جستجو در پورتال

نقش حسابرس گزارش مردود مقبول مشروط

اخبار/ نتایج گزارش‌های حسابرسی از 950 شرکت


خبرگزاری فارس: رئیس سازمان حسابرسی گفت: از 2540 گزارش تهیه شده برای بیش از 950 شرکت و ارگان ‌طی 9 ماه، 420 گزارش مقبول، 502 گزارش مشروط ،10 و20 گزارش دیگر مردود و مشمول عدم اظهار شدند.
 • درگفت‌وگوی فارس با رئیس سازمان حسابرسی اعلام شد:نتایج گزارش‌های حسابرسی از 950 شرکت نتایج گزارش‌های حسابرسی از 950 شرکت و ارگان دولتی در 9 ماه گذشته اکبر سهیلی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، با اشاره به اینکه سازمان حسابرسی برای حدود هزار و 100 شرکت، ارگان و سازمان انواع گزارش را تهیه می‌کند، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، برای بیش از 950 شرکت و ارگان در مجموع 2 هزار و 540 گزارش تهیه شده که در مقای
 • ازمان حسابرسی برای حدود هزار و 100 شرکت، ارگان و سازمان انواع گزارش را تهیه می‌کند، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، برای بیش از 950 شرکت و ارگان در مجموع 2 هزار و 540 گزارش تهیه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد 179 گزارش مواجه شده که عمدتاً ناشی از نامه مدیریت بود. وی ادامه داد: از2 هزار و 540 گزارش تهیه شده، 420 گزارش مقبول و 502 گزارش مشروط بودند. همچنین در برابر مردود بودن 10 گزارش ، 20 گزارش هم مشمول عدم اظهارنظر شدند. وی در برابر این سؤال که دلیل اصلی
 • جه شده که عمدتاً ناشی از نامه مدیریت بود. وی ادامه داد: از2 هزار و 540 گزارش تهیه شده، 420 گزارش مقبول و 502 گزارش مشروط بودند. همچنین در برابر مردود بودن 10 گزارش ، 20 گزارش هم مشمول عدم اظهارنظر شدند. وی در برابر این سؤال که دلیل اصلی 10 گزارش مردود و 20 گزارش عدم اظهارنظر چیست پاسخ داد: عدم رعایت استانداردهای تعیین شده عامل اصلی این تعداد گزارش مردود و عدم اظهار است. سهیلی ‌پور در تشریح جزئیات 2 هزار و 540 گزارش 9 ماهه شرکت‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌ها خاطرنشان کرد: از ا

مقالات/ حسابرسان نماینده سهامداران یا نماینده مدیران؟


حرفه حسابرسی از دیر باز همچون سایر حرف، از جمله حقوق و پزشکی دارای اصول اخلاقی بوده است، بنابراین پایبندی به آن نیز مورد توجه مراجع مصوب‌کننده و جوامع منتفع‌شوندگان از این چارچوب نیز هست.
 • حسابرسان نماینده سهامداران یا نماینده مدیران؟ منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1391-03-13 نویسنده: امیر احمدی مترجم: چکیده: حرفه حسابرسی از دیر باز همچون سایر حرف، از جمله حقوق و پزشکی دارای اصول اخلاقی بوده است، بنابراین پایبندی به آن نیز مورد توجه مراجع مصوب‌کننده و جوامع منتفع‌شوندگان ا
 • یت بنگاه اقتصادی) هرچند تجربه یک عامل لازم در قضاوت حرفه‌ای است اما عامل مکفی نیست. تحولات اخیر نشان از آن دارد که عامل سوم در اظهارنظرهای حسابرسی فراموش شده و آن قابلیت تعیین مجازات برای عدم اجرای قوانین در حسابرسی است. سوال دیگر اینکه: تفاوت گزارش مقبول با گزارش‌های مشروط، عدم اظهارنظر و مردود چیست؟ آیا دو بنگاه اقتصادی که هر کدام گزارش‌های مقبول و عدم اظهار نظر شامل حال صورت‌های مالی آنها می‌شود یکسانند؟ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی رجوع به گزارش‌های حساب
 • ونه‌ای ملموس دچار تهدید می‌کند، بنابراین در این زمان، در تصمیم‌گیری نباید از قضاوت حرفه‌ای کمک گرفته شود تا ارائه گزارش معتدل‌تر شود. ضمانت اجرای حسابرسی تا چه اندازه است؟ به این معنی که چه کسی گزارش‌های عدم اظهارنظر و مردود را در نظر جامعه استفاده‌کنندگان قبیح جلوه می‌دهد و چگونه می‌توان صادرکنندگان گزارش مقبول با چند بند تاکیدی را که مصلحت ایجاب می‌کند گزارش عدم اظهارنظر یا مردود صادر نکنند، متهم و مجازات کرد؟ قضاوت حرفه‌ای در افراد حرفه&

مقالات/ حسابرسان نماینده سهامداران یا نماینده مدیران؟


حرفه حسابرسی از دیر باز همچون سایر حرف، از جمله حقوق و پزشکی دارای اصول اخلاقی بوده است، بنابراین پایبندی به آن نیز مورد توجه مراجع مصوب‌کننده و جوامع منتفع‌شوندگان از این چارچوب نیز هست.
 • حسابرسان نماینده سهامداران یا نماینده مدیران؟ منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1391-03-13 نویسنده: امیر احمدی مترجم: چکیده: حرفه حسابرسی از دیر باز همچون سایر حرف، از جمله حقوق و پزشکی دارای اصول اخلاقی بوده است، بنابراین پایبندی به آن نیز مورد توجه مراجع مصوب‌کننده و جوامع منتفع‌شوندگان
 • ت بنگاه اقتصادی) هرچند تجربه یک عامل لازم در قضاوت حرفه‌ای است اما عامل مکفی نیست. تحولات اخیر نشان از آن دارد که عامل سوم در اظهارنظرهای حسابرسی فراموش شده و آن قابلیت تعیین مجازات برای عدم اجرای قوانین در حسابرسی است. سوال دیگر اینکه: تفاوت گزارش مقبول با گزارش‌های مشروط، عدم اظهارنظر و مردود چیست؟ آیا دو بنگاه اقتصادی که هر کدام گزارش‌های مقبول و عدم اظهار نظر شامل حال صورت‌های مالی آنها می‌شود یکسانند؟ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی رجوع به گزارش‌های حساب
 • نه‌ای ملموس دچار تهدید می‌کند، بنابراین در این زمان، در تصمیم‌گیری نباید از قضاوت حرفه‌ای کمک گرفته شود تا ارائه گزارش معتدل‌تر شود. ضمانت اجرای حسابرسی تا چه اندازه است؟ به این معنی که چه کسی گزارش‌های عدم اظهارنظر و مردود را در نظر جامعه استفاده‌کنندگان قبیح جلوه می‌دهد و چگونه می‌توان صادرکنندگان گزارش مقبول با چند بند تاکیدی را که مصلحت ایجاب می‌کند گزارش عدم اظهارنظر یا مردود صادر نکنند، متهم و مجازات کرد؟ قضاوت حرفه‌ای در افراد حرفه&

مشاوره/ با سلام اگر حسابرسی در شرکتی برود اما به علت عدم وجود سیستم حسابداری و کنترلهای داخلی مناسب نتواند آزمون های لازم برای اثبات درآمدها و هزینه های منعکس شده در صورتهای مالی را اجرا نماید آیا این محدودیت در رسیدگی است یا عدم توافق و نوع گزارش حسابرسی مشروط است یا ...؟ سوال بعدی من این است که اگر صاحبکار از دادن تاییدیه مدیریت خودداری کند نوع گزارش چیست؟


 • پرسش و پاسخ با سلام اگر حسابرسی در شرکتی برود اما به علت عدم وجود سیستم حسابداری و کنترلهای داخلی مناسب نتواند آزمون های لازم برای اثبات درآمدها و هزینه های منعکس شده در صورتهای مالی را اجرا نماید آیا این محدودیت در رسیدگی است یا عدم توافق و نوع گزارش حسابرسی مشروط است یا ...؟ سوال بعدی من این است که اگر صاحبکار از دادن تاییدیه مدیریت خودداری کند نوع گزارش چیست؟ ؟ با سلام اصولا آزمون کنترل های داخلی انجام می گیرد تا بر
 • رین سطح ممکن انجام داد تا در نتیجه میزان خطر حسابرسی کاهش یابد. عدم وجود کنترل داخلی نه به مفهوم محدودیت است ونه عدم توافق صرفا موضوع عدم وجود کنترل است ومی تواند تاثیری در اظهار نظر به صورت منفی نداشته باشد(یعنی صرف عدم وجود کنترل به معنی مشروط یا مردود شدن صورتهای مالی نیست اما تردید حرفه ای حسابرس را در خصوص وجود اشتباهات با اهمیت وتقلب افزایش می دهدکه این موجب افزایش دادن سطح رسیدگی ها از طریق آزمون محتوی وانتخاب نمونه های بیشتر می شود) در مورد سوال دوم استاندارد کاملا در این خصوص توضیح
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ گزارش عدم اظهارنظر ابهام یا رفع ابهام


هر روزه اطلاعات متعددی از طریق بورس راجع به اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌ها منتشر می‌شود.این اطلاعات به نوبه خود می‌تواند در ذهن بازیگران بالفعل و بالقوه بازار سرمایه به منظور تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد. اما از جمله گزارش‌های مهم که فصل‌الخطاب همه موارد مذکور است گزارشات حسابرسی است
 • طریق بورس راجع به اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌ها منتشر می‌شود.این اطلاعات به نوبه خود می‌تواند در ذهن بازیگران بالفعل و بالقوه بازار سرمایه به منظور تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد. اما از جمله گزارش‌های مهم که فصل‌الخطاب همه موارد مذکور است گزارشات حسابرسی است       گزارش عدم اظهارنظر ابهام یا رفع ابهام  تاریخ چاپ : پنجشنبه 8 مرداد 1388   مهدی غلام‌زاده هر روزه اطلاعات متعددی از طریق بورس راجع به اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌ها منتشر می‌شود.این اطلاعات
 • داد 1388   مهدی غلام‌زاده هر روزه اطلاعات متعددی از طریق بورس راجع به اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌ها منتشر می‌شود.این اطلاعات به نوبه خود می‌تواند در ذهن بازیگران بالفعل و بالقوه بازار سرمایه به منظور تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد. اما از جمله گزارش‌های مهم که فصل‌الخطاب همه موارد مذکور است گزارشات حسابرسی است. دلیل این موضوع که چرا این گزارشات مهم و تاثیرگذار است به ماهیت قانونی و عرفی کار حسابرسی که تحت استانداردهای اجرایی و رفتاری شدید حرفه‌ای که مهم‌ترین آنها استقلال است، بر می‌گردد.
 • یچه جدیدی بر انواع گزارشات حسابرس صادره و نوع بخصوص از آن تحت عنوان عدم اظهارنظر اشاره‌ای داشته باشیم. گزارشی که به نوعی گزارشی با ماهیت عدم پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری مطلق مدیران همراه است. سوال این است که آیا از انواع گزارشات حسابرسی (مقبول، مشروط، مردود و عدم اظهارنظر) مورد انتشار توسط حسابرس آیا عدم اظهارنظر نوعی اظهارنظر است؟ و اگر این گونه است قدرت ارائه اطلاعات در خصوص وضعیت مالی و نتایج عملکرد این گزارش به بازار سرمایه به چه میزان است؟ آیا این گزارش موجبات کاهش ابهام و سردرگمی را فراهم می
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ اختلاف‌ در اظهارنظر حسابرس مستقل درباره صورت‌های مالی


چندی پیش تفاوت دیدگاه دو همکار حرفه‌‌ای درباره اظهارنظر حسابرس نظرم را جلب کرد. این موضوع انگیزه‌‌ای شد تا نظر برخی از حسابرسان دیگر را نیز در این‌باره بدانم.
 • اختلاف‌ در اظهارنظر حسابرس مستقل درباره صورت‌های مالی منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1391-07-03 نویسنده: عبداله آزاد مترجم: چکیده: چندی پیش تفاوت دیدگاه دو همکار حرفه‌‌ای درباره اظهارنظر حسابرس نظرم را جلب کرد. این موضوع انگیزه‌‌ای شد تا نظر برخی از حسابرسان دیگر را نیز در این‌باره بدانم
 • بدتر از اظهارنظر مردود می‌دانند. افزون براین، به باور آنها حرکت از حوزه عدم اظهارنظر به حوزه اظهارنظر معقول است ولی حرکت از حوزه اظهارنظر به حوزه عدم اظهارنظر نه. به این معنی که اگر چنین شرایطی در یک حسابرسی روی دهد و حسابرس در پیش‌نویس گزارش عدم اظهارنظر ارائه کند و اقدامات مدیریت بنگاه مورد رسیدگی یا رویدادهایی نو، موجب از بین رفتن محدودیت یا ابهام بااهمیت و فراگیر شود؛ حسابرس در گزارش خود نظر مردود می‌دهد؛ ولی اگر در پیش‌نویس، نظر مردود باشد و مدیریت با اصلاح صورت‌
 • ابرس نخست نظر بدهد و پس از انجام تعدیل(های) لازم در صورت‌های مالی، عدم اظهارنظر ارائه کند. گرچه بررسی اینجانب دراین‌باره در قالب یک پژوهش گسترده نبوده، اما آنچه تا کنون مشخص شده این است که بیشتر حسابرسانی که از آنها پرسش شده، به اظهارنظر مردود باور دارند. افزون براین باید به این دو نکته توجه داشت: نخست اینکه گرچه اظهارنظر مردود بدترین نوع اظهارنظر است و در این حالت صورت‌های مالی، گمراه‌کننده تلقی می‌شود؛ می‌توان گفت که از دیدگاه تصمیم‌گیری، برای استفاده&zwn

مشاوره/ با سلام اگر شرکتی پس از بستن صورتهای مالی زیان انباشته ای بیش از سرمایه شرکت داشته باشد و مشمول ماده 141 قانون تجارت"انحلال شرکت" گردد گزارش حسابرس چگونه ارائه میگردد اگر ممکن است نمونه ای از این گزارش را بیان نمائید. با تشکر


مشاوره/ سلام یک شرکت حمل و نقل بین المللی تعدادی تریلر وارد میکند که حق فروش و واگذاری به غیر ندارد و فقط به جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل خود مجوز واردات برایش صادر شده است به جهت مشکل نقدینگی در خرید این تریلر ها با تعدادی از رانندگان مشارکت نموده است و تعدادی از آنها را واگذار نموده است حال چگونگی افشا این رویداد مالی با توجه به عدم وجود اختیار فروش در دفاتر قانونی چگونه خواهد بود.


 • انونی چگونه خواهد بود.  ؟ با سلام دوست عزیز 1) این رویداد می بایست در صورتهای مالی بنحو کافی افشا گردد . در این خصوص حسابرس می تواند بمنظور تاکید بر برخی اقلام و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی جهت جلب توجه بیشتر استفاده کنندگان با افزودن یک بند توضیحی با عنوان تاکید بر مطلب خاص پس از بند اظهار نظر گزارش خود را تعدیل کند. 2) در صورت عدم افشای کافی د
 • ضیحی با عنوان تاکید بر مطلب خاص پس از بند اظهار نظر گزارش خود را تعدیل کند. 2) در صورت عدم افشای کافی در صورتهای مالی این موضوع بعنوان عدم رعایت استانداردهای حسابداری برخورد می شود و حسابرس با توجه به اهمیت موضوع (اساسی و غیر اساسی بودن) نظر مردود یا مشروط نسبت به صورتهای مالی اتخاذ می نماید.                                                     &nb
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ اشکال در گزارشات حسابرسی


خبرگزاری فارس: بر اساس گزارشی که سازمان حسابرسی منتشر کرده است، 85 درصد از10 هزار و 568 اشکال در گزارش‌های حسابرسی مربوط به حدود هزار بنگاه حسابرسی شده به وزارتخانه‌ها و سازمان دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی تعلق دارد.
 • گزارش سازمان حسابرسی نشان می‌دهد:اشکال در گزارشات حسابرسی گزارش سازمان حسابرسی نشان می دهد: وجود اشکال در 85 درصد گزارش های مالی وزارتخانه ها و سازمان ها خبرگزاری فارس: بر اساس گزارشی که سازمان حسابرسی منتشر کرده است، 85 درصد از10 هزار و 568 اشکال در گزارش های حسابرسی مربوط به حدود هزار بنگاه حسابرسی شده به وزارتخانه ها و سازمان دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی تعلق دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در گزارش سازمان حسابرسی تاکید شد: در ح
 • نهادها و مؤسسات عمومی تعلق دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در گزارش سازمان حسابرسی تاکید شد: در حالی همه شرکت ها و مؤسسات و ارگان های مختلف دولتی و خصوصی هر ساله مورد حسابرسی موسسات و سازمان حسابرسی قرار می گیرند که در بررسی عملکرد گزارش های سال 86 ارایه شده از سوی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی، بانک ها و بیمه ها، نهاد ریاست جمهوری و سایر گروه ها مانند صندوق های بازنشستگی 10 هزار و 568 اشکال مطرح شده است. این تعداد اشکال مربوط به 5 عنوان عدم رعایت مفا
 • ه بررسی های جزئی تر فارس نشان می دهد از میان هزار و 800 گزارش صادره سازمان حسابرسی در سال 7-66 (که عمدتاً مربوط به گزار ش های حسابرسی و صورت های مالی و بازرس قانونی بود ) فقط 1.5 درصد از گزارش ها مقبول بود. از سوی دیگر 39.3 درصد از گزارش ها نیز مردود و مشمول عدم اظهارنظر بودند. در سال 86 نیز 3 هزار و 338 گزارش حسابرسی تهیه شد که از این تعداد40 درصد گزارش ها مقبول بود و گزارش های مردود و مشمول عدم اظهار نظر به 4.7 درصد رسید. بدین ترتیب متوسط اشکالات طی سال 7-66 بیش از 25 مورد در گزارش های
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی


دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی
 • دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نوع: دستورالعمل موضوع: دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی منبع تهیه: سایت سازمان حسابرسی تصویب کننده: سازمان حسابرسی تاریخ انتشار: 1384-01-01 تاریخ اعتبار از:
 • ی تاریخ انتشار: 1384-01-01 تاریخ اعتبار از: 1384-01-01 تا: توضیحات: دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی فهرست مند
 • طلوب نشان می دهد. 3- 1 - درشرایطی که یکی از موارد عدم توافق با مدیریت به تنهایی یا تعدادی از آنها در مجموع دارای آثار اساسی بر صورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی باشد، نوع اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی مردود و متن آن به شرح زیر است: به نظر این سازمان ، به دلیل آثار اساسی مورد/ موارد مندرج در بند(های ) .... ، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سهامی عام نمونه در تاریخ 29 اسفند ماه ××13 و نتایج
 • طبقه بندی اطلاعاتحسابرسان نماینده سهامداران یا نماینده مدیران؟, حسابرسان نماینده سهامداران یا نماینده مدیران؟, گزارش عدم اظهارنظر, بندابهام, رفع ابهام, گزارش حسابرسی, حسابدار مستقل ورسمی, گزارش مقبول, مشروط, مردود, عدم اظهارنظر, حسابرس, دامنه رسیدگی, عدم توافق, حسابدار رسمی , مهدی غلام زاده, اختلاف‌ در اظهارنظر حسابرس مستقل درباره صورت‌های مالی, گزارشات حسابرسی, سازمان حسابرسی, گزارش مشروط ومردود حسابرسی, گزارش‌های مالی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها, ضعف کنترل‌های داخلی, محدودیت در رسیدگی, دستورالعمل تهیه گزارش حسابرس مستقل, بازرس قانونی, صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌, تجاری اصلی‌, بازرس‌ قانونی‌, تلفیقی‌ گروه‌, حسابرس‌ مستقل‌, تجاری‌ فرعی‌, گزارش‌ حسابرس‌, دامنه‌ رسیدگی‌, استانداردهای‌ حسابداری‌


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1