادهاي يكطرفه استخدام كرده از سازمان دريافت و پس از كسرهاي متعدد به عناوين غير قانوني... سال‌هاست در سازمان‌هاي دولتي كشور، پديده‌اي پس از تصويب قانون منع استخدام دولتي ديده مي‌شود كه نشان‌دهنده نادرست بودن قانون فوق و ماهيت آن به مثابه پاك كردن صورت مسأله است.
 • بنا بر قاعده نياز سازمان جذب مي‌شدند، در قالبي كاملا ظالمانه بود. نيروي حجمي يا پيمانكاري به چه معناست؟ اين نيروها در قالبي كه به آن حجمي، شركتي و يا پيمانكاري گفته مي‌شود، توسط يك شركت پيمانكار استخدام مي‌شوند كه انجام بخشي از وظايف سازمان را به صورت پيمانكاري بر عهده مي‌گيرد؛ اما نه براي انجام كار پيمانكاري، بلكه براي تأمين نيرو و به همين سادگي، يك شركت پيمانكار بدون اينكه كوچكترين خدماتي جز استخدام نيروها و معرفي آنها به سازمان محل كارشان دهند، از درآمد كلاني به عنو
 • با قراردادهاي يك‌طرفه استخدام شده، از سازمان دريافت كرده و پس از كسرهاي متعدد به عناوين غير قانوني، بخشي از آن هم به نيروهاي بخت برگشته حجمي داده مي‌شود. بر نيروهاي پيمانكاري چه مي‌گذرد؟ و البته اين نيروها در عين اينكه در سازمان دولتي و در كنار كارمندان رسمي و برخوردار از مزاياي سازماني كار مي‌كنند، دقيقا در حكم كارمندان بخش خصوصي و بي‌بهره از مزاياي سازماني و دقيقا در عين تبعيض در كنار آنان هستند؛ البته با اين تفاوت كه معمولا كارمندان رسمي نيز رسم روزگار را آموخته
 • ور! اشاره گذرا به يك نمونه عيني براي نمونه درباره اعتراض كاركنان يكي از بانك‌هاي كشور كه مكاتبه‌اي از سوي «تابناك» با بانك مورد نظر صورت گرفت، چنين حاصل شد: اعتراض كاركنان: انعقاد قرارداد حجمي با اشخاص حقوقي بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازماني به كاركنان شخصي حقوقي طرف قرارداد مجاز اعلام شده است، در صورتي كه تعدادي از ما كاركنان بخش خصوصي داراي پست سازماني مي‌باشيم و مشغول انجام امور كارشناسي و تخصصي مي‌باشيم و بانك براي اينكه قرار داد مستقيم نبندد، عنو
مشاوره/ باسلام اينجانب كارمند رسمي يكي از بانكهاي دولتي هستم آيا وضعيت استخدامي ما هم تابع قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد؟آيا من مي توانم از بانك به يكي از ادارات دولتي انتقال دايم بگيرم؟
 • ندان دستگاه‌هاي اجرايي، بايد با صدور حكم يا ابلاغ رسمي از سوي دستگاه مبدأ صورت بگيرد. لينك ذيل: آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان   ماده 21 - با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي گردد به يكي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد. الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر. ب- بازخريد سنوات خدمت. ج - موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال. د- انتقال به
 • نها به بخش غيردولتي واگذار مي گردد به يكي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد. الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر. ب- بازخريد سنوات خدمت. ج - موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال. د- انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي‌باشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابه‌جايي تغيير صندوق ذي‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمين مي گردد. هـ- انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل مأمور كه
 • هاي واگذار شده مي‌باشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابه‌جايي تغيير صندوق ذي‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمين مي گردد. هـ- انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل مأمور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي‌كند. تبصره 1 - درصورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غيردولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بركارمندان شركت واگذار شده اعمال مي گردد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي‌شوند و درصورت تمايل
مقالات/ نهادهاي صنفي در صنعت و توليد
مديرعامل كارخانه چقدر از وقتش را بايد صرف انجمن‌هاي صنفي و تخصصي كند؟ آيا لازم است كه مدير عامل همواره شركت در جلسات صنفي را در برنامه كاري‌اش داشته باشد يا خير؟
 • ايد سهم بيشتري در پرداخت اين هزينه داشته باشند و اعضاي ضعيف‌تر سهم كمتري. اما تمام بودجه يك انجمن بايد از طريق حق عضويت تامين شود. در ايران غلط مصطلح اين است كه انجمن‌ها مسوول درآمدزايي مي‌شوند و با پرداختن به كارهايي كه اساسا ربطي به وظايف ذاتي انجمن ندارد به اتلاف وقت مي‌پردازند. كارهايي مانند مداخله در بيمه واحدهاي توليدي، مداخله در برنامه نمايشگاه‌ها و حتي استقرار سوپرماركت و بوفه در شهرك‌هاي صنعتي يا گرفتن پورسانت از بليت هواپيماي اعضا از جمله برنامه‌هاي د
 • ل مهم براي انجمن‌ها دوري از انفعال است. هر انجمن بايد بتواند نسبت به وقايع اطراف حساس و پاسخگو باشد؛ اما نبايد صرفا در دام انفعال و پاسخگويي بيفتد. معمولا برنامه اصلي در ايران چنين است كه انجمن‌ها پس از تصويب قوانين در مجلس يا صدور دستورات دولتي به دفاع از صنف خود برمي‌خيزند و به مصاحبه يا بيانيه اقدام مي‌كنند. بر اين اساس به راحتي مي‌توان يك انجمن را درگير پاسخگويي و مصاحبه‌هاي بي‌پايان كرد. هفتمين لازمه انجمن‌ها اخلاق حرفه‌اي است در نظر گرفتن منافع
مشاوره/ با سلام آيا براي راه اندازي دفتر پليس +10 وام يا تسهيلات ويزه اي در نظر گرفته شده است ؟ و از چه ارگاني بايد مجوز دريافت نمود؟ تفاوت اين دفاتر با دفاتر پيشخوان دولت در چيست
با سلام آيا براي راه اندازي دفتر پليس +10 وام يا تسهيلات ويزه اي در نظر گرفته شده است ؟ و از چه ارگاني بايد مجوز دريافت نمود؟ تفاوت اين دفاتر با دفاتر پيشخوان دولت در چيست
 • نظرگرفته شده كه بايستي دروهله اول واجد شرايط بوده و مجوز گرفته و ان موقع درخواست تسهيلات داده شود . مجوز از طريق نيروي انتطامي بعنوان متولي و سايرسازمانهاي ذيربط اخذ ميگردد . تفاوت اين دفاتر با دفاترپيشخوان در اين مطالب ميباشد كه به دليل فراواني شرح وظايف در دفاترپيشخوان ناچارا كلي باستحضارتان رسيده كه اين وظايف بتدريج درحال راه اندازي ميباشد و همانا ايجاد وفراهم سازي دسترسي اسان مردم به خدمات دولتي دربخش عمومي غيردولتي ازقبيل وظايف بسياري از ادارات ازقبيل پست - تلفن - اب - برق - گاز - بيمه هاي
 • درحال راه اندازي ميباشد و همانا ايجاد وفراهم سازي دسترسي اسان مردم به خدمات دولتي دربخش عمومي غيردولتي ازقبيل وظايف بسياري از ادارات ازقبيل پست - تلفن - اب - برق - گاز - بيمه هاي خدمات درماني وتامين اجتماعي و بيمه هاي ديگر - پست بانك - صنايع و اكثر ادارات و سازمانها ولي دفاتر پليس 10 به امرصدوروتمديد گذرنامه - گواهينامه هاي رانندگي - خلافي هاي اتومبيلها و موارد ذيربط ديگر اشتغال دارد . خدانگهدار
مشاوره/ با سلام در مصاحبه تخصصي در ادارات دولتي مانند اداره ثبت اسنادواملاك چه سوالاتي راجع به حسابداري براي همين سمت پرسيده ميشود؟ لطفا كمكم كنيد.
 • پرسش و پاسخ با سلام در مصاحبه تخصصي در ادارات دولتي مانند اداره ثبت اسنادواملاك چه سوالاتي راجع به حسابداري براي همين سمت پرسيده ميشود؟ لطفا كمكم كنيد. ؟ با سلام بيشتر در رابطه با حسابداري دولتي وبحث هاي مرتبط نظير : بودجه مصوب واعتبار تخصيص يافته ومواد هزينه ومراحل پرداخت و...سوال مي شود. 19/8/88
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد املاك
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • عضو مي باشد كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر و در شهرستانها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، مسكن و شهرسازي، جهادكشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هرسال يكبار نسبت به تعيين ارزش معام
 • د و واحدهاي مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضاء آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود. ماده 66- درصورتيكه انتقال گيرنده دولت يا شهرداري ها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين درمواردي كه ملك بوسيله اجراي ثبت و يا ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند بجاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهدگرفت. ماده 67- فسخ معامل
 • يخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي باشد. ماده 70- هرگونه مال يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي بر اي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به مالك يا صاحب حق تعلق مي گيرد يا به حساب و
 • طبقه بندي اطلاعات
99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .