جستجو در پورتال

مشاوره/ حالا تكليف شركتهايي كه از بابت بند10و11متحمل هزينه برگشتي وپرداخت ماليات اضافه شده اند تا تاريخ89/12/09چه ميشود؟؟
 • پرسش و پاسخ حالا تكليف شركتهايي كه از بابت بند10و11متحمل هزينه برگشتي وپرداخت ماليات اضافه شده اند تا تاريخ89/12/09چه ميشود؟؟  ؟ با سلام اين رو كه قانون عطف به ماسبق نمي شود حتما شنيده ايد .در زماني كه پاي سازمان امور مالياتي در ميان باشد وقرار باشد مالياتي (ولو به زور) بگيرد قوانين وبخشنامه هاي جديد صرفا در مورد آينده ترتيب اثر داده مي شود وبه گذشته بر نمي گردد.اما در برخي كشورها قانون عطف به ماسبق مي گردد
 • سازمان امور مالياتي در ميان باشد وقرار باشد مالياتي (ولو به زور) بگيرد قوانين وبخشنامه هاي جديد صرفا در مورد آينده ترتيب اثر داده مي شود وبه گذشته بر نمي گردد.اما در برخي كشورها قانون عطف به ماسبق مي گردد ازجمله كانادا.بديهي است در همه موارد عطف به ماسبق نشدن عادلانه نيست وحقوق موديان مالياتي را پايمال مي كند.در حقيقت بايد از سازمان امور مالياتي پرسيد چگونه اجازه صدور بخشنامه هاي غير كارشناسي شده را به خود مي دهد وبعد موديان را دچار درد سر مي كند.حجم بخشنامه هاي مالايت صادره طي سالهاي 1381 تا ك
مقالات/ راهكارهايي براي كاهش آثار زيان نوسانات ارزي بر فعالان اقتصادي
مشكلات نوسانات ارزي و افزايش نرخ برابري ارز (و كاهش ارزش واحد پول كشور) موجب ضرر و زيان فعالان اقتصادي در سال 1391 و افزايش هزينه زندگي مردم شده است. مردم به خوبي از محدوديت تحميلي بيروني بر تامين ارز در ايران اطلاع دارند و آمادگي‌پذيرش هرگونه آثار آن را در حد معقول و منطقي دارند.
 • 1391سازمان امور مالياتي مرتبط با موضوع الزام شرط جديد انتقال وجوه صادراتي به داخل كشور براي استفاده صادر‌كنندگان از معافيت مالياتي صادرات آن هم براي مواردي كه كليه امور صادرات آن قبل از تاريخ بخشنامه انجام شده است. به اصل مهم «قانون مصوب عطف به ماسبق نمي‌شود توجه كنند (زيرا در ماده 141 ق.م.م و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه هيچگونه پيش‌بيني‌اي براي چنين شرطي نشده است). ضمنا در اين خصوص توجه مسوولان محترم را به اين نكته جلب مي‌كند كه از نيمه اول سال 1390 محدوديت
 • را مد نظر داشته باشد. توجه شود كه فعالان اقتصادي با اطمينان به قانون و مقررات بانك مركزي اقدام به تعهد خريد كالا و خدمات در مقابل فروشندگان كرده و همچنين تعهدات با خريداران را تقبل مي‌كنند. ب) ويژگي هر قانون و ضمانت اجرايي آن «عطف به ماسبق نشدن قانون» است كه همين اصل بر مقررات و بخشنامه همان قانون حاكميت دارد. وضع محدوديت در بازپرداخت اقساط تسهيلات از محل صندوق ذخيره ارزي كه در سال‌هاي قبل براي خريد تجهيزات و دارايي ثابت با ارز رسمي (آن هم در شرايط وجود ارز رسمي نوع دو
 • انك مركزي آن را اعلام مي‌كند به بانك‌ها بفروشند و بانك‌ها هم مجاز شده‌اند با درصدي كارمزد آن را به متقاضيان بفروشند اما از اجرا شدن اين مصوبه هم اطلاعي در دست نيست. توجه مسوولان محترم بانك مركزي را به اصل «عطف به ماسبق نشدن قانون» در خصوص ايفاي تعهد در مقابل وجوه مزبور جلب مي‌كنم. 5- توصيه به سازمان بورس: الف) آثار مالي اين زيان بر قيمت سهام شركت‌ها و شاخص بورس را مورد توجه قرار دهند. توجه بفرماييد كه در شرايط فعلي، همانطور كه مسوولان محتر
مقالات/ بدهي مالياتي مديران سهامدار
اصلاحيه مورخ 27 بهمن‌ماه 1380 در شرايطي تدوين شد كه قرار بود برخي موانع مالياتي كسب و كار در ايران در اين اصلاحيه مرتفع شود. از جمله آنكه سازمان امور مالياتي وفق مقررات ماده 198 قانون ماليات‌هاي مستقيم قبل از اصلاحيه در زمان پرداخت نشدن ماليات قطعي شده بنگاه‌هاي اقتصادي، اقدام به توقيف «مديران سهامدار» و يا «سهامداران مدير» شركت‌ها و همچنين ممنوع‌الخروج كردن آنها وفق ماده 212 قانون ماليات‌ها كند.
 • قالب ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه جاي داد كه با ابلاغ و اجراي اين قانون از اول فروردين‌ماه 1390، سازمان امور مالياتي، بار ديگر اختيار توقيف اموال «مديران سهام‌دار» يا «سهامداران مدير» بنگاه‌هاي اقتصادي را به‌دست گرفته است. از آنجا كه هيچ قانوني عطف به ماسبق نمي‌شود مگر به موجب خود قانون و با توجه به اينكه اجراي قانون برنامه پنجم توسعه از اول فروردين ماه 1390 نافذ خواهد بود، بنابراين طبيعي است كه اجراي ماده 122 قانون مالياتي نيز ناظر به اظهارنامه‌هاي مالياتي خواهد بود كه از اول فروردين ماه 1
 • ادارات مالياتي بر اين عقيده هستند كه به‌رغم اجراي ماده يادشده از اول فروردين ماه 1390 چنانچه هر پرونده مالياتي حتي اگر مربوط به سنوات قبل از اول فروردين ماه 1390 باشد كه از اين تاريخ در محدوده رسيدگي قرار گيرد مي‌تواند مشمول حكم ماده 122 قرار گيرد. يعني چنانچه فرآيند رسيدگي يك پرونده مالياتي از سال 1386 تاكنون ادامه داشته باشد مي‌تواند مشمول ماده 122 قانون برنامه توسعه شود! با عنايت به جمع ماده‌هاي يادشده بالا مي‌توان نتيجه گرفت: از تاريخ اول فروردين ماه 1381 بنا به مفاد ماده (198) قانون مالي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ سازمان امور مالياتي به قانون تمكين كند
خبرگزاري فارس:سازمان امور مالياتي بايد به قانون تمكين كرده و از تفاسيري كه از صلاحيت دستگاه اجرايي مانند اين سازمان خارج است خودداري كند.
 • ديم را در قالب ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه جاي داد كه با ابلاغ و اجراي اين قانون از اول فروردين90 سازمان امور مالياتي مجدداًٌ اختيار توقيف اموال "مديران سهام‌دار " يا "سهامداران مدير " بنگاه‌هاي اقتصادي را بدست گرفته است. از آنجا كه هيچ قانوني عطف به ماسبق نمي‌شود مگر به موجب خود قانون و با توجه به اينكه اجراي قانون برنامه پنجم توسعه از اول فروردين90 نافذ خواهد بود لذا طبيعي است كه اجراي ماده 122 قانون مالياتي مستقيم ناظربه اظهارنامه‌هاي مالياتي خواهد بود كه از اول سال جاري تسليم مي‌گردد و
 • گردند. درحاليكه برخي ادارات مالياتي بر اين عقيده هستند كه عليرغم اجراي ماده مذكور از 1اول سال جاري چنانچه هر پرونده مالياتي حتي اگر مربوط به سنوات قبل از اين تاريخ باشد كه از اول سال در محدوده رسيدگي قرار گيرد مي‌تواند مشمول حكم ماده 122 قرار گيرد. يعني چنانچه فرآيند رسيدگي يك پرونده مالياتي از سال 1386 تاكنون ادامه داشته باشد مي‌تواند مشمول ماده 122 قانون برنامه توسعه گردد! با عنايت به جمع مباحث فوق مي‌توان نتيجه گرفت از اول فروردين 81 بنا به مفاد ماده 198قانون ماليات‌هاي مستقيم نمي‌توان اموا
اخبار/ خبر خوش ارزي به فعالان اقتصادي
دولت با محوريت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است دوره بازپرداخت تسهيلات صندوق ذخيره ارزي كه با نرخ ارز مرجع 900 تا 1226 توماني دريافت كرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مركز مبادلات بازپرداخت كنند، را دو برابر كند.
