جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • ;ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. 2ـ استفاده‌كنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و وامهاي مستقيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجادشده و يا استفاده شده و نيز زمان‌بندي بازپرداخت بدهيها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند. پس از اجرائي شدن طرحهاي مذكور، گزارش عملكرد طرح مشتمل
 • امناء 2ـ هيأت عامل 3ـ هيأت نظارت ب ـ هيأت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است: 1ـ راهبري، تعيين سياستها و خط‌مشي‌ها 2ـ تصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي 3ـ تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق 4ـ انتخاب رئيس و ساير اعضاء هيأت عامل مطابق بندهاي (د) و (هـ) 5 ـ عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي ه
 • هبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء) 3ـ وزير امور اقتصادي و دارائي 4ـ وزير كار و امور اجتماعي 5 ـ وزير نفت 6 ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 7ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 8 ـ رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 9ـ دو نفر نماينده از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي 10ـ دادستان كل كشور تبصره1ـ جلسات هيأت امناء حداقل سالي دو بار تشكيل مي‌شود. تبصره2ـ جلسات هيأت ام
اخبار/ دفاتر مشاوره وام ، جايي براي سركيسه كردن !
دريافت كارمزد 665 هزار توماني براي وام 20 ‌ميليون توماني، كارمزد 465 هزار توماني براي وام 15 ميليون توماني و كارمزد 235 هزار توماني براي وام 10 ميليون توماني با همراه دو ضامن از كارمندان دولتي، پيشنهاداتي است كه توسط دفاتر مشاوره وام بانكي در مشهد براي متقاضيان اعلام مي‌شود.
مقالات/ نقدي بر تحولات اخير ثبتي
گروه بورس- براساس قوانين و مقررات كشور، اعضاي هيات مديره براي تصدي اين سمت، بايد داراي شرايطي باشند؛ سازمان ثبت اسناد و املاك، جهت اطمينان خاطر از وجود اين شرايط، طي بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ 13/09/90 اعلام كرد: «با عنايت به اينكه مشاهده شده است در مواردي اشخاصي كه واجد شرايط قانوني لازم براي مديريت شركت‌هاي تجارتي نيستند بدون رعايت موازين قانوني، اسامي آنها به عنوان مديرعامل يا عضو هيات مديره و بازرس پيشنهاد و به ثبت مي‌رسد، لذا در اجراي اصل يكصد و چهل ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و مواد ۱۴۷، ۱۲۶، ۱۱۱ لايحه قانوني اصلاحي قسمتي از قانون تجارت» احكامي را طي 5 بند مقرر داشت.
 • با توجه به همين دشواري‌هاست كه در بند اول بخشنامه دوم مقرر شد: «مراجع ثبت مكلفند راهنمايي‌هاي لازم جهت ثبت انواع شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، از جمله مدارك مورد نياز را از طريق چاپ بروشور، نصب اعلاميه در نقاط مناسب، درج در پرتال سازمان و توضيحات حضوري در دسترس عموم قرار دهند». ميرشكاري با اشاره به اينكه در بند دوم بخشنامه دوم مقرر شد: «متقاضيان ثبت اشخاص حقوقي بايد قبلا مدارك لازم را تهيه و به ضميمه تقاضا به مرجع ثبت تقديم كنند، گفت: شروع فرآيند ثبت از زمان
 • lm; مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيات‏ مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركت‌هاي‏ خصوصي‏، جزء‌ شركت‌هاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و موسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏ .سمت‌هاي‏ آموزشي‏ در دانشگاه‏‌ها و موسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏، حكم‏ مستثني‏ است.» در راستاي حكم فوق در تبصره 4 ماده واحده&rlm
 • ي‏ از اين‏، حكم‏ مستثني‏ است.» در راستاي حكم فوق در تبصره 4 ماده واحده‏ قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 مقرر شد: «رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جزء‌ شركت‌هاي تعاوني ادارات و موسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.». در جهت اطمينان خاطر از اجراي مفاد فوق در بند دوم بخشنامه اوليه مقرر شد: «اقرارنامه رسمي رييس و اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت مبني بر اينكه اشتغال به هيچ‌گونه شغل دولتي ندارند و
مشاوره/ با درود و سپاس فراوان بنده سال گذشته اقدام به تاسيس شركت خدماتي الكترونيكي و مهندسي پزشكي نمودم اما بدلايل بازار متلاطم و نداشتن بودجه كافي وارد اين عرصه نشده ام اگرچه ايده هاي بسيارخوبي دارم كه گروه هدف بالايي نيز دارد،آيا وامهايي وجود دارند كه با بهره هاي پايين از اين تجارت حمايت كنند؟شرايط پر كردن اظهارنامه هاي مالياتي به چه صورتي است و بنده دفاتر را از اداره امور مالياتي تحويل نگرفته ام،و گردش مالي صفر بوده است .بنده را از راهنمايي خود محروم نفرماييد.
با درود و سپاس فراوان بنده سال گذشته اقدام به تاسيس شركت خدماتي الكترونيكي و مهندسي پزشكي نمودم اما بدلايل بازار متلاطم و نداشتن بودجه كافي وارد اين عرصه نشده ام اگرچه ايده هاي بسيارخوبي دارم كه گروه هدف بالايي نيز دارد،آيا وامهايي وجود دارند كه با بهره هاي پايين از اين تجارت حمايت كنند؟شرايط پر كردن اظهارنامه هاي مالياتي به چه صورتي است و بنده دفاتر را از اداره امور مالياتي تحويل نگرفته ام،و گردش مالي صفر بوده است .بنده را از راهنمايي خود محروم نفرماييد.
 • با درود و سپاس فراوان بنده سال گذشته اقدام به تاسيس شركت خدماتي الكترونيكي و مهندسي پزشكي نمودم اما بدلايل بازار متلاطم و نداشتن بودجه كافي وارد اين عرصه نشده ام اگرچه ايده هاي بسيارخوبي دارم كه گروه هدف بالايي نيز دارد،آيا وامهايي وجود دارند كه با بهره هاي پايين از اين تجارت حمايت كنند؟شرايط پر كردن اظهارنامه هاي مالياتي به چه صورتي است و بنده دفاتر را از اداره امور مالياتي تحويل نگرفته ام،و گردش مالي صفر بوده است .بنده را از راهنمايي خود محروم نفرماييد.  ؟
 • ياتي تحويل نگرفته ام،و گردش مالي صفر بوده است .بنده را از راهنمايي خود محروم نفرماييد.  ؟ با درود بسيار باستحضارتان ميرسانم كه شما ميتوانيد دراولين وهله واقدام به سازمان صنايع و معادن و تعاون محل خود يا سايتهاي انها مراجعه اطلاع دارم كه درزمينه كاري وتجربي شما طرحهاي بسيارجالبي وجود دارند كه بايستي جزو اولويت باشند تابتوانيد زمين واحتمالا سوله هاي كوچك ساخته شده به اقساط دراختيارتان بگذارند ياطرحهاي امايش كه انها درصد كمتري تسهيلات
مشاوره/ با عرض سلام خدمت شما كارشناس محترم بنده در اداره اي كار مي كنم حدود 17 سال سابقه دارم سه سال اول خدمتم برايم بيمه واريز نكردند در حالي كه قرارداد با من بستند و اكنون نيز قرارداد آن موجود است با عنايت به اينكه داراي معلوليت هستم راهي وجود دارد كه اين سه سال را حق بيمه پرداخت كنم تا جزو سابقه ام حساب شود. متشكرم
با عرض سلام خدمت شما كارشناس محترم بنده در اداره اي كار مي كنم حدود 17 سال سابقه دارم سه سال اول خدمتم برايم بيمه واريز نكردند در حالي كه قرارداد با من بستند و اكنون نيز قرارداد آن موجود است با عنايت به اينكه داراي معلوليت هستم راهي وجود دارد كه اين سه سال را حق بيمه پرداخت كنم تا جزو سابقه ام حساب شود. متشكرم
 • ماياني كه افراد معلول را به كار مي گيرند . ج. پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي ، خدماتي ، عمراني و صنفي و كارگاه هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد . د. پرداخت تسهيلات اعتباري خوداشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد. ه. پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغالزا به شركتها و موسساتي كه بيش از شصت درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به ا
 • ا به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص داده و با معرفي سازمان بهزيستي كشور در اختيار آنان قرار دهند. تبصره 1. سيستم بانكي كشور مكلف است ، تسهيلات اعتباري يارانه دار مورد نياز احداث و خريد مسكن معلولان را تأمين كند و به معلولان يا تعاوني هاي آنها و يا موسسات خيريه اي كه براي معلولان مسكن احداث مي نمايند پرداخت كند. تبصره 2. سازمان ملي زمين و مسكن موظف است زمين مورد نياز احداث واحدهاي مسكوني افراد معلول فاقد مسكن را به نرخ كارشناسي تهيه و در اختيار افراد مذكور يا تعاوني
مشاوره/ با سلام در مورد وامهاي بانكي سوالي داشتم من به دنبال وام 30 يا 35 ميليون توماني هستم با بهره كم نه 30 درصدي بانكهاي خصوصي . از شما مي خواهم مرا راهنمايي كنيد من هرنوع وصيغه هم دارم هم ملك و هم جواز كسب هم ضامن كارمند . از شما ممنون ميشم مرا راهنمايي كنيد
 • پرسش و پاسخ با سلام در مورد وامهاي بانكي سوالي داشتم من به دنبال وام 30 يا 35 ميليون توماني هستم با بهره كم نه 30 درصدي بانكهاي خصوصي . از شما مي خواهم مرا راهنمايي كنيد من هرنوع وصيغه هم دارم هم ملك و هم جواز كسب هم ضامن كارمند . از شما ممنون ميشم مرا راهنمايي كنيد  ؟
 • هم جواز كسب هم ضامن كارمند . از شما ممنون ميشم مرا راهنمايي كنيد  ؟ سلام .بيشترين مبلغ وام با كم ترين بهره مربوط به واحدهاي بخش  توليدي و تعاوني است  (دربخش كشاورزي : دام و پرورش مرغ و ماهي و زنبور عسل و قارچ    - توليد محصولاتي كه به علت نياز جامعه ضرورت توليد دارند مثل قطعات خودرو كه از خارج وارد مي شوند . - صنايع پيشرو در توليد مثل رباتيك و نانو و ليزر
مقالات/ محاسبه هزينه سرمايه واحد تجاري
ايده «هزينه سرمايه» براي كاري كه حرفه‌اي‌هاي مالي و حسابداري، مستقيم يا غيرمستقيم، به عنوان ‏بخشي از مشاركتشان در گروههاي تصميمگيري چندوظيفه¬اي متقابل انجام مي‌دهند، نقشي اساسي ‏دارد.سه روش متفاوت تعيين ميانگين موزون هزينه سرمايه براي شركتهاي مايكروسافت و جنرال­الكتريك منجر به نتايج متفاوتي براي هر يك از اين شركتها شد.
مقالات/ كارآفريني وتجارت الكترونيك‏
افزايش جمعيت در كشورهاي در حال رشد، كاهش منابع و امكانات موجود در اين كشورها و پيدايش نيازهاي ‏اجتماعي ‏واقتصادي جديد همگي سبب توجه نهادها و مقامات مسئول در اين كشورها به اين نيازها و چاره انديشي ‏بنيادين يا ‏مقطعي براي آنها شده است.
مقالات/ خصوصي سازي مخابرات ‏
‏ در دهه‌هاي اخير با گسترش تحولات جهاني، رويكرد كشورها براي پيوستن به تغييرات پيش‌رو، تابع ‏قواعد خاصي شد؛ كه از آن جمله قوانين و ساختار اقتصادي و زيربنايي نيازمند بازنگري گرديد، در اين ‏ميان خصوصي‌سازي، آزادسازي و الزامات مربوط به آن به عنوان عام‌ترين روش در اكثر كشورهاي ‏توسعه‌يافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. مخابرات نيز به عنوان يكي از كليدي‌ترين بخش‌ها كه ‏در توسعه زيربنايي كشورها نقش بسزايي برعهده دارد، به عنوان اولين حوزه در روند خصوصي‌سازي ‏مدنظر برنامه‌ريزان قرار گرفته است. ‏
 • بحث و اظهارنظرهاي كارشناسي ميان خبرگان درباره دكترين ‏اقتصادي جمهوري اسلامي در پنجاه و هفتمين جلسه مجلس خبرگان كه به رياست شهيد دكتر بهشتي ‏برگزار شد، اصل 44 بدين شرح به تصويب رسيد. «نظام اقتصادي جمهوري ايران بر پايه 3 بخش دولتي، ‏تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.» اصل 44، مالكيت در اين سه بخش، تا جايي كه با اصول ديگر اين سه فصل مطابق باشد و از محدوده ‏قوانين اسلامي خارج نشود و مايه زيان جامعه نگردد، موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شده و مورد &rl
 • مصلحت نظام ارائه و ‏‏2 سال بعد نخستين مصوبات آن ابلاغ شد. ابلاغ سياست هاي اصل 44 در دو مرحله و به فاصله يكسان يعني خرداد سال 84 و تيرماه سال 85 در 5 بند ‏يعني الف – محدودسازي دولت به اصل 44 و آزادسازي اقتصادي، ب- سياست هاي توسعه تعاوني، ج- ‏خصوصي سازي اقتصادي، د- سياست هاي كلي واگذاري و هـ - سياست هاي اعمال حاكميت انجام شد. براساس سياست هاي ابلاغ شده در بند «الف» دولت حق فعاليت هاي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ‏ندارد و موظف است هرگونه فعاليت شامل ت
 • ق فعاليت هاي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ‏ندارد و موظف است هرگونه فعاليت شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره برداري از آن كه مشمول عناوين ‏صدر 44 نباشد را حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش هاي ‏تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. براساس بند «ب» نيز سهام بخش تعاوني در اقتصاد تا پايان برنامه به 25 درصد افزايش يافت و مقرر شد، ‏حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد، تاسيس تعاوني هاي فر
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شفافيت و ارزشيابي دقيق؛راه برون‌رفت از بحران
مطلب حاضر تلفيقي است از مقاله‌ «هاري ماركوويتز مي‌گويد ارزش‌گذاري دارايي‌ها گام اساسي ‏است» به قلم گوردن كروويتز كه در وال استريت ژورنال به چاپ رسيد و نيز مقاله هاري ماركوويتز با ‏عنوان «با بحران شفافيت مالي چكار كنيم» كه در سايت ايفا منتشر شد.‏دفاتر مشاوره وام ، جايي براي سركيسه كردن !, نقدي بر تحولات اخير ثبتي, مزينه سرمايه واحد تجاري, ريسك سيستماتيك وغير سيستماتيك, ميانگين موزون هزينه سرمايه, هزينه سرمايه, ساختار سرمايه, اهرم مالي وعملياتي , كارآفريني وتجارت الكترونيك, كارافريني واقتصاد رقابتي, دهكده جهاني واينترنت, خلاقيت ونواوري, خوداشتغالي, كارآفريني, خطر پذيري, sme, فناوري اطلاعات, بازاريابي اينترنتي, تبادل الكترونيكي داده, IT, مخابرات ايران, خصوصي سازي مخابرات, اصل 44, وزارت مخابرات وارتباطات, واگذاري شركتهاي مخابراتي, قيمت گذاري سهام مخابرات, نظريه پرتفوي, بحران شفافيت مالي, ريسك وبازده, بحران مالي واعتباري, وام هاي رهني, مهندسي مالي, ريسك همبسته, اوراق رهني وثيقه دار, تعهدات رهني وثيقه‌اي, حباب املاك ومستغلات, ابزارهاي مالي, اهرم مالي وعملياتي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .