جستجو در پورتال

مقاله درباره اصالت سودمندی در مکتب حقوقی نئوکلاسیک

اخبار/ مقررات شدیدتر برای اکچوئری


شورای گزارشگری مالی (FRC) با انتشار دو مقاله خواهان مقررات شدیدتر برای موسسه های اکچوئری فعال در زمینه بیمه عمر، بازنشستگی و بیمه عمومی شده است.

مقالات/ باز تولید طرح تعدیل اقتصادی


سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خاستگاه نظری سیاست‌های اقتصادی دولت نوشت: در روزهای اخیر، اصرار دولت به اجرای سریع هدفمند کردن یارانه‌ها و شباهت عجیب این اصرار با الگوهای اجماع واشنگتنی و مکتب نئوکلاسیک اقتصاد، توجه محافل اقتصادی را به خود جلب کرده است.
 • 1389-01-26 نویسنده: سایت الف مترجم: چکیده: سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خاستگاه نظری سیاست‌های اقتصادی دولت نوشت: در روزهای اخیر، اصرار دولت به اجرای سریع هدفمند کردن یارانه‌ها و شباهت عجیب این اصرار با الگوهای اجماع واشنگتنی و مکتب نئوکلاسیک اقتصاد، توجه محافل اقتصادی را به خود جلب کرده است.
 • توصیه های بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه نیز قرار می گرفتند، ریشه در الگوی فکری و پارادایم نئوکلاسیک داشته و دارند. اصول و شالوده اعتقادی نئوکلاسیک ها عبارتند از: 1 - آزادی فردی به عنوان اساسی ترین اصل مکاتب لیبرالیستی، 2 - فردگرایی به معنای اصالت منافع فرد و تامین منافع جامعه از طریق تامین منافع افراد، 3 - اومانیسم به معنی جدایی مکتب از علم و اصالت و کفایت عقل و تجربه بشری برای شناخت راه صحیح سعادت، 4 - دست نامرئی آدام اسمیت (بنیانگذار مکتب کلاسیک) به معنی تعدیل قیمت ها و نظام توزیع
 • است. نئوکلاسیک ها از ابزارهای ریاضی به ویژه حداکثرسازی سود و مطلوبیت و نیز تحلیل عرضه و تقاضا زیاد استفاده می کنند به همین دلیل «ابزارگرا» و نیز «حداکثر کننده یا بیشینه ساز» نیز نامیده می شوند. مهم ترین توصیه ها و رویکردهای مکتب نئوکلاسیک به طور خلاصه عبارتند از: 1 - حداقل سازی دخالت دولت در بازار و سپردن مساله تخصیص منابع به ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار آزاد. 2 - حذف و به حداقل رساندن یارانه ها، تعرفه ها و حمایت های دولتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی. ال
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ مفهوم سود در گزارشگری مالی


از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم تحقق سود، نتیجة فعالیت حسابداری رابیان می‌کندولی به عنوان معیار اساسی اندازه‌گیری، ‌همچنان مورد تردید قرار دارد. بر مبنای مفروضات بازارکارای سرمایه، تحقیقات تجربی مؤید این مطلب هستند که سود حسابداری دارای محتوی اطلاعاتی می‌باشد
 • ین هدف گزارشگری مالی « تهیه آن گونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود و اجزاء تشکیل دهندة آن فراهم شده وعملکرد واحد تجاری را نشان میدهد».(هندرکسون ، 1982) در مورد اندازه گیری سود، نظریه ها و مکاتب گوناگونی به شرح زیر وجود دارد: 2-7-1 مکتب کلاسیک ها : مشخصة این مکتب، پذیرش و اندازه گیری پولی و اصل بهای تمام شدة تاریخی می باشد. منظور کلاسیک ها از سود، سود حسابداری برمبنای بهای تمام شده است. 2-7-2 مکتب نئوکلاسیک ها : مهمترین ویژگی این مکتب پذیرش واحد اندازه گیری پول تعدیل شده بر
 • و اندازه گیری پولی و اصل بهای تمام شدة تاریخی می باشد. منظور کلاسیک ها از سود، سود حسابداری برمبنای بهای تمام شده است. 2-7-2 مکتب نئوکلاسیک ها : مهمترین ویژگی این مکتب پذیرش واحد اندازه گیری پول تعدیل شده براساس سطح عمومی قیمت ها می باشد. منظور نئوکلاسیک ها از سود حسابداری، « سود حسابداری تعدیل شده براساس سطح عمومی قیمت ها» می باشد. 2-7-3 مکتب رادیکالها : استفاده از ارزش های جاری، مشخصه این گروه می باشد. البته این مکتب به دو شاخه تقسیم میشود در شکل اول این مکتب که « ح
 • شکل اول این مکتب که « حسابداری بر مبنای ارزش های جاری » خوانده می شود صورتهای مالی بر اساس ارزش های جاری تعدیل نشده و براساس سطح عمومی قیمت ها تهیه می شوند و منظور این گروه از سود حسابداری «سودجاری» می باشد. در شکل دوم این مکتب، صورتهای مالی براساس ارزش های جاری تعدیل شده و بر اساس سطح عمومی قیمت ها تهیه می شوند و حسابداری بر مبنای ارزش جاری تعدیل شده و براساس سطح عمومی قیمت ها نامیده میشود. منظور این گروه از سود حسابداری، « سود تعدیل شده» می باشد، چون سود
 • طبقه بندی اطلاعات

مشخصات کاربر/ صنایع غذایی اصالت (سهامی خاص)


صنایع غذایی اصالت (سهامی خاص)
 • صنایع غذایی اصالت (سهامی خاص)

مشاوره/ سلام خسته نباشید درمورد اثبات ریاضی عمومی تعادل والراس یا مارشال مطلبی دارید؟


مشاوره/ سلام خسته نباشید من میخوام یه مقاله بنویسم امانممی دونم ازکجاشروع کنم میخواستم که شمامنوراهنمایی کنید مقاله ام در مورد مالیات ارزش افزوده است


سلام خسته نباشید من میخوام یه مقاله بنویسم امانممی دونم ازکجاشروع کنم میخواستم که شمامنوراهنمایی کنید مقاله ام در مورد مالیات ارزش افزوده است

مقالات/ آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری(MIGA) و پرژه‌های تضمین شده جمهوری اسلامی ایران


مقاله آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری(MIGA) و پرژه‌های تضمین شده جمهوری اسلامی ایران در مجله پژوهشهای حقوقی« شهر دانش» ( دارای درجه علمی - ترویجی و نمایه در ISC (.
 • برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ انتشار: نویسنده: سعید ربیعی مجد مترجم: چکیده: مقاله آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری(MIGA) و پرژه‌های تضمین شده جمهوری اسلامی ایران در مجله پژوهشهای حقوقی« شهر دانش» ( دارای درجه علمی - ترویجی و نمایه در ISC (.
 • جه علمی - ترویجی و نمایه در ISC (. مقاله آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری(MIGA) و پرژه‌های تضمین شده جمهوری اسلامی ایران در مجله پژوهشهای حقوقی« شهر دانش» ( دارای درجه علمی - ترویجی و نمایه در ISC (.
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ فایده‌گرایی، دستاوردها و خسران‌ها


شاید بهترین مرجع برای خوانندگان فارسی‌زبان درباره «فایده‌گرایی»، کتاب جان استوارت میل با همین عنوان باشد که توسط دکتر مرتضی مردیها ترجمه شده است.
 • رتضی مردیها ترجمه شده است. فایده‌گرایی، دستاوردها و خسران‌ها شاید بهترین مرجع برای خوانندگان فارسی‌زبان درباره «فایده‌گرایی»، کتاب جان استوارت میل با همین عنوان باشد که توسط دکتر مرتضی مردیها ترجمه شده است. در این مقاله فارغ از تعریف دقیق این مکتب و ابعاد مختلف آن، که خوانندگان برای دریافت آنها می‌توانند به کتاب مورد اشاره مراجعه کنند، راقم وجوه تاثیر گذار مثبت و منفی این مکتب را از دیدی لیبرالیستی مورد توجه قرار داده است. اخلاق بر مدار واقعیات انسانی بدون
 • ری‌ها و آزمون‌ها در جهت نقد آن کوشیده، اما می‌توان ادعا کرد که نتوانسته فروض آلترناتیو خود را به صورتی فراگیر جایگزین فرض عقلانیت کند. از این منظر بیشینه سازی مطلوبیت هنوز اصل بدیهی تئوری‌های مختلف اقتصادی است. در فلسفه اخلاق با گسترش این اصل بدیهی، مکتب فایده‌گرایی رخ نموده است و جالب توجه آنکه بالندگی این مکتب اخلاقی در همان دوره‌ای بسط یافته که در اقتصاد، نئوکلاسیک‌ها بیش از پیش بر فرض انسان عقلایی تاکید می‌کردند؛ یعنی قرن 19. توصیه‌های بازار محور آن دوره، ای بسا نیازمند پشتوانه اخلاقی بود که
 • جالب توجه آنکه بالندگی این مکتب اخلاقی در همان دوره‌ای بسط یافته که در اقتصاد، نئوکلاسیک‌ها بیش از پیش بر فرض انسان عقلایی تاکید می‌کردند؛ یعنی قرن 19. توصیه‌های بازار محور آن دوره، ای بسا نیازمند پشتوانه اخلاقی بود که می‌شد در میان گفتار پیروان این مکتب چون بنتام و میل پیدا کرد. آنچه مکاتب اخلاقی جایگزین فایده‌گرایی بر آن تاکید داشتند، تاکید بر وجوه غیر‌مادی وجود آدمی به عنوان محور اخلاقیات بوده است. هیچ گاه غرایز انسانی منشا یک مکتب اخلاقی نبوده است، لیک فایده‌گرایی با پذیرش واقعیت ذاتی انسان
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام میخواستم ببینم چطور میشه مقاله نوشت ؟ازکجا باید شروع کرد؟چطور مقالهisiبنویسیم؟


با سلام میخواستم ببینم چطور میشه مقاله نوشت ؟ازکجا باید شروع کرد؟چطور مقالهisiبنویسیم؟
 • پرسش و پاسخ با سلام میخواستم ببینم چطور میشه مقاله نوشت ؟ازکجا باید شروع کرد؟چطور مقالهisiبنویسیم؟  ؟ با سلام دوست عزیز با تمرین و استفاده  از تجارب اساتید رشته مربوطه به  راحتی می توان مقالات علمی معتبر نوشت.جهت آشنایی با شیوه نگارش مقالات ISI و همچنین آموزش های مربوطه به لینک زیر مراجعه فرمایید.که در آنجا می توانید فایل ارائه بسته کامل شیوه نگارش مقالات علمی-دانشگاهی (ISI، علمی-پژوهشی و علمی-ترویج
 • آنجا می توانید فایل ارائه بسته کامل شیوه نگارش مقالات علمی-دانشگاهی (ISI، علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی)را دانلود کنید.لینک مربوطه:http://www.modir.ir/News/6297.aspx قابل ذکر است که این فایل این فایل در 4 بخش کلی زیر ارائه می گردد: بخش1: کلیات نگارش مقاله علمی : (شامل مقدمه - اصول مقاله نویسی- ملاک‏های محتوایی مقاله- نکات کلیدی برای نگارش علمی- ساختار کلی مقاله - مراحل مقدماتی گزارش پژوهشی- ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی- ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی- ارجاع در منابع- آیین نگارش- قواعد
 • ه نویسی- ملاک‏های محتوایی مقاله- نکات کلیدی برای نگارش علمی- ساختار کلی مقاله - مراحل مقدماتی گزارش پژوهشی- ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی- ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی- ارجاع در منابع- آیین نگارش- قواعد املایی برخی واژه‏ها ) بخش 2: نگارش مقاله ISI : (شامل ارجاع به خود- معیار اصلی ورود مجلات به نمایه های سه گانه ISI - ISC - ISI بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم؟- ارزیابی مقاله ISI- ساختار کلی مقاله ISI- شیوه نگارش منابع) بخش 3: نگارش مقاله علمی-پژوهشی: (شامل مقدمه- مقاله علمی پژوهشی-
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ مقاله در مورد سر فصل پول وارز

شورای گزارشگری مالی, اکچوئری, شورای گزارشگری مالی (FRC), موسسه اکچوئری, بیمه عمر, بازنشستگی و بیمه عمومی, سیاست‌های اقتصادی دولت, طرح تعدیل اقتصادی, مکتب نئوکلاسیک اقتصاد, مکتب کلاسیک اقتصاد, مکاتب لیبرالیستی, دست نامرئی آدام اسمیت, آدام اسمیت, مفهوم سود, گزارشگری مالی , بهای تمام شده , کلاسیک ها, نئوکلاسیک ها, رادیکالها, سود تعدیل شده, سودجاری, بازارکارا, صنایع غذایی اصالت (سهامی خاص), سلام خسته نباشید درمورد اثبات ریاضی عمومی تعادل والراس یا مارشال مطلبی دارید؟, سلام خسته نباشید من میخوام یه مقاله بنویسم امانمی دونم ازکجاشروع کنم میخواستم که شمامنوراهنمایی کنید مقاله ام در مورد مالیات ارزش افزوده است , آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری(MIGA) و پرژه‌های تضمین شده جمهوری اسلامی ایران, فایده‌گرایی، دستاوردها و خسران‌ها, با سلام میخواستم ببینم چطور میشه مقاله نوشت ؟ازکجا باید شروع کرد؟چطور مقالهisiبنویسیم؟


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1