 • مي‌نالند. آنان مي‌گويند: نوسانات بازپرداخت اين تسهيلات ارزي از دلاري 900 تا 1226 تومان به دريافت كنندگان تحميل شده كه آن را قبول كرده‌اند، ليكن اكنون بانك مركزي طي بخشنامه‌اي، مانده مطالبات صندوق ذخيره ارزي را از اين شركتها، عطف به ماسبق نموده و از تاريخ افتتاح اتاق مبادله به نرخ دلار اتاق درخواست مي‌نمايد كه توليدكنندگان از عهده بازپرداخت اين تغيير قيمت برنمي‌آيند. حال از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر مي‌رسد اين وزارتخانه در تلاش است دوبرابر شدن دوره
 • ان از عهده بازپرداخت اين تغيير قيمت برنمي‌آيند. حال از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر مي‌رسد اين وزارتخانه در تلاش است دوبرابر شدن دوره بازپرداخت تسهيلات ارزي از محل صندوق ذخيره ارزي را به دولت با محوريت كميته پنج نفره ارزي پيشنهاد كند، يعني اگر تسهيلات ارزي از اين محل پنج ساله بوده، پس از نهايي شدن اين تصميم، اين دوره 10 ساله خواهد شد. اگرچه هنوز دولت به طور رسمي اين مصوبه را تصويب نكرده است ولي به احتمال زياد و به منظور حمايت از توليدكنندگان، آن را با محوريت كميته پنج نفره ار
 • اي ارزي به بدهي هاي ارزي آن ها بزرگتر از يك است. در اين حالت با افزايش نرخ ارز سود ويژه واحدهاي مزبور نه تنها كاهش نيافته، بلكه افزايش يافته است. از اين رو، مشكلي بابت بازپرداخت تسهيلات ندارند. گروه دوم بنگاههاي توليدي هستند كه كسري ارزي دارند، يعني منابع ارزي آنها در حدي نيست كه بتوانند در سررسيدهاي مقرر نسبت به بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي خود اقدام كنند و بايد به سراغ منابع ارزي ديگري  غير از منابع خود بروند. به عبارت ديگر، نسبت دارايي هاي ارزي به بدهي هاي ارزي آنها كوچكتر از
مشاوره/ با سلام معني دو واژه satisfy the obligation و due care چي ميشه؟ با تشكر
 • پرسش و پاسخ با سلام معني دو واژه satisfy the obligation و due care چي ميشه؟ با تشكر ؟ با سلام به نظر اين كلمات مربوط به يك متن حسابرسي است. 1-due care به معني مراقبت حرفه اي است يعني استانداردي كه در هر شرايطي بايستي قانونا توسط فرددر اعمال وظايف قانوني خود اعمال كند. 2-به معني به انجام رساندن درست وصحيح تعهدات قانوني ويا به مفهومي اجراي درست استانداردهاي حرفه اي 27/9/88
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تبعيض مالياتي منتفي است
دنياي اقتصاد- علي عسكري، رييس سازمان امور مالياتي در واكنشي جديد به خواسته‌هاي مالياتي صنف طلا و جواهر اعلام كرد كه تبعيض مالياتي منتفي است و دولت بر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصر است.
 • /4 ساعت طول كشيد مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي خواستار طرح مشكلات فني و خاص از سوي طلافروشان شدند، اما در تمام اين مدت مشكل فني از سوي آنها اعلام نشد. به گزارش ايرنا، وي احتمال كاهش ميزان مشتريان ، كم شدن سود طلافروشان در مبادلات و نگراني از عطف به ماسبق شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده را از دغدغه ها و نگراني هاي مطرح شده از سوي صنف طلا و جواهر در اين نشست بيان كرد و افزود: هيچ كدام از مشكلات اعلامي آنان معضل فني نيست؛ زيرا مشتريان صنف طلافروش همراه با نوسانات نرخ طلا مواجهند و قانون نيز
 • اسبق شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده را از دغدغه ها و نگراني هاي مطرح شده از سوي صنف طلا و جواهر در اين نشست بيان كرد و افزود: هيچ كدام از مشكلات اعلامي آنان معضل فني نيست؛ زيرا مشتريان صنف طلافروش همراه با نوسانات نرخ طلا مواجهند و قانون نيز عطف به ماسبق نمي شود. پاريزي تصريح كرد: پس از برگزاري اين جلسه حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي به منظور افزايش همكاري با اصناف وعده تعديل ضرايب مالياتي را كه در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي است، به آنها داد و بر اجراي آن تاكيد كرد. عدم استقبال از ج
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام من 10 سال است كه در سازمان صدا و سيما مشغول كار هستم ولي تا امروز بيمه اي براي من پرداخت نشده است. طي اين 10 سال قرادادهايي تحت عنوان پروژه اي داشته ام. در تمام قراردادها نيز 8 ساعت كار در روز تعيين شده است و حقوق ماهانه نيز به حساب بانكي من واريز مي شده است. از ابتداي سال 90 ديگر قراردادي با ما امضاء نكرده و حقوق را صرفا به حساب بانكي واريز مي كنند. (عنوان جديدي نيز كه در دفاتر ثبت مالي اداره براي نوع رابطه من تعيين كرده اند حق الجلسه اي است.) وضعيت استخدامي ما هم نامعلوم است و چند بار نيز گفته اند شما نيروي سازمان نيستيد و سازمان مسئوليتي در قبال استخدام شما ندارد. آيا من مي توانم مطابه حقي از اين سازمان داشته باشم؟ آيا مي توانم خسارتي بابت اين 10 سال از سازمان دريافت كنم؟ با تشكر علي
با سلام من 10 سال است كه در سازمان صدا و سيما مشغول كار هستم ولي تا امروز بيمه اي براي من پرداخت نشده است. طي اين 10 سال قرادادهايي تحت عنوان پروژه اي داشته ام. در تمام قراردادها نيز 8 ساعت كار در روز تعيين شده است و حقوق ماهانه نيز به حساب بانكي من واريز مي شده است. از ابتداي سال 90 ديگر قراردادي با ما امضاء نكرده و حقوق را صرفا به حساب بانكي واريز مي كنند. (عنوان جديدي نيز كه در دفاتر ثبت مالي اداره براي نوع رابطه من تعيين كرده اند حق الجلسه اي است.) وضعيت استخدامي ما هم نامعلوم است و چند بار نيز گفته اند شما نيروي سازمان نيستيد و سازمان مسئوليتي در قبال استخدام شما ندارد. آيا من مي توانم مطابه حقي از اين سازمان داشته باشم؟ آيا مي توانم خسارتي بابت اين 10 سال از سازمان دريافت كنم؟ با تشكر علي
 • ري جذب كرده اند شما بهتر است رونوشت كليه مدارك مربوط به قرارداد ها، واريز حقوق و ديگر دريافتي هاي خود را به كارشناس بيمه در تامين اجتماعي و همچنين كارشناس اداره كار(مشاور) ارائه دهيد. آنها بقيه مراحل كار را به شما خواهند گفت. با توجه به اينكه قوانين عطف به ماسبق نمي شوند. شما مي توانيد از شرايط و ضوابط هردوره كه به شما مربوط مي شده است استفاده كنيد متشكرم سيف البته قرار شده است امسال ما را به صورت پيماني استخدام كنند ليكن سنوات گذشته جزو سابقه كاري و نيز بيمه ما حساب نخواهد شد. تنها گفته شده
مشاوره/ سلام وخسته نباشيد خدمت شما من امسال براي اولين سال است كه ميخواهم اظهار نامه مالياتي پر كنم و شغل من حسابدار آژانس هواپيمائي است لطف مي كنيد طريقه پر كردن آن را به بگوييد
سلام وخسته نباشيد خدمت شما من امسال براي اولين سال است كه ميخواهم اظهار نامه مالياتي پر كنم و شغل من حسابدار آژانس هواپيمائي است لطف مي كنيد طريقه پر كردن آن را به بگوييد
 • ونمائي نشده است اما توصييه ما نيز اخذ مشاوره براي پر كردن اظهارنامه مي باشد.منظور از اخذ مشاوره چيستبا سلام يعني اينكه مواردي نظير پر كردن اظهارنامه بايد در قالب يك كلاس آموزشي و يا يك كارگاه عملي ودر حين عمل آموزش داده شود و مشاوره به صورت نوشتاري معني ندارد لذا اخذ مشاوره يعني اينكه يك فردي كه شغلش مشاور مالي ومالياتي است ويا مكانهايي كه اموزش عملي مي دهند تشريف ببريد واز نزديك آموزش ببينيد.متشكرم ولي من جائي را نميشناسم وفردي راهم سراغ ندارم در ظمن اموزشگاهها طريقه پر كردن اظهارنامه راياد نم
مشاوره/ با عرض سلام وخسته نباشيد. ميخواستم بدانم در مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مشهود.زماني كه طبق عمر مفيد دارايي و استهلاك انباشته مازاد را حساب و هر سال ب سودوزيان انباشته ميبنديم.اگر در سالهاي بعد نرخ استهلاك تغيير نماييد آن حساب مازاد تجدييد ارزيابي هم كه هر سال مقداري از آن را به سودو(زيان)مي بستيم به موازات تغيير مينمايد.لطفا مرا راهنمايي كنيد. با تشكر
 • سال مقداري از آن را به سودو(زيان)مي بستيم به موازات تغيير مينمايد.لطفا مرا راهنمايي كنيد. با تشكر  ؟ با سلام بر اساس استاندادهاي حسابداري ايران چون تغيير در نرخ استهلاك برآوردي است پس عطف به ماسبق نمي شود و فقط در سال تغيير و حسب مورد سالهاي بعد تغيير مي كند و هيچ گونه كاري به استهلاك سالهاي قبل نداريم.
100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .