جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه)
دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه) دستگاه مجري: وزارت كشور، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اعضاي محترم هيأت دولت استانداران محترم نهادهاي انقلاب اسلامي به استناد تبصره ماده ۱ قانون ساماندهي مد و لباس، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و تبصره ماده۱ آيين‌نامه اجرايي قانون مصوب ۱۲/۳/۱۳۸۷ هيأت محترم دولت، به پيوست دستورالعمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه مد و لباس (در داخل كشور) كه در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ به تصويب كارگروه ساماندهي مد و لباس رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. بديهي است دستورالعمل مذكور براي كليه متقاضيان برگزاري نمايشگاه مد و لباس، اعم از داخلي يا خارجي و دولتي و غيردولتي لازم‌الاتباع است و كليه دستگاه‌هاي دولتي نسبت به اجراي كامل آن و پيشگيري از تخلفات احتمالي، موظف به همكاري با ساختار مديريتي پيش‌بيني شده براساس ماده ۱ قانون مذكور و ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي آن (دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس مستقر در معاونت امور هنري فرهنگ و ارشاد اسلامي) هستند. محمدحسين صفارهرندي در جهت تحقق اهداف قانون ساماندهي مدولباس ، مصوب ۱۲/۱۰/۸۵ مجلس شوراي اسلامي و به منظور برقراري رويه قانوني ثابت در صدور مجوز فعاليت و نحوه نظارت بر جشنواره/ نمايشگاه¬هاي مد و لباس ايراني اسلامي و افزايش سطح كيفي و محتوايي آنها ، شيوه¬نامه¬اي به موجب بند «ز» ماده ۲ آيين¬نامه اجرايي همان قانون مصوب ۲۳/۲/۸۶ هيأت محترم دولت به شرح ذيل تدوين شده است كه در سراسر كشور از جمله مناطق ويژه و آزاد تجاري لازم¬الاتباع است.
 • اضي حقوقي و مؤسسات يا شركت هاي حاضر در تركيب مديريتي نمايشگاه به طور مشخص ارائه اين مدارك براي مؤسسه اي كه اجراي نمايش زنده و مديريت گروه مانكن ها را بر عهده دارد ، ضروري است .) ۵-     فرم تكميل شده طرح توجيهي نمايشگاه (مطابق نمونه مندرج در ضميمة همين دستورالعمل) همراه با مستندات پيوست . ۶-     ساير مجوزهاي احتمالي مورد نياز از مراجع قانوني ذي ربط براي امور اجرايي يا فعاليت هاي جانبي نمايشگاه (نظير فروش بليط ، تصوير برداري از نمايش لباس ،  اجر
 • د نظر با فرمت Tiff   و حداقل عرض ۳۰ سانتي متر با دقت ۳۰۰ دي پي آي * در مورد طرح هايي كه از پوشش كامل شرعي برخوردار نيستند از ارائه تصاوير مانكن زنده خودداري شود . ب – نقوش خطي طرح در قطع  A3و بصورت رنگي ج – فرم تكميل شده شناسنامه اثر و مشخصات پديدآورنده (مطابق نمونه مندرج در صفحات ضميمه همين دستورالعمل) ۲ – ارائه اصل دوخته شده طرح در صورت تأييد تصاوير توسط دبيرخانه ، الزامي است . تبصره : پذيرش طرح ها از سوي دبيرخانه منوط به رعايت شرايط فوق و&n
 • ) ۲ – ارائه اصل دوخته شده طرح در صورت تأييد تصاوير توسط دبيرخانه ، الزامي است . تبصره : پذيرش طرح ها از سوي دبيرخانه منوط به رعايت شرايط فوق و  احراز مالكيت ارائه كننده طرح براساس اصل فرم درخواست نامه يا گواهي ثبت اثر (نمونه تأييد شده از سوي معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا كانون ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي) به نام ارائه كننده يا قرارداد رسمي خريد اثر از صاحب اصلي آن مي باشد . ماده ۷ – مراحل رسيدگي در دبيرخانه تبصره ۱- آغاز مراحل بررسي در
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده‌دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي وفق مقررات ماده 219 اين قانون و طبق گزارش حسابرسي مالياتي نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود، تنظيم كنند و يك نسخه آن را به اداره امور مالياتي مربوط تسليم يا با پست سفارشي ارسال نمايند. گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد: (الف) اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حس
 • ودي بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌كند، قبول ساير موارد گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت‌هاي مالي خود را كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد. تبصره 2: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورت‌هاي مالي و تنظيم گزارش م
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ انديشه هاي پيتر دراكر ‏
پيتر دراكر در سال 1909 در وين پايتخت اتريش به دنيا آمد. او دكترا دررشته حقوق عمومي و بين الملل را از دانشگاه فرانكفورت اخذ كرد. او تاكنون 31 جلدكتاب به جامعه بشري عرضه كرده كه به بيش از 20 زبان زنده دنيا ترجمه شده است. نيمياز اين كتا ب ها در زمينه مديريت و نيم ديگر درباره زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي وسياست است. علاوه بر اين او مقالات متعددي را در مجلات معتبر و بين المللي منتشركرده است. او از جواني به كار مشاوره با شركت هاي بزرگ صنعتي، مالي و اقتصادي نظيرجنرال موتورز و جنرال الكتريك پرداخته
 • يرماهرانه آنها تعلق گيرد به كاركنان فرهيخته كه طراحي، كنترل و نگهداري فرايند توليد يا مديريت اطلاعات را برعهده دارند پرداخت مي شود. ژاپن با صرف همان مقدار مواد خام و انرژي كه 30 سال پيش به كار مي گرفت اينك دو و نيم برابر كالاي صنعتي مي سازد. فرآورده نمونه سال هاي 1920 يعني خودرو نزديك به 60 درصد از بهاي تمام شده اش صرف تهيه موادخام و انرژي مي گرديد. فراورده نمونه سال هاي 1980 تراشه هاي غيررسانا است كه بهاي انرژي و موادخام مصرفي آن به 2 درصد نيز نمي رسد. بدين ترتيب نيروي كار و كاركنان سنتي
 • آن است كه هر فعاليتي كه در اجراي كارها نقش و تاثير مثبتي ندارد حتماً حذف شود. حذف چنين فعاليت هايي مي تواند بزرگترين و تنها اقدام لازم درجهت افزايش بهره وري باشد. وظيفه پرستاران در بيمارستان ها مراقبت از بيماران است ولي آنها سه چهارم وقت خود را صرف تكميل اوراق و فرم هاي مختلف مي كنند. اين اتلاف وقت نه تنها بهره وري را زايل مي سازد كه انگيزه و غرور افراد را نيز جريحه دار مي كند. آيا پول مي تواند به عنوان انگيزه كاركنان فرهيخته مؤثر باشد؟ – از اين پس نمي توان در ازاي پرداخت
 • دانايي، كاركنان دانشور در حكم كساني تلقي مي شوند كه در حوزه تخصصي خود، بيشتر از ديگران مي دانند. در اين قبيل سازمان ها، فرآيند تصميم سازي به مثابه زنجيره اي از فعاليت كليه نقش آفرينان متخصص در تمامي سطوح ستادي و عملياتي تعريف مي شود و تصميمات توليد شده در سطوح ظاهراً دون پايه، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تفاوت BPMS و WCF
مديريت فرايندهاي كسب و كار (BPMS) هسته اصلي كسب و كار سازمان محسوب مي شوند. سازمانها در گذشته براي هركدام از فرآيند هايشان، سيستم‌ هاي جداگانه ‌اي در محدوده آن فرآيند تهيه مي كردند كه به سيستم‌ هاي جزيره ‌اي معروف اند. مشكلات اساسي كه به مرور زمان با اين نوع نگرش بروز نمود عدم امكان ارتباط اين سيستم ‌ها با يكديگر مي باشد و بدليل طراحي سيستم ‌ها در مورد تنها يك بخش منفك شده از سازمان، اهداف كلي سازمان به نحو مطلوب برآورده نمي شوند. بدين ترتيب ايده سيستم‌هاي يكپارچه سازماني شكل گرفت. در رويكرد طراحي، يك سيستم جامع نرم افزاري تعدادي زير سيستم مستقل، ولي مرتبط با هم طراحي مي‌شوند. با اين حال مشكل اساسي، حجم زياد كار طراحي و پياده سازي سيستم‌ ها همچنان باقي مي ماند. نهايت امر، در سالهاي اخير مديريت فرآيندهاي كسب و كار مطرح شد كه با داشتن الگوهاي متعدد مورد نياز سازمان ‌ها، روشي يكپارچه براي تعريف، اجرا، بازبيني و مديريت فرآيندهاي سازمان‌ ها را ارائه مي‌كند. با استفاده از متدها و ابزارهاي مربوطه، حجم كار توسعه راه كار ها به حداقل ‌رسيده و مديريت امور آسان و كارآمد مي شود. عمليات سازمان‌ها، د
 • PMN فرآيند را طراحي مينمايد. امكان شكستن يك فرآيند در چند زير فرآيند به سادگي در اين سيستم محيا شده است و كاربر ميتواند براي ايجاد نظم در مدل فرآيند يك فرآيند بزرگ را به چند قسمت تقسيم نموده و به شكل ساده تري مدل فرآيند را به سيستم ارائه كند. در زير نمونه ساده اي از اين مرحله نمايش داده شده است.   3-2-    طراحي مدل داده يكي از بخش هاي قدرتمند نرم افزار BPMS FaraGostar قابليت طراحي مدل داده براي يك فرآيند ميباشد. به عبارتي در اين بخش مدل ذخيره سازي اطلاعات تعريف مي
 • ات در اين بخش نيز استاندارد وب سرويس پشتيباني شده است. 3-7-  اجراي فرآيند طي 6 گام گذشته، فرآيند به طور كامل تعريف گرديده و اكنون كاربر به استفاده از فرآيند تعريف شده بپردازد. كاربر در سيستم ميتواند يك جريان كار جديد ايجاد نمايد و پس از تكميل فرم آنرا به مرحله بعدي بفرستد. مسير فرم به صورت خودكار توسط موتور FaraGostar BPMS هدايت ميشود. هر كاربر نسبت به سطح دسترسي ميتواند گزارشات خاصي از فرآيند را براي خود ايجاد نمايد.  
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تاريخچه حسابداري
حسابداري در جهان نزديك به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارك كشف شده‏‎ ‎حسابداري به ۳۶۰۰ ‏سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد
 • و خرج هر ولايت به طور جداگانه در‏‎ ‎صفحات مربوط، در آن به خط سياق نوشته مي شده است. اين ‏روش در دوران قاجاريه تكميل‎ ‎شد و كتب خمسه(دفاتر پنج گانه) براي گروههاي عمده مخارج نيز نگهداري مي ‏شده‎ ‎است‎.‎ و نگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني به حساب سياق، نمونه هاي بارز و پيشرفته آن‎ ‎است‎.‎ با اين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري از دانشهاي كاربردي ديگر، به‎ ‎همراه ورود فراورده هاي ‏صنعتي و رسوخ موسسات و شركتهاي خارجي به ايران راه يافت. و‎ ‎در جريان تحولات اقتصادي _اجتماعي صد ‏سال گذشته با پ
 • ت شهروندان نيز مي‎ ‎پرداختند، از جمله در تمدن باستاني سومر‎ (SUMMER) ‎نظام مالي جامعي برقرار بود و‎ ‎كاهنان سومري علاوه ‏بر نگهداري حساب درآمدهاي حكومتي، به نحوي موجودي غلات، تعداد‎ ‎دامها و ميزان املاك حكومتي را ‏محاسبه مي كردند‎.‎ نخستين مدرك كشف شده حسابداري در جهان، لوحه هاي سفالين از تمدن سومر در بابل‎ (Babylon) ‎است و ‏قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد مي رسد و از پرداخت دستمزد‎ ‎تعدادي كارگر حكايت دارد‎.‎ مدارك و شواهد بدست آمده از تمدن باستاني مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حكايت از آن دارد‎ ‎كه در
 • مساوي بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختي،‎ ‎كالاي فروخته شده و يا به مصرف رسيده در طول يك دوره بعلاوه مانده پول و كالايي بود‎ ‎كه نزد جمعدار باقي ‏مانده و بايد به ارباب تاديه مي شد. اين نوع حسابداري تا قرون‎ ‎وسطي ادامه يافت‎.‎ همانطور كه ملاحظه فرموديد، حسابداري باستاني تنها جنبه هاي محدودي از فعاليتهاي‎ ‎مالي را در بر مي گرفت و ‏يا سيستم جامعي كه كليه عمليات مالي حكومت را ثبط و ظبط‎ ‎كند و يا به نگهداري حساب معاملات تجاري ‏بپردازد، فاصله بسياري داشت‎.‎ سرمايه داري تجاري و رنسانس از دور
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • ك مورد نياز عضويت شامل معرفي نامه اداره تعاون, درخواست عضويت، تصاوير مصدق كارت ملي و شناسنامه خود و افراد تحت تكفل ، تصوير برگ سهام و سايرمدارك موردنياز . 2- تعهد نامه عضو مبني بر التزام به رعايت اساسنامه ، آئين نامه و ساير مقررات تعاوني (مطابق فرم نمونه ). 3- فرمي مشتمل بر مشخصات سجلي و نشاني دقيق محل سكونت عضو و تعهد عضو مبني براعلام كتبي هر گونه تغيير حاصله در آن حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تغيير  در غير اينصورت ملاك  اقدام  تعاوني نشاني موجود در پرونده عضو  خواهد ب
 • نتهي به آماده سازي زمين نگردد، نتيجه را به مجمع عمومي گزارش نمايد.  تبصره-3:       - تعاوني نمي تواند پس از تخصيص زمين توسط سازمان مسكن و شهرسازي به تعاوني نسبت به پذيرش عضو جديد جز در موارد جايگزيني اعضاي لغو عضويت شده اقدام نمايد . ماده 49: هيأت مديره موظف است مشخصات زمين تحويل شده را تعيين و به نحو مقتضي به اطلاع اعضاء برساند. ماده 50: در صورتيكه زمين تخصيص يافته آماده سازي نشده باشد ، هيات مديره تعاوني موظف است در اسرع وقت با هماهنگي اداره كل تعاون و سازم
 • ز اخذ مجوزهاي لازم قبل از شروع و در حين عمليات و پايان آن مي باشد. بخش چهارم : واگذاري ماده 57: واحدهاي احداثي براساس متراژ, طبقه و مرغوبيت بلوك و واحد برمبناي امتياز اعضا به ترتيب اولويت واگذار مي‌شود و امتياز اعضا براساس مبالغ واريزي مطابق فرمول ذيل محاسبه ميشود. = امتياز عضو   تعداد روز * مبلغ واريزي (ريال) 000/000/1 تبصره-1 :       - در صورت تساوي امتياز دو يا چند نفر از اعضاي تعاوني هيات مديره با دعوت از طرفين و حضور بازرس ( بازرسان ) اصلي بين آنا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پروژه چيست ؟‌ مديريت و كنترل پروژه به چه معناست ؟
در زبانهاي گوناگون و حتي در سازمانهاي مختلف هر كشور در مورد واژه‌هاي برنامه ، طرح يا پروژه ، اختلافات لغوي ، معنايي و قانوني وجود دارد ؛ از اين رو چهارچوب آنان روشن و آشكار نيست و گاه به جاي يكديگر نيز استفاده مي‌شوند .
 • محصول پروژه مي بايستي بدقت با تعريف محدوده پروژه ( مجموعه كارهايي كه مي بايستي براي نيل به اهداف پروژه انچام پذيرند) هماهنگ و متناسب باشد و همچنين تفصيل فزاينده مشخصه هاي محصول پروژه نمي بايستي موجب تغيير در تعريف محدوده مصوب پروژه گردد . به عنوان نمونه در پروژه احداث يك كارخانه پتروشيمي ابتدا مشخصه هاي فرايند كارخانه تبيين ، آنگاه واحدهاي اصلي فرايندي با توجه به اين مشخصه ها طراحي مي گردد ؛ سپس اين اطلاعات مبنا و معيار مناسبي براي انجام مهندسي پروژه اعم از طراحي مفهومي ، پايه و تفصيلي جانماي
 • د نقشه هاي عين ساخت مي گردد . ●چرخه حيات پروژه چيست ؟ چرخه حيات پروژه نمايانگر مراحل اصلي و قدم هاي عمده در اجراي پروژه از شروع تا خاتمه آن مي باشد و به دو بخش عمده ذيل تفكيك مي شود : ۱- مشخصات فعاليت هايي كه در هر مرحله از چرخه حيات پروژه و براي تكميل آن مي بايستي انجام شوند . ۲- مشخصات نيروهايي كه براي تحقق اهداف هر مرحله ، درگير انجام فعاليت هاي آن مرحله مي گردند . اغلب چرخه هاي حيات پروژه داراي مشخصه هاي كلي زير مي باشند : ۱- ميزان انجام هزينه ها و استفاده از نيروي انساني در مراحل اولي
 • ستفاده از نيروي انساني در مراحل اوليه اجراي پروژه ها عموما كمتر بوده ، به مرور افزايش يافته و هنگاميكه پروژه به خاتمه نزديك مي شود اين ميزان سريعا كاهش مي يابد . ۲- در مرحله آغاز پروژه احتمال موفقيت در انجام تعهدات و حصول كامل به نتايج از پيش تعيين شده كمتر است و بدين لحاظ ميزان ريسك و عدم قطعيت بيشتر مي باشد ؛ اين احتمال به مرور پيشرفت كار پروژه و با شناسايي و تسلط به جوانب كار و محيط پروژه ، تعديل و متناسب مي گردد . (بديهي است اگر پيشرفت پروژه مطابق مباني اوليه و مغايرت برنامه با اجرا در حداق
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شيوه ي محاسبه ي شاخصهاي بهره وري
يكي ازفرضيه هاي پژوهشي كه درايران انجام شد،عبارت بود ازاينكه بين ادراك شيوه ي مديريت پدرانه وPM ازيكسو، وشاخصهاي بهره وري ( درسطح سازمان ) ازسوي ديگر، رابطه ي مثبت وجود دارد .
 • دستان ، " رضايت ازحقوق ومزايا "،" احساس تعهد سازماني " و"همبستگي با اصناف وتيمهاي كاري"،" كيفيت نشستهاي گروهي"،"مطلوب بودن ارتباطات "،" سلامت رواني" و"معيارعملكرد " . درپژوهش روي نمونه هاي ايراني نيزبراي تخمين ميزان بهره وري ازملاكهاي عيني وشناختي استفاده شد[۲]. روشهاي نمونه برداري دومرحله اي بود . نمونه گيري ازواحدهاي اوليه ، بصورت سيستماتيك كاملا تصادفي انجام شد . پس ازانتخاب واحدهاي اوليه ، انتخاب طبقه بندي شده ازهرطبقه مت
 • گروه قرارگرفته بهبود ميابد وخوب ارزيابي ميشود . و) رابطه ي بهره وري باشاخصهاي روانشناختي يكي ديگرازمنابع اطلاعاتي اين طرح عبارت بود ازپرسشنامه ايكه به منظورمحاسبه ي شاخصهاي بهره وري تهيه وتنظيم شده ، دراختيارمسئولين دربالاترين سطح قرارگرفت تا آنرا تكميل كنند . مجموعاهشت واحد صنعتي فرم را تكميل كردند . ميزان بهره وري هرواحد به چندين روش محاسبه شد و واحدها با توجه به ميزان بهره وري ، رتبه بندي شدند و واحدهائيكه داراي بهره وري بالا و پائين بودند ازهمديگرتفكيك شدند . آنگاه تفاوت اين دونوع واحد ازن
 • ت PM مطلوب ارزيابي ميشود زيرامقاومت درمقابل فشارهاي وارده را كاهش و بهره وري را افزايش ميدهد . درادامه ي اين گفتاربه بررسي يافته هاي يك پژوهش بين فرهنگي ميپردازيم كه بوسيله ي پيترسون وهمكاران وي (۱۹۹۵) ودرباره ي " تنشهاي نقشهاي شغلي" انجام شده است . يك نمونه ي ايراني نيزدراين طرح شركت داشته است . يكي ازمهمترين اهداف اين پژوهش بررسي رابطه ي بين تنشهاي نقشهاي سازماني وفرهنگ ملي است[۷]. ● يافته هاي بين فرهنگي درباره ي تنشهاي نقشهاي شغلي مهمترين پيش فرض اين پژوهش مبني براين استكه ساختاره
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقتصاد سياسي نفت
تاريخ اقتصادي كشورهاي صادركننده مواد معدني اغلب مايوس‌كننده بوده است. بالاخص اينكه در طول چند دهه اخير صادركنندگان نفت بسيار بدتر از كشورهايي كه از لحاظ مواد معدني فقير محسوب مي‌شوند، عمل كرده‌اند.
 • براي مديريت اقتصادي منسجم منجر شود. اين خصوصيات اين فرصت را به شهروندان مي دهد كه يك موازنه انتقادي ميان تاثيرات منافعي كه از قراردادهاي دولتي يا مصارف دولت دريافت مي كنند، برقرار سازند. نروژ ايالت آمريكايي آلاسكا و استان كانادايي آلبرتا را مي توان نمونه بارزي از اين دسته بندي در نظر گرفت. بسته 2: نروژ – خرج كرد عالي پول در مقايسه با ديگر كشورهاي صادركننده نفت، نروژ در استفاده از نهادهاي پارلماني و گرايش به وفاق و اجماع عمومي بالا، بسيار موفق عمل كرده است. اين كشور همچنين در وارد كردن گ
 • اقتصاد را در دست داشتند، بر امنيت غذايي، ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و اصلاح بخش مالي تمركزكرده بود. جهت پيشرفت زير ساخت هاي اقتصادي پول خرج شد و بهره برداري از ذخاير گازي فراوان در اندونزي تحت كنترل درآمد تا يك ذخيره اي از مخارج كم هزينه اقتصادي براي تكميل ابداع انواع گونه هاي برنج با بازدهي بالا ايجاد شود. با همه اين احوال، رشد فساد و رانت خواري به تدريج جلوي پيشرفت هاي رژيم سوهارتو را گرفت. چرا اندونزي (در اين دوران) هم در ايجاد كنترل مالي و هم در سطح اقتصاد كلان و در تاثيرگذاري بر مصرف عمومي
 • اين كشور به صورت قومي و منطقه اي تعريف مي شود نه به صورتي كه مرتبط با شغل يا طبقات اجتماعي مردم باشد. اين سبب يك جست وجوي مداوم براي ايجاد يك مدل ساختاري براي يك نبرد بر سر تخصيصات منطقه اي درآمدهاي سياسي مي شود. اما در اندونزي پس از هرج و مرج ايجاد شده طي برنامه «دموكراسي هدايت شده» رييس جمهور سوكارنو در زمان شوك نفتي، تورم به بيش از 600 درصد افزايش يافت و كمبود غذا بسيار شايع شد، با اين حال سوهارتو بر ثبات تمركز كرد. و قدرت سياسي به طور عمده اي، با مركزيت قراردادن وفاق عمومي برقرار
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مديريت زنجيره تامين
امروزه مديريت زنجيره تامين به عنوان يكي از مباني زير ساختي پياده‌سازي كسب و كار الكترونيك در دنيا مطرح است. هدف اين مقاله مروري بر مباحث مديريت زنجيره تامين است و
 • رد. از يك طرف تعداد بنگاه هاي اقتصادي بزرگ در كشور بسيار كم است. اين تعداد كم هم عمدتا ماهيتي غيرخصوصي دارند و بنابراين خود با مشكل پايداري در مواجه با مسايل سياسي روبه رو هستند. از طرف ديگر تعداد زنجيره هاي تامين پايدار نيز در كشور بسيار كم است. دو نمونه قابل ذكر را مي توان صنعت خودرو و صنايع نفت كشور دانست. ● موانع پياده سازيSCM تحولات اخير كشورهاي منطقه آنها را ناگزير به به كارگيري محصولات مديريت زنجيره تامين در حوزه صنايع مي سازد. پيش بيني مي شود در سال هاي آتي فرصت هاي بازار محصول مناسب
 • يره به سمت ابتداي زنجيره (اولين تامين كننده) حركت كنيد، نوسانات تقاضا تشديد مي گردد. اين پديده به اثر «شلاق چرمي» معروف است. اين مسئله موجب افزايش موجودي انباشته ميان اعضاي زنجيره مي گردد كه در نهايت باعث بالارفتن هزينه و قيمت نهايي كالا شده و قدرت رقابت زنجيره كاهش خواهديافت. فناوري اطلاعات ازطريق تسهيل و تسريع تبادل اطلاعات سازمان و تامين كنندگان را قادر به آگاهي و تامين به موقع احتياجات يكديگر مي كنــد و اين فلسفه توليد به هنگام را قوت مي بخشد. در سال هاي آتي با رشد صنعت نرم افزار
 • تخب روابط استراتژيك برقرار كرد تا در جوار همكاري استراتژيك با آنها بتوان به مزاياي رقابتي مورد نظر دست يافت. براي رسيدن به اهداف توسعه فناوري اطلاعات و كسب و كار الكترونيك پياده سازي راه حل هاي مديريت زنجيره تامين در سازمان ها به عنوان ضرورت اساسي مطرح مي گردد. توصيه مي شود صنايعي نظير صنعت خودرو، صنايع هوا فضا و پتروشيمي كه تامين كنندگان زيادي دارند از اين راه حل براي بهبود ارتباط با تامين كنندگان بهره گيرند. مراجع: ۱. سايت اطلاع رساني ثناراي ۲. جزوه مديريت زنجيره تامين سازه گستر سايپا ۳
 • طبقه بندي اطلاعاتدستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه), اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, پيتر دراكر, گفته هاي پيتر دراكر, تفاوت BPMS و WCF, تاريخچه حسابداري, تاريخچه حسابداري, اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر , اساسنامه, تعاونيهاي مسكن مهر , مديريت پروژه و كنترل پروژه چيست ؟, مديريت پروژه, كنترل پروژه, پروژه, مديريت, برنامه‌ريزي و كنترل, فزاينده مشخصه‌, استاندارد , كنترل, سازمان, سطح برنامه‌ريزي, فعاليتها, اقتصاد سياسي نفت, اقتصاد سياسي, قيمت نفت, صادر كننده نفت, سيتم مالي , سيستم بازرسي درآمد نفت, سياست مديريت مالي, طلاي سياه, رانت اقتصادي, اوپك, دموكراسي بالغ, دموكراسي فرقه‌اي, ديكتاتوري پدرسالار, ديكتاتوري چپاولگرا و ديكتاتوري اصلاح‌گرا, رانت نفتي, مديريت زنجيره تامين , تجارت الكترونيك , عمده فروشي, خرده فروشي , مهندسي مجدد, زنجيره تامين, ارتباطات مشاركتي, سود دهي استراتژيك, مديريت لجستيك , مديريت اطلاعات


35 رديف در 4 صفحه
   << بعدي  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  سلام 1 _مستاجري مغازه را بدون اخذ تسويه حساب بيمه تخليه نموده و دسترسي به وي وجود ندارد البته از مغازه به عتوان كارگاه استفاده نشده مالك چگونه ميتواند جلوي مشكلات بعدي را بگيرد ايا اگر او تسويه حساب ب


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  با سلام من به مدت 20 سال هست كه كارگر يك ساختمان ميباشم با بيمه تامين اجتماعي و به مدت 5 سال ميباشد كه حقوق دريافت نكرده ام . ميخواستم بدونم كه مبلغ 5 سال اعم از حقوق معوقه ، عيدي ، حق اولاد ، بن كار


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام وعرض ادب من ليسانس حسابداري هستم ودر زمينه انبار داري فعاليت ميكنم دوست دارم دفاتر قانوني بنويسم وحسابداري خبره باشم لطفا مرا راهنمايي كنيد


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام و خسته نباشيد ميخواستم بدونم بنده تازه وارد شركت پخش شده ام خواستم بدونم چطور بايد يك ويزيتور قوي و پر سود براي شركت باشم لطفا بنده را راهنمايي كنيد


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام .چند سال پيش سهام شركتي (سهامي خاص) را خريداري نمودم . به دلائلي كه توضيح آن مفصل است شركت و سهامداران آن را پيدا نميكنم .البته مداركي براي اثبات مالكيت سهام و نيز تعدادي از مدارك شركت از جمله


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .