جستجو در پورتال

وام مولی الموحدین

اخبار/ لیست جدید موسسات اعتباری غیرمجاز


در اطلاعیه بانک مرکزی مشخص نشده که چه نوع برخوردی با این موسسات انجام خواهد شد، چون پیش از این هم با وجود اخطارهای فراوان و شدیداللحن، بسیاری از این موسسات به فعالیت خود ادامه داده بودند.
 • نوع برخورد این موسسات ادغام‌شده برای تودیع سپرده و پرداخت تسهیلات که هر کدام روش مخصوص به خود را داشتند با مشتریان جدید چگونه خواهد بود چون هر کدام از این موسسات از روش‌های منحصر به خود استفاده می‌کرده‌اند. به عنوان مثال پرداخت وام در تعاونی اعتباری بهمن‌ایثار که قرار است در تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین ادغام شود، این گونه بوده است که با تودیع 1.5 ماهه سپرده، به همان میزان تسهیلات با سود 2.5 درصدی پرداخت می‌شده است اما شیوه پرداخت تسهیلات در موسسه مولی‌ال

مقالات/ ولایت قهری و تجهیز منابع


ولی قهری اعم از پدر و جد پدری اختیار افتتاح سپرده بنام مولی علیه خود را در حدود موازین قانونی و نیز برداشت از آن شپرده را دارا می باشد.
 • نویسنده: بهمن آزموده - ملیحه عبدالرحیمی مترجم: چکیده: ولی قهری اعم از پدر و جد پدری اختیار افتتاح سپرده بنام مولی علیه خود را در حدود موازین قانونی و نیز برداشت از آن شپرده را دارا می باشد.         «ولایت ق
 • تن حق دخالت در امور مالی خود، حق افتتاح سپرده را ندارند. لیکن پدر و جد پدری به عنوان ولی قهری و نماینده محجور در اموال و حقوق مالی وی، می­توانند ولایتاً نسبت به افتتاح حساب (به استثنای حساب جاری) و برداشت از سپرده­های محجور و سایر امور بانکی مولی علیه اقدام نمایند. لیکن در راستای تجهیز منابع بانک از طریق افتتاح سپرده توسط ولی قهری توجه به نکات ذیل ضروری است:   ولایت قهری تنها سمتی است که بدون انتصاب یا تنفیذ از طرف مقام رسمی، به موجب شرع و قانون مقرر شده است و ب
 • bsp; ولایت قهری تنها سمتی است که بدون انتصاب یا تنفیذ از طرف مقام رسمی، به موجب شرع و قانون مقرر شده است و برای اثبات آن نیاز به ارایه هیچ­گونه حکم یا نامه از مقامات رسمی نیست. بنابراین بانک می­تواند به صرف احراز هویت ولی قهری و مولی­علیه (محجور) و اطمینان از وجود ولایت برای نماینده شخص محجور(پدر و جد پدری)  نسبت به افتتاح سپرده و یا اجرای دستور برداشت و سایر امور بانکی اقدام نماید. قانونگذار پدر و جد پدری را از لحاظ ولایت هم­تراز  و هم عرض یک
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ قیم و قلمرو قیمومت در امور بانکی محجور


قیم به به صرف قیم نامه قادر به انجام امور بانکی محجور نیست و صرفا زمانی اختیار انجام این امور را دارد که از مقام قضایی ذی صلاح اذن و اختیار گرفته باشد.
 • دارد: « اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست در یکی از بانک های معتبر گذاشته شود.» و نیز مطابق ماده 1241 قانون مدنی که مقرر می­دارد: «قیم نمی­تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد و نمی­تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض بگیرد» انجام کلیه امور بانکی محجور توسط قیم منوط به اعطای چنین اختیاری از سوی مقام قضایی به وی و ارایه آن به بانک است اعم از اینکه در قیم نامه لزوم اخذ چن
 • صریح شده باشد یا نشده باشد. بنابراین بانک می­بایست جهت انجام هر یک از امور بانکی محجور به خواست قیم اقدامات ذیل را به عمل آورد: دریافت اصل قیم نامه و تهیه تصویر آن. دریافت مجوز صادره از مقام قضایی مبنی بر امکان انجام امور بانکی مولی علیه توسط قیم. مراجعه کلیه قیم­ها به شعبه در صورت تعدد آنان و عدم تصریح بر استقلال ایشان و یا تفکیک وظایف محوله. دریافت اصل مدارک شناسایی قیم و مولی علیه به منظور احراز هویت.      
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ مسئولیت‌ اعضاء هیئت‌مدیره در شرکت‌های سهامی


براساس لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی توسط هیئت‌مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می‌شود و هیئت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت را اداره می‌کند
 • محدود به موضوع شرکت، مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره است (مسکینی، ۱۳۷۸، ۱۵۴؛ صفی نیا، ۱۳۸۱، ۷۹). ● محدودیت های خاص مدیران رکن قانونگذاری کشورهای مختلف برای حفظ منافع سهامداران برای معاملات مدیران شرکت محدودیت هائی قائل شده است که اساساً، به عواملی از قبیل تقلب و سوءنیت آنها ارتباط ندارد و اینگونه معاملات را قابل ابطال دانسته و هدف قانونگذار این است که در چنین معاملاتی، شرکت و مدیران را درگیر اثبات حسن نیت و سوءنیت مدیران نکند و تصمیم را یک جانبه در اختیار شرکت قرار داده تا در صورت لزوم،
 • نمی شود: ▪ امضاء هیئت مدیره و مدیرعامل نمی توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مجوز هیئت مدیره، با شرکت یا به حساب شرکت معاملاتی را انجام دهند (ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت). ▪ اعضاء هیئت مدیره (به استثناء اشخاص حقوقی) و مدیرعامل شرکت نمی توانند از شرکت وام و یا اعتبار دریافت نمایند یا شرکت بدهی های آنها را تضمین نمایند (ماده ۱۳۲ ل.ا.ق.ت). ▪ مدیران شرکت حق ندارند، معاملاتی نظیر معاملات شرکت و معاملاتی که متضمن رقابت یا شرکت است، انجام دهند. در صورت تخلف، مسئول جبران خسارات ارده اعم از ورود خسارت ی
 • ان به طور اجمال بیان شده است: الف) تخلف مدیران از قانون: برخی از موارد تخلف از قانون در ل.ا.ق.ت به شرح زیر مقرر شده است: ۱) صدور ورقه سهام قبل از ثبت نشرکت (ماده ۲۸) ۲) عدم تشکیل جلسات هیئت مدیره طبق اساسنامه (مواد ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱). ۳) اخذ وام و اعتبار و انجام معاملات نظیر معاملات شرکت (مواد ۱۳۲-۱۳۶). ۴) تخلف از طرز اداره شرکت (مواد ۱۳۳ - ۱۳۸). ۵) عدم تعیین مدیرعامل (مواد ۱۲۴-۱۲۶) ۶) اندوخته نکردن یک سهم از سود خالص شرکت (ماده ۱۴۰) ۷) عدم دعوت از مجامع عمومی (مواد ۱۳۸-۱۴۱). ۸)
 • طبقه بندی اطلاعات