جستجو در پورتال

وام تعمیرات بانک ملی

مشخصات کاربر/ تعمیرات نیروی برق فارس


تعمیرات نیروی برق فارس
 • تعمیرات نیروی برق فارس

مشخصات کاربر/ تعمیرات نیروی برق آذربایجان


تعمیرات نیروی برق آذربایجان
 • تعمیرات نیروی برق آذربایجان

مشخصات کاربر/ تعمیرات نیروگاهی ایران (سهامی خاص)


تعمیرات نیروگاهی ایران (سهامی خاص)
 • تعمیرات نیروگاهی ایران (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ تعمیرات نیروگاهی ایران (سهامی خاص)


تعمیرات نیروگاهی ایران (سهامی خاص)
 • تعمیرات نیروگاهی ایران (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ نصب و تعمیرات نیروگاههای حرارتی خوزستان (سهامی خاص)


نصب و تعمیرات نیروگاههای حرارتی خوزستان (سهامی خاص)
 • نصب و تعمیرات نیروگاههای حرارتی خوزستان (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ نصب و تعمیرات نیروگاههای حرارتی خوزستان (سهامی خاص)


نصب و تعمیرات نیروگاههای حرارتی خوزستان (سهامی خاص)
 • نصب و تعمیرات نیروگاههای حرارتی خوزستان (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ مهندسی تعمیرات انتقال نیرو تهران (سهامی خاص)


مهندسی تعمیرات انتقال نیرو تهران (سهامی خاص)
 • مهندسی تعمیرات انتقال نیرو تهران (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ مهندسی تعمیرات و نگهداری نیوار صنعت پارس


مهندسی تعمیرات و نگهداری نیوار صنعت پارس
 • مهندسی تعمیرات و نگهداری نیوار صنعت پارس

مشخصات کاربر/ مهندسی تعمیرات و نگهداری نیوار صنعت پارس


مهندسی تعمیرات و نگهداری نیوار صنعت پارس
 • مهندسی تعمیرات و نگهداری نیوار صنعت پارس

مشاوره/ با سلام.من یک تمرین حسابداری داشتم می خواستم اگر ممکن است حل ان را برای من قرار بدهید. تاسیس شرکت اقای احمدی در اسفند 1393 و اقداماتش به شرح زیر است. 1-تعمیرگاه تلوزیون اقای احمدی تاسیس و اقای احمدی مبلغ 2 میلیون ریال بابت سرمایه اولیه به بانک واریز کرد. 2-قرارداد محل کار اجاره ای به مبلغ 120 هزار ریال بابت اجاره یکساله منعقد و مبلغ فوق پرداخت شد. 3-یک دستگاه اتومبیل وانت به مبلغ 600000ریال خریداری شد. 4-تعدادی ابزار و وسایل کار به مبلغ 480000خریداری و 200 هزار نقد و الباقی سفته 2 ماهه داده شد. 5-قرارداد سرویس با یکی از فروشندگان محله امید برای سه ماه از اول اسفند1393 تا اول خرداد سال اینده(1394)از قرار هر ماه 60000 و بابت این قرارداد180000 ریال پیش دریافت شد. 6-ملزومات مصرفی به مبلغ 50000 ریال بطور نسیه از شرکت نادران خریداری شد. 7-صورت حساب خدمات انجام شده به مبلغ 75000 ریال بابت انجام تعمیرات و سرویس به موسسه سینا ارسال شد. 8-دستمزد پرسنل به مبلغ 890000 ریال پرداخت شد. 9-مبلغ 20000 ریال بابت هزینه اگهی پرداخت شد. 10-مبلغ 320 هزار ریال بابت خدمات تعمیر و سرویس از مشتریان دریافت شد. 11-مبلغ 50 هزار ریال بابت صورت حساب از سینا دریافت شد. 12-مبلغ 18000 ریال بابت هزینه سوخت اتومبیل وانت پرداخت شد. 13-اقای دقیقی مبلغ 50 هزار ریال از حساب بانک برای مصارف شخصی برداشت کرد. 14-بابت انجام تعمیرات و سرویس مبلغ 350000 ریال از مشتریان دریافت شد. مطلوب است:: تهیه تراز چهار ستونی یک ماهه با تعدیلات با احتساب 5000 ریال ملزومات مصرف شده در پایان دوره یک ماه و استهلاک وانت با 5 سال عمر مفید و استهلاک ابزار الات با 4 سال عمر مفید. تهیه سود و زیان و تهیه تراز اختتامیه اگر ممکن هست این سئوال را برای من حل کنید.خیلی برام مهمه.


 • اه از اول اسفند1393 تا اول خرداد سال اینده(1394)از قرار هر ماه 60000 و بابت این قرارداد180000 ریال پیش دریافت شد. 6-ملزومات مصرفی به مبلغ 50000 ریال بطور نسیه از شرکت نادران خریداری شد. 7-صورت حساب خدمات انجام شده به مبلغ 75000 ریال بابت انجام تعمیرات و سرویس به موسسه سینا ارسال شد. 8-دستمزد پرسنل به مبلغ 890000 ریال پرداخت شد. 9-مبلغ 20000 ریال بابت هزینه اگهی پرداخت شد. 10-مبلغ 320 هزار ریال بابت خدمات تعمیر و سرویس از مشتریان دریافت شد. 11-مبلغ 50 هزار ریال بابت صورت حساب از
 • گهی پرداخت شد. 10-مبلغ 320 هزار ریال بابت خدمات تعمیر و سرویس از مشتریان دریافت شد. 11-مبلغ 50 هزار ریال بابت صورت حساب از سینا دریافت شد. 12-مبلغ 18000 ریال بابت هزینه سوخت اتومبیل وانت پرداخت شد. 13-اقای دقیقی مبلغ 50 هزار ریال از حساب بانک برای مصارف شخصی برداشت کرد. 14-بابت انجام تعمیرات و سرویس مبلغ 350000 ریال از مشتریان دریافت شد. مطلوب است:: تهیه تراز چهار ستونی یک ماهه با تعدیلات با احتساب 5000 ریال ملزومات مصرف شده در پایان دوره یک ماه و استهلاک وانت با 5 سال عمر مفی
 • اختتامیه اگر ممکن هست این سئوال را برای من حل کنید.خیلی برام مهمه.  ؟ ثبتهای رویدادهای فوق به شرح زیر می باشد: 1- بانک              2000000             سرمایه                &n
 • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1