جستجو در پورتال

مقالات/ مفاهيم ارزش و ازرشگذاري در اقتصاد و حسابداري
مفهوم ارزش برخلا‌ف آنچه ابتدا به‌نظر مي‌رسد چندان ساده نيست. اين مفهوم كه در اقتصاد و حسابداري ‏كاربرد وسيعي يافته به عوامل مختلفي بستگي دارد. در اين مقاله تلا‌ش شده است ابتدا پس از ارائه ‏تعريفهايي درباره ارزش، زمينه‌هاي كاربرد ارزش در اقتصاد و حسابداري و رابطه ارزش با مفاهيم مهم و ‏اساسي همچون سرمايه، سود، قيمت و بهاي تمام شده بررسي شود. سپس مفاهيم مختلف درباره ‏ارزش اقتصادي ارائه گردد و رابطه بين انواع مختلف ارزش مورد بحث قرار گيرد. پس از آن، ارزشيابي و ‏مباحث نظري و محدوديتهاي آن تحليل شود و مباني اندازه‌گيري در حسابداري كه با توجه به مفاهيم ‏اقتصادي مربوط به ارزش و ارزشيابي صورت مي‌گيرد، بررسي شود‏‎.‎
 • اختيار استفاده كنندگان قرار دهد. ارزش ذهني يك واحد تجاري بايد آن مقدار دارايي و بدهي داشته باشد كه امكان دستيابي به آن را به نرخ بازده مورد انتظار تضمين كند. در اين راستا، هر واحد تجاري براي رسيدن به اهداف خود بايد مقدار داراييهاي خود را تعيين و نحوه تامين مالي آن را نيز مشخص نمايد. به نظر ادواردز و بل واحد تجاري مي تواند كل ارزش دارايي خود را با افزايش بدهيها و حقوق صاحبان سهام افزايش دهد (مسئله تركيب) و در اين مورد بايد مشخص كند كه كل حقوق صاحبان سهام واحد تجاري (مسئله تامين مالي) چه مقدار
 • اد دارند كه هر مجموعه اي از پاسخها به اين مسائل، مستلزم ارائه يك طرح يا عمليات خاص به وسيله‡ مديريت است و هر طرح شامل الگويي براي خالص دريافتهاي نقدي مورد انتظار است. از اين الگو، مديريت يك ارزش ذهني براي هر طرح يا عمليات مي سازد. اگر چه نحوه اجراي اين طرح يا عمليات خود جاي بحث دارد ولي ادواردز و بل اعتقاد دارند كه انجام اين كار انكارناپذير است و هيچ مبناي اقتصادي ديگري براي ترجيح دادن يك تركيب داراييها به جاي تركيب ديگر وجود ندارد. اگر واحد تجاري قصد حداكثر كردن سود خود را دارد بايد تركي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تاريخچه حسابداري
حسابداري در جهان نزديك به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارك كشف شده‏‎ ‎حسابداري به ۳۶۰۰ ‏سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد
 • ، عمليات و معاملات آن از لحاظ ‏رعايت سياستهاي مقرر شده توسط مراجع تصميم‎ ‎گيرنده ( مانند مجمع عمومي) و رعايت قوانين و مقررات حاكم ‏بر فعاليت واحدهاي‎ ‎اقتصادي رسيدگي مي شود و كارايي مديريت واحد مورد رسيدگي از لحاظ چگونگي استفاده ‏از‎ ‎منابع موجودد و نحوه اجراي برنامه و عمليات ونتايج حاصل از ان سنجيده و گزارش مي‎ ‎شود. اين گونه ‏حسابرسي كه جنبه اخير آن حسابرسي مديريت ناميده مي شود عمدتا در مورد‎ ‎شركتهاي بزرگ كه منابع كلان و ‏حيطه فعاليت گسترده اي دارند و مديريت آن از مالكيت‎ ‎سرمايه جداست در پاس
 • ود را آغاز كرد و همچنين ادامه دارد ، مرجع كنوني استاندارد هاي حسابداري در امريكاست و تاييد كميسيون اوراق بهادار و بورس از استانداردهي تهيه شده توسط اين هيات ، به انها اعتبار و اقتدار بخشيد . با اين حال ، كميسيون اوراق بهادار و بورس ، دستور العملهايي اجرايي متعددي را در مورد حسابداري شركت هاي سهامي عام و شركت هايي كه در بورسهاي امريكا پذيرفته مي شوند ، صادر كرده است و مي كند . علاوه بر اين، انجمن حسابداري امريكا و انجمن ملي حسابداران امريكا نيز نشريات ارزنده اي درباره مباني نظري ، اصول و استاندار
 • اردهاي حسابداري در امريكا فراهم مي كند. ديگر كشور هاي صنعتي اروپا عمدتا از طريق وضع قوانين به سامان دادن اصول و روشهاي حسابداري پرداختند و در قوانين اغلب كشور هاي صنعتي اروپا رعايت اصول بنيادي حسابداري الزام اور ، فرم و محتواي گزارشهاي مالي ، مقرر ونحوه حسابداري برخي فعاليت هاي عمده ، تعيين گرديده است . از جمله در فرانسه اغلب اغلب اصول بنيادي حسابداري در قانون تجارت امده است و مقررات خاصي در مورد فهرست حسابها و گزارشهاي مالي وضع گرديده است كه شكل و محتوي صورتهاي مالي اساسي را تعيين مي كند و علا
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه ها ي قانون كار
بخشنامه حداقل حقوق سال 1387و1386 در اين قسمت براي اطلاع حسابداران ومديران محترم ارائه شده است
 • ي به نسبت مدت كاركردشان در سال 1386، ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره يك آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت. 3. براي تأمين كالاهاي موضوع بن كارگري در سال 1387 بابت هر كارگر (اعم از متأهل يا مجرد) ماهانه مبلغ 100.000 ريال توسط كارفرما بايستي اختصاص يابد كه نحوه پرداخت اين مبلغ مطابق روال سال گذشته (1386) خواهد بود. 4. ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند 1 و تبصره يك بند 2 در كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و هم چنين چگونگي ارتقاء طبقه شغل
 • ان و دانشجوياني كه در در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1387 به طور موقت در كارگاه اشتغال مي يابند نخواهد شد. 6. واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر دربين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند.                                                                                 سيد
 • زايش و برقراري مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند.                                                                                 سيد محمد جهرمي       دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخه 22/12/86 شورايعالي كار در مورد كارگران كارمزدي دائم و موقت   در اجراي بند 4 بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 وزير محترم كار و اموراجتماعي موضوع مصوبه مورخ 22/12/86 شورايعالي كار بدينوسيله نحوه اجراي بخشنامه مذكور را در مور
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ الزامات بودجه‌اي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44
باابلاغ اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، الزامات متفاوت‌ترين بودجه دولت در سال 88 كه در حال تهيه و تدوين است اعلام شد.
 • ، مشوق هاي مالي و غيرمالي پيش بيني شده كه ماهيت بودجه اي آن همانند مورد ذكر شده است. همچنين در ماده 25 نيز تخفيف هاي ديگري در نظر گرفته شده كه عبارتند از تخفيف در اصل قيمت سهام، كاهش سود فروش اقساطي و تمديد دوره فروش اقساطي. در اين رابطه پيشنهاد شده نحوه اجراي ماده 16 و ماده 25 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، به طور شفاف در لايحه بودجه و در قالب رديف هاي بودجه اي ارائه شود. توسعه بخش تعاون در ماده 9 قانون اصل 44 انواع حمايت ها و كمك ها براي تعاوني ها در نظر گرفته شده و طبق بند «ز&ra
 • ناي تدوين بودجه هاي سالانه معرفي مي كند و به عبارتي مجموعه اقداماتي كه در سند توسعه بخش تعاون براي رساندن سهم اين بخش به 25 درصد ارائه شده است بايد از طريق قانون بودجه سالانه تامين اعتبار شود كه دراين خصوص مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد داده هزينه هاي اجراي سند توسعه بخش تعاون ( كه در حال حاضر در دست تهيه است) در قانون بودجه 88 بايد مورد ملاحظه قرار گيرد. آموزش و تشويق كاركنان سازمان خصوصي سازي اين گزارش در ادامه آورده است : طبق تبصره 4 ماده 27 قانون اصل 44 قانون اساسي، دولت مجاز است براي آموز
 • يب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي، هر ساله يك رديف اعتبار در قانون بودجه منظور كند. اگرچه دولت براي در نظر گرفتن چنين رديفي مجاز است (نه مكلف)، ولي در صورت درج اين رديف نيازمند آيين نامه اي است كه به پيشنهاد هيات واگذاري و تصويب هيات عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تهيه مي شود. جبران ضرر و زيان مسوولان و مجريان امر واگذاري ماده 30 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم را تنفيذ كرده كه در بين مواد ياد شده، ماده 24 قانون برنامه سوم داراي بار ما
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و موارد مالياتي آن
مواردي از مواد قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387 مجلس محترم شوراي اسلامي كه در تاريخ 2/3/1387 نيز به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و متضمن احكام مالياتي جهت اطلاع و اجراء مفاد آن به شرح زير ابلاغ مي­گردد:
اخبار/ تعويق يك ساله نيازمند قانون است‎ ‎
سرمايه ،باران محمدي:شش روز ديگر تعويق دو ماهه اصناف در اجراي ماليات بر ارزش افزوده پايان مي يابد ‏اما دولت تاكنون برنامه اي براي مشخص كردن چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط اصناف ‏ارائه نكرده است. يك مقام آگاه در سازمان امور مالياتي در گفت وگو با «سرمايه» با اشاره به 18 آذرماه پايان ‏مهلت دو ماهه اصناف بر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: «دولت هنوز هيچ نوع راهكاري براي ‏اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اصناف ارائه نكرده است‎.» ‎
اخبار/ جزئيات كامل بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88
جزئيات كامل بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88 براساس مصوبه شوراي عالي كار و ابلاغيه وزير كار و امور اجتماعي منتشر شد.
 • ه عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار تحت عنوان كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار (بن كارگري) منظور و بابت هر كارگر (اعم از متاهل يا مجرد) ماهانه مبلغ 000/100 ريال از سوي كارفرمايان به آنان پرداخت شود. 4- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند 1 و تبصره يك بند 2 در كارگاههايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و هم چنين چگونگي ارتقاء طبقه شغلي به موجب دستورالعمل هاي اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت خواهد بود. 5- مقررات اي
 • ن و دانشجوياني كه در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1388 به طور موقت در كارگاه ها اشتغال مي يابند نخواهد شد. 6- واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و چس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند. دستورالعمل نحوه اجراي افزايش حقوق كارگران كارمزدي دائم و موقت همچنين در دستورالعمل ن
 • دائم و موقت كه با امضاي سرپرست اداره نظارت بر نظام هاي پرداخت خدمت وزارت كار و امور اجتماعي براي اجرا ابلاغ شده ، آمده است: در اجراي بند 4 بخشنامه شماره 139841 مورخ 27/12/87 وزير كار و اموراجتماعي موضوع مصوبه مورخ 27/12/87 شوراي عالي كار بدين وسيله نحوه اجراي بخشنامه مذكور را در مورد كارگران كارمزدي اعلام مي نمايد: 1- نحوه اعمال 5 درصد افزايش بند 1 بخشنامه نرخ هاي كارمزدي در سال 88 (به نسبت آخرين كارمزد در سال 87) در مورد كليه كارگران كارمزدي (اعم از موقت يا دائم) به ماخذ 5 درصد افزايش مي ياب
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل يازدهم و دوازدهم قانون خدمات مديريت كشوري- ارزيابي عملكردو تكاليف كارمندان
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند. ماده 82- سازمان مؤظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرايي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احكام اين قانون را براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ماده 83- سازمان مؤظف است هر ساله براساس شاخصهاي بين المللي و گزارشهاي دريافتي از دستگاههاي ذي
 • يشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه هاي توسعه استفاده نمايد. فصل دوازدهم - حقوق و تكاليف كارمندان ماده 84- كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است. تبصره 1- كارمندان دستگاههاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداكثر سه سال از مرخصي
 • اعات تدريس معلمان و اعضاي هيئت علمي از ساعات مؤظف، در طرحهاي طبقه بندي مشاغل ذي ربط تعيين خواهد شد. تبصره 1- كارمندان مي توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر 11 ساعت) تقليل دهند. ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد. تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مي توانند در موارد خاص با موافقت هيئت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب دي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ علايم انبساط در سياست پولي سال آينده
اعلام غير رسمي‌مفاد بسته پولي سال آينده كه نقشه راه بانك‌ها و موسسات اعتباري فعال در بازار پول كشور محسوب مي‌شود، از سياست انبساطي بانك مركزي در سال 89خبر مي‌دهد. به‌گفته حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي، نرخ موثر سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها درسال آينده تا 2 درصد كاهش مي‌يابد
 • 30 درصد براي بانك هاي تجاري، كاهش موثر به حد 2 درصد اين ابزار قانوني حكايت از سياست كاملا انبساطي دولت و بانك مركزي در سال آينده دارد كه به رشد بيشتر نقدينگي خواهد انجاميد. معاون اقتصادي بانك مركزي تورم سال 88 را بين 5/10 تا 11درصد پيش بيني كرد و نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را در ايجاد يا جلوگيري از فشارهاي تورمي موثر دانست. حسين قضاوي در گفت وگو با ايسنا، درباره پيش بيني بانك مركزي از رقم نرخ تورم در پايان امسال گفت: در ديماه شاهد تورم 2/12 درصدي بوديم و در بهمن ماه اين رقم به
 • 5/10 تا 11 درصد داشته باشيم. وي درباره ميزان تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه ها در سال آينده گفت: بانك مركزي نظرات كارشناسي خود را با توجه به سناريوهاي قيمتي مختلف به كارگروه تحول اقتصادي اعلام كرده است. معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: نحوه اجراي سياست هدفمند كردن يارانه ها و چگونگي پوشش اقشار آسيب پذير و بنگاه هايي كه در كوتاه مدت از اجراي اين قانون به دليل افزايش هزينه هاي توليد آسيب مي بيند، نقش زيادي در بروز يا جلوگيري از فشارهاي تورمي دارد. قضاوي ادامه داد: بنابراين اجرا بسيار مه
 • به افزايش مدت زمان شان، تعديلاتي در نرخ سود را اعمال كند. يعني بر اساس طول مدت زمان عقود مبادله اي، تفاوتي در نرخ ها به وجود بيايد، چون تاكنون درباره عقود مبادله اي صرف نظر از مدت زمان، صرفا يك نرخ سود وجود داشته است. قضاوي گفت: اين بسته همچنين به نحوه مديريت وجوه اداره شده منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها كه احيانا دولت در اختيار نظام بانكي قرار مي دهد تا به بنگاه ها بدهند، مي پردازد. برآورد اكونوميست از نرخ تورم امسال جديدترين گزارش اكونوميست در سال جاري ميلادي نيز نشان مي دهد كه نرخ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ گزارش حسابرسي مالياتي وقانونمداري
رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور در سال گذشته طي بخشنامه شماره 72824/200 مورخ 13/11/1388 ضوابط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تعيين و اعلام كرده است.
 • حسابداران رسمي و اعضاي آن با ادارات امور مالياتي ، برداشت ها و تفسيرهاي نادرست ادارات امور مالياتي و حسابداران رسمي جلوگيري نموده و كمك شاياني در جهت تقويت، حفظ منزلت و جايگاه حرفه حسابرسي در كشور خواهد بود. ليكن صدور بخشنامه هاي مالياتي در خصوص نحوه اجراي ماده 272 ق.م.م (همانند بخشنامه هاي اشاره شده در صدر اين نوشته) كه بعضا مغاير با مفاد تبصره يك ماده 272 ق.م.م و يا مفاد آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمي بوده و شرايط ديگري را نيز علاوه بر شرايط قانوني مندرج در
 • نامه هاي اشاره شده در صدر اين نوشته) كه بعضا مغاير با مفاد تبصره يك ماده 272 ق.م.م و يا مفاد آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمي بوده و شرايط ديگري را نيز علاوه بر شرايط قانوني مندرج در تبصره يك ماده 272 ق.م.م و آيين نامه اجرايي مذكور براي پذيرش گزارشات حسابرسي مالياتي احصاء مي نمايد، عدم عنايت سازمان امور مالياتي به ابزارها و روش هاي مندرج در قانون براي اجراي صحيح ماده 272 ق.م.م را به ذهن متبادر نموده و به نظر مي رسد سازمان امور مالياتي كشور به جاي پيمودن مسير قانوني
 • نمايد، عدم عنايت سازمان امور مالياتي به ابزارها و روش هاي مندرج در قانون براي اجراي صحيح ماده 272 ق.م.م را به ذهن متبادر نموده و به نظر مي رسد سازمان امور مالياتي كشور به جاي پيمودن مسير قانوني با اتخاذ تمهيداتي غيرمستقيم، نارضايتي خود را از چگونگي اجراي ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم (تهيه گزارشات حسابرسي توسط حسابداران رسمي) يا اصل ماده (تشخيص درآمد مشمول ماليات خارج از سازمان امور مالياتي) ابراز مي دارد. نتيجه گيري حق نظارت بر اجراي صحيح ماده 272 ق.م.م ، در تهيه گزارشات حسابرسي مالياتي
 • طبقه بندي اطلاعاتارزش, مفاهيم ارزش, ارزش بازار, ارزش بازيافتني, ارزش جايگزيني, ارزش اقتصادي, ارزش خريد وفروش, ارزش تاريخي, بهاي تاريخي, تاريخچه حسابداري, تاريخچه حسابداري, بخشنامه حداقل حقوق, قانون كار, حداقل حقوق, الزامات بودجه‌اي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44, بودجه سال 88, سياست‌هاي كلي اصل 44, تخفيف‌هاي مالياتي, قانون برنامه چهارم توسعه, تنظيم بودجه سالانه, درآمد مشمول ماليات شركت‌هاي تعاوني, سود علي‌الحساب, قانون تجارت , قانون بازار اوراق بهادار, زيان انباشته, بهره مالكانه, خط اعتباري جهت تامين مالي , تملك‌ دارايي سرمايه‌اي, قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن, موارد مالياتي قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن, ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه, مشمول ماليات, ماخذ ارزش معاملاتي , تعليق قانون ماليات بر ارزش افزوده, اصناف, ماليات اصناف, ماليات بر ارزش افزوده اصناف, حداقل حقوق ومزايا سال 1388, جزئيات كامل بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88, مصوبه شوراي عالي كار و ابلاغيه وزير كار, حداقل مزد 88, ماده 41 قانون كار, حداقل مزد روزانه, پايه سنواتي, نظام هاي جبران خدمت, بن كارگري وحق اولاد, كارگران قرارداد موقت ودائم, قانون مديريت خدمات كشوري , سياست پولي سال 89, بانك, سپرده‌هاي بانكي, سپرده قانوني, قانون يارانه‌ها, بانك مركزي, ذخيره‌هاي قانوني, حسابرس و بازرس قانوني, حسابرس , بازرس قانوني, مجمع عمومي عادي, صاحبان سهام, گزارش حسابرسي مالياتي, موسسات حسابرسي, عضو جامعه حسابداران رسمي, حسابداران رسمي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .