جستجو در پورتال

مقالات/ پيشينه فرهنگي لودويگ فون ميزس
نوشتن درباره پيشينه فرهنگي لودرويگ فون ميزس، مشكلاتي به همراه دارد. زيرا بايد دنيايي را به خواننده معرفي كرد كه با دنياي او متفاوت بوده و از بسياري جهات، ديگر وجود ندارد. مثلا زادگاه اين اقتصاددان پرآوازه و مشهور، براي مدت نزديك به پنجاه سال، درون مرزهاي اتحاد جماهير شوروي قرار داشت.
 • ارك ليبرال استفاده نمي كردند، تنها به اين دليل كه اين واژه براي اولين بار در 1812 و در رابطه با مدافعان قانون اساسي اسپانيايي كاديز (Cadiz) به كار گرفته شده بود. عنوان ليبرال به سرعت در فرانسه به كار رفت و سوتي (Southy) در 1816، براي اولين بار در يك متن انگليسي، از واژه اسپانيايي liberals استفاده كرد و سر والتر اسكات، از liberalux سخن به ميان آورد. به زودي در اروپاي قاره اي، «ليبرال هاي اوليه» ظهور كردند كه اكثرا اشراف زاده هايي با ريشه هاي كاتوليك بودند و نهضت فكري را آغاز كردند كه
 • ت. آمريكاي شمالي كه جزيره اي غول آسا و بسيار بزرگ در جهان است، غالبا با مشكل تحريف واژه ها روبه رو است. من در مقاله اي كه در پاييز 1997 در Intercollegiate به چاپ رسيده است، سرنوشت غم انگيز واژه «ليبراليسم» را در ايالات متحده شرح داده ام. براي آنكه خواننده حتي بيشتر از اين سردرگم شود، اجازه دهيد خاطرنشان كنم كه من براي يك نشريه دوره اي لهستاني به نام «Stancyzk» كه خود را محافظه كار، ليبرال و سلطنت طلب مي نامد، مقاله مي نويسم. ناسيونال ليبراليسم ناسيونال ليبراليسم از نوع
 • غربي نيز بود كه هيچ كمك موثري به جمهوري آلپي كوچك نكردند. تنها حامي ممكن اتريش، ايتالياي فاشيست بود كه برخلاف فرانسه يا بريتانيا، در مجاورت بازمانده هاي حكومت پادشاهي دانوبي قرار داشت، اما آنتوني ايدن، موسوليني را در آغوش هيتلر انداخت. ميزس سرانجام دعوت دانشكده تحصيلات تكميلي در ژنو را پذيرفت و از 1934 در آنجا مشغول به تدريس شد، اما در عين حال رابطه اش با اتاق تجارت وين را نيز حفظ كرد. اما حتي در ژنو هم كاملا احساس امنيت نمي كرد. دولت سوييس كه از ستيزه جويي رايش سوم، به شدت هراسان بود، تلاش كرد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حاكميت شركتي
حدود دو سال پيش آئين­نامه حاكميت شركتي كه پيش­نويس آن توسط سازمان بورس تهيه شده با همكاري تني چند از حسابداران رسمي و كارشناسان بازار سرمايه در كميته­اي در وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفت كه در سال 1384 آئين­نامه مذكور نهائي شد اما متأسفانه موضوع تصويب نهائي آن به تأخير افتاد. تصويب قانون جديد بازار سرمايه و تغييرات مديريت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصويب اين آئين­نامه در دستور روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئين­نامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريم
 • اشد. اين نقش بسي فراتر از نقش­هاي ساير مراجع نظارتي قبلي بوده زيرا كليه موسسات حسابرسي عضو SEC موظف شدند در اين هيأت ثبت نام كنند و فرمهاي اطلاعاتي خاصي را تكميل نمايند تا از طريق از فرمها امكان كنترل كيفيت اوليه آنها فراهم گردد. نگاهي اجمالي به متن قانوني ساربنز آكسلي نشان مي­دهد كه اين قانون داراي 11 قسمت بود كه عبارتند از: قسمت يك -هيأت نظارت بر حسابداري شركتهاي سهامي عام كه داراي نه بخش زيرمجموعه­اي. قسمت دو- در مورد استقلال حسابرسان است كه خود به 9 بخش مجزا تقسيم شده است. قسم
 • ساخته لذا تاكيد شد كه اين هيأت بصورت غيردولتي و NGO باشند تا بتوانند با ريشه فساد برخورد نمايند. يعني به واقع كاري درست برعكس ايران انجام دادند زيرا در ايران همه نهادهاي دولتي شده و بعضاً كساني در هيأتهاي نظارتي جاي گرفته­اند كه فاقد وجاهت خاصي براي اين موضوع هستند به ويژه دو نفر از اين هيأت بايد علي­الاصول از حرفه حسابرسي (CPA) باشند. هيأت به دليل نوع خدماتي كه ارائه مي­دهند نمي­بايست از كاركنان دولت باشند. تعداد اعضاء هيأت 5 نفر مي­باشد كه دو نفر از آنان بايست داراي درجه
 • ال اختيارات هيأت يا وضع محدوديت براي آن، و هـ) امكان عزل و نصب و بازخواست از اعضاي هيأت نظارت. همانطور كه مشخص است طبق قانون SOA كميسيون بورس و اوراق بهادار. س - آقاي دواني ويژگيهاي آئين­نامه حاكميتي در ايران چه مي­باشد؟ ج- تا آنجا كه متن نهائي شده نشان مي­دهد: اولاً در تركيب اعضاي هيأت مديره شركتهاي بورس حتماً از سهامداران جزء حضور داشته باشند. ثانياً مديران مستقل يعني مديراني كه منصوب سهامدار يا منصوب سهامداران بيش از 50 درصد نباشند بايد در مديريت شركت قرار گيرند. اكثريت اعض
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مغايرت اصلاحيه قانون تجارت با قانون بازار اوراق بهادار
كارشناس ارشد بازار سرمايه و عضو جامعه حسابداران رسمي‌‌‌ايران معتقد است كه اصلاحيه قانون تجارت با قانون بازار اوراق بهادار مغايرت دارد.
 • ن تجارت به ويژه بخش شركت ها احاطه و تسلط كامل داشته باشند به طوري كه شايد بتوان اسامي وكلاي برجسته اين حوزه را به صورت كامل بازگو كرد چون تعداد آنها انگشت شمار هستند. به هر حال با توجه به تحولات اقتصاد جهاني مسائلي نظير ادغام، تركيب به رغم نوشتار متني در اين قانون به درستي تبيين نشده اند و موضوعاتي كه در برنامه چهارم اقتصادي مطرح شده نيز در اين قانون مدنظر قرار نگرفته به خصوص آنكه از سال 1385 با تصويب قانون جديد بازار سرمايه عملا بايد بخش هايي از اين اصلاحيه كه مغاير قانون بازار سرمايه است حذ
 • اصلاحيه موثر بوده بي اطلاعم. به طور مثال شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي در سال 1383 قراردادي پيرامون «بررسي اجمالي قانون تجارت و راهكارهاي اصلاحي» آن به عمل آورد كه گزارش اين بررسي نيز در خور توجه است، زيرا در بخش ادغام واحدهاي تجاري براي اولين بار از رساله دكتراي حقوق آقاي دكتر بيگي به نام «تحقيق پيرامون ادغام شركت ها» كه زير نظر جناب آقاي دكتر ربيعا اسكيني تهيه شده بود در اين گزارش استفاده شد كه آثاري از آن در اين اصلاحيه وجود ندارد. چند پيشنهاد براي اصلاحيه قانو
 • رفا كار وكلا و حقوقدانان نيست بلكه بايد يك تيم تخصصي از وكلا، حقوقدانان، نمايندگان جامعه حسابداران رسمي، نماينده سازمان بورس اوراق بهادار، نماينده سازمان حسابرسي، نماينده ديوان محاسبات نيز در اين فرآيند مشاركت فعال كنند، زيرا اين قانون حوزه تجارت را براي همه بنگاه ها و اشخاص اقتصادي تعريف مي كند و نمي توان صرفا يك گوشه آن را مدنظر قرار داد. فكر مي كنم برخلاف وضع موجود كه معلوم نيست متولي قانون تجارت و بنگاه هاي اقتصادي كيست، در اين اصلاحيه متولي شركت ها را مشابه همه دنيا اتاق بازرگاني و صنا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اصلاحيه قانون تجارت؛ فراز و فرود و چالش‌هاي پيش رو
در حالي كه لايحه اصلاحيه قانون تجارت مشتمل بر 1028ماده در پنجم تيرماه 84 از سوي هيات وزيران تصويب و در دهم مرداد همان سال به مجلس ارائه شده، به تازگي درخواست شده كه اين لايحه در كميسيون اقتصاد مجلس مورد بررسي قرار‌گيرد.
 • ل داشته باشند. به علت آنكه تعداد قليلي از وكلا در اين زمينه تبحر دارند مي توان اسامي وكلاي برجسته اين حوزه را به صورت كامل بازگو كرد چون تعداد آنها انگشت شمار هستند. به هر حال با توجه به تحولات اقتصاد جهاني، مسائلي نظير ادغام و تركيب به رغم نوشتار متني در اين قانون به درستي تبيين نشده اند و موضوعاتي كه در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي اصل 44 از جمله آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و نظارت شركت هاي سهامي عام موضوع تصويب نامه به تاريخ 17 مرداد ماه
 • اير نهاد هاي بازيگر بازار هاي مالي و سرمايه نيز در اين فرآيند مشاركت فعال كنند و بعد حقوق دانان مصوبات اين كارگروه را حقوقي كنند يعني كوشش كنند خواسته ها و نيازهاي ذي نفعان قانون تجارت در قالب ادبيات حقوقي و قانوني درآيد زيرا اين قانون حوزه تجارت را براي همه بنگاه ها و اشخاص اقتصادي تعريف مي كند و نمي توان صرفا يك گوشه آن را مدنظر قرار داد. از طرف ديگر فكر مي كنم برخلاف وضع موجود كه معلوم نيست متولي قانون تجارت و بنگاه هاي اقتصادي كيست، در اين اصلاحيه متولي شركت ها را مشابه همه دنيا اتاق بازر
 • ه هاي اقتصادي كيست، در اين اصلاحيه متولي شركت ها را مشابه همه دنيا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن معرفي كنيم(به استثناي شركت هاي سهامي عام كه وفق مقررات قانون بازار سرمايه زيرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان مقام ناظر بازار سرمايه قرار دارند) و براي ثبت بنگاه هاي اقتصادي نيز براي جلوگيري از فرار مالياتي و شفاف سازي، ارائه مجوز از سازمان امور مالياتي را الزام آور كنيم. از طرف ديگر دعاوي مالي در شركت ها مدت بردار نيست و چنانچه نتوانيم مرجعي پيش بيني كنيم كه به سرعت نسبت به دعاوي بنگاه هاي
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام سوالي پيرامون استراحت پزشكي همسرم دارم ايشان از نيروهاي قراردادي كار معين شاغل در آموزش و پرورش است كه بيمه تامين اجتماعي هستند . در حال حاضر از طرف پزشك ايشان پيشنهاد شده كه به دليل احتمال خطر زايمان زودرس تا خرداد ماه ( زمان تولد نوزاد ) از استراحت مطلق براي ايشان استفاده كنيم . حالا سوال بنده از شما اينجاست كه متن گواهي استراحت مطلق بايد چه مواردي را قيد شود كه در كمسيون پزشكي مورد تاييد قرار گيرد و يا اگر مساله اي است كه به بنده كمك مي كند تا اين مراحل را طي كنم بفرماييد ممنون
با سلام سوالي پيرامون استراحت پزشكي همسرم دارم ايشان از نيروهاي قراردادي كار معين شاغل در آموزش و پرورش است كه بيمه تامين اجتماعي هستند . در حال حاضر از طرف پزشك ايشان پيشنهاد شده كه به دليل احتمال خطر زايمان زودرس تا خرداد ماه ( زمان تولد نوزاد ) از استراحت مطلق براي ايشان استفاده كنيم . حالا سوال بنده از شما اينجاست كه متن گواهي استراحت مطلق بايد چه مواردي را قيد شود كه در كمسيون پزشكي مورد تاييد قرار گيرد و يا اگر مساله اي است كه به بنده كمك مي كند تا اين مراحل را طي كنم بفرماييد ممنون
 • ر معين شاغل در آموزش و پرورش است كه بيمه تامين اجتماعي هستند . در حال حاضر از طرف پزشك ايشان پيشنهاد شده كه به دليل احتمال خطر زايمان زودرس تا خرداد ماه ( زمان تولد نوزاد ) از استراحت مطلق براي ايشان استفاده كنيم . حالا سوال بنده از شما اينجاست كه متن گواهي استراحت مطلق بايد چه مواردي را قيد شود كه در كمسيون پزشكي مورد تاييد قرار گيرد و يا اگر مساله اي است كه به بنده كمك مي كند تا اين مراحل را طي كنم بفرماييد ممنون   ؟ باسلام مي توان
 • ه و يك گواهي مورد تائيد كه در آن موارد مورد نظر قيد شده را درخواست نماييد. و همچنين با مراجعه به تامين اجتماعي مي توانيد از مرخصي قبل از زايمان استفاده كنيد،(كه هر كسي مي تواند از آن استفاده كند).ضمناً به مواردي در ذيل اشاره مينمايم كه احتمالاً برايتان مفيد خواهد بود: گواهي پزشكي حسب مورد توسط پزشك متخصص در بيماري مربوطه صادر شده باشد در گواهي استراحت پزشكي بايد نوع بيماري و مدت بستري در بيمارستان يا استراحت در منزل به صراحت و تفكيك مشخص شده باشد گواهي استراحت پزشكي مي با
 • ه شوراي پزشكي شهرستان مربوطه ارجاع مي نمايد. دبير شوراي پزشكي شهرستان پس از اخذ گواهي استراحت پزشكي و مدارك پزشكي مرتبط با بيماري شماره تلفن تماس از بيمه شده اخذ مي نمايد تا پس از هماهنگي با اعضاي شوراي پزشكي ايشان را براي روز و ساعت تعيين شده دعوت نمايد. پس از بررسي استراحت پزشكي كه در شوراي پزشكي ريا، نظريه شورا در فرم ويژه بررسي استراحت پزشكي درج و به پيوست نامه به شعبه ارجاع دهنده ارسال مي گردد. در پايان جلسه نتيجه راي شوراي پزشكي در خصوص استراحت پزشكي به بيمه شده ابلاغ مي
مقالات/ گفت‌وگو با ميلتون فريدمن؛ برگرفته از كتاب در ذهن اقتصاددان
بينش‌هاي او اگر نه بيشتر ولي به‌اندازه ديدگاه‌هاي هر فردي (اقتصادداني) در نيمه دوم قرن حاضر شيوه تفكر ما در مورد سياست پولي و بسياري از موضوعات مهم اقتصادي ديگر را تحت تاثير قرار داده است.»
 • تمركز ارائه شده الهام نگرفته باشد. به ندرت روزي مي رسد كه روزنامه ها و مجلات عمومي در سرتاسر جهان از ميلتون فريدمن به عنوان بنيان گذار يك ايده يا نقطه آغاز يك بينش ياد نكنند. هر يك از مشاركت هاي بسيار او در اقتصاد كلان (يا تاحدي در نظريه پولي، براي متنفرين از كلمه اقتصاد كلان): - نظريه درآمد دائمي - نظريه نرخ طبيعي - نرخ هاي ارز شناور - قواعد رشد پول - مقدار بهينه پول - تاريخ پولي ايالات متحده، به ويژه فدرال رزرو در دوران ركود بزرگ، نه براي يادآوري مشاركت هاي آماره هاي رياضي در مورد آ
 • رز شناور - قواعد رشد پول - مقدار بهينه پول - تاريخ پولي ايالات متحده، به ويژه فدرال رزرو در دوران ركود بزرگ، نه براي يادآوري مشاركت هاي آماره هاي رياضي در مورد آزمون هاي نظم- رتبه، نمونه گيري متناوب، ريسك گريزي و تعداد زيادي از پيشنهادهاي اصلاحي براي دولت از ماليات بر درآمد منفي گرفته تا كوپن هاي مدرسه، نرخ يكنواخت ماليات و قانون گذاري براي داروهاي مخدر؛ همگي يك موفقيت فوق العاده به شمار مي روند و دركنار هم حيرت برانگيزند. ميلتون فريدمن اقتصادداني است كه روش شناسي خاصي را براي انجام پژوهش
 • هايش در تحليل مصرف، تاريخ و نظريه پول و نشان دادن پيچيدگي هاي سياست تثبيت» دريافت كرد. با اينكه ترجيح مي داد از مشاغل رسمي سياست گذاري دوري گزيند؛ اما سال هاي متمادي از او براي ارائه مشاوره به روساي جمهور، نخست وزيران و مقامات بلندپايه اقتصادي دعوت به عمل مي آمد. اين ماهيت نظرات روشن ميلتون فريدمن است كه در نهايت بسياري از افراد با برخي از آنها مخالف بوده اند، درحالي كه از زمان دوران دانشكده تحصيلات تكميلي خود در دانشگاه شيكاگو درگير مباحث داغي بوده است، وي مناظره گري مقتدر و درعين حال، بز
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ كنش انساني: رساله اقتصاد
«هفته بعد در مورد كار استاد صحبت خواهيم كرد.» اين جمله‌اي بود كه دكتر‌هانس سنهولز در پايان سمينارش در سومين سال تحصيل من در سيتي كالج گرو گفت.
 • ينكه فقط طرفدار بازار آزاد باشم. يك سال بعد از آن من براي رشته حقوق اقدام كردم و پذيرفته شدم، ولي تصميم گرفتم آن را به تعويق بيندازم و به جاي آن به تحصيلات عالي در رشته اقتصاد بپردازم. خواندن اقتصاد آن گونه كه ميزس در كتاب «كنش انساني» شرح داده بود، متناسب‌ترين راه به نظر مي‌آمد. سال بعد از آن، من با خواندن كتاب‌هاي «انسان، اقتصاد و دولت» موراي روتبارد و «ميزس كار را آسان تر كرد» پرسي گريوز سعي كردم تا برداشت‌هاي نادرست خود از كتاب ميزس را اصلاح كنم. بعدها در ترم دوم سال آخرم كتاب «كنش انساني»
 • اسب‌ترين راه به نظر مي‌آمد. سال بعد از آن، من با خواندن كتاب‌هاي «انسان، اقتصاد و دولت» موراي روتبارد و «ميزس كار را آسان تر كرد» پرسي گريوز سعي كردم تا برداشت‌هاي نادرست خود از كتاب ميزس را اصلاح كنم. بعدها در ترم دوم سال آخرم كتاب «كنش انساني» را براي پروژه‌اي كه براي سنهولز روي جدال روش‌ها (جدال علمي اقتصاددانان اتريشي با مكتب تاريخي آلمان برسر درستي تئوري اقتصادي) و رابطه ميزس و ماكس وبر انجام مي‌دادم دوباره خواندم. يك سال بعد، وقتي دوره دكتراي خود را در دانشگاه جورج ميسون آغاز كردم، هنگام
 • مه اينها بلكه چيزي وراي آن است. ميزس اقتصاد را نه به عنوان يك سري از عناوين تخصصي، بلكه به عنوان كليتي شامل اين عناوين كه به صورتي هماهنگ به عنوان نتايج منطقي كنش هدفمند انساني گردهم آمده‌اند، در اين كتاب معرفي كرده است. به نظر من، اقتصاد از ابتداي تولدش در قرن هجدهم، دو مولفه اساسي داشته است: خود-تنظيم‌گري اقتصاد بازار (دست نامرئي) و نفع شخصي (انتخاب عقلايي). خود-تنظيم‌گري كشف بزرگ پيروان مكتب سالامانكا، فيزيوكرات‌هاي فرانسوي و فيلسوفان روشنگري اسكاتلندي بود. مكتب اتريشي اقتصاد تهذيبي مدرن از
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ از طراح مدي تا سفير حسن نيت يونسكو
پير كاردين طراحي فرانسوي با اصليت ايتاليايي است كه در «سانبياگو دي كالاتا» در ايتاليا متولد شد.
 • از موفقيت «آلدو گوچي» در طراحي داخلي واگن‌هاي قطار، پير كاردين هم شانس خود را در اين حوزه با طراحي داخلي خودروهاي امريكن موتورز امتحان كرد كه جزو اولين خودروهاي آمريكايي طراحي شده توسط يك طراح مشهور بود. اين اتومبيل با رنگ‌هاي متنوع بيروني و دكوراسيون داخلي متفاوت، توجه بسياري را به خود جلب كرد.پير كاردين در سال 1991 به عنوان سفير حسن نيت سازمان يونسكو انتخاب شد. در سال 2003 نيز براي شركت در نمايش موزيكال خود با نام «تريستان و ايزولد» (كه در مسكو روسيه توليد شد
 • جه بسياري را به خود جلب كرد.پير كاردين در سال 1991 به عنوان سفير حسن نيت سازمان يونسكو انتخاب شد. در سال 2003 نيز براي شركت در نمايش موزيكال خود با نام «تريستان و ايزولد» (كه در مسكو روسيه توليد شده بود) در مراسم رقص دسته جمعي كودكان چچن دعوت شد. او همچنين در 16 اكتبر سال 2009 نامزد دريافت عنوان سفير حسن نيت سازمان بين‌المللي غذا و كشاورزي سازمان ملل (فائو) گرديد. موريكا بيدرمن (يا در اصل موريس زيلبربرگ) با داشتن ۱۳ هزار كارگر در ۳۴ كارخانه خود، توليدكننده كت و شلوارهاي پيركارد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ از فروش خميردندان تا مالكيت تيم چلسي
مالك ميلياردر تيم انگليسي چلسي، رومان آبراهام اويچ، در سال گذشته بيش از نيمي از ثروتش را به خاطر عملكرد فاجعه بار دومين شركت بزرگ فولاد روسيه، ارواز، كه وي سهامدار عمده آن بود، از دست داد.
 • است. ثروت آبراهام اويچ به واسطه هوش و فراست او طي چند سال آن چنان زياد شد كه شروع به سرمايه گذاري در شركت هاي مختلف از جمله شركت هاي نفتي و حتي مزارع پرورش دام و كسب و كارهاي ديگر كرد. ثروت آبراهام اويچ در اوايل دهه 1990 در بيش از 20 شركت در صنايع متنوعي كه يا تاسيس كرده بود يا در آنها سرمايه گذاري كرده بود، جريان داشت. بنابراين مراحل اصلي فعاليت مالي آبراهام اويچ از سال 1989 تا 1991 بود به عنوان رييس شركت كامفورت (توليد كننده اسباب بازي هاي پلاستيكي) و از 1991 تا 1993 به عنوان مدير شركت كوچ
 • بوريس يلتسين، كنترل شركت بزرگ سيبنفت را در دست گرفت. آنها توانستند به سرعت ارزش شركت را به چندين ميليارد دلار برسانند. آبراهام اويچ بعدها در دادگاه اقرار كرد كه مبالغ هنگفتي (به ميليارد) به مامورين دولت رشوه داده تا حمايت آنها را در مقابل گانگسترها براي به دست آوردن اين سرمايه ها، به دست آورد. او در سال هاي 1995 و 1996 تعداد ده بنگاه ديگر از جمله شركت هاي مكانگ، سنتوريون ام، سيبريال و غيره را با مشاركت برزووسكي و در كنار خريد سهام شركت سيبنفت، تاسيس كرد. آبراهام تا سال 1996 و در سن 30 سالگي آنق
 • تعداد ده بنگاه ديگر از جمله شركت هاي مكانگ، سنتوريون ام، سيبريال و غيره را با مشاركت برزووسكي و در كنار خريد سهام شركت سيبنفت، تاسيس كرد. آبراهام تا سال 1996 و در سن 30 سالگي آنقدر ثروت و قدرت و ارتباطات سياسي داشت كه توانست به يلتسين نزديك شده و به دعوت خانواده يلتسين به آپارتماني در كرملين نقل مكان كند. او سهام شركت هواپيمايي ملي آئروفلات و يك شركت تلويزيوني را نيز در اختيار دارد. وي در سال 2003 اكثريت سهام تيم فوتبال چلسي را خريد و در سال 2005 حدود 73 درصد سهام خود در سيبنفت را به شركت گازپرو
 • طبقه بندي اطلاعاتلودرويگ فون ميزس, آزادي وليبراليسم, كارناپ, شليك, ويتگنشتاين , ماكس وبر, حاكميت شركتي, هيات مديره, كميته حسابرسي, هيات نظارت, آيينامه حاكميت شركتي, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانوني, حسابدار رسمي, اصلاحييه قانون تجارت, شفافيت اطلاعاتي, افشاي اطلاعات, آيينامه افشاي اطلاعات, گزارشات سالانه مالي, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمايه, سازمان بورس, اصلاحييه قانون تجارت, قانون بازار اوراق بهادار, قانون تجارت, قانون حمورابي, شركت مدني, شركت فاميلي, اصلاحات اقتصادي, شركت هاي هلدينگ, جامعه حسابداران رسمي, سازمان حسابرسي, اصلاحيه قانون تجارت, قانون تجارت, قانون حمورابي , جامعه حسابداران رسمي, اقتصاددانِ اقتصاددانان, ميلتون فريدمن, سياست‌هاي پولي, نظريه درآمد دائمي , نظريه نرخ طبيعي , نرخ‌هاي ارز شناور , قواعد رشد پول, مقدار بهينه پول, فرضيه نرخ طبيعي, طراحي, كاردين, لباس‌ها, ايتاليا, كريستين, پاريس, آمريكا, سنديكا, مدل‌هاي لباس, طراح مدي, طراحي‌هاي آوانگارد, كلكسيون‌, ميلياردرها, آبراهام اويچ, فرد ثروتمند جهان, فرد ثروتمند روسيه, مالك چلسي


دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام من دانشجوي ارشد حسابداري هستم مي خواستم ببينم امكانش هست در زمينه انتخاب موضوع پايان نامه بهم كمك كنيد من دوس دارم در زمينه شركت هايي كه هم سيستم واقعي دارند و مالياتي كار كنم ولي دقيقا نمي دونم


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  باسلام واحترام من فريبا نصيري حسابدار يك شركت كود وسم هستم كه مجوز وپروانه داره ولي فرار مالياتي داره واصلا اضهارنامه پرنكرديم وهمچنين ارزش افزوده...وازآبان سال گذشته دراين شركت مشغول به كارهستم كه ب


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .